× "

klasik giyim nedir

" arama sonuçları
ekonomi nedir? ekonominin tanımı, geniş bilgi..!

ekonomi nedir? ekonominin tanımı, geniş bilgi..!

    , eski yunan’da ekonomi sözcüğünün kelime anlamı, bir evin mal varlığını yönetme sanatıydı. o dönemde ilgi veya etki alanı bir evden ibaret olan ekonomi, bugün bütün dünyayı ilgilendirmekte ve etkisi altına almaktadır. ekonomi, sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen sosyal bilim dalıdır. tarih boyu ekonomi birçok farklı şekilde tanımlanmıştır. bu tanımın da zaman içinde anlamını ve önemini yitireceği bir gerçektir, bunun sebebi bireylerin ihtiyaçları, üretim biçimleri ve malları, dolayısıyla yaşam biçimleri değişmekte ve gelişmekte, bu değişme ve gelişme de ekonominin anlamını ve işlevini insanlığın gelişmesine paralel olarak değiştirmek...

alevilik nedir aleviler hakında bilgiler aleviler ehlibeyt cem m

alevilik nedir alevilik nedir 2 ?anadolu aleviliği ehlibeyt kırklar cem musahiplik dört kapı kırk makam buyruk semah nusayrilik caferilik bektaşilik şiilik tahtacılar ismailiye safevi fatımiler devleti kızılbaş kimdir ve kızılbaşlık dedelik kurumu ve işlevi alevilik nedir sözlük anlamına göre alevi, hz. aliye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. alevilik ise genel olarak hz. ali´yi sevmek ve onun soyunun yani ehli beyt´in yolundan gitmek olarak tanımlanabilir. ancak bugün için dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan farklı alevi grupların herbiri için alevi ve alevilik sözcüklerinin ifade ettiği anlamlar da farklı olmaktadır. biz konuya anadolu alevileri a...

fransızların giyim tarzı nedir,fransız modası nedir

15. yüzyılda erkeklerin gardrobuna yeni bir giysi eklendi. bu bol kollu, omuzları ve göğsü oturtulmuş, geri kalan bölümleri dökümlü, manto gibi bir giysiydi. giyilen şapkalar türbana benziyor, yan tarafından uzun bir eşarp sarkıtılıyordu.  1480'lerde "yırtmaç" modası çıktı. içine giyilen görülsün diye, ceketlerin kolları dirsekten bir yırtmaçla açılıyor, böylece o dönemde moda olan işlemeli gömlekler ortaya çıkıyordu. kadın modasında pek fazla değişiklik olmadı. 15. yüzyılda en büyük değişim giderek çok acayip biçimler alan saç modellerinde görüldü. avrupa'da kilise kulesi gibi taranmış sa&c...

ağrı ili hakkında nedir

orta asya’dan gelen kavimlerin anadolu’ya girişleri sırasında ağrı, bir geçiş oluşturmuş, dolayısıyla bir çok medeniyete sahne olmuştur. ancak bu medeniyetler ağrı’yı bir giriş kapısı olarak gördüklerinden burada çok köklü bir uygarlık oluşturamamışlardır. bölgede egemenlik kurdukları sanılan hititler’in güçlerini yitirmeleri üzerine, m.ö.1340-m.ö.1200 tarihleri arasında hurriler bölgeye yerleşmişlerdir. hurriler krallık merkezi olan urfa’dan uzak olan ağrı’yı ellerinde tutamamışlardır. en köklü uygarlığı urartular oluşturmuştur. urartu’nun van gölü’nün kuzey ve kuzeydoğusundaki ülkeler üzerine, kral ispuini (m.ö.825-m.&o...

kültür nedir? - kültür tanımı - kültür hakkında

kültür bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. kültür, genel olarak iki öğeden oluşur a) maddi kültür öğeleri: binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb. b) manevi kültür öğeleri: inançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb. kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. birinde meydana gelen bir değişim diğerin...

gothic nedir ? , gothic kimlerdir, gothic nasıl olurum , gothicl

gothic deyince akla bir değil birden fazla kavram geliyor, şimdi gothic iskandinavdır, hayır hayır amerikandır, siyah saçla gothic olunur, gothic olmak için şatoda oturmak lazım falan gibi çıkarımlar biraz havada kalıyor.gothic, sanatsal-kültürel açıdan bakacak olursak ortaçağda romanesk dönemi takiben ortaya çıkmış bir akımdır, alası da fransa’dadır, iskandinavya’da değil, kaldı ki goth denen kelime iskandinavyada yaşamakta olan o zamanlar ağırlıklı olarak danimarka kökenli nüfusu kapsamaz, tarihten vizigotları ve ostrogotları hatırlayalım. (roma imparatorluğunun yıkılmasına sebep oldular hani kavimler göçü falan..) gothic kelimesi barbar sanatı tanımlaması yapmak için kullanılmıştır. en...

gothic nedir?

gothic deyince akla bir değil birden fazla kavram geliyor, şimdi gothic iskandinavdır, hayır hayır amerikandır, siyah saçla gothic olunur, gothic olmak için şatoda oturmak lazım falan gibi çıkarımlar biraz havada kalıyor.gothic, sanatsal-kültürel açıdan bakacak olursak ortaçağda romanesk dönemi takiben ortaya çıkmış bir akımdır, alası da fransa’dadır, iskandinavya’da değil, kaldı ki goth denen kelime iskandinavyada yaşamakta olan o zamanlar ağırlıklı olarak danimarka kökenli nüfusu kapsamaz, tarihten vizigotları ve ostrogotları hatırlayalım. (roma imparatorluğunun yıkılmasına sebep oldular hani kavimler göçü falan..) gothic kelimesi barbar sanatı tanımlaması yapmak için kullanılmıştır. en...

kültür nedir?

kültür nedir? kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir. c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir. a.yong, kültürün, “insanın...

gothic nedir

gothic deyince akla bir değil birden fazla kavram geliyor, şimdi gothic iskandinavdır, hayır hayır amerikandır, siyah saçla gothic olunur, gothic olmak için şatoda oturmak lazım falan gibi çıkarımlar biraz havada kalıyor.gothic, sanatsal-kültürel açıdan bakacak olursak ortaçağda romanesk dönemi takiben ortaya çıkmış bir akımdır, alası da fransa’dadır, iskandinavya’da değil, kaldı ki goth denen kelime iskandinavyada yaşamakta olan o zamanlar ağırlıklı olarak danimarka kökenli nüfusu kapsamaz, tarihten vizigotları ve ostrogotları hatırlayalım. (roma imparatorluğunun yıkılmasına sebep oldular hani kavimler göçü falan..) gothic kelimesi barbar sanatı tanımlaması yapmak için kullanılmıştır. en...

kültür nedir?

kültür nedir?kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir.c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir.a.yong, kültürün, “insanın tabia...

tankut" nedir, bilen var mı?‏

tankut" nedir, bilen var mı?tankut nedir?hayatınızdaki sevdiğiniz, değer verdiğiniz bayanların yanına yakıştıramadığınız veyaacayip kıl olduğunuz erkek arkadaşı ve/veya adayına kısaca tankut diyoruz.neden kızlar tankutları seçer?çünki her genç kızın rüyası olan tiplerdirler.yakışıklıkarizmatikiyi para kazanankariyer planlamasını yapmış ve bu yönde adım adım ilerleyen.entellektüel birikimi olankızı ezmeden sahiplenenromantikciks mekanları sık sık ziyaret edenneden tankut'tan nefret ediyoruz?tankut her zaman bize alternatiftir çünki,her zaman bize göre bir artıları vardırçirkinse karizmatiktir (bakınız okan bayülgen)veya acaip yakışıklıdır (bakınız achiles)sıradandır ama çok zengindir.alternatif tankut isimler...

arabesk nedir ve arabesk hakkında geniş bir bilgi

arabesk nedirdum dum tıkırak dum tıkırak !......evet arabesk deyince aklımıza gelen o bildik ritim ve melodiler. kimi zaman acı veren duygularımıza rehberlik ederler, kimi zaman da hayata dört bir koldan sarılmayı. ülkemiz ve hatta yurt dışındaki bir çok vatandaşımız veya komşu ülkemizin vatandaşlarının dinlediği müziktir "arabesk".peki gerçekten arabesk nedir?. sadece sanatın bir yönümü acaba. gerek bizim bildiğimiz manada bir türk müzik stili mi gerçekte. yoksa sadece müzik haricinde sanatın bir çok dalında oturmuş bir kavram mı ? bildiğiniz üzere türkiye' de kavramlar kargaşası yaşanmaktadır. bunun nedeni öz kültürden uzaklaşma, hızlı ve yoğun değişen teknolojik ve kültürel yapı. gerekse batılılaşmanın getirdiği bir takım kimlik bunalımları. eklendikçe birikip yığınlaşan sebepler yu...

kültür nedir?

kültür nedir? kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir. c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir. a.yong, kültürün, “insanın tabiatı ve kendisini idare etme yolu ile bizzat meydana getirdiği eser” olduğunu be...

tarih boyunca halı ve motiflerin gelişimi nedir?

halı sanatı - şerare yetkintürklerin geleneksel sanatı olan halı, sanat tarihimizde haklı olarak seçkin bir yere sahiptir. türk halı sanatı, türk tarihinin akışı içinde biçimlenmiştir. halıya dokuma sanatı içinde karakterini veren düğümlü teknik, ilk kez orta asya’da türklerin bulunduğu bölgelerde ortaya çıkmış, gelişimini türklerle sürdürmüş ve tüm islam dünyasına türkler tarafından tanıtılmıştır. bu geleneksel sanatımızın varlığından, sağlam tekstil motifleri ve düğüm tekniği ile günümüzde de söz edebiliriz. türk halısının bu teknik özellikleri, düzenli ve sürekli gelişmesinin en büyük dayanağı olmuştur. düğümlü halıların çok uzun bir geçmişi vardır. bu tekniğin bulunuşu, göçebe bir kavmin daha kalın ve ısıtıcı bir zemin bulmak arzusu gibi, pratik bir nedene dayanmaktadı...

gothic nedir ?

                               gothic deyince akla bir değil birden fazla kavram geliyor, şimdi gothic iskandinavdır, hayır hayır amerikandır, siyah saçla gothic olunur, gothic olmak için şatoda oturmak lazım falan gibi çıkarımlar biraz havada kalıyor.gothic, sanatsal-kültürel açıdan bakacak olursak ortaçağda romanesk dönemi takiben ortaya çıkmış bir akımdır, alası da fransa’dadır, iskandinavya’da değil, kaldı ki goth denen kelime iskandinavyada yaşamakta olan o zamanlar ağırlıklı olarak danimarka kökenli nüfusu kapsamaz, tarihten vizigotları ve ostrogotları hatırlayalım. (roma imparatorluğunun yıkılmasına sebep oldular hani ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !