× "

klorofilin ışık tarafından etkinleştirilmesi

" arama sonuçları

ışık mucizesi

          ışık mucizesi alperen gürbüzer         ışık saniyede 300.000 kilometrelik bir hızla yol kat eden bir mucizevî rabbaniyedir. öyle ki 300.000 kilometrelik hızı 60 ile çarptığımızda ışığın dakikada kat ettiği mesafeyi buluruz. şayet çıkan sonucu tekrar 6 ile çarparsak 1 saatlik mesafeden söz ederiz. derken bu çıkan rakamı 24 ile çarptığımızda ışığın bir günlük seyahatini, daha sonra çıkan sonucu 365 ile çarptığımızda ise 9.460.800.000.000 kilometrelik ışık yılı hızına dayalı ölçümle karşılaşırız. kaldı ki herhangi bir kumaş rahatlıkla metre ile ölçülebilirken, ışığın saniyede kat ettiği ...

fotosentez olayı nedir ve nasıl gerçekleşir?

fotosentez olayı fotosentez tepkimeleri fotosentez konu anlatımı fotosentez nasıl olur yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddeler (su, karbondioksit) ışık enerjisi ve klorofil yardımıyla organik besin üretmelerine fotosentez denir. olayın meydana geldiği yer: kloroplast olayın denklemi aşağıda görüldüğü gibidir. su ile karbondioksit ışığın etkisi ile birleşerek organik seker, oksijen ve suyu meydana getirir. karbondioksit fotosentezin karanlık safhasında su ise aydınlık safhasında kullanılır. ışığın etkisi ile parçalanan sudaki hidrojenler karbondioksit ile birleşerek glikozu meydana getirir. bu arada karanlık devrede oksijen atmosfere verilir. kloroplast: kloroplastta fotosentezi gerçekleştirmek üzere bulun...

besinler

besinler

besinler besin : vücuda alınan; enerji sağlamak, dokuların tamiri ve yapımı yada vücuttaki olayları düzenlemek için kullanılan herhangi bir madde olarak tanımlanır. bu geniş tanımlama karbonhidratları, yağları, proteinleri, mineral tuzları, suyu ve vitaminleri içine alır.               besinler elde edildikleri kaynaklarına, yapılarına ve vücuttaki işlevlerine göre 3’e ayrılırlar. elde edildikleri kaynağa göre; hayvansal besinler ( et, süt, yumurta… ) bitkisel besinler (sebzeler, meyveler, tahıllar…) kimyasal yapılarına göre;  organik besinler (karbonhidrat , yağ, protein, vitamin) inorganik besinler ...

yeşil mucize: klorofil

saniyenin binde biri ile saniyenin iki binde biri arasında insan için bir fark yoktur. her iki süre de insanın algılayamayacağı ve kavrayamayacağı kadar küçük sürelerdir. saniyenin on milyonda biri kadar bir süre ise insanın hayal gücünü dahi aşacak kadar küçük bir süredir. işte yapraklardaki klorofil molekülleri bu kadar kısa bir süre içinde harekete geçmekte ve olağanüstü işlemler başarmaktadırlar. bir milimetrekarelik bir alan düşünelim. bu alan bir kurşun kalemin ucu kadar küçük bir yer kaplar. şimdi bu küçük alanın içine 500 bin adet özel aygıt yerleştirelim. bu aygıtların her biri çok özel b...

güneş enerjisini ve insan

güneş enerjisi, cam gibi saydam maddelerden geçebildiği halde bazı maddelerden geçemeyerek yansır. bazı maddeler tarafından da soğurulur. güneş enerjisinin başka enerjilere dönüşmesi soğurulma ile olur. örneğin; cisimlerin ısınması, güneş ışınlarının cisimler tarafından soğurulmasının sonucudur. bitkiler, soğurup tuttukları ışık enerjisini, kullanabilecekleri enerji türüne yani adenozin trifosfat (atp)a dönüştürür. hücredeki yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji, atp’den sağlanır. fotosentez sırasında ve besin moleküllerinin yapılmasında enerji kaynağı olarak atp kullanılır. atp küçük bir molekül olmasına karşın, hücrenin tüm enerji gereksinimini ...

tütün kurutmasının genel prensipleri

tütün üretiminin son iki safhasını kurutma ve fer­mantasyon işlemleri teşkil eder. yeni hasat edilmiş yeşil yapraklar vejetasyon devresinde ne kadar iyi yetişmiş olursa olsun bir endüstri ilk maddesi niteliğinde olmaktan uzaktırlar. ancak, önce kurutma sonra da fermantasyon işlemlerine tabi tutulmakla bu nitelikleri kazanırlar, başka bir deyimle, içilebilir bir hale gelirler. kurutma işlemi mahiyeti itibariyle sadece tütün yapraklarının suyunun giderilmesinden ibaret değildir. bu bakımdan işlemin mahi­yetini en iyi ifade eden terim ingilizce "curing” kelimesidir. bu terim, (iyileştirme, düzeltme) anlamlarını taşımaktadır. tütün üretme işlemlerinin şartları, elde edilmesi öngörülen...

akvaryum bitkileri ve demirin önemi

akvaryum bitkileri ve demirin önemi demirsiz bitki olmaz, fazla oksijenle demir olmaz, fakat az oksijenle de balık olmaz, bitkisiz akvaryum hiç olmaz…doğanın bu açmaza çözümü: çelatlar demir, omurgalı canlılar için olduğu kadar bitkiler için de yaşamsal önem taşır.balıklar ve diğer omurgalı canlılar demir gereksinimlerini yedikleri besinlerden sağlarken, bitkiler, yaprakları ve kökleri aracılığıyla sudanaldıkları çözünmüş halde bulunan demirli bileşiklere bağımlıdırlar. bitkiler, fotosentez için gerekli olan yeşil klorofil pigmentini üretebilmek için demire gereksinim duyarlar.doğrudan klorofilin yapısında yer almayan demir, klorofilin sentezlenmesi sırasında bir katalizatör (kolaylaştırıcı, hızlandırıcı) işlevi görür.demir eksikliğinde bitkiler, yeterli klorofili üretemediği için yet...

fotosentez

fotosentezde en çok kullanılan pigment klorofildir.bitkilerde klorofil kloroplastın içerisinde bulunur,mavi yeşil alg ve fotosentetik bakterilerde stoplazmada bulunur. klorofilin yapısı=4 pirol halkası mg etrafında dizilmiştir.klorofil a ve klorofil b olmak üzere 2 çeşit klorofil vardır.yapılarında c,h,o,n ve mg bulunur. klorofil a => yüksek spektrumlu ışıkta faaliyet gösterir. klorofil b => düşük spektrumlu ışıkta faaliyet gösterir. klorofilin sentezi için mg ve n gereklidir.ayrıca yapısında bulunmadıgı halde fe gereklidir.çünkü klorofil sentezi sırasında enzim kofaktörü olarak görev yapar. bitkinin klorofil sentezinde hem iç faktörler hem de dış faktörler önemlidir. i&cce...

yeşil, vücudu akort ediyor

sebze ve meyve tüketiminin artırılması sağlıklı beslenme önerilerinin ana kuralı halini aldı. işte yeşil yapraklı sebzelerin yararları…klorofil sindirilebilir protein vitamin mineral enzim ve karotenoidlerin zengin bir kaynağıdır. kalorisi kısıtlanmış diyetlerde çok iyi bir besleyicidir. klorofilin zarar görmüş dokuların iyileşme hızını arttırdığı bulunmuştur. özellikle sindirim sisteminde kötü koku yaratan bakterileri yok ederek sindirim sistemine yardımcı olur.ayrıca klorofil hemoglobine çok benzer yapıdadır kan yapımını artırdığı da düşünülmektedir. klorofilin zarar görmüş dokuların iyileşme hızını artırdığı bulunmuştur. vücut fonksiyonlarının dengeli çalışmasını sağlayıp vücudun gereksinim...

fotosentez olayı

fotosentez nasıl olur?bütün enerjilerin kaynağı güneş’tir. hiçbir canlı güneş’in ışık enerjisini doğrudan kullanamaz; ancak onu başka enerji şekillerine dönüştürerek güneş’in ışık enerjisinden yararlanabilir. biyosferin en önemli enerji dönüşümü fotosentezle gerçekleştirilir. dünyamıza ulaşan güneş ışığı bitkiler tarafından emilerek fotosentezde kullanılır. klorofil gibi özel pigmentlere sahip bitkiler, algler, bakteriler güneş enerjisini tutarak hücrelerin yararlanabileceği enerji şekline dönüştürür. yeşil bitkilerin güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin maddesi sentezlemesi olayına fotosentez denir.foto: ışık; sentez ...

yazı

bitkiler serindir, ama neden?aynı yerde bulunan bitki ve bir taş parçası, eşit miktarda güneş enerjisi almalarına rağmen aynı derecede ısınmazlar. güneş altında kalan her canlıda mutlaka olumsuz bir etki oluşur. öyleyse bitkilerin sıcaktan minimum derecede etkilenmelerini sağlayan nedir? bitkiler bunu nasıl başarırlar? muazzam bir sıcaklıkta, bütün yaz boyunca yaprakları güneşin altında kavrulmasına rağmen bitkilere neden hiçbir şey olmamaktadır? ayrıca bitkiler kendi bünyelerindeki ısınmanın haricinde, dışarıdan da ısı alarak dünyadaki ısı dengesini de sağlarlar. bu ısı tutma işlemini yaparken kendileri de bu sıcağa maruz kalırlar. peki gittikçe artan bu sıcaktan etkilenmek yerine, bitkiler nasıl olup da dışarının da ısısını alm...

fotosentez çalışma notları

1- klorofilin yapısını çizerek klorofil hakkında bilgi veriniz1- ışığa duyarlı bir tetrapirol halkası ile merkezde magnezyum atomu olan ve fotosentezde gerek duyulan yeşil pigment. 2- fotosentez olayında güneş ışığı enerjisini kimyasal enerjiye çeviren önemli pigment.(renk maddesi) 3- fotosentez tepkimelerinde güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren, yapısında magnezyum (mg) içeren, yeşil pigment maddesi.4- klorofil a, b, c, d,e, ...çeşitleri vardı. bu çeşitler; devirli ve devirsiz fotofosforiason da(pigment sistemi ı ve ıı ) ve ilkel bitkilerde fotosentezde görev alan tiplerdir.insan gözü ile ancak, dalga boyu 390-760 milimikron arasında değişen ışınlar görülebildiğinden bu dalga boyları arasındaki ışık g...

mutfakta kullanılacak pratik bilgiler

 mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için, üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silinfırınınıza sinmiş kötü yemek kokuları için; yemek yapmadan önce fırınınızın ortasına yarısı sirke yarısı su ile doldurulmuş bir tava koyun. fırınınızı birkaç dakika için ısıtın daha sonra soğumaya bırakın.gömlek yakalarındaki kirleri gidermek için, gömleği makineye atmadan önce yaka kısmına sabun sürüp 15 dakika bekletin.tutkal lekelerini çıkarmak için, sirke ile ıslatıp, bol su ile durulanmalıdır.masanızın üzerine damlayan mumları çıkarmak için lekenin üzerine neft döküp 5 dakika bekleyin sonra nemli bir bezle silin.ellerdeki soğan ve s...

pratik bilgiler

evde yanlız kalan baylar içinde umarım faydalı olur. zaten hanımlar bunları biliyordur :)   mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için, üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silinfırınınıza sinmiş kötü yemek kokuları için; yemek yapmadan önce fırınınızın ortasına yarısı sirke yarısı su ile doldurulmuş bir tava koyun. fırınınızı birkaç dakika için ısıtın daha sonra soğumaya bırakın.gömlek yakalarındaki kirleri gidermek için, gömleği makineye atmadan önce yaka kısmına sabun sürüp 15 dakika bekletin.tutkal lekelerini çıkarmak için, sirke ile ıslatıp, bol su ile durulanmalıdır.masanızın üzerine damlayan mumları çıkarmak için lekenin üzerine neft döküp 5 dakika bekleyin sonra nemli bir bezle silin.ellerdeki soğan ve sarımsak kokularını giderebilmek için yap...

<font color=blackyellow>pratik bilgiler</font>

mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için, üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silinfırınınıza sinmiş kötü yemek kokuları için; yemek yapmadan önce fırınınızın ortasına yarısı sirke yarısı su ile doldurulmuş bir tava koyun. fırınınızı birkaç dakika için ısıtın daha sonra soğumaya bırakın.gömlek yakalarındaki kirleri gidermek için, gömleği makineye atmadan önce yaka kısmına sabun sürüp 15 dakika bekletin.tutkal lekelerini çıkarmak için, sirke ile ıslatıp, bol su ile durulanmalıdır.masanızın üzerine damlayan mumları çıkarmak için lekenin üzerine neft döküp 5 dakika bekleyin sonra nemli bir bezle silin.ellerdeki soğan ve sarımsak kokularını giderebilmek için yapılacak en iyi şey, haşlanmış patatesle ovmaktır.çay lekesi: pamuklu ve yünlülerde: leke taze ise, ı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !