× "

kohezyon nedir

" arama sonuçları

adezyon ve kohezyon nedir?

adezyon nedir?   adhezyon aşınması, benzer ve kolay alaşım yapabilen malzemeler arasında meydana gelmekte ve tüm temas noktalarında meydana gelmemekte, yalnızca bir kısmında oluşmaktadır. adhezyon aşınması yüzey pürüzlüğünü bozduğu ve adhezif parçacıklara sebep olduğu için abrazyon aşınmasına da zemin hazırlar. adhezyon aşınması ile abrzayon aşınması aynı anda görülmez.iki yüzey arasına çevre etkisiyle sert partiküller girdiğinde veya adhezif parçacıklar oluştuğunda yani abrazyon aşınması için gerekli koşullar sağlandığında adhezyon aşınması oluşmaz. adezyon kesimesinin ingilizcesi “adhesive wear” almancası da “adhäsiver verschleiß”dir.  ...

kuvvet nedir - sürtünme kuvveti - sürtünme kanunları nelerdir

kuvvet nedir?bir cismin denge durumunu, veya şeklini değiştiren sebebe kuvvet denir. demek oluyor ki kuvvet, bir cismi hareket ettirebilir, durdurabilir; veya cismin hareket doğrultusunu ve şeklini değiştirebilir. bir cismi iterken, çekerken, veya kaldırırken kas kuvveti harcarız. bir taşıt aracının veya asansörün hızı (veya ivmesi) değiştiği zaman, hareket ettiren kuvvetin farkına varabiliriz.fizik biliminin bir dalı olan mekanik, cisimlerin denge durumlarını ve hareketlerini inceler. mekaniğin önemli bir konusu olan kuvvet, ne tür olursa olsun, yani ister cansız bir cisim, ister bir canlı tarafından meydana getirilsin, bir vektör ile gösterilir.kuvvetin sınıflandırılmasıher ne kadar fizikçiler,einstein’ın çalışmalarından bu yana b&...

kuvvet nedir - sürtünme kuvveti - sürtünme kanunları nelerdir

kuvvet nedir?bir cismin denge durumunu, veya şeklini değiştiren sebebe kuvvet denir. demek oluyor ki kuvvet, bir cismi hareket ettirebilir, durdurabilir; veya cismin hareket doğrultusunu ve şeklini değiştirebilir. bir cismi iterken, çekerken, veya kaldırırken kas kuvveti harcarız. bir taşıt aracının veya asansörün hızı (veya ivmesi) değiştiği zaman, hareket ettiren kuvvetin farkına varabiliriz.fizik biliminin bir dalı olan mekanik, cisimlerin denge durumlarını ve hareketlerini inceler. mekaniğin önemli bir konusu olan kuvvet, ne tür olursa olsun, yani ister cansız bir cisim, ister bir canlı tarafından meydana getirilsin, bir vektör ile gösterilir.kuvvetin sınıflandırılmasıher ne kadar fizikçiler,einstein’ın çalışmalarından bu yana b&...

cam nedir, nasıl üretilir

camın yapısı ve özellikleri camın en yaygın tanımı:soğuma sonucunda kristalleşmeden sertleşen inorganik bir ergitme ürünüdür. camın başka bir tanımı da morey tarafından şöyle yapılmıştır:cam sıvı hali ile sürekli bir geçiş aşamasında ve bu hale benzer bir yapıda bulunan,fakat ergimiş durumdan soğuma sonucunda,pratik bakımdan katı olarak kabul edilebilecek viskoziteye sahip inorganik bir maddedir. malzemeciler camı aşırı soğutulmuş bir sıvıya benzetirler.gerçekten de cam ısıtılmaya başlandıktan sonra sıcaklığın artmasına paralel olarak önce yumuşar ve daha sonra da akıcı hale gelir.bu hali ile adeta sıvı gibidir. cam,elle tutulursa sert ve durgun bir etki yapar.kırılganlığı nedeniyle de sert bir yere vurulunca kırı...

inorganik ve organik nedir?.

organik nedir? üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. ekolojik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. daha geniş anlamda çevreyi korumayı amaçlayan, doğadan aldığını doğaya geri veren, tarımın sürekliliğini sağlamayı hedefleyen ve hatta çalışanlarının menfaatlerini korumaya başlayan toplu bir felsefenin ürünü, bir yaşam biçimi. organik ürünler vücudunuzun doğal dengesini bozmaz, canlılık verir, tamamen doğadaki organik bitkilerden elde edilir. saf ve doğal olmayan hiçbir madde içermez. inorganik maddeler v...

kuvvet ve hareket nedir kuvvetin elamanları

kuvvet ve hareket evrendeki her şey ya hareket halindedir ya da durağan yani hareketsiz haldedir. hareket, cismin konumunun sürekli biçimde değişmesidir. hareket halindeki bir cismi durdurmak ve durağan hale getirmek ya da hareketsiz durumdaki bir cismi harekete geçirmek için kuvvet denen bir etkinin uygulanması gerekir. kuvvet, bir cismi harekete geçirebilmek, hareket halindeki bir cismi durdurabilmek, hareketin yönünü ya da hızını değiştirebilmek için gerekli olan itme ya da çekme miktarıdır. çim biçme makinesini iten bir bahçıvan, yolcu vagonlarını çeken lokomotif, duvarda asılı olan bir resmi tutan çivi hep kuvvet uyguluyor demektir. eğer bu kuvvetler uygulanmıyor olsaydı, ç...

ağaç nedir ağaç çeşitleri

       dünyanın en büyük ağacı sekoya   sekoyalar dünyanın en büyük ağaçlarıdır.   kışın almanya'nın schwarzwald bölgesinden bir kayın görüntüsü.   bir meşe ağacı   yapraklar ağaçların en önemli organlarıdır. resimde kayın ağacı yaprakları görülüyor.   ağaç, tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan 4-5 m boyundaki odunsu bitki. toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana gelir.20 ağaç 1 yaprak eder fid...

su nedir

su nedir? oksijen ve hidrojenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, kokusuz, renksiz, ve tatsız maddeye su denir. günlük hayatta hem biz insanların, hem de ayrımsız tüm çanlıların hayati fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan en önemli, beklide yegâne içecektir. su besinlerin sindirimi, emilim ve hücrelere taşınmasında, hücre, organ ve dokuların düzenli çalışmasında, zaralı maddelerin vücuttan atılmasına, vücut ısısının denetiminde ve daha sayılamayacak kadar çok işleve sahiptir. su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir maddedir. su, canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. küçük m...

kütle hareketi nedir,kütle hareketi örnekleri,kütle hareketine ö

11. kütle hareketleri (mass movements)ayrışma ile oluşmuş malzemenin veya kaya kütlelerinin yerçekiminin etkisiyle yamaçlardanaşağıya doğru yavaş veya hızlı bir şekilde kütlesel olarak yerdeğiştirme olayına kütle hareketidenir. yamaç dengesinin bozulması kütle hareketlerinin oluşumunun en önemli nedenidir.şekil 11.1. yamaç (şev) üzerinde etkili olan kuvvetler. şevin kesme dayanımı (shear strength) şevmalzemesinin dayanımı kohezyonu, taneler arasındaki iç sürtünme miktarına ve şevin dış desteğinebağlıdır. bu etmenler şev duraylılığını yükseltir. yerçekimi kuvveti düşey yönde etki etmekle birlikteşeve paralel etkiyen bir bileşene sahiptir. duraysızlığı arttıran bu kuvvet şevin kesme dayan...

kohezyon (molekül çekim kuvveti)

kohezyon (molekül çekim kuvveti) cıva kohezyondan dolayı birarada duruyor. kohezyon (latince cohaerere, bir arada bulunma anlamındadır) molekül çekim kuvveti demektir. aynı cins moleküllerin arasındaki çekim kuvvetine denir. kohezyon sıvı ve katı (gazlarda ihmal edilebilecek kadar küçüktür) maddelerde görülür. bu maddelerin moleküllerindeki pozitif ve negatif yükler arasında oluşur. bağların ömrü saniyenin trilyonda biri kadardır; ancak komşu moleküller arasında sürekli yeni bağ kurulur ve bu da bileşiği bir arada tutar. bu olgu sonucunda sıvılardaki yüzey gerilimi adı verilen olgu meydana gelir. bitkilere etkisi su bitkinin dalının ucunda k...

kohezyon ile ilgili örnekler - kohezyon nedir

kohezyon (molekül çekim kuvveti)cıva kohezyondan dolayı birarada duruyor.kohezyon (latince cohaerere, bir arada bulunma anlamındadır) molekül çekim kuvveti demektir. aynı cins moleküllerin arasındaki çekim kuvvetine denir.kohezyon sıvı ve katı (gazlarda ihmal edilebilecek kadar küçüktür) maddelerde görülür. bu maddelerin moleküllerindeki pozitif ve negatif yükler arasında oluşur. bağların ömrü saniyenin trilyonda biri kadardır; ancak komşu moleküller arasında sürekli yeni bağ kurulur ve bu da bileşiği bir arada tutar. bu olgu sonucunda sıvılardaki yüzey gerilimi adı verilen olgu meydana gelir.bitkilere etkisisu bitkinin dalının ucunda kohezyon sonucu birarada duruyor...

kuvvetin ve hareketin özellikleri - kuvvet ve hareket nedir

evrendeki her şey ya hareket halindedir ya da durağan yani hareketsiz haldedir. hareket, cismin konumunun sürekli biçimde değişmesidir. hareket halindeki bir cismi durdurmak ve durağan hale getirmek ya da hareketsiz durumdaki bir cismi harekete geçirmek için kuvvet denen bir etkinin uygulanması gerekir.kuvvet, bir cismi harekete geçirebilmek, hareket halindeki bir cismi durdurabilmek, hareketin yönünü ya da hızını değiştirebilmek için gerekli olan itme ya da çekme miktarıdır. çim biçme makinesini iten bir bahçıvan, yolcu vagonlarını çeken lokomotif, duvarda asılı olan bir resmi tutan çivi hep kuvvet uyguluyor demektir. eğer bu kuvvetler uygulanmıyor olsaydı, çim biçme makinesi ile...

sürtünme kuvveti - kuvvet nedir - kuvvetin sınıfları

kuvvet nedir?bir cismin denge durumunu, veya şeklini değiştiren sebebe kuvvet denir. demek oluyor ki kuvvet, bir cismi hareket ettirebilir, durdurabilir; veya cismin hareket doğrultusunu ve şeklini değiştirebilir. bir cismi iterken, çekerken, veya kaldırırken kas kuvveti harcarız. bir taşıt aracının veya asansörün hızı (veya ivmesi) değiştiği zaman, hareket ettiren kuvvetin farkına varabiliriz.fizik biliminin bir dalı olan mekanik, cisimlerin denge durumlarını ve hareketlerini inceler. mekaniğin önemli bir konusu olan kuvvet, ne tür olursa olsun, yani ister cansız bir cisim, ister bir canlı tarafından meydana getirilsin, bir vektör ile gösterilir.kuvvetin sınıflandırılmasıher ne kadar fizikçiler,einstein’ın çalışmalarından bu yana b&...

su nedir ? fiziksel kimyasal özellikleri, suyun halleri

su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir maddedir. su, canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. küçük miktarlarda çıplak gözle bakıldığında renksizdir. dünya üzerinde farklı şekillerde bol miktarda bulunur. birleşmiş milletler çevre programı, dünya'da 1.400 milyon km3 su olduğunu söylemektedir.[1]suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri [değiştir] suyun kimyasal formülü h2o'dur. bunun anlamı bir su molekülünün iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluştuğudur. iyonik olarak da, (h+) bir hidrojen iyonuna bağlanmış, (oh-) hidroksit iyonu; yani hoh şeklinde tanımlanabilir. standart sıcaklık ve basınçta, suyun ...

kuvvet ve hareket nedir?

evrendeki her şey ya hareket halindedir ya da durağan yani hareketsiz haldedir. hareket, cismin konumunun sürekli biçimde değişmesidir. hareket halindeki bir cismi durdurmak ve durağan hale getirmek ya da hareketsiz durumdaki bir cismi harekete geçirmek için kuvvet denen bir etkinin uygulanması gerekir. kuvvet, bir cismi harekete geçirebilmek, hareket halindeki bir cismi durdurabilmek, hareketin yönünü ya da hızını değiştirebilmek için gerekli olan itme ya da çekme miktarıdır. çim biçme makinesini iten bir bahçıvan, yolcu vagonlarını çeken lokomotif, duvarda asılı olan bir resmi tutan çivi hep kuvvet uyguluyor demektir. eğer bu kuvvetler uygulanmıyor olsaydı, çim biçme makinesi ile vagonlar hareket etmez, resim yere düşerdi. bütün bu itme, çekme ve tutma örneklerinde, kuvvet,...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !