× "

kolonicilik nedir vikipedi

" arama sonuçları

anadolu uygarlıkları

  anadolu uygarlıkları     anadolu, iklimi, jeopolitik konumu tarım, hayvancılık ve ticarete elverişli oluşu, gôç yolları üzerinde bulunması nedeniyle ilkçağda ônemli bir konuma sahiptir .çeşitli uygarlıkların kurulduğu bir bölgedir.                  anadolu'da tarih öncesinde de önemli yerleşim birimleri kurulmuştur . antalya yakınlarında karain, bel dibi ve belbaşı mağaraları, antakya'daki mağaracık yontma taş devrine uzanan en eski yerleşme yerleridir . cilalı taş devrinde ise çatal höyük, hacılar, beyce sultan yerleşim merkezleridir. maden devrinde ise tru...

anadolu uygarlıkları ile ilgili bir sunu

anadolu'da tarih öncesinde de önemli yerleşim birimleri kurulmuştur . antalya yakınlarında karain, bel dibi ve belbaşı mağaraları, antakya'daki mağaracık yontma taş devrine uzanan en eski yerleşme yerleridir . cilalı taş devrinde ise çatal höyük, hacılar, beyce sultan yerleşim merkezleridir. maden devrinde ise truva, alişar ve alacahöyük önemli merkezlerdir .             anadolu;    -ticaret ve göç yolları üzerinde olması -verimli topraklara sahip olması -iklim koşulları -coğrafi konumu gibi nedenlerle değişik kavimlerin istila ettikleri ve yerleştikleri bir bölge olmuştur. yontma taş devri'ne ait antalya karain m...

küreselleşen dünya ve hollywood -iletişim bilimsel değerlendirme

  küreselleşme denilen olgu yukarı kıtanın aşağı kıtaya hükmetmesidir.yani aşağı kıtanın değerleri küreselleşmiyor yukarı kıtanın değerleri aşağının değerlerini deforme ediyor. yeniden biçimlendirme süreci yukarının değerlerine ters olmayacak biçimde kendini yeniliyor. kolonicilikten günümüze yeni emperyalizmin türevi olan kültür emparyalizminin en canlı örneği de hollywood film endüstrisi olsa gerek. hollywood gerçek anlamıyla bir endüstridir, hem de tek başına bir tekeldir. inanılmaz yatırımların yapıldığı bu sektör de dünya da karşısında durabilecek herhangi alternatif bir sinema bulunmamaktadır. işte hollywood amerikan kültür değerlerini filmleriyle...

eski anadolu uygarlıkları

http://www.beykent.k12.tr/ilkedirne/07/anadolu/resimler/harita.gıf     anadolu uygarlıkları anadolu, iklimi, jeopolitik konumu tarım, hayvancılık ve ticarete elverişli oluşu, gôç yolları üzerinde bulunması nedeniyle ilkçağda ônemli bir konuma sahiptir .çeşitli uygarlıkların kurulduğu bir bölgedir. anadolu'da tarih öncesinde de önemli yerleşim birimleri kurulmuştur . antalya yakınlarında karain, bel dibi ve belbaşı mağaraları, antakya'daki mağaracık yontma taş devrine uzanan en eski yerleşme yerleridir . cilalı taş devrinde ise çatal höyük, hacılar, beyce sultan yerleşim merkezleridir. maden devrinde ise truva, alişar ve alacahöyük önemli merkezlerdir...

toprak satmışız-araplara-israile toprak satmışız

meğer milyon dolarlık tarım arazileri satmışız da haberimiz yokmuş. inanılmaz gerçeği bir yabancı dergiden öğrendik... economist, gıda krizini aşmak isteyen ülkelerin başta afrika olmak üzere dünyanın dört yanından tarım arazisi aldığını, bm’nin “yeni kolonicilik” olarak nitelendirdiği anlaşmalar kapsamında bahreyn’in türkiye’de 500 milyon dolara arazi aldığını yazdı. suudiler de türkiye’de arazi bakıyor.dünyada gıda fiyatlarında son iki yıl içinde yaşanan yükseliş, tarım arazileri nüfusunu doyurmak için yetersiz kalan birçok ülkeyi dünyanın dört bir yanında arazi satın almaya ya da leasing yoluyla kiralamaya yönlendirdi.çin'den sudan'a kadar bir&cce...

((testler))ilk çağ uygarlıkları-tarih bilimi-islam öncesi türk t

tarih bilimine giriş-1. ı. olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması ıı. deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması ııı. farklı bilim dallarından yardım alınması ıv. olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması v. olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz? a) ı ve ıı b) ı ve ııı c) ııı ve v d) ıı ve ıv e) ıv ve v 2. tarih biliminin yer ve zaman gösterme özelliği göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir? a) savaş biraz daha çabuk bitseydi sonuç olumlu olabilirdi. b) hükümdarın kararlı tutumu ülkesi i...

tarihi çağlar

1. ilkçağ (m.ö. 3500 - m.s. 375 / 476) • sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlayıp kavimler göçü veya batı roma’nın yıkılmasıyla sona erer. • şehir devletleri (site, polis, nom) halinde örgütlenen siyasi yapı, sonradan merkezi krallıklara dönüşmüştür. • ilk cumhuriyet ve ilk demokrasi yönetimleri görülmüştür (iyon, yunan, roma gibi). • ekonomik yapı tarım ve kolonicilik üzerine kurulmuştur. kolonicilik sömürgeciliğin ilk adımları olarak kabul edilir. • köle emeğine dayanan sınıflı bir toplum yapısı çağa egemendir. • çok tanrılı bir yaşayışla birlikte sonradan musevilik ve hıristiyanlık gibi tek tanrılı dinler de ortaya çıkmıştır. ...

mohandas karamchand gandhi (1869-1948)

mohandas karamchand gandhi (1869-1948)  ihsan selim kurt 2 ekim 1869'da hindistanın porbandar kentinde doğan mohandas "mahatma" gandhi, bağımsız bir hint devleti kurma yolunda şiddet dışılık, barış ve birlik adına mücadele veren bir dava adamıdır.gandhi ilkokula yedi yaşında rajkot'ta başladı ve daha bu yıllarda, hayatı boyunca tipik bir özelliği olacak bir davranış biçimini de sergilemeye başladı. ürkek bir çocuktu; öyle ki, okula, kimseyle konuşmak zorunda kalmamak için koşarak gidip geliyordu. ama bu kendi halindeki çocuğun, ürkekliğinden beklenmeyecek bir atılganlığı da vardı. arkadaşlarını ürkütüyor olabilirdi ama, yanında kimse olmaksızın çevreyi incelemekten, hayvanlarla dostluk kurmaktan b&uum...

eski çağlarda türkiye ve çevresi

anadolu: anadolu, karadeniz, akdeniz ve marmara denizi ile çevrili bir yarımadadır. uygun iklimi ve verimli toprakları sayesinde yaşamaya elverişlidir. bu nedenle tarih boyunca birçok göç dalgasına ve istilalara uğramıştır. türkiye’nin  tarih öncesi devirleri: taş devri *kaba  taş-eski taş(paleolotik)-(mö 600.000-10.000): henüz alet yok. sivri cisim ve taşlarla savunma yaparlardı. toplayıcılık,avcılık ve  bitki kökleri ile beslenirlerdi. bu dönemi aydınlatan kalıntılar; antalya çevresinde karain ,beldibi , belbaşı, mağaraları. adıyaman palanlı mağarasıdır. *yontma taş- orta taş(mezolotik)-(mö10.000-8000): göçebe hayat yaşıyorlardı. taşlar yontulmuştur. soğuklardan dolayı mağaralara  ve ağaç kovuklarına sığınmışlardır. mağaralara hayvan resimleri çizmişl...

1492: conquest of paradise

1492: conquest of paradisecengiz çevik önce hayal kurmanın bile cezalandırıldığı bir yer, batı’daki günbatımını görmeyi cesaret edebilen insanların yaşatılmadığı, böyle sürdükçe de insanların bunun hayalini kurmayı bile unuttuğu bir yer:  ispanya. insan hayalleriyle yaşamın gerçekleri arasında kalmış, bütünüyla bunlardan oluşmuş durumda anı yaşar. anı, daraağacında boynunuzdan sıkacak iple dilinizi ağzınızdan çıkaracak o yasakçı güçlülerin ülkesinde insana zindan gibi gelen. kimimiz zindanından taşar, kimimiz taşamaz.  christopher columbus taşabilenlerden biri. kendi deyimiyle “tutkularının kontrol altına alınamayacağının” bilincinde, denizlerin, bulutların ötesine gitmek isteyen biri. salt bu yüzden diğerleri gibi önce asılıp sonra yakılma riski taşıya...

anadoluygarliklari

anadolu uygarlıkları     anadolu, iklimi, jeopolitik konumu tarım, hayvancılık ve ticarete elverişli oluşu, gôç yolları üzerinde bulunması nedeniyle ilkçağda ônemli bir konuma sahiptir .çeşitli uygarlıkların kurulduğu bir bölgedir.                 anadolu'da tarih öncesinde de önemli yerleşim birimleri kurulmuştur . antalya yakınlarında karain, bel dibi ve belbaşı mağaraları, antakya'daki mağaracık yontma taş devrine uzanan en eski yerleşme yerleridir . cilalı taş devrinde ise çatal höyük, hacılar, beyce sultan yerleşim merkezleridir. ...

ilkçağ medeniyetleri

ilkçağ medeniyetleri              çin medeniyeti:   sülalelerce yönetilir. çin’de iki türlü mimari gelişmiştir. askeri mimari (çin seddi), dini mimari (budist tapınakları). çinicilik, porselen, seramik gibi sanatlar, maden az olduğu için gelişmiştir. matbaa, kâğıt, barut, pusula, çini mürekkep, ilk kez çin’de bulunmuştur. budizm, taoizm, konfüçyüs, maniheizm gibi dinler yaygındır. çin’de tarih yazıcılığı gelişmiştir. türkler hakkında ilk bilgiler çin kaynaklarında mevcuttur.                hint medeniyeti:   hindistan’da güçlü bir devlet, önemli bir medeniyet ve bir millet anlayışı oluşmamıştır.   sebepleri:   *   ...

emperyalizm:in gizledikleri

emperyalistler sömürü pratiklerine hangi süslü, şatafatlı isimler verirlerse versinler , emperyalizmin özü tarih boyu ülkelerin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını sömürmek, onların halklarını köleleştirmek temelinde olmuştur. günümüz emperyalizmi de gene “demokrasi”, “özgürlük”, “insan hakları”, “globalizm” gibi süslü ve şatafatlı isimlerle sömürülerine devam etmekteler. geçmişle günümüz emperyalizminin “biçimsel” olarak en önemli farkı, emperyalistlerin artık ülkelerdeki uşakları vasıtasıyla bu ülkeleri ” uzaktan kumandayla” soyup sömürme yerine, kolonicilik döneminin işgal ve sömürü pratiğini seçmiş olmalarıdır. bu işgali ya “demokrasi ve laiklik” adı altında direk işgalle, yada “globalleşme” ad...

soykırım

soykırım, ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum ya da başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok edicilerin çıkarları doğrultusunda önemli sayıda ve düzenli biçimde yok edilmeleridir. en bilinen soykırım nazi almanyasında çok sayıda etnik topluluğa karşı yürütülen soykırımdır. son dönemde ise bosna hersek'te boşnaklar'a karşı izlenen katliamlar soykırım olarak tanımlanmıştır. yien ruanda da son dönemdeki önemli soykırımlar arasındadır. tarihte hakettiği yeri alamamış bir diğer soykırım ise cezayir soykırımı'dır. 1,5 milyon cezayirli bu olaylarla hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi işkence ve kötü muameleden geçirilmiştir. batı'nın sömürgecilik (kolonicilik) tarihi soykırımlar ile ...

“resimli ay” sonrasında sabiha sertel/ mehmet ergün

evrensel kültür >> sayı :127 “resimli ay” sonrasında sabiha sertelmehmet ergün “‘resimli ay’ın ortakları dergiden nâzım hikmet’in, sol yazarların çıkarılmasını istediler. buna zekeriya ve ben karşı koyduk. bu yüzden çıkan anlaşmazlık, ortaklığın bozulması sonucunu verdi. 1930 yılının son aylarında ‘resimli ay limited şirketi’nin gazetelerde şu garip ilanı çıktı:‘son zamanlarda, ‘resimli ay’ mecmuası, neşriyatında memleket ve okuyucuların ihtiyacını tatmin etmeyen köhne mevzulara, faydasız yazılara yer verildiğini gören müessesemiz, başmuharrirlerinin (zekeriya ve sabiha sertel– m. e.) vazifelerine nihayet vermiş ve bu mecmuayı kapamaya karar vermiştir.’ilanda, imtiyazın şirketin malı olduğu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !