× "

komünitenin yapısı ve komüniteye etki eden faktörler

" arama sonuçları
ökaryotik çeşitlenmenin doğuşu-1

ökaryotik çeşitlenmenin doğuşu-1

ökaryotik çeşitlenmenin doğuşu   bir hücrelilere giriş   -  sistematikçiler, birhücrelileri birçok kingdoma ayırmaktadır. bir hücrelilerle çalışan sistematikçiler, birkaç monofiletik kladı ayıklamaya başlıyorlar.  -  tüm ökaryotların yer aldığı eukarya, beş kingdomlu sınıflandırma sisteminde, protista, plantae, fungi ve animalia olmak üzere dört kingdoma bölünmüştür. - protista, kısmen kendi üyelerinin yapısıyla – çoğunlukla bir hücreli ökaryotları içerir ve kısmen de, bitki, mantar ve hayvan tanımlarımıza uyum göstermeyen diğer tüm ökaryotların toplandığı yer olarak bilinir. - protist...

anarşizme doğru – errico malatesta

kendimize devrimci dediğimiz için, anarşizm’in –varolan her şeye şiddetle saldıran ve tüm kurumları yenileriyle değiştiren bir ayaklanmanın yakın sonucu olarak– tek bir darbeyle geleceği yaygın bir görüştür. ve doğruyu söylemek gerekirse, aramızda devrimi bu şekilde algılayan bazı yoldaşlarımız da yok değil. bu önyargı, birçok dürüst karşıtımızın anarşizm’in neden imkansız bir şey olduğuna inandıklarını açıklar; ve bu, keza, halkın bugünkü ahlaki durumundan rahatsızlık duyan ve anarşizm’in yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini gören bazı yoldaşlarımızın,  neden kendilerini hayatın gerçekliklerine karşı körleştiren aşırı bir dogmatizm ile kendiler...

2. ay

  en heyecanlı, en mutlu, bir o kadar da gerilimli bir ay ikinci ay. bir kere hamile olduğunuzu bu ay öğreniyorsunuz. hamile olmaya devam edip etmeyeceğiniz, gebeliğinizin dış gebelik olup olmadığı da yine bu ay netleşiyor gibi.  biz 2005’te isteyerek, planlayarak  girmiştik çocuk sahibi olma sürecine. 7. hafta gibi dış gebelik olduğunu öğrendik. ameliyatla almışlardı embriyoyu. bu sefer tamamen sürpriz oldu. en erken 1 sene sonraya düşünüyorduk. ama aze çınar kendisi karar verdi ne zaman geleceğine. 2005’te hamile kalmaya uğraştığımdan, regl 1 gün geciksin hemen test yapıyordum. ama şu süreçte hiç böylesi bir şey aklımıza gelmediğinden regl tarihim 4-5 gün geç...

kent yoksulluğu ve modernite(ilhan tekeli)

kent yoksulluğu ve modernite'nin bu soruna yaklaşım seçenekleri üzerine ı. giriş insanlığın gelişme tarihi içinde tarımsal teknoloji gelişerek ilk kez artı ürün gerçekleşmeye başaladığı zaman iki olgunun eş zamanlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. bunlardan birincisi kentlerin doğuşudur, ikincisi ise toplumda eşitsizliğin yaşanmaya başlamasıdır. o zamandan günümüze kadar, bu iki olgu, hep yanyana olmuştur. bu yanyana oluş üzerinde biraz durmak gerekir. ilhan tekeli  bu iki olgu arasında nedensel bir bağ vardır, bu nedenle birarada varolmaktadır. ama eşitsizlik kolayca sürdürülebilecek bir durum değildir, toplumun kaybeden kesimlerinin sürekli olarak buna razı olması beklene...

izmir körfezi’nin farklı bölgelerindeki bazı balık çiftlik

ödevin özetigenel bakışakuakültürün dünyadaki durumuakuakültürün türkiye’deki durumudenizel kirlilik ve çevresel kapasitekafeslerde yapılan balık yetiştiriciliği ve çevregenel etkilerisu kolonuna etkileribentik bölgeye etkileriaraştırma konusu ile ilgili yapılan çalışmalararaştırma bölgesi hakkında genel bilgiözettürkiye kıyılarında ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği, 1980’lerin ortalarından itibaren giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. genellikle, yarı kapalı kıyısal alanlarda yer alan yüzer ağ kafeslerden kaynaklanan ve dipte biriken organik madde girdi artışı, sedimentte organik kirliliğe, bu kirlenmede bentik komünitenin yapısında bozulmaya sebeb olmaktadır. bu çalışma...

siyam yada tayland

                       insanlığın en tuhaf, en üzücü hallerinden biri olarak görmemek mümkün müdür bu aslında tek yumurta ikizi olmaya son raddede yaklaşmışken yumurtanın ikiye ayrılma sürecini bir şekilde tamamlayamamasıyla 1/100,000 oranında rastlanan tüyler ürpertici yazgıya mahkum olan siyam ikizlerini?istatistikler diyor ki, tüm siyam ikizlerinin yalnızca yüzde on beş kadarı yaşayabiliyor. sırf doğum bile öyle ciddi bir travma oluyor ki onlara (ah, anneden bahsetmiyorum bile), yüzde kırk-altmış arası zaten ölü doğuyorken, yüzde otuz beş civarı bir gün boyunca yaşamak hissine eriyor, ötesini göremiyor. nedenini bilemiyorum, ama yaşayabilen siyam ikizlerinin de yüzde yetmişinden fazlası kızmış, en azından son beş yüz ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !