× "

komplementer renkler nedir

" arama sonuçları

türk hamamı

tabii sağlık ve doğal terapileri anlamak tabii sağlık, tabii terapilerin kendi kendine bakım sisteminin bir yansımasıdır. böyle bir durumda, insan bedeninin kendi tabii şifa gücünün çalışmasıyla sağlığın onarılması ve yeni baştan yapılanmasından ileri gelir. tabii terapi, sauna seçenek tıbbın bir formu bulunan ve tabii sağlığın savunuculuğunu ön plana çıkaran bir tedavi metodu, hayat seçimi veya hayat için bir yoldur. tabii sağlık, yalnız tabii terapiler veya tabii hayat biçimi ile elde edilebilir. tabii terapi, tabii hayatı ve tabii sağlığı destekleyen en ehemmiyetli yoldur. tabii terapiler oldukta geniş bir yelpazeye ve limitsiz çeşitliliğe sahiptir. tabii terapiler komplementer veya seçenek tıp ile birli...

kamuflaj amaçlı yüz kozmetikleri

kamuflaj amaçlı yüz kozmetikleri yüzdeki renk ve kontur düzensizliklerini örtmek amacıyla kullanılmaktadır. kontur düzensizliklerinin örtülmesi buradaki prensip, koyu tonlar bir çıkıntının daha geride açık renkler de bir girintinin daha önde görünmesine neden olurlar. nedbeli bir yüzde düz bir görünüm elde edilmesi bu yolla elde edilebilir. bu amaçla en uygun ürünler pudralı allıklardır. açık tonlanması gereken alanlar açık pembe ve koyutulması gereken yerler bronz renkte tonlanabilir. bu prensipler yüzün şeklini, alnın büyüklüğünü, çenenin ve burnun konturunu optimize etmekte de kullanılabilir. mükemmel yüz oval ve hatta simetriktir. oval bir yüz, genişliğinin 1,5 katı uzunluktadır ve en geniş olduğu alın bölgesinden en dar olduğu çene ucuna doğru gitgide genişliği azalmalıdır. ...

komplementer tedaviler

  komplementer tedaviler   bilimsel metodlarla çalışan tıbbın alternatifi olmaz. ancak tıbbın tamamlayıcısı ve destekleyicisi olur. komplementer tedavi yöntemleri tıbba “ alternatif ” değil “tamamlayıcı”dır. yani esas tıbbi tedavilere sadece yardımcıdır. ciddi hastalıklarda sadece bu yöntemlere güvenmek hastalığın ilerlemesine, tedavilerinin gecikmesine neden olabilir. geleneksel tıbbi yöntemlerle komplementer tedavileri doğru biçimde birleştiren yaklaşıma ise “integratif tıp” denilmektedir. yani hastalıkların tedavisinde hem modern tıbbın tüm imkanlarından faydalanılıp hem de doğal tedavi yö...

yazı

dna vikipedi, özgür ansiklopedi git ve: kullan, ara dna çift sarmalının yapısı deoksiribonükleik asit (dna), tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. dna'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. protein ve rna gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı dna bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir. bu genetik bilgileri içeren dna parçaları gen olarak adlandırılır, ama başka dna dizilerinin yapısal işlevleri vardır, diğerleri ise bu genetik bilginin kullanılmasının düzenlenmesine yararlar. kimyasal olarak dna, nükleotit ol...

|8.sınıf fen bilgisi| rna'nın yapısı ve özellikleri nedir?

çekirdekte ve sitoplazmada serbest halde bulunur.·tek nükleotid dizisinden oluşmuştur.·organik bazları adenin, guanin, sitozin ve urasil dir.·protein sentezinde translasyon kısmında görev alır.·kendini eşleyemez, dna tarafından sentezlenir·sentezlenmesini sağlayan enzim rna polimeraz, hidrolizini sağlayan enzim ribonükleaz(rnaaz) dır.rna çeşitleri:yaptıkları göreve göre üç çeşit rna vardıra)mrna(mesenger rna):çekirdekte dna nın anlamlı ipliğinden sentezlenir. protein sentezinde kalıp olarak iş görür.b)trna(transfer rna):görevi hücre içindeki aminoasitleri tanımak ve bunları ribozomlara taşımaktır. her aminoasitin trna sı özel olduğundan, her hücrede 20 çeşit trna vardır.c)rrna(ribozomal rna):ribozomların yapısına katılır.kodonir aminoasit için mrna da yan yana gel...

kök hücre ve telomeraz

kök hücre ve telomeraz   farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelere "kök hücre" deniyor. vücudumuzdaki kas, cilt, karaciğer hücreleri gibi hücrelerin belli bir hedefi var ve bölündüklerinde yine kendileri gibi bir hücre oluşturuyorlar.yani karaciğer hücresi bölününce yeni bir karaciğer hücresi oluşuyor. bundan farklı olarak, kök hücrelerin bu şekilde belirlenmiş bir görevleri yoktur. aldıkları sinyale göre farklı hücre türlerine dönüşüyorlar. bunu kontrol eden unsurlarsa genlerdir. bir kök hücresinin hangi hücreye dönüşeceğini hücre çekirdeğindeki genler belirlemektedir. diğer hücreler ölünce veya hasar görünce, kök hücreler hangi hücre türüne ihtiyaç varsa o hücreye dönüşüyorlar. bu işlem sırasında bazı genler daha aktif ...

saç bakım

 saçlarınız hakkında bir kaç püf nokta... saçlarımız günlük hayatımızda görünüşümüş açısından çok önemli bir yerde.ufak bir araştırma sonrası bir kaç püf nokta vereyim dedim blogumda1-yanlış uygulama                                            paket lastiği gibi üzeri kaplanmamış çıplak lastikleri toka niyetine kullandığında, saçlarına ne büyük bir eziyet ettiğini biliyor musun? saç telleri rahatlıkla bu lastiğe dolanır; hem düğüm olur hem de çabucak kırılırlar.1- doğru  uygulama saçını toplamak için lastik bir toka kullanmak istiy...

cilt ürünleri hakkında bilmeniz gerekenler

nemlendiricileren iyi arkadaşınız olacaktır. nemlendiriciler olmadan deriniz erken yaşlanacaktır.derinize uygun nemlendiriciyi bulmanız gerekir. kimi ürün deri tipinize göre çok ağır olup gözeneklerinizi tıkayabilir. piyasada hem nemledirici olup hem de aha içeren ürünler de bulunmaktadır. ancak herşeye rağmen pürüzsüz bir deri için önceliğin nemlendiriciye verileceğini unutmayın. burada amaç gözeneklerinizi tıkamadan derinin doğal nemliliğinin deri içinde tutulmasıdır. nasıl lanse edilirse edilsin bir ürün ancak derinin en üst tabakasına nüfuz edebilir.nemlendiricilerle ilgili önerilernormal deri: çok hafif, su bazlı bir ürün kullanın. belki de sadece kuru görünen bölgelere uygulamanız yeterli olacaktır. kombine deri: çok hafif, su bazlı ürünleri kullanın. yağlı/akne eğilimli deri: ...

protein sentezi

vikipedi, özgür ansiklopedi   ribozom-trna bağlanması protein sentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir. bu terim bazen sadece protein translasyonu anlamında kullanılsa da transkripsiyon ile başlayıp translasyonla biten çok aşamalı bir süreçtir. prokaryotlarda ve ökaryotlarda ribozom yapısı ve yardımcı proteinler bakımından farklılık göstermesine karşın, temel mekanizma korunmuştur. protein sentezi için aminoasil-trna'ların hazırlanmasında, ya da sentez süresince atp ve gtp hidrolizi ile yüksek miktarda enerji harcanır. ayrıca, hücreler ürettikleri enerjinin büyük kısmını protein sentezinde görev alan yapıları oluşturmakta kullanırlar. bu sürecin genel hata oranı 10-4 civarındadır (her 10000 amino asitten bir hatalı yerleştirilir)...

renk bilgisi

yaşadığımız dünyayı renksiz düşünebilirmisiniz? renk yaşamdır. renkler aydınlığın çocuklarıdır, ışık ise renklerin anası. cisimler ışıktan can alır, görünür hale gelir; ışıksız renkler yok olur, karanlık hakim olur. renk yaşamdır. hiç bir şey yağmurlu bir sabahta gördüğümüz gökkuşağı kadar bizi duygulandırmaz. yıldırım bizi korkutur. sabahleyin erken saatte gördüğümüz kuzey ışığı ruhumuza huzur ve dinginlik verir. renklerin görsel, duygusal dilini öğrenmek işin doruk noktasıdır. renklere gösterdiğimiz tepkiler biraz da geçmişteki deneyimlerimize bağlıdır. dinler, gelenekler, inançlar, moda, reklam bizim renklere olan tepkimizi şekillendirir. renklerin bilincinde olsak da, olmasak da üzerimize olan etkilerini görürüz. bu etkileri pozitif ve negatif kutuplara ayırmak doğru olur mu? tartı...

moleküler tıp sözlüğü

abzorbsiyon emilim abiyogenez canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş. adaptasyon canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. adenin pürin nükleotidlerden biri adenozin trifosfat (atp) canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji aerobik solunum hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir. agglütinasyon kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması aktif taşıma maddelerin, yarı geçirgen bir zarın varlığında az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcayarak geçmesi olayıdır. allel bir karakter üzerinde aynı ya da farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla ...

pcr(polimeraz zincir reaksiyonu)

:: polımeraz zıncır reaksıyonu 7.8.1. gırıs ılk kez 1985'de bilim dünyasina sunuldugundan itibaren polimeraz zincir reaksiyonu (pcr); hem arastirmada hem de klinik laboratuarlarda tanida yeni bir çigir açmistir. abd'de cetus corporation'da çalisan henry a. erlich, kary mullis ve randall k. saiki tarafindan gelistirilmistir. metod basitçe tüpte nükleik asitlerin uygun kosullarda çogaltilmasidir.(science,1985:230,1350). bu bulusundan dolayi k.mullis, 1993 yili nobel kimya ödülüne hak kazanmistir. pcr, bir çesit "in vitro klonlama"dir. pcr, reaksiyonu dna'nin iki zincirinin yüksek isi ile birbirinden ayrilmasini (denatürasyon); daha sonra sentetik oligonükleotidlerin hedef dna'ya baglanmasini(hibridizasyonu); sonra zincirin uzamasini (polimerizasyonu) (çift iplikçikli...

bakterilerde üreme

mikroorganizmalar, uygun besi yeri ve çevresel koşullar altında,  türlerine özgü bir süratle ürerler. koşulların uygunluğu devam ettiği sürece,  buna paralel olarak çoğalma da sürekli olur. ancak, laboratuvarlarda,  mikroorganizmaları üretmede sınırlı miktarda besi yerleri kullanıldığından,  mikropların üremeleri kısıtlanır. mikroplar üredikçe, ortamdaki gıda maddeleri azalır ve tükenir. optimal koşulların değişmesi (ph, osmotik basınç, oksijen, yüzey gerilimi, vs.) ve besi yerinde toksik metabolitlerin  birikmesi, miktarı az olan besi yerinde üremeyi kısa bir süre sonra baskılar ve durdurur. örn, her 20 dakikada bir defa bölünerek üreyen e. coli hücresinden, uygun koşullar devam ettiği sürece 48 saat içinde  2114 (veya 2.2x1043) hücre meydana ...

kök hücre ve telomeraz

farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelere "kök hücre" deniyor. vücudumuzdaki kas, cilt, karaciğer hücreleri gibi hücrelerin belli bir hedefi var ve bölündüklerinde yine kendileri gibi bir hücre oluşturuyorlar. yani karaciğer hücresi bölününce yeni bir karaciğer hücresi oluşuyor. bundan farklı olarak, kök hücrelerin bu şekilde belirlenmiş bir görevleri yoktur. aldıkları sinyale göre farklı hücre türlerine dönüşüyorlar. bunu kontrol eden unsurlarsa genlerdir. bir kök hücresinin hangi hücreye dönüşeceğini hücre çekirdeğindeki genler belirlemektedir. diğer hücreler ölünce veya hasar görünce, kök hücreler hangi hücre türüne ihtiyaç varsa o hücreye dönüşüyorlar. bu işlem sırasında bazı genler daha aktif hale gelirke...

fibromiyalji sendromu

fibromiyalji sendromu kronik ağrı ve yorgunluk... günümüzde gelişen teknoloji, bir yandan hayatımızı kolaylaştırıp bize zaman kazandırırken diğer yandan insan üzerinde sinsi bir tehdit oluşturmaktadır.insan vücudu hareket etmek üzere yaratılmış bir makinedir. hareket etmeyen bedende kısa veya uzun dönemde problemler ortaya çıkar. bu problemlerin en başında obezite (şişmanlık) gelir. bununla birlikte vücudun oynak yerleri olan eklemlerde, vücudun en önemli destek dokularından olan kaslarda ve sonuç olarak iç organların fonksiyonlarında problemler ortaya çıkar. ortaya giderek şişmanlayan, eklemlerin hareketlerinde kısıtlılığı olan, kaslarında ağrı tarif eden “kondüsyonsuz”, “yorgun”, “halsiz”, “isteksiz”, “hantal̶...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !