× "

konferansın özellikleri nelerdir

" arama sonuçları

tartışma türleri

konferans alanında uzman birinin bir konu hakkında, duygu ve düşüncelerini açıklamak, öğretmek amacıyla yaptığı hazırlıklı konuşmaya konferans denir. konferansçı istediği konuyu anlatabilir. konferanslar daha çok bilimsel konularda verilmekle birlikte güncel konularda da verilebilir. konferansta amaç dinleyenleri coşturmak veya onlara bir fikir aşılamak değil, dinleyicileri belli bir konuda bilgilendirmektir.konferansta anlaşılması güç cümleler kurulmamalı, teknik kelimelere çok yer verilmemeli, kitabî bir üslûpla konuşulmamalı; tekdüzelikten sakınılmalıdır. bolca verilen örnekler dinleyenlerin hayatından alınmalı, ses çok iyi kontrol edilerek yerine göre vurgu ve tonlamalar ...

sözlü anlatım türleri nelerdir - konuşma türleri - konuşmacının

sözlü anlatımkonuşmadüşünce ve duyguların, başkalarına sözlü olarak bildirilmesine konuşma ya da sözlü anlatım denir. konuşma, insanın çevresiyle doğrudan iletişim kurmasının en etkili yoludur. konuşma için sesli düşünme de denir. buna göre insanlar, düşüncelerini başkalarına seslerle iletirler. ancak bunu yaparken de sözlerini etkili kılmak için, jest, mimik, tonlama, vurgulama... gibi konuşmayı tamamlayıcı öğelere başvururlar. konuşma olgusu; dil, düşünce, duygu, ses ve konuşma organları gibi öğelerle doğrudan ilgilidir. bunlardan birinin eksikliği yada yetersizliği, çeşitli konuşma kusurlarına yol açar. konuşma ilkeleriiyi konuşma, güzel konuşma; her şeyden &...

kongo devletinin özellikleri nelerdir?

devletin adı: kongo halk cumhûriyeti başşehri: brazzaville nüfusu: 2.692.000 yüzölçümü: 342.000 km2 resmi dili: fransızca ve yerli diller dini: hıristiyanlık, müslümanlık, yerli dinler para birimi: afrika doları afrika’nın batısında yer alan bir ülke. kuzeyinde kamerun ve orta afrika cumhûriyeti, doğusunda zaire, batısında gabon, güney batısında atlas okyanusu yer alır.târihibugünkü kongo’nun bulunduğu yerde eskiden, güçlü bir kongo krallığı vardı. on altıncı yüzyılda bu krallık en parlak dönemine ulaşmıştı. fakat bu asırdan sonra iç kargaşalıklar yüzünden çökmeye başladı.avrupalıların gelişi, bu krallığın yıkılmasına sebep oldu. bölgeye i...

konferans plânı nedir - konferans nedir - konferansın özellikler

konferanshazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara konferans denir. konferansı verecek kişi, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona) ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmelidir. verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır.konferans verilirken konuşmacı, yazdıklarını kâğıttan okumamalıdır. sanki, söyleşi yapıyormuş gibi konuşmalıdır. arada sırada, yeri geldiğinde kâğıda bakmalıdır. konuşmacı, gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli, böylece onların kendisini ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır. ayrıca, konuşmacı; temiz giyinmeli, ciddî olmalı, kibar davranmalı, güzel konuşmalıdır. ses tonunu yerine göre ayarlamalı, v...

zararlı cemiyetler

zararlı cemiyetler azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler özellikleri nelerdir?mondros mütarekesi’nden sonra, ordunun terhis edilmesi ve devlet otoritesinin kalmaması üzerine ortaya çıktı.azınlıklar tarafından, işgalci emellerine hizmet eden kuruluşlardı.anadolu hareketine ve türklerin milli devletine karşıydılar.bu cemiyetlerin hepsi rum patrikhanesi tarafından yönetiliyordu. itilaf devletlerince ekonomik ve siyasi açıdan destekleniyorlardı.wilson ilkeleri’ne göre bulundukları yerlerin kendilerine verilmesini istiyorlardı.mondros mütarekesi’nin yedinci ve yirmi dördüncü maddelerini uygulatmak istiyorlardı. mondros ateşkes antlaşması’nın 7. maddesi şu şekildeydi : “itilaf devletleri güve...

dis ticaret ıslemleri nedir, kullanilan belgeler nelerdir ?

  hazırlayan : tacim eltan (endustri mühendisi) 1.      giriş ticareti, üretilen  mal  ve  hizmetlerin  belirli  bir  ücret  karşılığı  son  kullanıcılara  ulaştırılmasını  sağlayan  alım-satım  faaliyetlerinin  tümü  olarak  tanımlayabiliriz. bu  alım-satım  işlemleri  devamlı  olarak  tekrarlanmakta, işlemlerin  içine  birçok  firma  ve  kuruluşun  hizmetleri  katılmakta  ve  bu  işlemler  karşılığında  çeşitli  ödemeler  yapılmaktadır. ticaret  genel  olarak,iç  ve  dış  ticaret&nb...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !