× "

konferans konuları neler olabilir

" arama sonuçları

sınav kaygısı neden yaşanır kurtulmak için neler yapılmalı

sınava hazırlanırken yapılması gerekenler kaygıdan kurtulma yolları kaygı nedir üniversite sınavına hazırlanırken yapılması gerekenler kaygı azaltıcı teknikler nedir kaygı nedir? kaygı, kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık durumudur. dünyaya geldiğimiz anda bir öğrenme süreci içine gireriz ve bu süreç yaşamımın sonuna dek devam eder. öğrenme, kişinin yaşamını sürdürebilmesi ve süregelen yaşamdan dolayı alması için gerekli tüm bilgi, eylem ve becerilerin kazanılması sürecidir. öğrenilenler, kişinin birikimini (potansiyelini) oluştururken, öğrenilenlerin belli bir amaca yönelik kullanılması da performansı ortaya koyar. başka bir deyişle performans, kişinin akıl, duygu ve davranış düzeyinde...

tarih dersi öss soru ve cevaplı test, tüm tarih konuları testler

karma test ı 1. 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı’nın getirdiği hangi yenilik diğerlerinden daha önemlidir?a) kanun üstünlüğünün kabul edilmesib) yabancıların okul açmasıc) askerlik meselesid) rüşvetin kaldırılmasıe) mahkemelerin tarafsızlaştırılması2. osmanlı devleti mısır sorununu çözmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?a) avrupa ile bağlaşık avrupa bloğu oluşturmab) kavalalı isyanının çözümlenmesi amacıyla tüm avrupa’dan yardım istemec) 1838 baltalimanı ticaret antlaşmasını imzalamakd) ıslahat fermanı’nın ilanıe) teşkilat-ı esasiye kanunu'nu yürürlüğe koyma3. aşağıdakilerden hangisi dağılma döneminde diğerlerinden daha köklü ıslahat girişiminde bulunmuştur?a) ııı. selimb) ııı. mustafac) ıı. mahmutd) ı. abdülmecite) ı. abdülaziz4. avrupa devletlerinin yurttaşlarına m...

eko-sosyalist michael löwy ile söyleşi

türkiye’ye hoş geldiniz, sizi türkiye’de görmekten ve bizimle sosyalizmin 21. yüzyıldaki olanakları ve sorunlarını tartışmanızdan dolayı çok mutluyuz. belki türkiye’deki söyleşilerinizin başlığından, sosyalizmin 21. yüzyıldaki olanaklarından başlayabiliriz. ( www.genbilim.com )sosyalizmin 21. yüzyıldaki somut olanaklarını, özellikle eko-sosyalizm bağlamında nasıl tanımlıyorsunuz?21. yüzyıl sosyalizmi konusunun çok canlı bir politik tartışma konusu haline geldiğini düşünüyorum. önce venezüella’da, sonra bütün latin amerika’da… şimdiyse uluslararası bir tartışma haline gelmeye başladı. ve bunun da çok çok olumlu olduğunu düşünüyo...

tarih dersi öss soru ve cevaplı test, tüm tarih konuları testler

karma test ı1. 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı’nın getirdiği hangi yenilik diğerlerinden daha önemlidir?a) kanun üstünlüğünün kabul edilmesib) yabancıların okul açmasıc) askerlik meselesid) rüşvetin kaldırılmasıe) mahkemelerin tarafsızlaştırılması2. osmanlı devleti mısır sorununu çözmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?a) avrupa ile bağlaşık avrupa bloğu oluşturmab) kavalalı isyanının çözümlenmesi amacıyla tüm avrupa’dan yardım istemec) 1838 baltalimanı ticaret antlaşmasını imzalamakd) ıslahat fermanı’nın ilanıe) teşkilat-ı esasiye kanunu'nu yürürlüğe koyma3. aşağıdakilerden hangisi dağılma döneminde diğerlerinden daha köklü ıslahat...

tarih dersi öss soru ve cevaplı test, tüm tarih konuları testler

karma test ı1. 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı’nın getirdiği hangi yenilik diğerlerinden daha önemlidir?a) kanun üstünlüğünün kabul edilmesib) yabancıların okul açmasıc) askerlik meselesid) rüşvetin kaldırılmasıe) mahkemelerin tarafsızlaştırılması2. osmanlı devleti mısır sorununu çözmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?a) avrupa ile bağlaşık avrupa bloğu oluşturmab) kavalalı isyanının çözümlenmesi amacıyla tüm avrupa’dan yardım istemec) 1838 baltalimanı ticaret antlaşmasını imzalamakd) ıslahat fermanı’nın ilanıe) teşkilat-ı esasiye kanunu'nu yürürlüğe koyma3. aşağıdakilerden hangisi dağılma döneminde diğerlerinden daha köklü ıslahat...

tarih dersi öss soru ve cevaplı test, tüm tarih konuları testler

karma test ı1. 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı’nın getirdiği hangi yenilik diğerlerinden daha önemlidir?a) kanun üstünlüğünün kabul edilmesib) yabancıların okul açmasıc) askerlik meselesid) rüşvetin kaldırılmasıe) mahkemelerin tarafsızlaştırılması2. osmanlı devleti mısır sorununu çözmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?a) avrupa ile bağlaşık avrupa bloğu oluşturmab) kavalalı isyanının çözümlenmesi amacıyla tüm avrupa’dan yardım istemec) 1838 baltalimanı ticaret antlaşmasını imzalamakd) ıslahat fermanı’nın ilanıe) teşkilat-ı esasiye kanunu'nu yürürlüğe koyma3. aşağıdakilerden hangisi dağılma döneminde diğerlerinden daha köklü ıslahat...

9. sınıf edebiyat konuları

1-edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri insanda güzel duygular uyandıran, duygu düşünce ve hayal dünyasını zenginleştiren eserlere sanat eserleri denir. resim, müzik, mimari, heykel, şiir, edebiyat birer sanat dalıdır. sanat eserleri görsel (plastik) sanat eseri, fonetik sanat eseri ve dramatik(ritmik) olmak üzere üçe ayrılır. resim, mimari, heykel, hat görsel; edebiyat ve müzik de fonetik; tiyatro, dans, sinema, bale,opera dramatik sanat dalına girer. sanat eserinin amacı öncelikle doğruluk ve fayda değil güzelliktir. sanat eserleri insanların duygu ve düşüncelerini anlatır. bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel değildir. sanat işiyle uğraşanlara sanatçı denir. yukarıda verilen b...

röpörtaj örneği - röpörtaj nedir tarihi gelişimi - 11. sınıf kon

röpörtajhazırlık1. insanoğlu meraklı bir canlıdır. ve kullandığı eşyaların yapılış evrelerini merak eder.2. röportaj: 1.konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı. 2. radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat.derin haber: iyice incelenmiş, araştırılmış haber.1. etkinlikröportaj örneğibu oyununuzu alışılmış müzikallerden ayıran özellikler neler?alışılmışlıktan kastiniz amerikan modeli müzikallerse, hemen söyliyeyim ki, bu tarza karşı ne ilgim, ne de sempatim var. ilerde olacağını da hiç sanmam. biz bambaşka bir yolun yolcusuyuz. keşanlı ali destanı ile yepyeni bir halk tiyatrosu üslûbuna gitmeyi deniyoruz. amacımız akşam yemeğinden sonra hazmı k...

atatürk’e saldırmanın dayanılmaz hafifliği (ahmet tane

atatürk’e saldırmanın dayanılmaz hafifliği  (ahmet taner kışlalı) kitabın adı : atatürk’e saldırmanın dayanılmaz hafifliği kitabın yazarı : ahmet taner kışlalı yayınevi ve adresi : imge kitabevi basım tarihi : 1999 kitabın yayım maksadı yazar, atatürk’e yönelik haksız eleştirilerin yarattığı birikimle, güncel olaylara bilimsel bir yaklaşım getirerek yazdığı yazılarını bu kitapta toplamıştır. kitabın özeti kitap genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. “kemalizm üzerine“ adlı bölümde yazarın güncel yazıları ve incelemeleri yer almaktadır. “demokratik sol-sosyal demokrasi üzerine” adlı bölümde güncel olaylardan yola çıkılarak yazılan yazılar, inceleme ...

atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği

kitabın adı : atatürk’e saldırmanın dayanılmaz hafifliğikitabın yazarı : ahmet taner kışlalıyayınevi ve adresi : imge kitabevibasım tarihi : 1999kitabın yayım maksadıyazar, atatürk’e yönelik haksız eleştirilerin yarattığı birikimle, güncel olaylara bilimsel bir yaklaşım getirerek yazdığı yazılarını bu kitapta toplamıştır.kitabın özetikitap genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. “kemalizm üzerine“ adlı bölümde yazarın güncel yazıları ve incelemeleri yer almaktadır. “demokratik sol-sosyal demokrasi üzerine” adlı bölümde güncel olaylardan yola çıkılarak yazılan yazılar, inceleme niteliği taşıyan yazılar ve yazarın bilim ve siyaset adamları ile yaptığı tartışmalar yer al...

atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği

atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliğikitabın adı : atatürk’e saldırmanın dayanılmaz hafifliğikitabın yazarı : ahmet taner kışlalıyayınevi ve adresi : imge kitabevibasım tarihi : 1999kitabın yayım maksadıyazar, atatürk’e yönelik haksız eleştirilerin yarattığı birikimle, güncel olaylara bilimsel bir yaklaşım getirerek yazdığı yazılarını bu kitapta toplamıştır.kitabın özetikitap genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. “kemalizm üzerine“ adlı bölümde yazarın güncel yazıları ve incelemeleri yer almaktadır. “demokratik sol-sosyal demokrasi üzerine” adlı bölümde güncel olaylardan yola çıkılarak yazılan yazılar, inceleme niteliği taşıyan yazılar ve yazarın bilim ve ...

marksizm ve ekoloji üzerine güzel bir söyleşi

eko-sosyalist manifestonun yazarlarından sosyolog, antropolog michael löwy, metin yeğin ve çiğdem çidamlı'nın sorularını yanıtladı. löwy, 21. yüzyılda sosyalizmin olanakları; doğanın, insanın ve toplumun kurtuluşu arasındaki bağlantı ve che’nin mirası üzerine düşüncelerini aktardı... türkiye’ye hoş geldiniz, sizi türkiye’de görmekten ve bizimle sosyalizmin 21. yüzyıldaki olanakları ve sorunlarını tartışmanızdan dolayı çok mutluyuz. belki türkiye’deki söyleşilerinizin başlığından, sosyalizmin 21. yüzyıldaki olanaklarından başlayabiliriz. sosyalizmin 21. yüzyıldaki somut olanaklarını, özellikle eko-sosyalizm bağlamında nasıl tanımlıyorsunuz? 21. yüzyıl sosyalizmi konus...

atatürk’e saldırmanın dayanılmaz hafifliği

kitabın adı atatürk’e saldırmanın dayanılmaz hafifliği kitabın yazarı ahmet taner kışlalı yayınevi ve adresi imge kitabevi basım tarihi 1999 kitabın yayım maksadı yazar, atatürk’e yönelik haksız eleştirilerin yarattığı birikimle, güncel olaylara bilimsel bir yaklaşım getirerek yazdığı yazılarını bu kitapta toplamıştır. kitabın özeti :kitap genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. “kemalizm üzerine“ adlı bölümde yazarın güncel yazıları ve incelemeleri yer almaktadır. “demokratik sol-sosyal demokrasi üzerine” adlı bölümde güncel olaylardan yola çıkılarak yazılan yazılar, inceleme niteliği taşıyan yazılar ve yazarın bilim ve siyaset adamları ile yaptığı tartışmalar yer almaktadır. “güneydoğu sorunu üzerine” bölümünde, farklı bakış açılarına sahi...

roman (kitap) özetleri (ahmet taner kışlalı - atatürk'e sald

  kitabın özeti : kitap genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. “kemalizm üzerine“ adlı bölümde yazarın güncel yazıları ve incelemeleri yer almaktadır. “demokratik sol-sosyal demokrasi üzerine” adlı bölümde güncel olaylardan yola çıkılarak yazılan yazılar, inceleme niteliği taşıyan yazılar ve yazarın bilim ve siyaset adamları ile yaptığı tartışmalar yer almaktadır. “güneydoğu sorunu üzerine” bölümünde, farklı bakış açılarına sahip kişilerle yapılan söyleşilere yer verilmiştir. “kültür, siyaset ve ordu üzerine” başlıklı son bölümde ise güncel olaylardan yola çıkan yazılar bulunuyor. 1. kemalizm üzerine bu bölümde yazar kemalizm üzerine çeşitli gazetelerde yazdığı köşe yazılarını derlemiştir. bu köşe yazıları genellikle kemalizme karş...

karıştırılmamışsa çalkalanmış olabilir’*

    ‘karıştırılmamışsa çalkalanmış olabilir’* (türkçesi elif daldeniz) resim george w. bush’a ait; üstünde pilot tulumu ve paraşüt, uçak gemisinin üstüne çıkmış ve ırak’taki savaşın bittiğini bildiriyor. sarf ettiği sözcükler ise şöyle: ‘görev tamamlandı’. ve bu sözler hem kendi hem de ‘kurtardığı’ ülke tarihe gömüldükten çok sonra bile kolektif belleğimizde kalacaktır. olağanüstü bir kibrin sergilendiği bir andı. bize düşense kahramanı oynamaktan kendini neden alıkoymadığını düşünmektir: hollywood filmleriyle büyümüş biri olarak herhalde başka bir seçeneği zaten yoktu. günün sonunda kurtarıcı olan adamın her zaman sarışın ve mavi gözlü olduğu ona öğretilmişti. onun john wayne olma anıydı. can sıkıcı kızılderililerin işinin bitt...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !