× "

konuşmanın unsurları nelerdir

" arama sonuçları

dil-kültür ilişkisi kültür nedir tanımı kültürün özellikleri ne

dil-kültür münasebetikültürsözlük anlamıyla “1. tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere ilet*mede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin, 2. bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü, 3. muhakeme, zevk ve eleştirme yetenekle*rinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi, 4. bireyin kazan*dığı bilgi, 5. uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme, 6. tarım”[1] şeklinde tanım...

yazı - dil - tarih alanında yapılan inkilaplar

yazı, dil ve tarih inkilablarının eğitimimizdeki yeri nedir? türkçülüğün akımının etkisi ile bay bayan sadeleşme hareketleriyle ilk çıkarılan yazının ıslah yada değiştirilmesi meselesi gündeme getirilebilir. atatürk’e göre arap harfleri şu nedenlerle • türkçülüğe uygun değildir. • öğrenilmesi zorunludur ve toplumda eğitim düzeyinin düşüklüğünün bir nedeniyle 1 kasım 1928 tarihli bir kanunla latin temeli yeni bir alfabe kabul edilmiştir. 1931 de türk tarih kurumu, 1932’de türk dil kurumu kurularak türkçe’nin dünya dillerine kaynak etmiş olabileceği yolunda güneş dil teorisi ortaya atmıştır. tüm bu olaylardan amaç,...

6

29-09-2008 tarihinde aranan insan sevgisi , vatan sevgisi , aile sevgisi , bayrak sevgisi , orhan kemal , vatandaşlık , yurdumuzdaki müzik türleri , dini tasavvuf ve türk halk edebiyati genel özellikleri , ıslahat fermanı , hangi metin ve konuşmalarda gözleme ihtiyaç duyulur? , style , hangi metin ve konusmalarda gözleme ihtiyaç duyulur , haldun taner , hangi , erdemli davranışlar , 1989-2006 öss-öys matematik sorulari , matematik ödev kapağı , cahity sıtkı tarancı , koşu çeşitleri nelerdir , koşu nedir , uzunluk ve kilogramı kullanan meslek birimleri , metre kullanılan meslekler , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , litre metre kilogram nerde kullanı...

üçüncü bölüm iletişimin ...

üçüncü bölümiletişimin temel beceri unsurlarıa. konuşma1. konuşmanın tanımı ve genel özellikleria. konuşmanın tanımıdüşünce ve duyguların, başkalarına sözlü olarak bildirilmesinekonuşma ya da sözlü anlatım denir. konuşma, insanın çevresiyledoğrudan iletişim kurmasının en etkili yoludur. konuşmaya, seslidüşünme de denir. buna göre insanlar düşüncelerini başkalarınaseslerle iletirler. ancak bunu yaparken de sözlerini etkili kılmak içinjest, mimik, tonlama, vurgulama gibi konuşmayı tamamlayıcı ögelerebaşvururlar. konuşma olgusu; dil, düşünce, duygu, ses ve konuşmaorganları gibi ögelerle doğrudan ilgilidir. bunlardan birinin eksikliği yada yetersizliği, çeşi...

birinci bölüm türkçenin doğru kullanımı

içindekilersunuş................................................................................içindekiler...................................................................... ıııbirinci bölümtürkçenin doğru kullanımıa. dilimizi niçin doğru kullanmalıyız?................................ 1b. seçme ve sıralama eksenleri......................................... 3c. sözcük bilgisine sahip olmak........................................ 6ç. cümle bilgisine sahip olmak......................................... 7d. doğru ve güzel bir türkçeye ulaşmanın yolları............ 21ikinci bölümiletişima. iletişimin tanımı ve insan hayatındaki önemi............... 25b. iletişimde dil unsuru.................

estetik, hayatın, varoluşun en güzel gülü...

saygıdeğer büyüğüm           hürmetle ellerinizden öpüyorum. mailime verdiğiniz cevap için teşekkür ediyorum. maalesef bu ülkede hakikatleri sizin kadar açık söyleyen ikinci bir insan yok. allah sizden razı olsun. başımızdan eksik etmesin. pazar günkü tv konuşmanızda çok etkileyici ve düşündürücü idi.           ülkemiz insanları yıllardır nasılda uyutuluyor. bir zamanlar bir şarkı vardı hani, “uyu yavrum ninni, uyutayım seni, masallarla, şarkılarla avutayım seni” diyordu. maalesef üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi türk milleti uyutuluyor. hakikatten, insa...

11.12.2007 tarihinde aranan odev1

11.12.2007 tarihinde aranan insan sevgisi , vatan sevgisi , aile sevgisi , bayrak sevgisi , orhan kemal , vatandaşlık , yurdumuzdaki müzik türleri , dini tasavvuf ve türk halk edebiyati genel özellikleri , ıslahat fermanı , hangi metin ve konuşmalarda gözleme ihtiyaç duyulur? , style , hangi metin ve konusmalarda gözleme ihtiyaç duyulur , haldun taner , hangi , erdemli davranışlar , 1989-2006 öss-öys matematik sorulari , matematik ödev kapağı , cahity sıtkı tarancı , koşu çeşitleri nelerdir , koşu nedir , uzunluk ve kilogramı kullanan meslek birimleri , metre kullanılan meslekler , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , litre metre kilogram nerde kullanılır , metre hangi mesleklerde kullanılır , 4 nokta , 4 nokta testi , atatürk’ün eğitime önem v...

ocak arananlar

                                                            10.11.2007 tarihinde  arananlarişsizlik , kitap özeti , style , dilenci , kitap özetleri , bindokuzyüzseksendört kitabı özeti , bindokuzyüzseksendört , anı türü , kıtap özetlerı , anı , devlet rejimleri , roman özeti , domaniç dağlarının öyküsü , geometri takımı kullanan meslekler , etkili insanın 7 alışkanlığı , sıvıların koligatif özelliği , terör , taç eterler , mağara oluşumu , elektrik elektronik ölçme , mevlana dan güzel sözler , eski ölçü birimleri , sanat , müzikte dizi ton makamlar nedir? , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır ...

11.12.2007 tarihinde aranan

                                                                                  11.12.2007 tarihinde aranan insan sevgisi , vatan sevgisi , aile sevgisi , bayrak sevgisi , orhan kemal , vatandaşlık , yurdumuzdaki müzik türleri , dini tasavvuf ve türk halk edebiyati genel özellikleri , ıslahat fermanı , hangi metin ve konuşmalarda gözleme ihtiyaç duyulur? , style , hangi metin ve konusmalarda gözleme ihtiyaç duyulur , haldun taner , hangi , erdemli davranışlar , 1989-2006 öss-öys matematik sorulari , matematik ödev kapağı , cahity sıtkı tarancı , ...

11-12

                                                                        11.12.2007 tarihinde aranan insan sevgisi , vatan sevgisi , aile sevgisi , bayrak sevgisi , orhan kemal , vatandaşlık , yurdumuzdaki müzik türleri , dini tasavvuf ve türk halk edebiyati genel özellikleri , ıslahat fermanı , hangi metin ve konuşmalarda gözleme ihtiyaç duyulur? , style , hangi metin ve konusmalarda gözleme ihtiyaç duyulur , haldun taner , hangi , erdemli davranışlar , 1989-2006 öss-öys matematik sorulari , matematik ödev kapağı , cahity sıtkı tarancı , koşu çeşitleri nelerdir , koşu nedir , u...

18-12

                                                                              18.12.2007 tarihinde  aranan ök mgokö , , kıskançlık yalan ve iftiranın toplum ve kişiye verdiği zaralar , style , mesleki eğitim kuramları , alice harikalar diyarında , hak ve sorumluluk , sadyk usta , ölçü birimleri , pazarlamada verimlilik , silahlı kuvvetler , eski ölçü birimleri , ölçme araçları , seksen günde devri alem , eski ve yeni ölçü araçları , 1 , seksen , röprodiksiyon , türk inkılabı , uzunluk ölçüleri kullanan meslekler , metre , fizik-ışık , ölçü birimindeki yen...

19-21

                                                                                          19.12.2007 tarihinde  aranan kitap özetleri , style , eski ve yeni ölçme aletetleri , doğal gaz iç tesisatı , atatürk ve ölçü , turizm , nutuk özeti , roman özeti , vurmalı çalgılar , kabe , şarkı sözü anlamları , eskiölçmearaçları , santrifüj , champollion , ölçülerle ilgili meslekler , ses ile ilgili ödevler , sesin teknolojide kullanım alanları , gazete nasıl hazırlanır , katı cisimler , kareköklü sayılar , kitap özetleri , hak ...

yazı

              10.11.2007 tarihinde  arananlarişsizlik , kitap özeti , style , dilenci , kitap özetleri , bindokuzyüzseksendört kitabı özeti , bindokuzyüzseksendört , anı türü , kıtap özetlerı , anı , devlet rejimleri , roman özeti , domaniç dağlarının öyküsü , geometri takımı kullanan meslekler , etkili insanın 7 alışkanlığı , sıvıların koligatif özelliği , terör , taç eterler , mağara oluşumu , elektrik elektronik ölçme , mevlana dan güzel sözler , eski ölçü birimleri , sanat , müzikte dizi ton makamlar nedir? , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , mektup örnekleri , intibah , matematik , integral , çember , kristal yapı , görünmez kalp özeti , proteinler , iklim değişikliği , 14 , kelime türleri , atatürk önderliğinde türk ulu...

zirveye götüren yol yönetim

zirveye götüren yol yönetim yazarı: nurullah genç yayınevi : timaş baskı: istanbul / 1995 / 207 shf. ısbn: bilim grubu : yönetim türü: telif hitap ettiği okuyucu kitlesi: özel ilgi genel değerlendirme: bir işyerinde başarılı olabilmek için uygulanması gereken metodlar anlatılıyor. liderin ve yöneticinin sahip olması gereken vasıflar ve nasıl başarıya ulaşabileceği ve neler yapması gerektiğini anlatan bir kitap. sahip olma arzusu insanla birlikte doğar, büyür ve ölür.sahip olmak ve hükmetmek! bu iki kavram, insanoğlunun yeryüzü rüyasının vazgeçilmez iki çehresini oluşturmaktadır.hükmetmek! ya da daha modern, yumuşak ve bilimsel bir ifadeyle: yönetmek!..insanların toplum halinde yaşadıkları ve toplum olarak çalıştıkları her zaman ve yerde yönetim var olmuştur. 1-yöne...

kökü mazide olan ati

kökü mazide olan ati kubbealtı sohbeti     mehmet kaplan: (sadırlardan satırlara-satırlardan sadırlara) paul claudel ve picasso ile yapılan sohbetler teyple tespit edilmiş. osmanlı-selçuklu medeniyetinin büyük eserleri var; şiiri, edebiyatı, mimarisi, musikisi. bu medeniyet tarihe karışmış. 1. osmanlı medeniyetinin temel unsurları nelerdir? 2. tarihe karışmış olan medeniyet unsurlarından hangisinden istifade edebiliriz? 3. bu unsurları bundan sonraki medeniyetimiz için kullanırken, hangi vasıtaya başvurabiliriz? mümkün müdür bunlardan istifade etmek?     ergun göze: bir ramazan sohbetinde osmanlı medeniyetini medeniyetimiz mi, musikîmiz mi temsil eder? konusunu tartışmıştık. osmanlı koordinatları nelerdir? osmanlı gerçeğini nasıl ortaya ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !