× "

koordinat sistemi

" arama sonuçları

cnc programlama fanuc !!

1 iş akışı cnc tezgahı kullanarak parça işlemek için parçanın nc programını yapmak ve bu programdaki komutlara göre tezgahı çalıştırmak gereklidir. iş akışı: 1. parçanın teknik resmi tezgah koordinatlarına göre hazırlanır. 2. parçanın teknik resmine göre operasyon planı yapılır. 3. operasyon planı ve resme göre parça programı yazılır. program delikli şerit, kaset veya diskete kaydedilir. bunların olmadığı durumda yazılan kağıtta kalır. 4. program direk kablo bağlantısı ya da elle tuşlayarak tezgahın kontrol ünitesinin hafızasına aktarılır. 5. iş parçası ve takımlar tezgaha bağlanır. 6. iş parçası ve takımların ölçümleri yapılır. 7. programdaki komutlara gör...

denklem sistemleri

denklem sistemleri   bir bilinmeyenli rasyonel denklemler içerisinde eşitlik ve bir bilinmeyen bulunan rasyonel ifadelere bir bilinmeyenli rasyonel denklemler denir. [(2x+6)/(2x)]=8 buradaki bilinmeyen yerine değişken de kullanılabilir.denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü, bu doğru değeri bulma işlemine denklemi çözme denir.diğer bir deyişle denklemi sağlayan bilinmeyene denklemin kökü,denklemin köklerinden oluşan kümeye denklemin çözüm kümesi denir.   iki değişkenli denklemler içerisinde eşitlik ve iki değişken bulunan ifadelere iki değişkenli denklemler denir. (x+3y=9) iki değişkenli denklemin &cce...

endüstriyel robotlar ve uygulama alanları

(ındustrıal robots and applıcatıons) robotik ----- robotların sınıflandırılması   4. robotların sınıflandırılması 1 2 3 4          günümüzde kullanılan robotlar çeşitli sınıflara ayrılabilirler. bunlar kullanılan eksen takımlarına göre, tiplerine göre, kullanılan tahrik elemanının çeşidine göre vb�bunlardan en önemli olan sınıflandırma yöntemleri aşağıda verilmiştir;   4.1. robot eksenlerine göre sınıflandırma        bir robot hareket...

noktanın analitik incelemesi

 1. analitik düzlem bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da adlandırılır. dik koordinat sistemi dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. eksenlerin kesiştiği noktaya orijin denir. analitik düzlemde her noktaya bir (x, y) sayı ikilisi karşılık gelir. bu sayı ikilisine noktanın koordinatları denir. p(x, y) noktası için, x noktanın apsisi, y de ordinatıdır. apsis ve ordinat değerleri eksenlere çizilen dik doğruların eksenleri kestiği noktalardır. orijinin koordinatları o(0,0) dır. x ekseni üzerinde...

tarihçemiz

yaykursan otomatik yay sistemi, kurtul şahin tarafından 1974 yılında 25m’lik alana sahip bir atölyede yay imalatı yapmak üzere kurulmuştur ve şahıs şirketi olarak faaliyetini sürdürmektedir.    1994 yılı sonuna kadar çeşitli aşamalardan geçtikten sonra ; özellikle otomotiv ana ve yan sanayisine daha yüksek kapasite ile ve daha kaliteli hizmet sunmak üzere 1995 yılı başındanitibaren bugünkü fabrika binasında faaliyet göstermeye başlamıştır.   ana sanayi olarak tofaş firmasına üretim yapmaktadır.    ayrıca, 2000 yılından itibaren bağlama elemanları ( fikstür ) üretimi yapılmaktadır.makina parkı olarak, eksantrik presler, el presleri, taşlama makinası, parlatma mak...

özel görelelik

ivmesiz ( duran veya sabit hızla ) hareket eden gözlem çerçevesine eylemsiz referans sistemi dendiği belirtilir. evrende mutlak eylemsiz bir referans sisteminin olmadığı ve dünyanın eylemsiz referans sistemi olarak kabul edilebileceği vurgulanır. eylemsiz bir referans sistemine göre ivmesiz hareket eden gözlem çerçevesinin de eylemsiz referans sistemi kabul edildiği ifade edilir.4.6. “ kuvvet ve hareket “ ünitesinde açık olarak vurgulanmamış olsa da kullanılan gözlem çerçevesi eylemsiz referans sistemidir. lise düzeyinde bütün konularda yalnızca eylemsiz referans sistemi kullanılacağı vurgulanır.4.7. michelson ve michelson-morley deneylerinden bahsedilir.     &...

akustik test ürünleri

” modal olarak kalibre edilmiş darbe çekiçleri (modally tuned ımpact hammers)” sinyal koşullayıcı sistemler (signal conditioning systems)” mikrofonlar” 3d sonic digitizermodal olarak kalibre edilmiş darbe çekiçleribirçok uygulama alanı olan bu test cihazları ile yapısal dinamik ve mekanik titreşim sorunlarını çözmek; rezonans frekanslerın tespit etmek, deneysel tasarım ve modal analiz yapmak mümkündür. modal analiz için fft analizörleri ve pc veri toplama kartları ile uyumlu çalışır.bazı kullanım alanları:bilgisayar sabit diskleri, baskı devre levhaları, türbin kanatları, fren diskleri gibi hafif yapılar.otomobil gövdeleri, motorlar ve makina elemanları, pompalar, türbinl...

haritanın tanımı özellikleri, sınıflandırmalar

 özellikleri, sınıflandırmalar1. haritanın tanımıharitanın tanımıalman coğrafyacısı louıs’e göre: belli bir ölçeğe göre küçültülmüş ve belli birprojeksiyon sistemine getirilmiş yeryüzü veya belli bir parçasının çeşitli özel işaretler vemetotlarla belirtilmesidir.isviçreli prof. e.ımhof’a göre: yeryüzünün veya belli bir parçasının küçültülmüş,genelleştirilmiş ve bütünlenmiş olarak düz zemin üzerine iki boyutta gösterilme tekniğidir.alman prof. finster walder’a göre : ekonomik amaca uygun olarak, bir araziparçasının detaylarını hassasiyetle belirtmek ve bunun da baskısının çoğaltılmas...

rölativite - görecelik teorisi nedir?

rölativite michelson-morley deneyi ile ortaya çıkan ''göreceli hız'' olayını biraz daha genişletmek için iki durum karşılaştırılabilir : birinci durumda , 70 km ile giden bir tren ve bu trenin içinde 3 km ile trenin ilerlediği yöne doğru yürüyen bir a kişisi var.dışarıda ki durgun b kişisine göre a kişisi 73 km'lik bir hızla ilerliyor gibi görünür.ikinci durumda ise tren durgun ama a kişisi yine aynı yöne , aynı hızla yürüyor.dışarıdaki b kişisi de ters yöne doğru 70 km ile koşuyor ( biraz yorulucak... ).bu durumda da b , a'yı 73 km'lik bir hızla ilerliyor gibi görür.sonuç olarak ; iki referans sistemi birbirine göre sabit hızla hareket ediyorken meydana gelen bir olay , her iki sist...

haritanın tanımı

 özellikleri, sınıflandırmalar1. haritanın tanımıharitanın tanımıalman coğrafyacısı louıs’e göre: belli bir ölçeğe göre küçültülmüş ve belli birprojeksiyon sistemine getirilmiş yeryüzü veya belli bir parçasının çeşitli özel işaretler vemetotlarla belirtilmesidir.isviçreli prof. e.ımhof’a göre: yeryüzünün veya belli bir parçasının küçültülmüş,genelleştirilmiş ve bütünlenmiş olarak düz zemin üzerine iki boyutta gösterilme tekniğidir.alman prof. finster walder’a göre : ekonomik amaca uygun olarak, bir araziparçasının detaylarını hassasiyetle belirtmek ve bunun da baskısının çoğaltılmas...

3d studio max arayüz komutları

3d studio max arayüz komutları arayüz komutları 3d studio max arayüzüseyive: girişversiyon: 7.0amaç: bu derste 3d studio max programının arayüzü giriş seviyesinde açıklanacaktır.3dmax (3d studio max) programı güçlü bir arayüze sahiptir. arayüz eski versiyonlarından bu yana tamamiyle kullanıcı tarafından özelleştirilebilir hale getirilmiştir. bu kişilerin isteklerine göre arayüzü düzenleme imkaznı sağlar. aşağıdaki şekilde standart bir arayüz görülmektedir.iyi bir arayüz hakimiyeti programın vermli bir şekilde kullnılmasını sağlar. yukarıdaki şekilde butonlar ve paneller belirli bir mantığa göre gruplandırılmıştır. bu butonlar ve panellerin işlevleri başlangıç seviyesinde açıklanacaktır.1. tab panel: bu panelde kullanılan butonlar 3dmax içerisinde oluşturulan objelerin sahne içerinde isten...

gps nedir?

gps nedir? gps’ in kısa mesafelerde hassasiyeti, hassasiyeti arttırma yöntemleri ve model araba  navigasyonuna uygulanabilirliği.  amacımız, kısa menzilli model arabanın navigasyonunda, hassas ölçüm ve her ortamda  çalışabilirliğe sahip bir sistem kurabilmektir. dünyada çok yaygın olarak kullanılan gps sistemin bu amaca uygunluğunu inceledik. bu incelemeyi yaparken temel olarak masa üstü araştırması yürüttük ve internet kaynaklarını  kullandık. buna ek olarak sistemi aktif olarak kullanan bir kuruluş ile görüşerek sistemin  verimi hakkında deneyime dayalı bilgiler ve çeşitli kaynaklar elde etmek fırsatını bulduk. 2. gps nedir? global positioning system. (global yer belirleme sistemi) düzenli olarak kodlanmış bilgi  yollayan bir uydu ağıdır ve ...

gökyüzü koordinatları

gökyüzü koordinatları yeryüzü üzerinde bir bölgeyi tanımlarken, onun coğrafi koordinatları verilir. başka koordinat sistemleri de kullanılmakla beraber, bu koordinatlar genellikle enlem ve boylam koordinat sistemi kullanılır. gökyüzünde bir gökcisminin konumunu tanımlarken de koordinat sistemlerinden yararlanılır. örneğin yılan takımyıldızı'nın 56. parlak yıldızı demek, bir gökbilimci için pek bir şey ifade etmez. zaten aranan gökcismini bu şekilde bulmak da neredeyse olanaksızdır. bunun yerine, yerküredekine benzer bir koordinat sistemi kullanılır. eğer biraz matematik bilgisine sahipsek, bir küre üzerindeki bir noktayı belirtirken bazen, küresel koordinatların kullanıldığını biliriz. bu küreyi biraz özelleştirerek üzerinde yaşadığımız yerkürey...

yazı

özet bilgisayar teknolojisi ile konvansiyonel imalat işlemlerinin entegrasyonu modern takım tezgahlarını vücuda getirmiştir. cnc tezgahları bir aşamada üç veya dört konvansiyonel takım tezgahının yapabileceği operasyonları yapabilecek donanıma sahiptir. üretim organizasyonunda gelişen yeni fikirler, bir veya birçok imalat yöntemine oldukça kolay ve en az insan gereksinimiyle adapte olabilen üretim sistemleri meydana getirmektedir. anahtar kelimeler: cnc, takım tezgahı, koordinat sistemi, programlama modu bilgisayarlı nümerik kontrol (cnc), nümerik kontrollü (nc) tezgahların ana esaslarına sahip, fakat ayrıca tezgah kontrol biriminde isteği uygun şekilde belleğe depolanmış bir programa da sahiptir. cnc büyük ölçüde nc fikrinin terk edilmesinden çok, mikro elektronik alanındaki teknoloji...

cnc tezgahları (+1 yorum)

(tamami alintidir, quarters)   bu konu 2006 eylul ayinin en cok tiklanan konusu olmustur 98 kez tiklanmistir. bu konu 2006 ekim ayinin en cok tiklanan konusu olmustur 274 kez tiklanmistir. bu konu 2007 nisan ayinin en cok tiklanan konusu olmustur 1172 kez tiklanmistir.   ilk nümerik kontrollü tezgah 1956 yılında abd’de yapılmış ve zaman geçtikçe gelişmesi devam etmiştir. 1980 yıllarında mikroprosesör teknolojisinin gelişmesi ile,bu sistemler nc tezgahlarına uygulanmış ve cns tezgahlar elde edilmiştir.aynı zamanda cns tezgahlarının üretimde daha verimli kullanılması arayışları sürmüş önce dnc ve daha sonra da fmc’ler meydana getirilmiştir.türkiye’de de bazı fabrikalarda cnc tezgahları üretilmektedir. hatta cam (bilgisayar destekli ü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !