× "

kopernik ne buldu

" arama sonuçları

antoine laurent lavoisier

(1743 -1794) lavoisier yaşam döneminde oluşan iki devrimin paylaştığı bir kişidir. devrimlerden biri, yüzyıllar boyunca "simya" adı altında sürdürülen çalışmaların, bugünkü anlamda, kimya bilimine dönüşmesidir. lavoisier bu devrimin kahramanıdır. ikinci devrim, "1789 fransız ihtilali" diye bilinir. lavoisier bu devrimin getirdiği terörün kurbanıdır. antoine-laurent lavoisier parisli zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. daha küçük yaşında iken annesini yitiren lavoisier babasının yakın ilgi ve bakımıyla büyür; başlangıçta belki de onun etkisiyle hukukçu olmaya yönelir. ancak bu arada uyanan deneysel bilim merakı çok ge&cc...

archimedes (arşimet)

(m.ö. 287 - 212) seçkin bilim adamları çoğunluk kimi çarpıcı imajlarla hafızalarda yer etmiştir: engizisyon önünde sorgulanan galileo; dalından kopan elmanın yere düşmesiyle, ayın dünya çevresindeki devinimini birleştiren newton; gemi üzerinde beş yıl süren doğa incelemesi gezisine çıkan darwin; bern patent ofisinde sıradan bir görevliyken, denklemini oluşturan einstein; banyodan kendini sokağa atıp "buldum, buldum!" diyerek sokakta çıplak koşan archimedes. archimedes neyi bulmuştu? neyin coşkusu içindeydi? bu soruyu yanıtlamaya geçmeden kısaca archimedes'i, yaşadığı dönemi tanıyalım. grek kökenli bir aileden gelen archimedes, sicilya'nın sirak...

biruni

biruni

biruni hastalıkları tedavi konusunda değerli bir uzmandı. yunan ve hint tıbbını incelemiş, sultan mes'ud'un gözünü tedavi etmişti. otların hangisinin hangi derde deva ve şifa olduğunu çok iyi bilirdi. eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. bîrûnî, cebir, geometri ve coğrafya konularında bile o konuyla ilgili bir âyet zikretmiş, âyette bahsi geçen konunun yorumlarını yapmış, ilimle dini birleştirmiş, fennî ilimlerle ilahî bilgilere daha iyi nüfuz edileceğini söylemiş, ilim öğrenmekten kastın hakkı ve hakikatı bulmak olduğunu dile getirmiş ve "anlattıklarım arasında gerçek dışı olanlar varsa allah'a tevbe ederim. raz...

christiaan huygens

(1629 - 1695) yüzyılımızın seçkin bir düşünürü (a.n. whitehead), 17. yüzyılı "dâhiler yüzyılı" diye nitelemişti. kepler, galileo, newton gibi hepimizin bildiği bu dâhilerden biri de christiaan huygens'ti huygens biri pratik, diğeri teorik olmak üzere başlıca iki çalışmasıyla bilimin öncüleri arasında yer almayı başarmıştır. hollanda'da dünyaya gelen christiaan, daha küçük yaşında, matematik ve bilime belirgin bir ilgi duymaktaydı. aydın kesimde etkili kişiliğiyle tanınan babası, devlet adamlığının yanı sıra müzik ve şiirle de uğraşmaktaydı. entellektüel bir ortamda yetişen christiaan, üniversite öğrenimini tamamladıktan kısa bir süre son...

copernicus (kopernik)

(1473 - 1543) düşünce tarihinde etkisi yönünden copernicus devrimiyle boy ölçüşebilecek pek az dönüşüm vardır. son dörtyüz yılda tanık olduğumuz bilimsel gelişmenin astronomide yer alan bu devrimle başladığı söylenebilir. dinsel bağnazlıkla özgür düşünce hemen her dönemde çatışma içinde olmuştur. ortaçağ düşünce geleneğini kıran ilk bilimsel atılımın astronomide ortaya çıkması bir bakıma doğaldı. birkez, astronomide hiç bir alanda olmayan bir bilgi birikimi vardı. babillilerin göksel nesnelerin devinimlerine ilişkin gözlemlerini, kuramsal düzeyde işleyen eski yunanlıların astronomide büyük ilerleme kaydettikleri bilinmekte...

antoine laurent lavoisier

(1743 -1794) lavoisier yaşam döneminde oluşan iki devrimin paylaştığı bir kişidir. devrimlerden biri, yüzyıllar boyunca "simya" adı altında sürdürülen çalışmaların, bugünkü anlamda, kimya bilimine dönüşmesidir. lavoisier bu devrimin kahramanıdır. ikinci devrim, "1789 fransız ihtilali" diye bilinir. lavoisier bu devrimin getirdiği terörün kurbanıdır. antoine-laurent lavoisier parisli zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. daha küçük yaşında iken annesini yitiren lavoisier babasının yakın ilgi ve bakımıyla büyür; başlangıçta belki de onun etkisiyle hukukçu olmaya yönelir. ancak bu arada uyanan deneysel bilim merakı çok ge&cc...

archimedes (arşimet)

(m.ö. 287 - 212) seçkin bilim adamları çoğunluk kimi çarpıcı imajlarla hafızalarda yer etmiştir: engizisyon önünde sorgulanan galileo; dalından kopan elmanın yere düşmesiyle, ayın dünya çevresindeki devinimini birleştiren newton; gemi üzerinde beş yıl süren doğa incelemesi gezisine çıkan darwin; bern patent ofisinde sıradan bir görevliyken, denklemini oluşturan einstein; banyodan kendini sokağa atıp "buldum, buldum!" diyerek sokakta çıplak koşan archimedes. archimedes neyi bulmuştu? neyin coşkusu içindeydi? bu soruyu yanıtlamaya geçmeden kısaca archimedes'i, yaşadığı dönemi tanıyalım. grek kökenli bir aileden gelen archimedes, sicilya'nın sira...

battani

devrinin en önemli astronomlarından ve matematikçilerinden olan battâni (858-929), sâbit ibn kurrâ gibi, urfa'nın harran bölgesi'ndendir ve yıldızlara tapan sabii dini'ne mensuptur. rakka'da özel bir gözlemevi kurmuş ve burada 887-918 tarihleri arasında son derece önemli gözlemler yapmıştır. güneş, ay ve gezegenlerin hareketlerini gözlemlemiş, yörüngelerini doğru bir biçimde belirlemeye çalışmıştır. güneş ve ay tutulmaları ile ilgilenmiş, mevsimlerin süresini büyük bir doğrulukla hesaplamıştır. ayrıca, ekliptiğin eğimini de dakik olarak belirlemeyi başarmıştır. aynı zamanda matematikçi de olan battâni, bu alanda da son derece önemli &cc...

biruni

biruni hastalıkları tedavi konusunda değerli bir uzmandı. yunan ve hint tıbbını incelemiş, sultan mes'ud'un gözünü tedavi etmişti. otların hangisinin hangi derde deva ve şifa olduğunu çok iyi bilirdi. eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. bîrûnî, cebir, geometri ve coğrafya konularında bile o konuyla ilgili bir âyet zikretmiş, âyette bahsi geçen konunun yorumlarını yapmış, ilimle dini birleştirmiş, fennî ilimlerle ilahî bilgilere daha iyi nüfuz edileceğini söylemiş, ilim öğrenmekten kastın hakkı ve hakikatı bulmak olduğunu dile getirmiş ve "anlattıklarım arasında gerçek dışı olanlar varsa allah'a tevbe ederim...

büyük plinius

eski romalı doğa bilgini ve ansiklopedi yazarı plinius’un, historia naturalis adlı yapıtı, en geniş kapsamlı ilk ansiklopedi olarak kabul edilir. tam adı gaius plinius secundus’tur ve "genç plinius" adıyla tanınarak konsüllüğe dek yükselmiş ünlü bir yazar olan yeğeni gaius plinius caecilius sencundus’tan ayırt etmek üzere "büyük plinius" diye anılır. şövalye sınıfından varlıklı bir ailenin oğlu olan büyük plinius, edebiyat, güzel söz söyleme sanatı ve hukuk okuyarak iyi bir öğrenim görmesi için, on iki yaşındayken roma’ya gönderildi. 47’de, toplumun yalnızca üst sınıflarına tanınmış bir hak olan devlet memurluğunun ilk aşama...

christiaan huygens

(1629 - 1695) yüzyılımızın seçkin bir düşünürü (a.n. whitehead), 17. yüzyılı "dâhiler yüzyılı" diye nitelemişti. kepler, galileo, newton gibi hepimizin bildiği bu dâhilerden biri de christiaan huygens'ti huygens biri pratik, diğeri teorik olmak üzere başlıca iki çalışmasıyla bilimin öncüleri arasında yer almayı başarmıştır. hollanda'da dünyaya gelen christiaan, daha küçük yaşında, matematik ve bilime belirgin bir ilgi duymaktaydı. aydın kesimde etkili kişiliğiyle tanınan babası, devlet adamlığının yanı sıra müzik ve şiirle de uğraşmaktaydı. entellektüel bir ortamda yetişen christiaan, üniversite öğrenimini tamamladıktan kısa bir süre son...

copernicus (kopernik)

(1473 - 1543) düşünce tarihinde etkisi yönünden copernicus devrimiyle boy ölçüşebilecek pek az dönüşüm vardır. son dörtyüz yılda tanık olduğumuz bilimsel gelişmenin astronomide yer alan bu devrimle başladığı söylenebilir. dinsel bağnazlıkla özgür düşünce hemen her dönemde çatışma içinde olmuştur. ortaçağ düşünce geleneğini kıran ilk bilimsel atılımın astronomide ortaya çıkması bir bakıma doğaldı. birkez, astronomide hiç bir alanda olmayan bir bilgi birikimi vardı. babillilerin göksel nesnelerin devinimlerine ilişkin gözlemlerini, kuramsal düzeyde işleyen eski yunanlıların astronomide büyük ilerleme kaydettikleri bili...

bilim adamı euclide (öklid) ne bulmuştur

öklit (geometride dik üçgen konusunda) iki dikliği kullanarak yan kenarları bulmayı sağlamıştır   rönesans sonrası avrupa'da, kopernik'le başlayan, kepler, galileo ve newton'la 17. yüzyılda doruğuna ulaşan bilimsel devrim, kökleri helenistik döneme uzanan bir olaydır. o dönemin seçkin bilginlerinden aristarkus, güneş-merkezli astronomi düşüncesinde kopernik'i öncelemişti; arşimet yaklaşık iki bin yıl sonra gelen galileo'ya esin kaynağı olmuştu; öklid çağlar boyu yalnız matematik dünyasının değil, matematikle yakından ilgilenen hemen herkesin gözünde özenilen, yetkin bir örnekti. öklid, m.ö. 300 sıralarında yazdığı 13 ciltlik yapıtıyla ...

ilk müslümanlar buldu ama.

 "islam medeniyeti"nin: bilim ve teknolojiye katkıları; bugün bile kullanılan modern ilim metodlarının, müslümanlar tarafından bilinçli olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan, parlak bir medeniyet sarayıdır. "ilmin ilk şartı şüphedir", diyen bu ışıklı medeniyetin mimarları, bugün bile düşündücü ve hayranlık uyandırıcı bilimin anahtarlarını keşfetmişlerdir. tekniğin ve bilimin bu kadar geliştiği çağımızda, sıfırın keşfi, kağıdın icadı, astronominin bugünkü postülatları olan dünya ve gök cisimleriyle ilgili temel prensipler vs., oldukça önemli buluşlardır. bugünün bilim ve teknolojisi, kendisini orta zaman islam medeniyetinin ektiği tohumlara borçludur. dr. sigrid hunke, ...

kopernik, devrimini bir müslüman'dan mı çaldı?

mustafa armağan bize sadece osmanlı tarihi değil, avrupa tarihi de tek yanlı öğretilmiştir. kopernik'in gezegenler teorisini şamlı bir islam alimi olan ibnü'ş-şâtır'dan alışı (veya çalışı) da avrupa tarihinin meçhul kalmış yönlerindendir. (bu konuyu ve diğerlerini merak edenler yakında timaş'tan çıkacak olan "avrupa'nın 50 büyük yalanı" adlı kitabıma bakabilirler.) 20. yüzyılın en büyük bilim tarihçilerinden a. koyre'nin, tübitak tarafından yayınlanan kitabında bize kopernik hakkında hoş bir ipucu uzattığını görüyoruz. okuyoruz:"kopernik, teorisine nasıl ulaştı? bunu söylemek çok zor; çünkü bu konuda kendisinin bize söyledikleri onun astronomisine götürmü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !