× "

kopernik nedir

" arama sonuçları

astronomi nedir?

astronomi nedir? dünyamızın da içinde bulunduğu evreni ve içindekileri konu alan ve bu cisimlerin yapılarını, bulundukları yerleri, hareket kanunlarını, meydana gelişlerini, zamanımıza kadar geçirdikleri değişiklikleri, gelecekte meydana gelebilecek olayları ortaya koymaya çalışan bilim astronomi genel olarak gök cisimlerinin hareketlerini incelerken, 19. yüzyılda ortaya çıkan astrofizik ise gök cisimlerinin fiziksel özellikleriyle ilgilenmektedir. tarihçesi gece ve gündüzün değişmesi, mevsimlerin birbirini takip etmesi, yıldızlı gecelerde gökyüzünün görünüşü, güneşin, ayın ve diğer gök cisimlerinin doğup batması, bazılarının bütün sene görülmesi gibi hususlar, tarih boyunca insanların dikkatini gökyüzüne çeken noktalar olmuştur. hareketleri yıldızların genel hareketinden farklı ol...

kopernik nedir,kopernik,kopernik tanımı,kopernik nedir?

sabah erken kalktığınız vakit,güneş doğuda yükselmiş görünür. akşamüstü de batıda alçalmıştır. güneş gerçekten olduğu yerden hareket etmiş midir acaba? güneşin görüldüğü yerin sabah ve akşamüstü farklı olması, bu sorunun " evet" diye cevaplandırılmasını gerektirmektedir. fakat polonyalı bir astronom bunun böyle olmadığını,çok kimsenin inandığı gibi güneşin dünya çevresinde dönmediğini ispat etmiştir. 1499 yılında kopernik henüz 26 yaşındayken,roma üniversitesinde astronomi profesörüydü. beş üniversitede öğrenim yapmış çok zeki ve bilgili bir gençti. tıp ve hukuk fakültelerinden de mezun olmuştu. y...

bilim nedir ?

bilim bilim veya ilim;[1] neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. bilim, temelde, deney ve gözleme dayalı bilgi bütününü anlatır. bazı bilim insanlarına göre bilim:   « her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygun...

copernicus (kopernik)

(1473 - 1543) düşünce tarihinde etkisi yönünden copernicus devrimiyle boy ölçüşebilecek pek az dönüşüm vardır. son dörtyüz yılda tanık olduğumuz bilimsel gelişmenin astronomide yer alan bu devrimle başladığı söylenebilir. dinsel bağnazlıkla özgür düşünce hemen her dönemde çatışma içinde olmuştur. ortaçağ düşünce geleneğini kıran ilk bilimsel atılımın astronomide ortaya çıkması bir bakıma doğaldı. birkez, astronomide hiç bir alanda olmayan bir bilgi birikimi vardı. babillilerin göksel nesnelerin devinimlerine ilişkin gözlemlerini, kuramsal düzeyde işleyen eski yunanlıların astronomide büyük ilerleme kaydettikleri bilinmekte...

copernicus (kopernik)

(1473 - 1543) düşünce tarihinde etkisi yönünden copernicus devrimiyle boy ölçüşebilecek pek az dönüşüm vardır. son dörtyüz yılda tanık olduğumuz bilimsel gelişmenin astronomide yer alan bu devrimle başladığı söylenebilir. dinsel bağnazlıkla özgür düşünce hemen her dönemde çatışma içinde olmuştur. ortaçağ düşünce geleneğini kıran ilk bilimsel atılımın astronomide ortaya çıkması bir bakıma doğaldı. birkez, astronomide hiç bir alanda olmayan bir bilgi birikimi vardı. babillilerin göksel nesnelerin devinimlerine ilişkin gözlemlerini, kuramsal düzeyde işleyen eski yunanlıların astronomide büyük ilerleme kaydettikleri bili...

bilim nedir tanımı ayrıntılı bilgi

bilim nedir tanımı ayrıntılı bilgi   bilim         bilim veya ilim;[1] neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. bilim, temelde, deney ve gözleme dayalı bilgi bütününü anlatır. bazı bilim insanlarına göre bilim: ...

bilim nedir tanımı ayrıntılı bilgi

bilim nedir tanımı ayrıntılı bilgi   bilim         bilim veya ilim;[1] neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. bilim, temelde, deney ve gözleme dayalı bilgi bütününü anlatır. bazı bilim insanlarına göre bilim: ...

copernicus (kopernik) (kopernik kimdir? - kopernik hakkında)

(1473 - 1543) düşünce tarihinde etkisi yönünden copernicus devrimiyle boy ölçüşebilecek pek az dönüşüm vardır. son dörtyüz yılda tanık olduğumuz bilimsel gelişmenin astronomide yer alan bu devrimle başladığı söylenebilir. dinsel bağnazlıkla özgür düşünce hemen her dönemde çatışma içinde olmuştur. ortaçağ düşünce geleneğini kıran ilk bilimsel atılımın astronomide ortaya çıkması bir bakıma doğaldı. birkez, astronomide hiç bir alanda olmayan bir bilgi birikimi vardı. babillilerin göksel nesnelerin devinimlerine ilişkin gözlemlerini, kuramsal düzeyde işleyen eski yunanlıların astronomide büyük ilerleme kaydettikleri bilinmekte...

bilim nedir tanımı ayrıntılı bilgi

bilim       bilim veya ilim;[1] neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. bilim, temelde, deney ve gözleme dayalı bilgi bütününü anlatır. bazı bilim insanlarına göre bilim:   « her türl...

kopernik nedir,kopernik,kopernik tanımı,kopernik nedir?

sabah erken kalktığınız vakit,güneş doğuda yükselmiş görünür. akşamüstü de batıda alçalmıştır. güneş gerçekten olduğu yerden hareket etmiş midir acaba? güneşin görüldüğü yerin sabah ve akşamüstü farklı olması, bu sorunun " evet" diye cevaplandırılmasını gerektirmektedir. fakat polonyalı bir astronom bunun böyle olmadığını,çok kimsenin inandığı gibi güneşin dünya çevresinde dönmediğini ispat etmiştir. 1499 yılında kopernik henüz 26 yaşındayken,roma üniversitesinde astronomi profesörüydü. beş üniversitede öğrenim yapmış çok zeki ve bilgili bir gençti. tıp ve hukuk fakültelerinden de mezun olmuştu. yani aynı zamanda bir doktor ve bir hukukçuydu. derslerine,1350 yıl önce yaşamış eski bir yunanlı yıldız bakıcısının, ptoleme'nin teorileriyle başladı. öğrencilerine, "bütün evren dünyanın çevresin...

bilim felsefesi nedir - bilim felsefesinin özellikleri

 ilk bilimsel çalışmalar m.ö. 2000’ li yıllarda çin ve hindistan’ da başlamış, daha sonra mısır ve mezopotamya’ da devam etmiştir.  bu dönemde bilim; mitoloji, din ve büyü ile iç içedir.  ancak astronomi, tıp, coğrafya ve matematik alanında önemli çalışmalar vardır.m.ö. 600’ lerde antik yunan’ da başlayan bilimsel çalışmalar felsefeyle iç içedir.  bu dönemi, mısır ve mezopotamya’ dan ayıran en önemli etken, düşünmede “akılcı eğilim”in önem kazanmaya başlamış olmasıdır.bilimlerin felsefeden ayrılışı ilk çağ’ da matematikle başlamıştır.  m.ö. 3. yüzyılda euclides (öklit) geometriyi, ...

bilim, nedir

bilim    bilim veya ilim; neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. bilim, temelde, deney ve gözleme dayalı bilgi bütününü anlatır. bazı bilim adamlarına göre bilim:« her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası...

aydınlanma felsefesi nedir - aydınlanma çağı

1. aydınlanma felsefesi aydınlanma felsefesi ya da 18. yüzyıl felsefeleri genel olarak insanın kendi¬sinin, yaşamın düzenlenmesini yeniden gündeme almış, hem düşüncenin hem de toplumsal yaşamın köklü değişimlere uğrayacağı bir sürecin fikirsel/felsefi başla¬tıcısı olmuştur. bu yüzyılın sonlarına doğru meydana gelen fransız devrimi (1789), ve ardından gerçekleşen modernleşme süreçleri, düşünsel anlamda etkile¬rini ve kaynaklarını aydınlanma felsefesinde bulmaktadır. din ya da tanrı merkezli toplumsal yapının ve düzenlemelerin yerini bu süreç¬te akıl merkezli toplumsal düzenlemeler arayışı alır. geniş ve genel anlamıyla ay¬dınlanma, ortaçağ'da hüküm süren ...

insanın evrendenki yeri ve önemi nedir?

a. yeniden dogus (rönesans) dönemi’nde bilim (on besinci yüzyil ve on altinci yüzyil) rönesans’i, ortaçag ile yeniçag arasinda geçen zaman dilimi olarak tanimlayabiliriz; ancak ortaçag ansizin sona ermedigi gibi yeniçag da ansizin baslamamistir. ayrica ortaçag’in bitmesi ve yeniçag’in baslamasi her ülkede ayni tarihlerde gerçeklesmemistir; örnegin ıtalya’da diger ülkelerden daha önce, 14. yüzyilin ortalarinda ‘petrarca zamani’nda baslamistir. rönesans, diger bütün özellikleri bir yana, ortaçag’in kavramlarina ve yöntemlerine karsi bir baskaldiridir. herkes bilir ki her nesil bir öncekine karsi su v...

insanın evrendenki yeri ve önemi nedir?

a. yeniden dogus (rönesans) dönemi’nde bilim (on besinci yüzyil ve on altinci yüzyil) rönesans’i, ortaçag ile yeniçag arasinda geçen zaman dilimi olarak tanimlayabiliriz; ancak ortaçag ansizin sona ermedigi gibi yeniçag da ansizin baslamamistir. ayrica ortaçag’in bitmesi ve yeniçag’in baslamasi her ülkede ayni tarihlerde gerçeklesmemistir; örnegin ıtalya’da diger ülkelerden daha önce, 14. yüzyilin ortalarinda ‘petrarca zamani’nda baslamistir. rönesans, diger bütün özellikleri bir yana, ortaçag’in kavramlarina ve yöntemlerine karsi bir baskaldiridir. herkes bilir ki her nesil bir öncekine kar...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !