× "

korkutucu isimler

" arama sonuçları

kehanetlerduk ve dünyanın yok oluş senaryoları

kehanetlerduk ve dünyanın yok oluş senaryoları   marduk ve dünyanın yok oluş senaryoları "üçüncü dünya savaşının hangi silahlarla olacağını bilmiyorum ama dördüncüsünün tas ve sopalarla olacağını söyleyebilirim" (albert einstein) einstein bu sözleri söylerken üçüncü dünya savaşı'nın nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarla savaşılacağını ve sonuçta insanlığın büyük ölçüde yok olacağını kastetmişti. bu arada şimdiki teknoloji de yok olacak ve kalan tek tük insan hızla tas devrine dönecekti. bu düşünce soğuk savaş'ın get...

dünyanın yok oluş senaryoları

  "üçüncü dünya savasinin hangi silahlarla olacagini bilmiyorum ama dördüncüsünün tas ve sopalarla olacagini söyleyebilirim"albert einstein einstein bu sözleri söylerken üçüncü dünya savasi'nin nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarla savasilacagini ve sonuçta insanligin büyük ölçüde yok olacagini kastetmisti. bu arada simdiki teknoloji de yok olacak ve kalan tek tük insan hizla tas devrine dönecekti. bu düsünce soguk savas'in getirdigi hizli silahlanma döneminde hayli revaçta olmustu. nitekim hollywood senaristlerinden kurgubilim yazarlarina kadar pek çok kisi yirminci yüzyilin ikinci yarisinda bu tezi ...

mübarek isimler

bismillâhirrahmânirrahîm.allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ men ismuhu seyyidinâ.[rahmân ve rahîm olan allâh’ın adıyla. ey allâh’ım! aşağıda isimleri zikr edilenefendimize salât ve selâm et ve onu mübârek kıl.] 1. muhammedun  (sas)2. mahmûdun  (sas)3. ahmedu  (sas)4. hâmidun (sas)5. kâsimun (sas)6. Âkibun – arkadan gelen  (sas)7. hatemun – mühür, sonuncu  (sas)8. mâhin (sas)9. dâin – çağıran  (sas)10. sirâcun – ışık kaynağı (sas)11. münîrun – aydınlatan (sas)12. hâşirun – toplayan (sas)13. mübeşşirun – müjdeleyen  (sas)14. nezîrun – uyaran (sas)15. münzirun – uyarması şiddetli (sas)16. rasûlun  (sas)17. mürselun – elçi  (sas)18. nebiyyun (sas)19. mehdiyyun ̵...

mübarek isimler

esmâ-ül nebi peygamberimizi (s.a.v) mübârek isimleri ve mânâları   abdullah allah'ın kulu Âbid kulluk eden, ibadet eden Âdil adaletli ahmed en çok övülmüş, sevilmiş ahsen en güzel alî çok yüce Âlim bilgin, bilen allâme çok bilen Âmil iş ve aksiyon sahibi aziz çok yüce, çok şerefli olan beşir müjdeleyici burhan sağlam delil cebbâr kahredici, gâlip  cevâd cömert ecved en iyi, en cömert ekrem en şerefli emin doğru ve güvenilir kimse fadlullah allah'ın ihsânı,fazlına ulaşan  fâruk hakkı ve bâtılı ayıran fettâh yoldaki engelleri kaldıran gâlip hâkim ve üstün olan ganî zengin habib sevgili, çok sevilen hâdi doğru yola götüren hâfız muhafaza edici halîl dost halîm yumuşak huylu hâlis  saf, temiz hâmid hamd edici, övü...

mübarek isimler ve anlamlari

mubarek ısımlerı ve anlamları   abdullah: allah (cc)' ın kuluÂbid: kulluk eden, ibadet edenÂdil: adaletliahmed: en çok övülmiş, sevilmişahsen: en güzelalî: çok yüceÂlim: bilgin, bilenallâme: çok bilenÂmil: işleyici, iş ve aksiyon sahibiaziz: çok yüce, çok şerefli olanbeşir: müjdeleyiciburhan: sağlam delilcebbâr: kahredici, gâlipcevâd: cömertecved: en iyi, en cömertekrem: en şerefliemin: doğru ve güvenilir kimsefadlullah: allah-ü teâlanın ihsânı, fazlına ulaşanfâruk: hakkı ve bâtılı ayıranfettâh: yoldaki engelleri kaldırangâlip: hâkim ve üstün olanganî: zenginhabib: sevgili, çok sevilenhâdi: doğru yola götürenhâfız: muhafaza edicihalîl: dosthalîm: yumuşak huyluhâlis: saf, temizhâmid: hamd edici, övücühammâd: çok hamdedenhanîf: hakikate sımsıkı sarılankamer: aykayyim: görüp, gözet...

isimler ve fiiler(ad ve eylemler)

  kelime  (sözcük):cümlenin anlamlı en küçük birimine ya da bazen tek başına anlamı olmadığı hâlde (edatlar) cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime (sözcük) denir.   kelimelerin belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesi sonucu insanlar arasında anlaşma sağlanır.   bunu, dağınık hâldeki kelimelerle bir cümle kurarak görelim.   “anlaşma, ara, ara, belirli, bir, bir, düzen, getiril(mek), içeri, insanlar, kelimeler, sağlan(mak), sonuç”  “getirilmesi düzen arasında sağlanır sonucu bir araya belirli kelimelerin bir içerisinde insanlar anlaşma.”  kelime çeşitleri kelimelerin anlam ilgilerine, aldıkları çekim eklerine ve cümledeki görevlerine göre ayrıldıkları sınıflara kelime türleri (çeşitleri) denir. &nb...

hz peygamberimizin isimler

hz peygamberimizin isimler   abdullah: allah (cc)' ın kuluÂbid: kulluk eden, ibadet edenÂdil: adaletliahmed: en çok övülmiş, sevilmişahsen: en güzelalî: çok yüceÂlim: bilgin, bilenallâme: çok bilenÂmil: işleyici, iş ve aksiyon sahibiaziz: çok yüce, çok şerefli olanbeşir: müjdeleyiciburhan: sağlam delilcebbâr: kahredici, gâlipcevâd: cömertecved: en iyi, en cömertekrem: en şerefliemin: doğru ve güvenilir kimsefadlullah: allah-ü teâlanın ihsânı, fazlına ulaşanfâruk: hakkı ve bâtılı ayıranfettâh: yoldaki engelleri kaldırangâlip: hâkim ve üstün olanganî: zenginhabib: sevgili, çok sevilenhâdi: doğru yola götürenhâfız: muhafaza edicihalîl: dosthalîm: yumuşak huyluhâlis: saf, temizhâmid: hamd edici, övücühammâd: çok hamdedenhanîf: hakikate sımsıkı sarılankamer: aykayyim: görüp, gözeten...

marduk ve dünyanın yok oluş senaryoları

        marduk ve dünyanın yok oluş senaryoları     einstein bu sözleri söylerken üçüncü dünya savasi nin nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarla savasilacagini ve sonuçta insanligin büyük ölçüde yok olacagini kastetmisti. bu arada simdiki teknoloji de yok olacak ve kalan tek tük insan hizla tas devrine dönecekti. bu düsünce soguk savas in getirdigi hizli silahlanma döneminde hayli revaçta olmustu. nitekim hollywood senaristlerinden kurgubilim yazarlarina kadar pek çok kisi yirminci yüzyilin ikinci yarisinda bu tezi isledi; aralarinda hasilat rekoru kiranlar da oldu. karamsar düsünceli kisiler...

hangi senaryo daha korkutucu

ibrahim karagülibrahimkaragul@gmail.com 14.08.2007 hangi senaryo daha korkutucu! seçim öncesi olduğu gibi seçim sonrasında da cumhurbaşkanı'nın kim olacağı üzerinden bir kriz denemesi yapılıyor. türkiye kamuoyunun tercihlerinin bir hafta içinde sorgulanmaya başlanması dikkat çekici. halk sandıkta “abdullah gül dedi” ile seçmen tercihini aşan klasik türkiye gerçekleri arasındaki çatışmayı izliyoruz. “abdullah gül cumhurbaşkanı olmalı” diyenlerle, “kriz istemiyoruz” diyenler iki ayrı cephe gibi ellerindeki her türlü etkinlik aracını kullanarak alabildiğine bir çekişmeyi garip biçimde sürdürüyor. medya üzerinden verilen ince mesajlar, satır aralarına sinmiş cümlelerden çıkarılan imalar, el altından yürütülen kampanyalar.. açıktan taraf olanların...

resulullah efendimizin isimleri

muhammed aleyhisselam efendimizin 400’e yakın ismi mevahib-i ledünniyye'de vardır. bunlardan bir kısmının manası alfabetik olarak kısaca şöyle: abdullah: allah’ın kulu. Âbid: kulluk eden, ibadet eden. Âdil: adaletli, doğru, doğruluktan, haktan ayrılmayan.ahmed: en çok övülmüş, sevilmiş. ahsen: en güzel.alî: çok yüce.Âlim: bilgin, bilen.allâme: çok bilgili. Âmil: işleyici; iş ve hareket adamı. aziz: çok yüce, çok şerefli. beşîr: müjdeleyici. burhan: sağlam delil. cebbâr: kahredici, galip. cevâd: cömert. ecved: en iyi, en cömert. ekrem: en şerefli. emin: doğru ve güvenilir. fadlullah: allah’ın ihsanı, fazlı. fâruk: hakkı ve bâtılı ayıran. fettâh: yoldaki engelleri kaldıran.gâlip: hâkim ve üstün. gani: zengin. habib: sevgili, çok sevilen. hâdî: doğru yola götüren. hâfiz:...

peygamberimizin isimleri

      resûlullah efendimizin (a.s)  mübârek isimleri ve mânâları  mevâhib-i ledünniye isimli kitaptan 99 adedi alınmıştır. bu kitapta diğer 301 ismini bulabilirsiniz abdullah: allah (cc)' ın kuluÂbid: kulluk eden, ibadet edenÂdil: adaletliahmed: en çok övülmiş, sevilmişahsen: en güzelalî: çok yüceÂlim: bilgin, bilenallâme: çok bilenÂmil: işleyici, iş ve aksiyon sahibiaziz: çok yüce, çok şerefli olanbeşir: müjdeleyiciburhan: sağlam delilcebbâr: kahredici, gâlipcevâd: cömertecved: en iyi, en cömertekrem: en şerefliemin: doğru ve güvenilir kimsefadlullah: allah-ü teâlanın ihsânı, fazlına ulaşanfâruk: hakkı ve bâtılı ayıranfettâh: yoldaki engelleri kaldırangâlip: hâkim ve üstün olanganî: zenginhabib: sevgili, çok sevilenhâdi: doğru yola götürenhâfız: ...

marduk ve dünyanın yok olus senaryoları

marduk ve dünyanın yok olus senaryoları "üçüncü dünya savasinin hangi silahlarla olacagini bilmiyorum ama dördüncüsünün tas ve sopalarla olacagini söyleyebilirim"albert einstein einstein bu sözleri söylerken üçüncü dünya savasi'nin nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarla savasilacagini ve sonuçta insanligin büyük ölçüde yok olacagini kastetmisti. bu arada simdiki teknoloji de yok olacak ve kalan tek tük insan hizla tas devrine dönecekti. bu düsünce soguk savas'in getirdigi hizli silahlanma döneminde hayli revaçta olmustu. nitekim hollywood senaristlerinden kurgubilim yazarlarina kadar pek çok kisi yirminci yüzyilin ikinci yarisinda bu tezi isledi; aralarinda hasilat rekoru kiranlar da oldu.karamsar düsünceli kisilerin her zaman oldugunu, dünyanin sonu senaryolarinin her çagda...

resülullah efendimizin isimleri

                           abdullah allah'ın kulu Âbid kulluk eden, ibadet eden Âdil adaletli ahmed en çok övülmüş, sevilmiş ahsen en güzel alî çok yüce Âlim bilgin, bilen allâme çok bilen Âmil iş ve aksiyon sahibi aziz çok yüce, çok şerefli olan beşir müjdeleyici burhan sağlam delil cebbâr kahredici, gâlip  cevâd cömert ecved en iyi, en cömert ekrem en şerefli emin doğru ve güvenilir kimse fadlullah allah'ın ihsânı,fazlına ulaşan  fâruk hakkı ve bâtılı ayıran fettâh yoldaki engelleri kaldıran gâlip hâkim ve üstün olan ganî zengin habib sevgili, çok sevilen ...

10. gezegen

marduk ve dünyanın yok olus senaryoları   einstein bu sözleri söylerken üçüncü dünya savasi'nin nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarla savasilacagini ve sonuçta insanligin büyük ölçüde yok olacagini kastetmisti. bu arada simdiki teknoloji de yok olacak ve kalan tek tük insan hizla tas devrine dönecekti. bu düsünce soguk savas'in getirdigi hizli silahlanma döneminde hayli revaçta olmustu. nitekim hollywood senaristlerinden kurgubilim yazarlarina kadar pek çok kisi yirminci yüzyilin ikinci yarisinda bu tezi isledi; aralarinda hasilat rekoru kiranlar da oldu.karamsar düsünceli kisilerin her zaman oldugunu, dünyanin sonu senaryolarinin her çagda üretildigini söylemek ve dolayisiyla bu gibi senaryolari göz önüne almamak mümkündür. öte yanda dünyadaki nükleer silah stokunun k...

marduk ve dünyanın yok olus senaryoları

marduk ve dünyanın yok olus senaryoları "üçüncü dünya savasinin hangi silahlarla olacagini bilmiyorum ama dördüncüsünün tas ve sopalarla olacagini söyleyebilirim"albert einstein einstein bu sözleri söylerken üçüncü dünya savasi'nin nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarla savasilacagini ve sonuçta insanligin büyük ölçüde yok olacagini kastetmisti. bu arada simdiki teknoloji de yok olacak ve kalan tek tük insan hizla tas devrine dönecekti. bu düsünce soguk savas'in getirdigi hizli silahlanma döneminde hayli revaçta olmustu. nitekim hollywood senaristlerinden kurgubilim yazarlarina kadar pek çok kisi yirminci yüzyilin ikinci yarisinda bu tezi isledi; aralarinda hasilat rekoru kiranlar da oldu.karamsar düsünceli kisilerin her zaman oldugunu, dünyanin sonu senaryolarin...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !