× "

koryoamniyonit

" arama sonuçları

amniyosentez

amniyosentez karından bir ince iğneyle ultrason eşliğinde amniyon kesesine girilir. yaklaşık 20 ml amniyon sıvısı enjektör ile çekilir. tecrübeli ellerle yapıldığında oldukça ağrısız ve bebek için riskleri azdır. amniyosentez, farklı amaçlarla ve gebeliğin farklı dönemlerinde yapılabilir. gebeliğin 11-14. haftalarında (erken amniyosentez) ve 15-20. haftaları arasında genetik amaçlı olarak yapılır. bunun dışında, bebeği etkiyebilecek enfeksiyonların tanısında, kan uyuşmazlığı olan gebelerde bebeğin etkilenip etkilenmediğin araştırmak amacıyla gebeliğin herhangi bir döneminde yapılır. son olarak, riskli gebelik nedeniyle erken doğurtmak gereken gebelerde bebeğin akciğerlerinin gelişip gelişmediğini anlamak üzere gebeliği...

servikal serkaj rahim ağzına dikiş atılması

servikal serkaj rahim ağzına dikiş atılması - servikal serkaj hakkında - rahim ağzına dikiş atılması - rahim ağzına dikiş atılması hakkında bilgiler servikal serklaj (rahim ağzına dikiş atılması) servikal serklaj servikal yetmezlik (rahim ağzında yetmezlik) olan hastalarda rahim ağzına dikiş atılmasıdır. rahim ağzına çepeçevre bir dikiş konulur ve rahim ağzının erkenden açılarak erken doğuma neden olması önlenir. mcdonald, shirodkar, modifiye shirodkar, transabdominal serklaj gibi serklaj metodları vardır. en sık uygulanan mcdonald operasyonudur. genellikle servikal serklaj12-14. gebelik haftalarında yapılır. bazen daha ileri gebelik haftalarında da rahim ağzının erkenden açıldığı farkedilirse serklaj yapılması gerekebilir buna acil serklaj denir. servikal serkla...

erken doğum tehdidi ve erken doğum riski

doğum eylemi neden erken başlar?hangi anne adayları risk altındadır? erken doğum tehdidi tanısı nasıl konur? nasıl tedavi edilir? (tokoliz (doğum eylemini durdurma) tedavisi) erken doğum tehdidi ve erken doğumun önlenmesi mümkünmüdür? doğum eyleminin 36. gebelik haftası tamamlanmadan önce başlamasına erken doğum tehdidi (edt), eylemin bebeğin doğumuyla sonuçlanmasına preterm (zamanından önce) doğum ya da erken doğum adı verilir. zamanından önce doğan bebek prematüre (olgunlaşmamış) olarak adlandırılır. tüm gebeliklerin yaklaşık %8'i erken doğum ile sonuçlanır. prematüre bebekte organ sistemleri ve özellikle de akciğerler tam olarak olgunlaşmamıştır ve bu nedenle erken doğum, bebeğe yoğun bakım uygulanmasını gerekt...

erken doğum için şartlar uygun olmalı

erken doğum tehdidi nasıl tedavi edilir? tokoliz (doğum eylemini durdurma) tedavisi) şartlar uygun olduğunda erken doğum eylemini durdurmak ve bebeğin büyümesi için zaman kazanmak mümkündür. ancak kullanılan ilaçlar (ritodrin ve magnezyum sülfat gibi) yan etkileri ciddi olabilen ilaçlar olduğundan erken doğum tanısının doğru konması ve tedaviyi alması sakıncalı ya da gereksiz olabilecek anne adaylarının belirlenmesi önem kazanır. tedavide göz önünde olması gerekenler bu amaçla erken doğum tehdidi konan anne adayının rutin antenatal tetkikleri yapılır, ultrason ile gebelik haftası belirlenir ve anomali araştırması yapılır. 28 haftanın üzerindeki gebeliklerde kardiyotokografi cihazı ile fetusun iyilik hali ve ...

doğum öncesi girişimsel tanı testleri

doğum öncesi girişimsel tanı testleri  girişimsel ya da invazif tanı testleri az da olsa anne ya da bebek için risk taşıyan yöntemlerdir. bu nedenle, rutin olarak uygulanmazlar ancak risk varlığı belirlenirse yapılması önerilir. bu testler arasında; koryon villus biyopsisi, amniyosentez, kordosentez, fetal doku örneklemesi bulunur.   amniyosentez karından bir ince iğneyle ultrason eşliğinde amniyon kesesine girilir. yaklaşık 20 ml amniyon sıvısı enjektör ile çekilir. tecrübeli ellerle yapıldığında oldukça ağrısız ve bebek için riskleri azdır. amniyosentez, farklı amaçlarla ve gebeliğin farklı dönemlerinde yapılabilir. gebeliğin 11-14. haftalarında (erken amniyosentez) ve 15-20. haf...

erken doğum tehdidi

erken doğum tehdidi ve erken doğum doğum eylemi neden erken başlar? hangi anne adayları risk altındadır? erken doğum tehdidi tanısı nasıl konur? nasıl tedavi edilir? (tokoliz (doğum eylemini durdurma) tedavisi) erken doğum tehdidi ve erken doğumun önlenmesi mümkünmüdür?     doğum eyleminin 36. gebelik haftası tamamlanmadan önce başlamasına erken doğum tehdidi (edt), eylemin bebeğin doğumuyla sonuçlanmasına preterm (zamanından önce) doğum ya da erken doğum adı verilir. zamanından önce doğan bebek prematüre (olgunlaşmamış) olarak adlandırılır. tüm gebeliklerin yaklaşık %8'i erken doğum ile sonuçlanır. prematüre bebekte organ sistemleri ve özellikle de akciğerler tam olarak olgunlaşmamıştır ve bu nedenle erken doğum, bebeğe yoğ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !