× "

kpss puan ağırlıkları

" arama sonuçları

2013 kpss başvuru kılavuzu a grubu, öğretmenlik ve pomem

  2013 kpss başvuru kılavuzu yayımlandı. a grubu, öğretmenlik ve pomem isteyen adaylar 15 mayıs’a kadar oturum sayılarını belirleyerek kpss’ye başvuracaklar. a grubuna yönelik puanlar kpss sisteminde 121 tane puan türü var. bunlardan p10, p93, p94 ve p121 puanları haricindekiler esasen a grubu mesleklere yönelik puanlardır. yani, a grubu meslekler için 117 tane puan türü hesaplanmaktadır. a grubu puan hesaplama sistemi kpss’deki puanlar en az iki alanın bileşiminden oluşmaktadır. örneğin, p3 puanı genel kültür ve genel yetenek alanlarının bileşiminden oluşmaktadır. bunun yanında örneğin p97 puanı genel kültür, genel yetenek, kamu yönetimi, iktisat ve hukuk derslerinden olu...

kpss testlerindeki konu ve dağılımları güncellendi

ösym başkanı ali demir, lisans düzeyinde yapılacak kamu personel seçme sınavı (kpss) testlerindeki konu ve dağılımlarının güncellendiğini bildirdi. demir, aa muhabirine yaptığı açıklamada, lisans düzeyinde yapılacak kpss testlerindeki konu ve dağılımlarıyla ilgili akademisyenlerin önerileri ve devlet personel başkanlığının görüşleriyle güncelleme yapıldığını belirtti. tüm alanlarda yeni eğitim programları doğrultusunda, üniversitelerde okutulan derslerin düzenlemeyle kapsam içine alındığını vurgulayan demir, "programlara yeni eklenen ya da kapsamı değişen dersler nedeniyle testte yer alacak soruların konu dağılımları yani yüzdeleri de bu düzenlemeyle güncellendi. mevcut konu dağılımla...

kpss hakkında 7 soru 7 cevap

tek yıllarda yapılan a grubu sonuçları neden b grubu atamalarda kullanılamıyor 18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; “kpss’nin usul ve esasları, içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, kpss’de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvurusu,sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına çağrıda kullanılmasına ve kpss sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişki...

2009 kpss sınav sonuçları 4/b alımında neden geçerli değil?

2009 kpss sınav sonuçlarının neden kpss-b grubu alımları ile 4/b'li personel alımlarında geçerli olmadığını daha önce açıklamıştık. bilindiği üzere, 2009 kpss sınav kılavuzunda, bu sınav sonuçlarının sadece kpss-öğretmenlik ve kpss-a grubu atamalarda kullanılabileceği çok açık bir şekilde belirtilmiştir. ancak bu husus hala net bir şekilde anlaşılamadığından, diyanet işleri başkanlığınca bir açıklama yayımlanmıştır.   t.c. başbakanlık diyanet işleri başkanlığı sayı : b.02.1.dib.0.63/621.03/ 26/03/2010 konu : açıklama d u y u r u başkanlığımız taşra teşkilatında vaiz, kur’an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı de...

kpss

iş yoğunluğundan dolayı yazılarda gecikme olacak..puan türleri ve ağırlıkları ile kpss kaynakları en kısa zamanda aktarılacaktır....

kpss a sınavına nasıl hazırlanılır?

kariyer mesleklere girerken ilk öncelikle kpss sınavı ve kurum sınavı arasındaki farkı iyi anlamak gerekir.çünkü çoğu kurum kendi yazılı sınavını yaparak adayları sözlü sınava çağırır.yazılı sınva yapmayan kurumların bazıları şunlardır:-başbakanlık uzman yardımcılığı-savunma sanayi müsteşarlığı  uzman yardımcılığı-dış ticaret müsteşarlığı standartizasyon denetmen yardımcılığı-merkez bankası memurluk ( a kadro sayılabilir)-sgk kontrol memurluğu     ( a kadro sayılabilir)bu kurumların dışındaki tüm kurumlar kendi yazılı sınavlarını yaparlar.kurumun yazılı sınavına girebilmek için kpss sınavından belirli bir puanı almak gerekir.bu yazıda kurum sınavına nasıl hazırlanılacağı anlatılmayacaktır. burda kp...

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. başbakanlık hazine müsteşarlığından: başbakanlık hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı giriş sınavı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. hazine müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı ...

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. başbakanlık hazine müsteşarlığından: başbakanlık hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı giriş sınavı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. hazine müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı ...

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. başbakanlık hazine müsteşarlığından: başbakanlık hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı giriş sınavı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. hazine müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı ...

kpss ile ilgili önemli bilgiler

1.  kpss nedir?   ● kpss (kamu personel seçme sınavı) ilk olarak 1999 yılında dms adıyla yapılan ve her yıl ösym tarafından düzenlenen kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavdır. sınav 1999 ve 2000 yıllarında dms, 2001 yılında kms ve 2002 yılından itibaren de kpss adıyla düzenlenmiştir2.      kpss" ye girmek için yaş sınırlaması var mıdır?● alt yaş sınırı : devlet memurları kanunu'nun da, devlet memuru olmanın ön koşulu olarak "18 yaşını tamamlamış olmak" sayılmıştır. ● üst yaş sınırı : ösym'ce gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerinde, (dhmi genel müdürlüğü gibi mevzuatında yaşa ilişkin hüküm bulunan ...

kpss a grubu kadroların puan tanımları(hangi kurum hangi puan tü

kpss a grubu kadroların tam listesi başbakanlıkkpssp86atama yapılacak kadro unvanı: başbakanlık uzman yardımcısıatama yapılması planlanan kadro sayısı: eleman alınması planlanmaktadır.test ağırlıkları: gy:0,2, gk:0,1, hu:0,1, ik:0,1, ky:0,1, ma:0,1, ui:0,1, yd:0,2 kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.öğrenim koşulu: hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programlarınbirinden mezun olmak.diğer koşullar: giriş sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. başbakanlık devlet personel başkanlığıkpssp47atama yapılacak kadro unvanı: devlet personel uzman yardımcısıatama yapılması planlanan kadro sayısı: ?test ağırlıkları: gy: 0,1 gk: 0,1 hu:0,2 ik:0,2 ma:0,1 yd:0,1...

kpss hakkında bazı bilgiler

kpss hakkında gerekli gereksiz birsürü ıvır zıvır aşağıda. kpss-a nedir? a grubu kadrolar; başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. kpss-a kadrolarına genel olarak sbf, hukuk, iibf ve işletme fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar, mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı kadrolarına baş...

kpss puan türleri - a grubu kadrolar ve puanları - personel alım

a grubu kadrolara personel alımına ilikin bazı belgeler avrupa birliği genel sekreterliği kpssp36 atama yapılacak kadro unvanı: avrupa birliği uzman yardımcısı ( uluslararası ilişkiler) atama yapılması planlanan kadro sayısı: personel alınması planlanmaktadır.test ağırlıkları: gy:0,1, gk:0,1, hu:0,05, ik:0,05, ui:0,1, yd:0,6 kurumca giriş sınavı yapılacaktıröğrenim koşulu: üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren uluslararası ilişkiler bölümü ile bu bölüme denkliği yükseköğretim kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak. diğer koşullar:: sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak. avrupa birliği genel sekreterliği kpssp30 atama yapılacak kadro unvanı avrupa birliği uzman yardımcısı ( kamu yö...

kpss puan türleri - kpss puan ağırlıkları ve çeşitleri - kpss bö

puan türü kurum puan içeriği kpssp1     kpssp2     kpssp3 lisans mezunlarının kpss-b yerleştirmelerinde (ösym yerleştirmesi) kullandığı puan   kpssp4 dpt tcmb uzman yardımcısı tcmb denetçi yardımcısı gy:0,5, gk:0,4, yd:0,1 kpssp5 çal. ve sos. güv. eğitim uz. yrd. (1 kişi) kamu ihale uzman yrd. (5 kişi) rekabet uzman yardımcısı (12+6 kişi) gy:0,5, gk:0,3, yd:0,2 kpssp6 denizcilik müs. denizcilik uz.yrd. (11 kişi) spk uzman hukukçu yardımcısı (5 kişi) spk uzman yardımcısı (20 kişi) epdk enerji uzman yrd (mühendis) (10 kişi) gy:0,5, gk:0,1, yd:0,4 kpssp7     kpssp8 kül. ve tur. bk. kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü stajyer kont....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !