× "

kritisizm temsilcileri

" arama sonuçları

11. sınıf felsefe yazılı soruları ve cevapları, felsefe soruları

  1)bilgi nasıl oluşur? -bilgi kavrama ve çıkarım yapma sonucunda oluşur. 2)neden birden fazla bilgi türü vardır? -doğal, sosyal hayat ve insan çok yönlü varlıktır. bu varlıkların her yönden açıklanması, doğru bilgi elde edilmesi için birden fazla bilgi türüne ihtiyaç vardır. 3)gündelik bilgi nasıl bilgidir? -gündelik bilgi düzensiz bilgidir. sistemli ve bilimsel değildir. bununla birlikte gündelik bilgilerden her zaman yararlanılabilir. 4)empirik bilginin geçerliliği ve doğruluğu neye dayanır ve neyi kolaylaştırır? -empirik bilginin geçerliliği ve doğruluğu kişisel tecrübeye dayanır ve günlük hayatı kolaylaştırır. 5)teknik ile b...

felsefi akımlar

rasyonalizm (akılcılık) : rasyonalizme göre zorunlu kesin ve genel geçer bilgilere ancak akılla ulaşılır. o halde doğru bilginin kaynağı akıldır. duyu organlarının verileri geçici ve doğruluğu kesin olmayan bilgilerdir ve bu verilere güvenilemez. felsefe evreni ve insanı kavrarken aklı kullanarak doğru bilgilere ulaşabilir. temsilcileri: sokrates platon aristoteles farabi descartes spinoza leibniz hegel empirizm (deneycilik) : doğru bilgiye duyu verileri ve deneyle ulaşılabileceğini savunan akımdır. insan aklında doğuştan bilgi olmadığını ve bilgiye dış dünyadan gelen deney verileri ile ulaşılabileceğini ileri sürer. bilginin kaynağı deneydir. empirizm deneye dayanan fiziği temel alır. empirizmin ilk örnekleri ilkçağda epik&uum...

felsefe grubu ders notları

bilgi felsefesi (epistemoloji) doğayı meydana getiren ana öğe (arkhe)’nin ne olduğunun merak edilip araştırılmasından itibaren ortaya çıkan felsefeye önceleri ilkçağ felsefesi daha sonra metafizik denilmiştir.metafiziğin başlıca problemlerinin (varlık,tanrı,ruh) duyu organlarımızın sağladığı bilgilerle çözümlenemeyeceği anlaşılınca;bu problemlerin akıl ve sezgiye başvurularak çözülebileceği görüşü ortaya çıkmıştır. o halde bu yetiler (akıl ve sezgi ) gerçekten insan zihninde var mıdır? varsa,varlığın gerisindekileri bilmemizi sağlar mı? türünden sorular ortaya çıkmıştır.bu ve buna benzer soruların cevaplarının araştırılması,bilgi felsefesini ortaya çıkaran ...

felsefe dersi

felsefeye giriş  genel özellikler1.        yunanca seviyorum ,peşinden koşuyorum anlamına gelen ‘’phileo’’ ve bilgi, bilgelik  anlamına gelen ‘’sophia ‘’sözcüklerinden türeyen felsefe terimi  bilginin ötesin de ‘’bilgeliğin (hikmet)‘’ sevgisi anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır.2.        felsefe insan merak ve hayretinden kaynaklanır.3.         insanın sorduğu tüm sorulara zamanla özgür akla ve mantığa dayalı olarak cevap verme isteği  felsefenin dogmasın da önemli rol oynamıştır4.        felsefe tüm bil...

felsefenin anlam ve alanı nedir?

felsefenin alanı a. felsefenin anlamı felsefe yunanca philia ve sophia kelimelerinden meydana gelen bilgelik sevgisi anlamında bir kelimedir. ilk defa yunanlı filozof pythagoras, insanın bilgeliğe ulaşamayacağını ancak onu sevebileceğini söyleyerek kendisine “ben filozofum” dermiş. philiasophia önce latince’ye oradan diğer avrupa dillerine, daha sonra arapça’ya ve türkçe’ye felsefe olarak geçmiştir. felsefe terimi, gerçek anlamını platon ve aristoteles felsefesinde bulur. aristo, felsefeyi “varolanların ilk temellerini ve ilkelerini araştıran bir bilgidir.” şeklinde tanımlar. ayrıca felsefe; * insanın içinde yaşadığı evreni anlama uğraşıdır. * hem sağlam bilgi üretme hem de ahlaklı ve mu...

felsefe

felsefe- felsefe kişinin kendisini ve çevresini anlama, yorumlama, açıklama ve gerçeği arama çabasıdır.felsefenin genel özellikleri-   felsefe, bilgi edinmeye değil bilgi aramaya yönelik bir faaliyettir.-   felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.-   felsefe, insanı ve evreni bir bütün halinde kavramaya çalışır.-   felsefe, bir bilin değildir ancak bütün bilimler felsefeden doğmuştur.-   felsefenin yöntemi her zaman için bilinçli, tutarlı, sistemli bir düşünme yöntemidir.-   felsefi sistemler kendi içerisinde tutarlıdır. fakat genel- geçer bir niteliğe sahip değildirler.fels...

felsefenin anlam ve alanı nedir?

1. felsefenin alanı a. felsefenin anlamı felsefe yunanca philia ve sophia kelimelerinden meydana gelen bilgelik sevgisi anlamında bir kelimedir. ilk defa yunanlı filozof pythagoras, insanın bilgeliğe ulaşamayacağını ancak onu sevebileceğini söyleyerek kendisine “ben filozofum” dermiş. philiasophia önce latince’ye oradan diğer avrupa dillerine, daha sonra arapça’ya ve türkçe’ye felsefe olarak geçmiştir. felsefe terimi, gerçek anlamını platon ve aristoteles felsefesinde bulur. aristo, felsefeyi “varolanların ilk temellerini ve ilkelerini araştıran bir bilgidir.” şeklinde tanımlar. ayrıca felsefe; * insanın içinde yaşadığı evreni anlama uğraşıdır. * hem sağlam bilgi üretme hem de ahlaklı ve mutlu yaşama çabasıdır, şeklinde ...

arananx1

                                                      31.10.2007 tarihinde  sitemizde aranan ödevlertarihte doğalsayılar nasıl kullanılması , style , kayaçların insan hayatındaki etkileri , atatürk önderliğinde türk ulusunun kazandığı haklar , doğal sayılar , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , tarihte doğal sayıların kullanımı , doğal sayıların kullanımı , cumhuriyetın bizlere sagladıgı hak ve hürriyetler nelerdir , hayvanlar hangi alanlarda insanlara yardımcı olurlar , elveda gülseri , şirket analiz , yaprak dökümü , kitazp özetleri , 1919-1923yıllarında yazılmış olan edebi eserlerde işlenen konular nelerdir...

aranan1

                              31.10.2007 tarihinde  sitemizde aranan ödevlertarihte doğalsayılar nasıl kullanılması , style , kayaçların insan hayatındaki etkileri , atatürk önderliğinde türk ulusunun kazandığı haklar , doğal sayılar , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , tarihte doğal sayıların kullanımı , doğal sayıların kullanımı , cumhuriyetın bizlere sagladıgı hak ve hürriyetler nelerdir , hayvanlar hangi alanlarda insanlara yardımcı olurlar , elveda gülseri , şirket analiz , yaprak dökümü , kitazp özetleri , 1919-1923yıllarında yazılmış olan edebi eserlerde işlenen konular nelerdir , türk bayrağı , vatan bayrak sevgisi , altın ışık , özdeyiş , ölçü aletleri , terör yayilma ne...

...

                                                                        31.10.2007 tarihinde  sitemizde aranan ödevlertarihte doğalsayılar nasıl kullanılması , style , kayaçların insan hayatındaki etkileri , atatürk önderliğinde türk ulusunun kazandığı haklar , doğal sayılar , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , tarihte doğal sayıların kullanımı , doğal sayıların kullanımı , cumhuriyetın bizlere sagladıgı hak ve hürriyetler nelerdir , hayvanlar hangi alanlarda insanlara yardımcı olurlar , elveda gülseri , şirket analiz , yaprak dökümü , kitazp özetleri , 19...

31-10

      31.10.2007 tarihinde  arananlar                                                                     31.10.2007 tarihinde odevrehberi.com sitesinde aranan ödevlertarihte doğalsayılar nasıl kullanılması , style , kayaçların insan hayatındaki etkileri , atatürk önderliğinde türk ulusunun kazandığı haklar , doğal sayılar , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , tarihte doğal sayıların kullanımı , doğal sayıların kullanımı , cumhuriyetın bizlere sagladıgı hak ve hürriyetler nelerdir , hayvanlar hangi alanlarda insanlara yardımcı olurlar , elveda gülse...

felsefe, psikoloji, sosyoloji terimler sözlüğü

aagnostisizm : tanrı’nın var olup – olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş agnostisizm’dir (bilinemezcilik). örneğin sofist düşünürlerden protagoras “tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine …” agnostisizm adını ilk kullanan thomas huxley’e göre duyularımızla kavrayamadığımız şeyler konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. tanrı da duyularla kavranamadığı için var olup-olmadığını söyleyemeyiz.ahlak kuralları : toplum tarafından oluşturulan iyi – kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlak kuralları denir.aile : aralarında gerçek ya da varsayımlı kanbağı bulunan, karşılıklı hak ve ödevleri üstlenen insanların oluşturdu...

felsefe, psikoloji, sosyoloji terimler sözlüğü

a agnostisizm : tanrı’nın var olup – olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş agnostisizm’dir (bilinemezcilik). örneğin sofist düşünürlerden protagoras “tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine …” agnostisizm adını ilk kullanan thomas huxley’e göre duyularımızla kavrayamadığımız şeyler konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. tanrı da duyularla kavranamadığı için var olup-olmadığını söyleyemeyiz. ahlak kuralları : toplum tarafından oluşturulan iyi – kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlak kuralları denir. aile : aralarında gerçek ya da varsayımlı kanbağı bulunan, karşılıklı hak ve ödevleri üstlene...

felsefe grubu dersleri için küçük sözlük

aagnostisizm : tanrır17;nın var olup r11; olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş agnostisizmr17;dir (bilinemezcilik). örneğin sofist düşünürlerden protagoras r0;tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine r30;r1; agnostisizm adını ilk kullanan thomas huxleyr17;e göre duyularımızla kavrayamadığımız şeyler konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. tanrı da duyularla kavranamadığı için var olup-olmadığını söyleyemeyiz.ahlak kuralları : toplum tarafından oluşturulan iyi r11; kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlak kuralları denir.aile : aralarında gerçek ya da varsayımlı kanbağı bulunan, karşılıklı hak ve ödevleri üstlenen insanların oluşturduğu toplumun en küçük birim...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !