× "

kronik ürtiker

" arama sonuçları

idiyopatik kronik ürtiker bulgularıyla gelen çölyak hastalığı

çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın olan bireylerde, buğdaydaki gluten proteininekarşı, t hücre ilişkili gelişen immün cevap ile karakterize, enflamatuar bir hastalıktır. klasik olarak büyüme geriliği, ishal, malabsorpsiyon,karın şişkinliği gibi semptomlarla karşımıza çıkar1. ancak günümüzde gelişmiş immünolojik ve serolojik testlerin daha yaygın kullanılması nedeniyle atipik şekilde çölyak vakaları daha sık görülmekte ve klinikte tanı koyduğumuz çölyak vakalarının buzdağının görünen kısmı olduğunu düşündürmektedir. tip 1 diyabetes mellitus (tip 1 dm) ve otoimmün tiroidit gibi otoimmün hastalıklarla birlikteliği sıkçagösterilmiştir. kronik ürtikerin de etiyolojisinde otoimmünite sorumlu tutulmaktadır, bu iki otoimmün hastalığın birlikteliği sık olmasa daliteratürde yer almaktadır. bura...

ürtiker,kronik ürtiker nedir? ürtiker tedavisi,belirtileri

ürtiker ürtiker, ilaçlara, yiyeceklere, infeksiyonlara ve daha pek çok uyarana bağlı olarak gelişebilen ve sık karşılaşılan bir hastalıktır. halk arasında dabaz veya kurdeşen olarak bilinir. toplumdaki kişilerin %20'sinin, yaşamları boyunca en az bir kez ürtiker atağı geçirdiği saptanmıştır. altı haftadan kısa süren olgulara akut ürtiker, uzun sürenlere kronik ürtiker denir. akut ürtiker gençlerde daha sık, her iki cinste eşit olarak görülür; kronik ürtiker kadınlarda ve orta yaşta daha sıktır. etyoloji: ürtikerin başlıca nedenleri, ilaçlar (penisilin, aspirin, vb), yiyecekler (kuru yemişler, yumurta, balık, deniz kabukluları, çikolata, inek sütü, ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !