× "

kronolojik sıralama örnekleri

" arama sonuçları

işte az sermaye ile süper iş fırsatları

az sermaye ile riske girmeden yapabileceğiniz hepsi orjinal 20 süper iş fikri.. ciddi sermayeler gerektirmeyen, riske girmeden, küçük çabalarla kurulabilecek bu orijinal işlerin çoğu henüz ülkemizde yok. henüz dünya çapında da birkaç örnekle sınırlılar... “internette işyeri açmak giderek zorlaşıyor. köşe başları tutulmuş. yapacak iş kalmadı” diyorsanız yanılıyorsunuz. web tabanlı sanal girişimcilikle yıldızı parlayan e-ticaret alışkanlığının daha yeni başladığını belirterek konuya girelim. amerika’da ‘small business’ (küçük çaplı işler) alanında yapılan bir araştırmada en verimli ve risksiz girişim alanının internet dünyası olduğu ...

etkili sunuş...

etkili sunuşyazarı : christian e. bıngamansunuşlar neden yapılır?sunuş, bir topluluk önünde konuşma forumudur. bir organizasyon adına içeride ya da dışarıda sunuş yapılabilir. dış sunuşlar ikna etmeye yöneliktir. bunlar özel tutumlar örneğin,"toplumun gelişmesine yardımcı olmak istiyoruz" ya da "fiyatları yükseltmemiz lazım" ya da "biz sizin için çalışıyoruz" veya "ürünlerimiz tamamen doğal maddeler içermektedir" gibi geliştirmeye çalışır.içe yönelik sunuşlar genellikle enformasyon yaymak amacıyla verilir. bunlar; bolümler, yöneticilerle astları, kıdemli işçilerle genç işçiler arasında bilgi paylaştırmanın bir aracı işlevini görür. iç sunuşlara örnek o...

ankara

ankara ve çevresinin tarihi bronz devri'ndeki hatti uygarlığı'na kadar gider. m.ö. 2000 yıllarında hititler bölgenin hakimi durumuna gelmiş ve onları sırası ile frigyalılar, lidyalılar ve persler izlemiştir. m.ö. 3. yüzyılda, bir kelt ırkı olan galatların ankara'yı başkent yapması ile ankara tarihte ilk defa başkent olmuştur.tarih öncesi ankara, anadolu'daki insan karakterli ilk fosil primat kalıntıları fikret ozansoy tarafından ankara'da bulunmuş ve ankarapithecus meteai adı verilmiştir.ankara ve çevresi tarih öncesi çağlardan itibaren sürekli olarak yerleşim görmüştür. ankara'nın bilinen tarihi paleolitik çağa kadar uzanmaktadır. bu döneme ait çeşitli eserlere gâvurkale, ergazi, lodumlu ve mal...

yazılı anlatım türleri

yazılı anlatım türleri roman eskiden beri roman, olmuş ya da olabilecek olayların tasarlanıp belli bir sanat düzeni içinde sunumudur, biçiminde tanımlanmaktadır. roman özde insanı hedef alır. insanın iç dünyası, çekişmeleri, ruhsal çelişkileri, ev içi hayatı, çevresi, ailesi, hatta hayalleri, gelecekle ilgili plânları hepsi romanın ilgi alanındadır. romanın her milletin durumuna göre aldığı kimlik farklı olduğu gibi, gelişme seyri ve aşamaları da farklıdır. başlangıçta insanüstü olan öykü kahramanları yavaş yavaş insanlar arasına inmiş ve rönesans’tan sonra ise bütünüyle sıradan insanlardan seçilmiştir. batının sınıflı toplum yapısında burjuvazinin etk...

etkili sunuş...

 etkili sunuş yazarı          : christian e. bıngamanyayınevi       : rota yayınlarıbilim grubu  : başarıtürü             : tercümehitap ettiği okuyucu kitlesi: özel ilgi genel değerlendirme:iletişimin öğelerinden konuşma, ses hacmi, ses perdesi, stil, tonlama, telaffuz, hız, beden dili vb. konular inceleniyor. ayrıca sunuşun planlanması, konuşmacının hedefleri, dinleyicinin rolü, sunuş ortamı, sunuşun 9 tane aşaması ve dinleyicileri sunuşa katmak ile ilgili konular ele alınıyor.1.bölüm - sunuşlar neden yapılır?sunuş, bir topluluk önünde konuşma forumudur. bir organizasyon adına iç...

gezi (seyahat)

gezi (seyahat) eskiden gezi yazılarına seyahatname, seyahat yazıları denirdi. gezip gören insana da seyyah denirdi. bugün gezen gören kimseye gezgin, onların gezip gördükleri yerleri anlattıkları yazılara da gezi yazıları denmektedir. gezi yazılarında verilen bilgiler doğru ve gerçek olmalıdır. bu bakımdan gezi yazıları tarih, coğrafya, edebiyat, toplum bilimi vb. bakımından yararlı kaynaklardır. en eski ve uzun bir geçmişi olan yazı türünün önemli ve tanınmış iki ismi venedikli gezgin marco polo ile arap gezgin ibni batuta' dır. bizim edebiyatımızda ilk gezi kitabı ünlü denizcilerimizden seydi ali reis' in miratül-memalik (ülkelerin aynası) adlı eseridir. edebiyatımızın gezi türünde en önemli eseri ünlü...

edebiyat yazılı anlatım türleri

yazılı anlatım türleri roman eskiden beri roman, olmuş ya da olabilecek olayların tasarlanıp belli bir sanat düzeni içinde sunumudur, biçiminde tanımlanmaktadır. roman özde insanı hedef alır. insanın iç dünyası, çekişmeleri, ruhsal çelişkileri, ev içi hayatı, çevresi, ailesi, hatta hayalleri, gelecekle ilgili plânları hepsi romanın ilgi alanındadır. romanın her milletin durumuna göre aldığı kimlik farklı olduğu gibi, gelişme seyri ve aşamaları da farklıdır. başlangıçta insanüstü olan öykü kahramanları yavaş yavaş insanlar arasına inmiş ve rönesans’tan sonra ise bütünüyle sıradan insanlardan seçilmiştir. batının sınıflı toplum yapısında burjuvazinin etkinliği rönesans ve reform hareketlerinin doğal sonucu sayılabilecek fransız devrimiyle sıkı sıkıya bağlıdır. bu ...

yazılı anlatım türleri - öykü tiyatro şiir türleri - türk edebiy

romaneskiden beri roman, olmuş ya da olabilecek olayların tasarlanıp belli bir sanat düzeni içinde sunumudur, biçiminde tanımlanmaktadır.roman özde insanı hedef alır. insanın iç dünyası, çekişmeleri, ruhsal çelişkileri, ev içi hayatı, çevresi, ailesi, hatta hayalleri, gelecekle ilgili plânları hepsi romanın ilgi alanındadır. romanın her milletin durumuna göre aldığı kimlik farklı olduğu gibi, gelişme seyri ve aşamaları da farklıdır.başlangıçta insanüstü olan öykü kahramanları yavaş yavaş insanlar arasına inmiş ve rönesans’tan sonra ise bütünüyle sıradan insanlardan seçilmiştir. batının sınıflı toplum yapısında burjuvazinin etkinliği rönesans ve reform hareketlerinin doğal sonucu sayılabilecek fransız devrimiyle sıkı sıkıya bağlıdır. bu devrimi hazırlayan iki önemli düşün...

eski türk edebiyatında tezkire - 15. yüzyıl tezkireleri - latifi

tezkire   arapça “zkr” kökünden türetilmiş bir kelime olan tezkire, “hatırlamaya vesile olan şey” anlamına gelir. edebi terim olarak ise; belli bir meslek grubuna dâhil, tanınmış kişilerin hayat hikâyelerinden bahseden bilim dalına verilen isimdir. osmanlı toplumunun maddi ve manevi kültürünü meydana getiren her meslekten yaratıcı kişinin biyografik künye yazıcılığını temel alan bir edebi tür anlamı kazanmış ve belirli bir meslekte tanınmış kişilerin; mesela velîlerin, hattatların, şairlerin, hatta usta çiçek yetiştiricilerinin vs. hayat ve sanatından söz eden edebi geleneğin adı olmuştur. sözü edilen çalışmalar, anlattıkları mesleğin adıyla anılırlar. örneğin; şairleri anlatanlara “tezkire-i şuara” veya “tezkiretü’ş-şuara&#...

gezi (seyahat) ve özellikleri

istek,öneri ve şikayetleriniz gezi (seyahat) eskiden gezi yazılarına seyahatname, seyahat yazıları denirdi. gezip gören insana da seyyah denirdi. bugün gezen gören kimseye gezgin, onların gezip gördükleri yerleri anlattıkları yazılara da gezi yazıları denmektedir. gezi yazılarında verilen bilgiler doğru ve gerçek olmalıdır. bu bakımdan gezi yazıları tarih, coğrafya, edebiyat, toplum bilimi vb. bakımından yararlı kaynaklardır. en eski ve uzun bir geçmişi olan yazı türünün önemli ve tanınmış iki ismi venedikli gezgin marco polo ile arap gezgin ibni batuta' dır. bizim edebiyatımızda ilk gezi kitabı ünlü denizcilerimizden seydi ali reis' in miratül-memalik (ülkelerin aynası) adlı eseridir. edebiyatımızın gezi türünde en önemli eseri ü...

öğretici metinler, açıklayıcı metinler, tartışmacı metinler, kan

romaneskiden beri roman, olmuş ya da olabilecek olayların tasarlanıp belli bir sanat düzeni içinde sunumudur, biçiminde tanımlanmaktadır.roman özde insanı hedef alır. insanın iç dünyası, çekişmeleri, ruhsal çelişkileri, ev içi hayatı, çevresi, ailesi, hatta hayalleri, gelecekle ilgili plânları hepsi romanın ilgi alanındadır. romanın her milletin durumuna göre aldığı kimlik farklı olduğu gibi, gelişme seyri ve aşamaları da farklıdır.başlangıçta insanüstü olan öykü kahramanları yavaş yavaş insanlar arasına inmiş ve rönesans’tan sonra ise bütünüyle sıradan insanlardan seçilmiştir. batının sınıflı toplum yapısında burjuvazinin etkinliği rönesans ve reform hareketlerinin doğal sonucu sayılabilecek fransız devrimiyle sıkı sıkıya bağlıdır. bu devrimi hazırlayan iki önemli düşünürü...

eski türk edebiyatında nesir

tezkire   arapça “zkr” kökünden türetilmiş bir kelime olan tezkire, “hatırlamaya vesile olan şey” anlamına gelir. edebi terim olarak ise; belli bir meslek grubuna dâhil, tanınmış kişilerin hayat hikâyelerinden bahseden bilim dalına verilen isimdir. osmanlı toplumunun maddi ve manevi kültürünü meydana getiren her meslekten yaratıcı kişinin biyografik künye yazıcılığını temel alan bir edebi tür anlamı kazanmış ve belirli bir meslekte tanınmış kişilerin; mesela velîlerin, hattatların, şairlerin, hatta usta çiçek yetiştiricilerinin vs. hayat ve sanatından söz eden edebi geleneğin adı olmuştur. sözü edilen çalışmalar, anlattıkları mesleğin adıyla anılırlar. örneğin; şairleri anlatanlara “tezkire-i şuara” veya “tezkiretü’ş-şuara&#...

etkili sunuş

etkili sunuş yazarı : christian e. bıngaman yayınevi : rota yayınları ------------------------------------------------------------------------ 1.bölüm - sunuşlar neden yapılır? sunuş, bir topluluk önünde konuşma forumudur. bir organizasyon adına içeride ya da dışarıda sunuş yapılabilir. dış sunuşlar ikna etmeye yöneliktir. bunlar özel tutumlar örneğin,"toplumun gelişmesine yardımcı olmak istiyoruz" ya da "fiyatları yükseltmemiz lazım" ya da "biz sizin için çalışıyoruz" veya "ürünlerimiz tamamen doğal maddeler içermektedir" gibi geliştirmeye çalışır. içe yönelik sunuşlar genellikle enformasyon yaymak amacıyla verilir. bunlar; bolümler, yöneticilerle astları, kıdemli işçilerle genç işçiler arasında bilgi paylaştırmanın bir aracı işlevini görür. iç sunuşlara örnek olarak b...

nanoteknoloji ve bediüzzaman

nanoteknoloji ve bediüzzaman nanoteknolojiyle tanışmam; bilimsel bir dergide okuduğum bir makaleyle başladı. merakımı fazlasıyla çe-kince bu konuda internette bulduğum her dokümanı okumaya başladım ve hayretten hayrete düştüm. dünyada bir devrim gerçekleşiyor ve sessiz bir tsunami gibi kıyıya yaklaşıyordu. zamanında bu teknolojiye yatırım yapan ülkeler ve sanayiler bu dalganın üzerinde sörf yapacakken, gerekli önemi vermeyenler ise, tsunaminin kıyıya ulaşmasıyla (nano devrimin hayatta uygulamaya geçmesiyle) dalgaların altında kalacaktı. peki nedir bu nanoteknoloji? yunancada ‘cüce’ anlamına gelen nano, fizikte bir metrenin milyarda biri anlamına gelen ölçü birimidir. bu tanıma göre “nanoteknoloji” insanın saç kılının 80 binde biri büyüklüğünde &...

dualarımız hep o'na...

            ------dün ve bugün bütün şiirler o'nu söyler------ peygamber efendimiz’i anlama, anlatma ve o’nu anlatanların duygu ve düşüncelerine birlikte tanık olma arzusuyla hazırlanan ‘kainatın efendisi’ne na’t antolojisi’, (zaman kitap) saadet asrı’ndan günümüze uzanan bir çizgide, söz ustalarının kaleme aldığı şiirler ve nesirlerden oluşuyor. ali budak ve ali belbağı’nın birlikte hazırladıkları antolojide önsöz yerine m. fethullah gülen’e ait ‘meded ey sultan-ı rusül’ başlıklı yazı alınmış. gülen yazısında, kendisinden sonra söz söyleyecek şairlerin hislerine de tercüman oluyor; “ey dost! dil eksik, ifade eksik; aşk-u şevk eksik, yürekte heyecan eksik......

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !