× "

kuş türleri ve adları

" arama sonuçları

omurgalı ve omurgasız hayvanlar

  omurgalılar, yerleştikleri bütün yaşama ortamlarında egemenlik kurmuştur. ana özellikleri, sırtları boyunca uzanan omurgadır. bunu dışındaki birçok özellikleriyle de diğer hayvanlardan ayrılırlar. örneğin iki yanlı bakışım gösteren vücutlarında kas sistemi de büyük ölçüde karşılıklı çiftler halinde gelişen kas gruplarından oluşur. merkez sinir sisteminin omurilik adını alan ve omurganın içinden geçen bölümü gövde ve uzantıları ile beyin arasında bir sinir köprüsü kurar. omurgalılarda kıkırdaktan, kemikten ya da her ikisinden oluşan ve hiçbir hayvan grubunda rastlanmayan bir iç iskelet sistemi vardır. bu iskelet gelişim boyunca vüc...

türkiyenin coğrafi konumu ve özellikleri,bölgelerin özellikleri

türkiye’nin coğrafi konumu türkiye’nin coğrafi konumu ve özellikleri türkiye kuzey yarım küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. türkiye’nin matematiksel konumu türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri, 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır. buna bağlı olarak; 1. türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır 2. güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfır o...

sözcük türleri

  tek başına anlamı olan ve cümle kuruluşunda görev alan ses ya da ses topluluklarına sözcük denildiğini öğrenmiştiniz. türkçede sözcükler, anlam ve özellikleri, cümledeki işlevleri bakımından 8 türe ayrılır. ayrıntalara girmeden önce bunları adları, tanımları ve örnekleriyle topluca görelim: 1.adlar(isimler): varlıkları, kavramları, tanıtmaya yarayan sözcüklerdir. ağaç, insan, atatürk, kalem, kuş, anne, kuş... 2.sıfatlar(ön adlar):varlıkları niteleyen ve belirten sözcüklerdir. yeni(elbise), üç(ay), acı(biber), bu(defter), iyi(insan), evcil(hayvan) 3.zamirler(adıllar):varlıkların adları yerine kullanılan sözcüklerdir...

kanarya çeşitleri ve resimleri

gloster temel özellikleri kanarya ailesine yeni katılan bu kuş, sorguçlu taklacı kanarya ve küçük sınır süslü kanaryasının melezleştirilmesidir. bu üreme programı ingiltere'de gloucestershire kasabasında başlatılmıştı. yeni nesil ilk olarak bir şov ile 1925 yılında sergilenmiştir. ikindi dünya savaşı'ndan sonra gloster süslü kanaryası daha çok ilgi kazandı ve üretildi. sarı ve sarı kahve, kuşun rengini değil telek tipini gösterir. sarı kahve kuşlar daha kaba tüylere sahip ve biraz daha iridir. tepelikli gloster süslü kanaryası haleli olarak tanımlanırken, tepeliksiz, arkadaş olarak tanımlanır. beslenme ve barınma standart kanarya yemi karışımı, yeşil ve yumuşak gıd...

dil ve anlatım,sözcükte anlam türkçe

dil ve anlatım   sözcükte anlam gerçek anlam : kelimelerin herkesçe bilinen ve söylendiğinde akla ilk gelen anlamlarına gerçek (sözlük) anlamı denir. mecaz anlam : sözcüklerin gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşarak kazandıkları anlama mecaz anlam denir. deyimler : birden fazla kelimenin en az bir tanesinin gerçek anlamından uzaklaşıp mecaz anlamda kullanılmasıyla oluşan kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. soyut anlam : duyu organlarımızla algılanamayan, fakat kavram olarak var olan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. somut anlam : duyu organlarımızla algılanabilen sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. terim anlamı : ...

dil ve anlatım konu anlatımı

sözcükte anlam gerçek anlam : kelimelerin herkesçe bilinen ve söylendiğinde akla ilk gelen anlamlarına gerçek (sözlük) anlamı denir. mecaz anlam : sözcüklerin gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşarak kazandıkları anlama mecaz anlam denir. deyimler : birden fazla kelimenin en az bir tanesinin gerçek anlamından uzaklaşıp mecaz anlamda kullanılmasıyla oluşan kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. soyut anlam : duyu organlarımızla algılanamayan, fakat kavram olarak var olan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. somut anlam : duyu organlarımızla algılanabilen sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. terim anlamı : bir bilim, meslek, sanat dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı ifade eden kelimelere terim denir. dolaylama : bir s...

9. sınıf dil ve anlatım dersi 3. ünite ses bilgisi

ünite ııı ses bilgisi, yazım (imla) kuralları noktalama işaretleria. söyleyiş( telaffuz)-1. ses ve seslerin kullanımı  ses geçici titreşimle oluşur. iki ucundan gerdirilen tele dokunursak hava içerisinde bir süre titreşir; bu titreşim sonucunda da bir ses oluşur. aynı şekilde bir boruyu döşediğimiz zaman ya da bir cisme başka bir cisimle vurduğumuzda bir ses oluşur. işte hava içerisinde oluşan titreşimin kulakta duyulanına ses denir.   söyleyiş (telaffuz) en geniş anlamıyla konuşmayı sağlayan hareketlerin tümüne söyleyiş (telaffuz) denir. dar anlamıyla dil seslerini çıkarma olayıdır. söyleyiş sırasında pek çok organ görev alır. konuşma eylemi en az iki kişi arasında olur. beyinle konuşmayı sağlayan organlar bir bütün olarak çalışır. konuşma sırasında ses organlarının (gırtla...

9.sınıf dil ve anlatım dersi konu anlatımı-ıı.ünite ses bilgisi,

a. söyleyiş( telaffuz)1. ses ve seslerin kullanımısöyleyiş (telaffuz) : en geniş anlamıyla konuşmayı sağlayan hareketlerin tümüne söyleyiş (telaffuz) denir. konuşmada ses tonu ve söyleyişin (telaffuzun) önemi büyüktür.boğumlama: seslerden oluşan heceleri gerekli ses değerlerini vererek bazı sesler ve heceleri atlamadan, değiştirme-den doğru, güzel ve iyi anlaşılabilecek biçimde söylemektir.tonlama: anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan farklılığa tonlama denir. insan sesi ton bakımından kalın, ince ve tiz olmak üzere üçe ayrılır.vurgu: konuşma sırasında bazı sözcük veya hecelerin diğerlerine göre daha kuvvetli, daha şiddetli söylenm...

omurgalı ve omurgasız hayvanlar

omurgalılar, yerleştikleri bütün yaşama ortamlarında egemenlik kurmuştur. ana özellikleri, sırtları boyunca uzanan omurgadır. bunu dışındaki birçok özellikleriyle de diğer hayvanlardan ayrılırlar. örneğin iki yanlı bakışım gösteren vücutlarında kas sistemi de büyük ölçüde karşılıklı çiftler halinde gelişen kas gruplarından oluşur. merkez sinir sisteminin omurilik adını alan ve omurganın içinden geçen bölümü gövde ve uzantıları ile beyin arasında bir sinir köprüsü kurar. omurgalılarda kıkırdaktan, kemikten ya da her ikisinden oluşan ve hiçbir hayvan grubunda rastlanmayan bir iç iskelet sistemi vardır. bu iskelet gelişim boyunca vücuda destek sağlaya...

lise 1 - 9. sınıf dil ve anlatım ünite ııı ses bilgisi, yazım (i

ünite ııı ses bilgisi, yazım (imla) kuralları noktalama işaretleria. söyleyiş( telaffuz)1. ses ve seslerin kullanımıses geçici titreşimle oluşur. iki ucundan gerdirilen tele dokunursak hava içerisinde bir süre titreşir; bu titreşim sonucunda da bir ses oluşur. aynı şekilde bir boruyu döşediğimiz zaman ya da bir cisme başka bir cisimle vurduğumuzda bir ses oluşur. iştehava içerisinde oluşan titreşimin kulakta duyulanına ses denir.söyleyiş (telaffuz) en geniş anlamıyla konuşmayı sağlayan hareketlerin tümüne söyleyiş (telaffuz) denir. dar anlamıyla dil seslerini çıkarma olayıdır. söyleyiş sırasında pek çok organ görev alır. konuşma eylemi en az iki kişi arasında olur. beyinle konuşmayı sağlayan organlar bir b...

türkiye ve dünya coğorafyası seç beğen al, 62 wörd sayfası.

bölgeler coğrafyası türkiye’nin coğrafi konumu türkiye’nin coğrafi konumu ve özellikleri türkiye kuzey yarım küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. türkiye’nin matematiksel konumu türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri, 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır. buna bağlı olarak; 1. türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır 2. güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfı...

sözcük türleri

sözcük türlerieylemlerde kip ve kişi :eylemler (fiiller) : iş, oluş, hareket, durum ve kılış bildiren; zaman ve kişi eklerine göre çekimlenebilen; zaman ve kişi ekleriyle çekimlenmesi halinde cümle içinde yüklem görevi üstlenen sözcüklere eylem (fiil) denir.örnek : bak-, sus-, büyü-, ağla-, koş-gel-di-m kopar-ı-yor-uzgel (eylem kökü) kopar (eylem gövdesi)-di (zaman eki) -yor (zaman eki)-m (1. tekil kişi eki) -uz (1. çoğul kişi eki)eylemler, varlıkların yaptıkları hareketlerin niteliklerine ve özelliklerine göre, şu gruplara ayrılarak incelenir :ü iş ve kılış eylemleri : öznenin kendi...

sözcük türleri - isimler-adıllar -sıfatlar

ad : varlıkların ve kavramların dilde var olan karşılığına, sözcük türü yönünden ad denir.anlamlarına göre adlar :varlıklara verilişlerine göre adlar :özel adlar : bir tek varlığı gösteren, bir tek varlığa verilmiş adlardır.örnek : mustafa kemal atatürk, asya, türkiye, ankara, kızılay, merkür, akdeniz, türk tarih kurumu, türkçe vb.tür adları (cins isimleri) : aynı türden olan varlıkların tümünü birden gösteren adlardır. vücut parçaları ve organ adları, akrabalık dalları, tüm hayvan ve bitki adları, tüm araç ve gereç adları tür adlarını oluşturur.örnek : gövde, teyze, yılan, elma, kalem, süpürge vb.tür adlarını...

eski çağlarda, türklerde ve osmalılarda güvercin

güvercinler hakkında en eski bilgilergüvercin, insanoğlunun ilk evcilleştirdiği kuş türü olarak bilinmektedir. bu konudaki en eski bilgiler, m.ö 4500 yıllarına, yani günümüzden yaklaşık 6500 yıl öncesine kadar gitmektedir. köken olarak evcil güvercinin ilk olarak orta asya milletleri tarafından eğitildiği tahmin edilmekle birlikte son yıllardaki bulgular güvercinin anadolu kökenli bir gelişim göstermiş olabileceğini de düşündürmektedir.günümüz bilim insanları arasında evcil güvercinin atasının kaya güvercini columba livia ) olduğu görüşü oldukça yaygındır. bu görüş 1850’li yıllarda evrim teorisi üzerine çalışırken güvercinlerle ilgili araştırmalarda bulunan charles darwin’e aittir. darwin, evcilleştirilmiş yabani bitki ve hayvan türlerinde çeşitliliğin daha fazla olduğunu göz...

türkiye de turistik yerler ve turizmi etkileyen faktörler

• turizmyirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve psikolojik değişmeler, alışkanlıklar ve ihtiyaçlar üzerinde büyük etkiler yaratmış; bunu sonucu olarak uluslar arası düzeyde yaygın bir turizm hareketi doğmuştur. böylece, turizm olgusu günümüzde ulaştığıboyutlar sayesinde, sanayileşme veya uluslararası ticaret gibi önemli ve sürekli bir sektör özelliğine sahip olmuştur. turist çekme ve turiste hizmet etme bilimi, sanatı ve ticareti olarak tanımlanan turizm; ulusal ve uluslar arası düzeyde kazandığı dev boyutlarla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir yaratan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmıştır.bu nitelik dünyada turiz...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !