× "

kufi yazı örnekleri

" arama sonuçları

kanaryamfenerli arap harflerinin sırları

__//____________//_____________ kanaryam █▓▒░▒▓█ fenerli ¯¯¯¯¯¯//¯¯¯¯¯¯¯¯¯//¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ güç kelimeleri ve harfleri bütün majikal sistemlerinin esasını teşkil etmektedir. kabala'da 22 ibrani harflerin ilişkileri sembolik şekilde o sistemde birbirlerine tekabül eden fikir ve düşünceler için bir temel oluşturmaktadır. bu tefekkürü etkilemektedir ve pratik majide şuurun yüceltilmesine yarar. geleneksel olarak, ibrani harfler kabalistik hayat ağacına, tarot kartlarına ve hemen hemen her okült tekabüle addedilmiştir. bu harfler arap diline (arapça'nın geldiği) aramca'dan g&o...

ahlat mezar taşları

ahlat mezar taşları     tarihçe ahlat halife ömer zamanında 641’de b.ganem isimli bir kumandan tarafından ermenilerden alınarak islam ülkelerine katılmış fakat, şehrin idaresi hıristiyanlara bırakılmıştır. abbasi halifesi mütevekkil billah zamanında ahlatta bulunan ermeniler isyan etmişler, ermeniye valisi muhammet b. yusuf’u öldürmüşlerdir. halife mütevvekil, buga’yı ermeniye valisi olarak tahin etmiş. 241 – 885 yılları arasında sükûn tamamen temin edilmiştir. abbasi hâkimiyetinin zayıflaması üzerine bizanslılar 928’de şehri almışlardır. x. asrın sonunda bir kürt sülalesi olan mervanoğulları ahlat’a hakim oldular. mervanoğulları 1043 t...

hat sanatı ve örnekler…

    hat sanatı nedir? hat sanatı, kur’an harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazılardır. bu sanat kur’an harflerinin 6 ile10. yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır. kuran-ı kerim’in bir araya toplanmasından sonra, islam dininin bilime verdiği özel önemin etkisiyle, çok sayıda katip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük aşamalar göstererek önemli sanat kolu olmuştur. bu yazının ilk biçimi olan ve adını kufe kentinden alan köşeli karakterli kufi yazısının yerini 9. yüzyıldan sonra aklam-ı sitte (altı çeşit yazı) almaya başlamıştır. hat sanatı, tarihi seyir içersinde gelişmiş, mükemmelleşmiş ve gü...

diyarbakır'ın tarihi yerleri

  diyarbakırın tarihi surlarıdiyarbakır’ın tarihi surlarını, estetik perspektiften değerlendirmek farklı bir özellik taşır. yaklaşık 9000 yılı aşkın bir geçmişe sahip diyarbakır surları o günden günümüze, tarihi, kültürel, estetik ve sanatsal şahsiyetine dokunulmasına izin vermeden ulaşabilmeyi başarmıştır. çağların olanca tahribatına, yok ediciliğine, yıkımına karşın kendini korumasını bilmiş en etkili estetik görünümüyle diyarbakır’ı “müze şehir” haline getirmiştir.diyarbakır, anadolu’da binlerce yıldan beri bir çok medeniyetin canlı izlerini taşıyan bir tarih kültür ve sanat hazinesidir. m.ö. 7000 yıllarında çayönü’nden başlayan ve günümüze kadar gelen sadece bölgede değil dünya tarihinde de önemli roller oynayan bir çok uygarlık bu yörede değerli eserler bırakmışlardır. ...

islam yazı türleri

islam yazı türleri / jülide kaya yazı türleri, temel yazı türleri ve bunlardan türeyen yazı türleri olmak üzere ikiye ayrılır. temel yazı türleri ma`kılli ve kûfi`dir. bunlardan türeyen çeşitler ise ahkam-ı sitte dediğimiz; muhakkak, reyhani, sülüs, nesih, tevki ve rikaa`dır.ı) temel yazı türleri:a) ma`kıll&ıcirc; yazı: ma`kılli`nin kelime manası kale gibi sığınılacak yer veya sarp yerdir. ma`kılli yazıda harflerin hepsi düz, köşeli, hendesi ve donuktur. yazıda sertlik ve kat`ilik vardır. sarp, kübik bir yazı çeşididir. gözlü ve başlı harfler kare şeklinde resmedilir. tümü olmasa da çoğu harf dört hareketle yapılır. bu yazı islam`dan önce tarihi binalarda...

hat sanatı

hazırlayanlardursun kaya - niyazi ünver1. hat sanatı:sanat değeri olan islâmî yazılara "hat", hüsn-i hat ve böyle güzel yazı yazanlara da "hattat" denir. islâm sanatında, özellikle türk sanatında, hat sanatı çok önemli bir yer tutmaktadır. yüzyıllar boyunca ekoller türetip, büyük üstadlar yetiştirerek, sanat şaheserleri meydana getiren bu sanat, batılılarca soyut resim sanatı olarak kabul edilmektedir. hat sanatı islâm'ın ilk devirlerinde ortaya çıkmıştır. önceleri basit ve düz yazılardan meydana gelen, "ma'kili" adı verilen bir yazı kullanılmıştır. bu yazıya "hicazî" yazı dendiği de "hat u hattatin"de belirtilmektedir. hz. ömer'in hilafeti zamanında kûfe şehri kurul...

d.bakır surları

resim: diyarbakır surları (daha fazla resim için diyarbakır bölümüne bakınız) diyarbakır’ın tarihi surlarını, estetik perspektiften değerlendirmek farklı bir özellik taşır. yaklaşık 9000 yılı aşkın bir geçmişe sahip diyarbakır surları o günden günümüze, tarihi, kültürel, estetik ve sanatsal şahsiyetine dokunulmasına izin vermeden ulaşabilmeyi başarmıştır. çağların olanca tahribatına, yok ediciliğine, yıkımına karşın kendini korumasını bilmiş en etkili estetik görünümüyle diyarbakır’ı “müze şehir” haline getirmiştir.diyarbakır, anadolu’da binlerce yıldan beri bir çok medeniyetin canlı izlerini taşıyan bir tarih kültür ve sanat hazinesidir. m.&ou...

yazı

genel bilgigenel bilgilersurlar    tarihi estetik değerleriyle diyarbakır surlarıdoç. ahmet atan*  gabriel’in kale planı (metin sözen) diyarbakır surlarıdiyarbakır’ın tarihi surlarını, estetik perspektiften değerlendirmek farklı bir özellik taşır. yaklaşık 9000 yılı aşkın bir geçmişe sahip diyarbakır surları o günden günümüze, tarihi, kültürel, estetik ve sanatsal şahsiyetine dokunulmasına izin vermeden ulaşabilmeyi başarmıştır. çağların olanca tahribatına, yok ediciliğine, yıkımına karşın kendini korumasını bilmiş en etkili estetik görünümüyle diyarbakır’ı “müze şehir” haline getirmiştir.diyarbakır, anadolu’da binlerce yıldan beri bir...

yazı

genel bilgigenel bilgilersurlar    tarihi estetik değerleriyle diyarbakır surlarıdoç. ahmet atan*  gabriel’in kale planı (metin sözen) diyarbakır surlarıdiyarbakır’ın tarihi surlarını, estetik perspektiften değerlendirmek farklı bir özellik taşır. yaklaşık 9000 yılı aşkın bir geçmişe sahip diyarbakır surları o günden günümüze, tarihi, kültürel, estetik ve sanatsal şahsiyetine dokunulmasına izin vermeden ulaşabilmeyi başarmıştır. çağların olanca tahribatına, yok ediciliğine, yıkımına karşın kendini korumasını bilmiş en etkili estetik görünümüyle diyarbakır’ı “müze şehir” haline getirmiştir.diyarbakır, anadolu’da binlerce yıldan beri bir...

diyarbakır tarihi

genel bilgilertarihi estetik değerleriyle diyarbakır surlarıdoç. ahmet atan* gabriel’in kale planı (metin sözen) diyarbakır surlarıdiyarbakır’ın tarihi surlarını, estetik perspektiften değerlendirmek farklı bir özellik taşır. yaklaşık 9000 yılı aşkın bir geçmişe sahip diyarbakır surları o günden günümüze, tarihi, kültürel, estetik ve sanatsal şahsiyetine dokunulmasına izin vermeden ulaşabilmeyi başarmıştır. çağların olanca tahribatına, yok ediciliğine, yıkımına karşın kendini korumasını bilmiş en etkili estetik görünümüyle diyarbakır’ı “müze şehir” haline getirmiştir.diyarbakır, anadolu’da binlerce yıldan beri bir çok medeniyetin canlı izlerini taşıyan bir t...

diyarbakır tarihi

genel bilgigenel bilgilersurlar    tarihi estetik değerleriyle diyarbakır surlarıdoç. ahmet atan*  gabriel’in kale planı (metin sözen) diyarbakır surlarıdiyarbakır’ın tarihi surlarını, estetik perspektiften değerlendirmek farklı bir özellik taşır. yaklaşık 9000 yılı aşkın bir geçmişe sahip diyarbakır surları o günden günümüze, tarihi, kültürel, estetik ve sanatsal şahsiyetine dokunulmasına izin vermeden ulaşabilmeyi başarmıştır. çağların olanca tahribatına, yok ediciliğine, yıkımına karşın kendini korumasını bilmiş en etkili estetik görünümüyle diyarbakır’ı “müze şehir” haline getirmiştir.diyarbakır, anadolu’da binlerce yıldan beri bir...

diyarbakır tarihi

genel bilgigenel bilgilersurlar    tarihi estetik değerleriyle diyarbakır surlarıdoç. ahmet atan*  gabriel’in kale planı (metin sözen) diyarbakır surlarıdiyarbakır’ın tarihi surlarını, estetik perspektiften değerlendirmek farklı bir özellik taşır. yaklaşık 9000 yılı aşkın bir geçmişe sahip diyarbakır surları o günden günümüze, tarihi, kültürel, estetik ve sanatsal şahsiyetine dokunulmasına izin vermeden ulaşabilmeyi başarmıştır. çağların olanca tahribatına, yok ediciliğine, yıkımına karşın kendini korumasını bilmiş en etkili estetik görünümüyle diyarbakır’ı “müze şehir” haline getirmiştir.diyarbakır, anadolu’da binlerce yıldan beri bir...

kitap sanatı

nur taviloğlu - sühendan temeller - muammer ülkeryazılı ve basılı eserlerin dağılmadan saklanması, yapraklarının yıpranmasını önlemek için yapılan koruyucu sert kapaklara “cilt” denmektedir. arapça kökenli bir sözcük olan cildin dilimizdeki karışlığı kap, deri, kitap, meşin gibi hemen hemen eş anlamlı deyimlerdir.kur’an-ı kerim’in en yetkin biçimde yazılıp süslenmesi, özellikle türk sanatçılarınca ibadet gibi kabul edilmiştir. bu nedenle zaman içinde kitap sanatlarıyla birlikte ciltçilik de gelişmiştir. bu işi yapan sanatçılara “mücellid” adı verilmektedir. osmanlı sarayının maaşlı kapıkulu sanatçıları arasında mücellid sınıfı da bulunmaktaydı.ıimdi bir cildi oluşturan ögeleri tanıyalım: arap alfabesi ile yazılan kitaplar sağdan sola okunduğu için, üst...

konya cami ve mescitleri

alâeddin camisi (karatay) konya karatay ilçesinde, alâeddin tepesi’nde bulunan alâeddin camisi ulu cami olarak da isimlendirilmektedir. selçuklu sarayı’nın yakınında yapılan bu caminin kuzeye açılan kapısı üzerindeki dört satırlık kitabesinden sultan alâeddin keykubat tarafından tamamlandığı yazılıdır. bunun sağ tarafındaki mermer üzerine iki satırlık kitabede ise mimarının dımaşklı mehmet bin havlan, mütevellisinin de atabeg ayaz olduğu yazılıdır. caminin cümle kapısı üzerindeki üç satırlık arapça kitabede de sultan alâeddin keykubat zamanında, 1220’de atabeg ayaz’ın kontrolünde tamamlandığı yazılıdır. beş satır halindeki bir diğer kitabede de caminin yapımına sultan ı.keykavus’un emri ile 1219’da atabeg ayaz kontrolünde başlandığı yazılıdır. giriş kapı...

hat sanatı

                                              hat sanatı   geçmiş zaman dilimleri arasında birçok birikim birçok eser yer almakta. işte bunlardan bir tanesi daha hat sanatı... arap harfleri çerçevesinde oluşmuş güzel yazı sanatına hat sanatı’nın çıkış noktası denebilir. bu sanat arap harflerinin 6.-10. yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır. son dönemlerde kabul edilen bir görüşe göre arap alfabesi islamlık öncesi dönemde kuzey arabistan ve filistin'de yaşamış bir kavim olan nebatilerin kullandığı alfabeden türemiştir....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !