× "

kulağın kısımları

" arama sonuçları
buşon (kulak kiri) nedir?

buşon (kulak kiri) nedir?

  kulak kirinden bahsetmeden önce bazı bilgilerin verilesi yerinde olacaktır. kulak kirini anlayabilmek için kulağın yapısının nasıl olduğu ve kulak salgısının nasıl bir salgı olduğu anlaşılmalıdır. kulağın yapısı: kulak; deriyle kaplı olan ve yağ bezeleri içeren dış kulak yolu, işitmemizde çok önemli bir basamağı oluşturan çekiç, örs, üzengi kemikçiklerini içeren orta kulak ve sesin algılanıp beyine elektrik sinyalleri olarak iletilmesini sağlayan salyangozun yer aldığı iç kulak olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. cerumen: dış kulak yolundaki yağ bezeleri tarafından üretilen, deri döküntülerini de içeren, dıştan giren toz ve diğer par...

sinir sistemi

ı. canlıların sinir sistemleri 1. tek hücrelilerde duyarlılık tek hücrelilerin ve daha basit canlıların hiçbirinde sinir sistemi yoktur. paramesyum’da, sillerin altında bulunan kaide cisimciklerinden çıkan bazı lifçikler (nörofibril), tüm sitoplazma içinde iletimi sağlarlar. amip uyartılara karşı basit tepkiler gösterebilir. örneğin, besine yaklaşma, iğne ucundan kaçma gibi. 2. omurgasızlarda sinir sistemi hidra ve diğer sölenterlerde özelleşmiş sinir hücreleri gelişmiştir. bu hücreler vücut boyunca bir ağ görünümünde dağılırlar. bu sinir ağının yapısında yer alan tüm hücreler birbirileriyle bağlantılıdır. vücudun herhangi bir yerindek...

her cocuk okumalı

her cocuk okumalı

evet ben yeni katılan bir arkadaşınızım 1.  aşağıdaki organlardan hangisinde hem kimyasal hem de fiziksel sindirim gerçekleşir? a)  mide  b) yutak   c)  ince bağırsak  d) kalın bağırsak 2.aşağıdaki sindirim şekillerinden hangisi diğerlerinden farklıdır a) besinlerin dişlerle parçalanması b) besinlerin ağızda tükrükle parçalanması c) besinlerin mide asiti ile parçalanması d) yağların pankreas öz suyu ile parçalanması 3. besin içeriklerinin kimyasal sindirimlerinin başladığı sindirim organları ile ilgili eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?            protein       &nb...

kulağın bölümleri ve görevleri

  kulağın bölümleri ve görevleri kulağımız vücudumuza bağlı duyma yetisine sahip bir organımızdır. hiç düşündünüz mü kulağımızın olmadığını ya da sağır insanların yaşamlarına hiç baktınız mı duymayarak nasıl anlaşıyorlar diye. bunun için çevrenizde bu şekilde olan insanları anlamanız yeterli olacaktır. öncelikle size kulağın bölümlerini tanıtalım ve buna bağlı olarakta bu bölümlerin görevlerinden bahsedelim. kulağımız 3 bölümden oluşmaktadır. iç kulak, orta kulak ve dış kulak. bu bölümlerin özelliklerini ve görevlerini şu şekilde açıklayabiliriz. iç kulak: salyangoz, yarım daire ve dalız kanallarında...

online test dunyası fen

vücudumuzdaki sistemler test2 « : aralık 03, 2008, 08:49:02 ös » google_protectandrun("ads_core.google_render_ad", google_handleerror, google_render_ad); id=google_ads_frame3 style="left: 0px; posıtıon: absolute; top: 0px" name=google_ads_frame marginwidth=0 marginheight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2075435951131635&output=html&h=250&slotname=6214937125&w=300&lmt=1259443505&flash=10.0.32.18&url=http%3a%2f%2fwww.fenrehberi.com%2fforum%2findex.php%3ftopic%3d2638.0&dt=1259443520737&prev_slotnames=0204775506%2c9336057875&correlator=1259443520580&frm=0&ga_vid=342693298.1259443521&ga_sid=1259443521&ga_hid=283943117&ga_fc=0&u_tz=120&...

biyoloji sinir sitemleri ders anlatımı ve notları [bu yazıyı izl

canlıların sinir sistemleri1. tek hücrelilerde duyarlılıktek hücrelilerin ve daha basit canlıların hiçbirinde sinir sistemi yoktur. paramesyum’da, sillerin altında bulunan kaide cisimciklerinden çıkan bazı lifçikler (nörofibril), tüm sitoplazma içinde iletimi sağlarlar. amip uyartılara karşı basit tepkiler gösterebilir. örneğin, besine yaklaşma, iğne ucundan kaçma gibi.2. omurgasızlarda sinir sistemi nasıldır* hidra ve diğer sölenterlerde özelleşmiş sinir hücreleri gelişmiştir. bu hücreler vücut boyunca bir ağ görünümünde dağılırlar. bu sinir ağının yapısında yer alan tüm hücreler birbirileriyle bağlantılıdır.vücudun herhangi bir yerindeki uyartı h...

işitmenin özellikleri - işitme nasıl gerçekleşir - işitmenin nit

işitmenin gerçekleşebilmesi bir takım koşullara bağlıdır. bunlar;a) sesin olması b) sesin kulağa ulaşması c) o sesin insan kulağının alım gücü içinde olması d) işitme geçit yolunu (dış, orta, iç kulak) aşması e) işitme merkezine ulaşması ve algılanmasıdır.ses; katı, sıvı, gaz türündeki cisimlerin titreşmesinden oluşan bir enerjidir. titreşimden oluşan ses enerjisi uygun iletken ortamda hareket eden dalgalar halinde yayılır. yayılma sesin kaynağından itibaren her yöne doğru olur. buna ses dalgalarının küresel özelliği denir. sesin belirli bazı özellikleri vardır. şiddet : bir çisim durup dururken kendiliğinden titreşmez. onun moleküllerine etkileyecek bir başka gücün olması gerekir. işte o cismi titreş...

biyoloji sinir sitemleri ders anlatımı ve notları

. canlıların sinir sistemleri1. tek hücrelilerde duyarlılıktek hücrelilerin ve daha basit canlıların hiçbirinde sinir sistemi yoktur. paramesyum’da, sillerin altında bulunan kaide cisimciklerinden çıkan bazı lifçikler (nörofibril), tüm sitoplazma içinde iletimi sağlarlar. amip uyartılara karşı basit tepkiler gösterebilir. örneğin, besine yaklaşma, iğne ucundan kaçma gibi.2. omurgasızlarda sinir sistemi nasıldır* hidra ve diğer sölenterlerde özelleşmiş sinir hücreleri gelişmiştir. bu hücreler vücut boyunca bir ağ görünümünde dağılırlar. bu sinir ağının yapısında yer alan tüm hücreler birbirileriyle bağlantılıdır.vücudun herhangi bir yerindeki uyartı...

kepçe kulak ameliyatı ( otoplasti ) aydınlatılmış hasta onam for

aydınlatılmış hasta onam formuhastanın adı, soyadı:                                                      tc kimlik no:baba adı:                                                           ana adı: doğum tarihi: planlanan girişimin adı: kepç...

7.sınıf fen 1.dönem 1.yazılı

1.  aşağıdaki organlardan hangisinde hem kimyasal hem de fiziksel sindirim gerçekleşir?a)  mide  b) yutak   c)  ince bağırsak  d) kalın bağırsak 2.aşağıdaki sindirim şekillerinden hangisi diğerlerinden farklıdır  a) besinlerin dişlerle parçalanmasıb) besinlerin ağızda tükrükle parçalanmasıc) besinlerin mide asiti ile parçalanmasıd) yağların pankreas öz suyu ile parçalanması3. besin içeriklerinin kimyasal sindirimlerinin başladığı sindirim organları ile ilgili eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?           protein                    ...

abdest

abdest abdest, belirli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan bir temizliktir. abdestin farzları dörttür: 1) yüzü yıkamak, 2) elleri dirseklerle beraber yıkamak. 3) başı meshetmek. 4) ayakları topuklarla beraber yıkamak. bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih olmaz. abdest nasıl alınır önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. mümkünse kıbleye karşı dönülür. "niyet ettim allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir ve "eûzü billâhimineşşeytanirracîm, bismillâhirrahmânirrahim" okunur. sonra sırasıyla: eller bileklere kadar üç kere yıkanır, parmaklarda yüzük varsa oynatılır ve yüzüğün altının yıkanması sağlanır. bundan sonra sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her...

nefsin kısımları

 allah-ü teâlâ'ya hamdü senalar ve o'nun resulüne salât-u selâmlar olsun. ve peygamberimizin âline, ashabına, hulefâ-i râşidîne de salât-ü selâmlar olsun.   insanın nefsi şu dört husustan biri ile ilgilidir.   1 - emmâre,   2 - levvâme,   3 - mülhime   4 - mutmainne.   bu mertebelerden allah-ü teâlâ yanında makbul olan, mutmainne mertebesidir. hak nazarında en merdud ve süflî olan mertebe de emmâre'dir.   allah-ü teâlâ meşâyihe öyle bir hususiyyet vermiştir ki o sayede nefs-i emmâre'yi terbiye ederler. bu, o'nun en büyük bir lûtf-u keremidir. yalnız terbiye etmekle kalmazlar o nefs-i emmâreyi, sırasıyla levvâmeliğe, mülhimeliğe ve mutmainneli-ğe döndürürler. bun...

sinir sistemleri

sinir sistemleri ı. canlıların sinir sistemleri1. tek hücrelilerde duyarlılık tek hücrelilerin ve daha basit canlıların hiçbirinde sinir sistemi yoktur. paramesyum’da, sillerin altında bulunan kaide cisimciklerinden çıkan bazı lifçikler (nörofibril), tüm sitoplazma içinde iletimi sağlarlar. amip uyartılara karşı basit tepkiler gösterebilir. örneğin, besine yaklaşma, iğne ucundan kaçma gibi.2. omurgasızlarda sinir sistemi hidra ve diğer sölenterlerde özelleşmiş sinir hücreleri gelişmiştir. bu hücreler vücut boyunca bir ağ görünümünde dağılırlar. bu sinir ağının yapısında yer alan tüm hücreler birbirileriyle bağlantılıdır. vücudun herhangi bir yerindeki uyartı her tarafa iletilir. bunlarda beyin görevi gören özel bir yapı yoktur. ...

sinir sistemleri

sinir sistemleri ı. canlıların sinir sistemleri1. tek hücrelilerde duyarlılık tek hücrelilerin ve daha basit canlıların hiçbirinde sinir sistemi yoktur. paramesyum’da, sillerin altında bulunan kaide cisimciklerinden çıkan bazı lifçikler (nörofibril), tüm sitoplazma içinde iletimi sağlarlar. amip uyartılara karşı basit tepkiler gösterebilir. örneğin, besine yaklaşma, iğne ucundan kaçma gibi.2. omurgasızlarda sinir sistemi hidra ve diğer sölenterlerde özelleşmiş sinir hücreleri gelişmiştir. bu hücreler vücut boyunca bir ağ görünümünde dağılırlar. bu sinir ağının yapısında yer alan tüm hücreler birbirileriyle bağlantılıdır.vücudun herhangi bir yerindeki uyartı her tarafa iletilir. bunlarda beyin görevi gören özel bir yapı yoktur. şekil: hidra'da sinir ağı planarya’d...

cd yazma incelikleri...

cd-rw programlarında ki tüm komutları ve anlamlarını ve cd yazarken nelere dikkat emelisiniz,hangi ayarları kullanmalısınız bunları bu konuda bulacaksınız.. bir kere yazabilen cd-rbir kere yazılabilen cd-r’lerde ise veri değiştirilebilir. burada veri kısmı “dye” adi verilen organik renkli bir maddeden oluşuyor. bu madde cd’nin de rengini belirtiyor. bu madde çoğunlukla yeşil, mavi, ya da altın rengindedir. cd yazıcı, veriyi lazer ısınlarıyla yazıyor ve bu işlem sırasında 300 celsius’luk bir isiyla isin renkli yüzeye düşüyor, bu sayede bu kısımda bir derinleşme gerçekleşiyor, yani bir pit oluşuyor. pit’lerin oluşması land’lerin oluşması anlamına da geleceği için böylece veriler cd yüzeyine yazılmış oluyor. tekrar yazabilen cd-rwbir kere yazı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !