× "

kurak çevre nedir

" arama sonuçları

çevre sorunları ve doğal afetler ile ilgili bilgiler, erozyon n

  çevre sorunları ve doğal afetler ile ilgili bilgiler 1. çevre sorunları nelerdir çevre sorunları, insanların yaşadıkları doğal ortamı bozmaları ile ortaya çıkar. insanlar kendilerine daha iyi yaşama koşulları sağlamak için çevreye zarar verirler. ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği meydana gelmektedir. fabrikalardan ve evlerden çevreye atılan bazı maddeler (poşet gibi) toprak kirliliğine neden olur. özellikle sanayi bölgelerinin yakınındaki kentlerin kanalizasyonları akarsular, deniz ve göllerin kirletilmesine neden olmaktadır. ayrıca gemilerden boşaltılan bazı maddeler ve deniz kazaları bu kirlenmeyi artırmaktadır. su ve toprak ...

iklim nedir ? başlıca iklim tipleri nelerdir?

geniş bir sahada, uzun yıllar boyunca (40 – 50 yıl) devam eden, atmosfer olaylarının ortalamasına iklim denir. iklimin insan ve çevre üzerindeki etkileri •   insanların; – yeryüzüne dağılışlarını, – ekonomik faaliyetlerini, – yiyecek ve giyeceklerini, – fizyolojik gelişimlerini, – karakterlerini, – kültür faaliyetlerini etkiler. •    endüstrinin dağılışını etkiler. •    konut tipini ve malzemesini etkiler. •    ulaşım faaliyetlerini etkiler. •    turizm faaliyetlerini etkiler. •    tarım faaliyetlerini etkiler. •    tarım ürünleri &...

asit yağmurları...asit nedir?

asit yağmurları giriş insanoğlu doğal çevrimi tamamlayan hem de doğal çevreyi en çok etkileyen bir varlıktır. sağlıklı yaşam ve sağlıklı üretimin en önemli koşullarından biri doğal çevreye zarar vermeden; onunla uyumlu olarak yaşayabilmektir. ekonomik faaliyet kıtlığa karşı yapılan bir savaştır. insan bu savaşta bir takım değerleri üretip- tüketirken başka bir değer olan kaliteyi çevre'yi de tüketmektedir: hava su yeşil ve toprak gibi ...... biri kirlendiği zaman beraberinde zincirleme olarak diğerleri ve bunlardan yararlanan insanlar da kirlenmekte ve yok olmaktadır. çevre ve çevre kirliliği en geniş anlamıyla çevre "ekosistemler" ya da "biyosfer" şeklinde açıklanabilir. daha açık olarak çevre insanı ve diğer canlı varlıkları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen fiziksel ...

ekoloji nedir?

 ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.ekosistem ise canlı ve cansız çevrenin tamamıdır. ekosistemi de abiotikfaktörler (toprak, su, hava, iklim gibi cansız faktörler) ve biyotik (üreticiler)tüketiciler ve ayrıştırıcılar) faktörler olmak üzere iki faktör oluşturur. bu tanımlamadaki organizmalar; diğer bir deyim ile canlılar veya canlı çevre, insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplumları ifade etmektedir. tanımlamanın içinde geçen organizmaların içinde yaşadıkları ortam deyimi ise cansız çevre olarak da ifade edilir ve hava, su, toprak, ışık gibi faktörleri kapsar. ekolojinin; botanik, zooloji, mikrobiyoloji, fizyoloji,...

ekoloji nedir ?

ekoloji nedir ? ekoloji nedir ?   ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. ekosistem ise canlı ve cansız çevrenin tamamıdır. ekosistemi de abiotik faktörler (toprak, su, hava, iklim gibi cansız faktörler) ve biyotik (üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar) faktörler olmak üzere iki faktör oluşturur. bu tanımlamadaki organizmalar; diğer bir deyim ile canlılar veya canlı çevre, insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplumları ifade etmektedir. tanımlamanın içinde geçen organizmaların içinde yaşadıkları ortam deyimi ise cansız çevre olarak da ifade edilir ve hava, su, toprak, ışık gibi faktörleri kapsa...

doğal çevremizin sınırlılığı - doğal çevre nedir

doğal çevremizin sınırlılığı lise coğrafya 12.sınıf kitabı lise 4.sınıf tarih boyunca insanlar doğal kaynakların sınırsız olabileceğini düşünmüşlerdir. bu da insanların uzun yıllar boyunca doğal kaynakları bilinçsizce kullanmasına yol açmıştır. ihtiyaçların çeşitlenmesi, tüketime bağlı olarak doğa ve insan arasındaki dengeyi doğanın aleyhine bozmuş, doğal çevrenin tahribatıyla birlikte zamanla açlık ve fakirlik hızla ilerlemiş ve ekolojik dengede bozulmalar meydana gelmiştir. bilim insanları sınırlı olan doğal kaynakların artan dünya nüfusu sonucu hızla tükendiğini ve çeşitliliğin azaldığını alternatif kaynaklar bulunmadığı takdirde büyük çevre sorunları yaşanacağını ifade etm...

erezyon nedir? erozyon nasıl meydana gelir erazyon

erezyon nedir ? nasıl meydana gelir erozyon yer yüzündeki engebe ve yükseklikleri deniz seviyesine indirmeye çalışan aşındırma olayıdır jeolojik aşındırma ,en geniş anlamı ile,karmaşık tabiat olaylarıdır.bunlar parça koparıp sürükleyerek litosfer yüzeyini durmadan aşındırır. yüzeyler özellikle dağlık bölgeler ve çöller gibi bitki örtüsünün bulunmadığı yerlerde çok karakteristik ve belirgin biçimler alırlar. erozyon un yıkıcı etkisi,vadiler,kanyonlar,dik yarlar yalı yarlar, sirkler, dev kazanlar, mağaralar, güvercin delikleri ve tabii köprüler meydana gelmesine sebep olur. milyonlarca yıl süren erozyon sonunda en yüksek dağlar bile düzl&...

erozyon nedir ne değildir?ve türkiye'de erozyon

erozyon yer yüzündeki engebe ve yükseklikleri deniz seviyesine indirmeye çalışan aşındırma olayıdır jeolojik aşındırma ,en geniş anlamı ile,karmaşık tabiat olaylarıdır.bunlar parça koparıp sürükleyerek litosfer yüzeyini durmadan aşındırır. yüzeyler özellikle dağlık bölgeler ve çöller gibi bitki örtüsünün bulunmadığı yerlerde çok karakteristik ve belirgin biçimler alırlar .erozyon un yıkıcı etkisi,vadiler,kanyonlar,dik yarlar yalı yarlar,sirkler,dev kazanlar,mağaralar,güvercin delikleri ve tabii köprüler meydana gelmesine sebep olur. milyonlarca yıl süren erozyon sonunda en yüksek dağlar bile düzlükler haline gelebilir. böyle bir aşınma devri iki...

cografya nedir? bölgelerimizin cografi özellikleri nelerdir?

coğrafya nedir?coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. yani yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. coğrafya sadece yerlerin isimlerini ezberleme ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme değildir. coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. bu da çok büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır.gregg ve leinhardt (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamakta...

bitkilerin genel yapısı nedir?

bitkilerin genel yapısı bugün karada yaşayan bitkilerin çoğu çiçekli bitkilerdir. çiçekli bitkilerin yeryüzünün büyük bölümüne dağılıp uyum sağlayabilmesi,üreme özelliklerinin üstünlüğü ile açıklanabilir. çiçekli bitkiler başlıca 4 kısımdan oluşur: 1-kök: bitkileri toprağa bağlayan ve topraktan su ve mineral maddelerin alımını sağlayan organıdır. tohumdan çıkan ilk kök ana kök, ana kökten çıkan ve yanlara uzanan köklere yan kökler denir. ana ve yan kökün uç kısmındaki tüysü yapılara emici tüy denir. kök uçlarındaki büyüme bölgelerini koruyan yapılara yüks...

doğal afetler nedir?

ülkemizde en sık görülen meteorolojik karakterli doğal afetler ise dolu, sel, taşkın, don, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar, yıldırım, çığ, kar ve fırtınalardır. doğal afetlerde sayılar dikkate alındığında %65 ile fırtınalar ve sellerin baskın olduğu görülür. tarım sigortaları vakfına göre son 10 yılda ülkemizde (17 ağustos 1999 depremi hariç) meydana gelen 390,000 civarındaki ölümün % 58’ine seller neden olmuştur. doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kayıplarda depremler, fırtınalar ve sellerin payı % 30 civarındadır.   bu raporda, sadece ülkemizde gözlenebilirliği ve etkileri bakımından önemli olan 22 adet meteorolojik veya meteoroloji karakterli doğal...

bitkilerin genel yapısı nedir?

bitkilerin genel yapısı bugün karada yaşayan bitkilerin çoğu çiçekli bitkilerdir. çiçekli bitkilerin yeryüzünün büyük bölümüne dağılıp uyum sağlayabilmesi,üreme özelliklerinin üstünlüğü ile açıklanabilir. çiçekli bitkiler başlıca 4 kısımdan oluşur: 1-kök: bitkileri toprağa bağlayan ve topraktan su ve mineral maddelerin alımını sağlayan organıdır. tohumdan çıkan ilk kök ana kök, ana kökten çıkan ve yanlara uzanan köklere yan kökler denir. ana ve yan kökün uç kısmındaki tüysü yapılara emici tüy denir. kök uçlarındaki büyüme bölgelerini koruyan yapılara yüks...

türkiyenin fiziki coğrafyası nedir?

türkiye eski dünya karaları olan asya, avrupa ve afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı sahada, atlas okyanusu'ndan, bu büyük kara kütlesinin içerlerine doğru 3 000 km boyunca sokulmuş bulunan akdeniz havzası içinde yer alır. kabaca paraleller doğrultusunda uzanan türkiye, doğudaki asya'dan, batıdaki avrupa'dan sayılan iki parçadan meydana gelir. kuzeyde ve güneyde yüksek kenar dağlarla (güneyde toroslar, kuzeyde ise karadeniz dağları) çevrilmiş, kabaca dikdörtgen biçimli kütlevi bir kara parçası olarak asya'nın gövdesinden avrupa'ya doğru uzanan anadolu'nun, asya'nın geri kalan büyük kısmından (asia major) farklı, ileri bir kültür alanı olması nedeni ile küçük asya (asia minor) olarak adlandırılmıştır. kabaca üçgene benzetilen trakya ise avrupa k...

doğal afetler nedir?

ülkemizde en sık görülen meteorolojik karakterli doğal afetler ise dolu, sel, taşkın, don, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar, yıldırım, çığ, kar ve fırtınalardır. doğal afetlerde sayılar dikkate alındığında %65 ile fırtınalar ve sellerin baskın olduğu görülür. tarım sigortaları vakfına göre son 10 yılda ülkemizde (17 ağustos 1999 depremi hariç) meydana gelen 390,000 civarındaki ölümün % 58’ine seller neden olmuştur. doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kayıplarda depremler, fırtınalar ve sellerin payı % 30 civarındadır.   bu raporda, sadece ülkemizde gözlenebilirliği ve etkileri bakımından önemli olan 22 adet meteorolojik veya meteoroloji karakterli doğal afet seçilip aşağıda alfabetik sıra ile ele alınıp kısaca tanıtılmış ve bazı önerilerde ...

bitkilerin genel yapısı nedir?

bitkilerin genel yapısı bugün karada yaşayan bitkilerin çoğu çiçekli bitkilerdir. çiçekli bitkilerin yeryüzünün büyük bölümüne dağılıp uyum sağlayabilmesi,üreme özelliklerinin üstünlüğü ile açıklanabilir. çiçekli bitkiler başlıca 4 kısımdan oluşur: 1-kök: bitkileri toprağa bağlayan ve topraktan su ve mineral maddelerin alımını sağlayan organıdır. tohumdan çıkan ilk kök ana kök, ana kökten çıkan ve yanlara uzanan köklere yan kökler denir. ana ve yan kökün uç kısmındaki tüysü yapılara emici tüy denir. kök uçlarındaki büyüme bölgelerini koruyan yapılara yüksük adı verilir. kök yerçekimi yönünde büyür. kök hücreleri klorofil içermez. bitkilerdeki farklı kök tipleri şunlardır: a)kazık kök: belirgin,uzun ve iyi gelişmiş olan bir ana kök hakimiyetiyle oluşan kök sistemidir. örn:fas...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !