× "

kuralsız cümleler

" arama sonuçları

ingilizce sıfatlar konu anlatımı örnek cümleler

  a tall man : uzun boylu bir adam.  take the red pencil : kırmızı kalemi al.  an interesting story : ilginç bir öykü. 2. sıfatlar önünde isim olmaksızın öznenin durumunu da niteler. üstünlük gösteren cümlelerde eğer kıyaslanan öğe kullanılmışsa, than mutlaka kullanılır. eğer yoksa, kullanılmaz.   normal olarak kıyaslanan öğe eğer zamirse, bunun da öznel durumda olması gerekir ve ardından ona uygun be fiili gelir. ı am taller than you are.  she is taller than ı am   ancak özellikle konuşulan ingilizce’de bu zamir nesnel olarak kullanılır ve ardından be fiili gelmez.   ı am taller than her.  she is younger than me.    ...

plural nouns cümleler ve konu anlatımı

  ingilizce eğitiminde kuvvetli bir temel kurmak için öğrenmemiz gerekenlerden biri de(nouns) adlardır. bir çocuğun anadilinde ilk bellediği lisan unsuru adlardır. bu nedenle, biz de adları temel konularımız arasına aldık. adlar kişiler,hayvanlar,yer,nesne,olay, nitelik,etkinlik ve soyut fikirleri isimlendiren sözcüklerdir. ahmet, mehmet gibi isimler de bu tanıma pekala uyar.ama “nouns” kavramı bundan çok daha geniştir. “nouns” (adlar); bir dilde kim, nerede ve nedir? sorularını yanıtlayan kelimelerdir. her cümlede mutlaka bir ad bulunur. bu nedenle adlara cümle kurucular veya cümlenin yapı taşları denebilir. örnekler: the cat sleeps. kedi uyur. (hayvan ismi) sakarya is a city. sakar...

past perfect tense konu anlatımı, örnek cümleler

past perfect tense konu anlatımı, örnek cümleler

nedir? kısaca anlatmak gerekirse; ı had seen him before =onu daha önce de görmüştüm -mişli geçmiş zamanın hikayesi şeklinde teknik bir tanım yapmak da mümkün.   geçmişten bahsediyoruz. “sabah kalktım, giyindim. okula gittim.” evet, buraya kadar her şey birbirinin peşi sıra oluyor ve oluş sırasına göre anlatılıyor. “ama hemen geri döndüm çünkü…” evet işte burada takılıyoruz çünkü eve dönme sebebimiz telefonumuzu evde unutmuş olmamız; telefonu evde unutmamız eve dönmemizden sonra değil önce. “çünkü telefonu unuttum” desek sanki eve döndükten sonra telefonu...

devrik cümle, kuralsız cümle, özellikleri

devrik cümle, kuralsız cümle, özellikleri (1) (türkçe dersi konu anlatım)   yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir.   devrik cümlede yüklem başta da ortada da olabilir, ama sonda olamaz. kurallı cümlelere göre daha akıcı olduğundan, devrik cümleler genellikle şiir türünde kullanılır.   örnek:   neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar?   iki kapılı bir handa, gidiyorum  gündüz gece.   gezer bağdan bağa, çoban çeşmesi.   gördüğüm, sihirbaz gibi geçtiğini üç kızın. ...

daralma deneme devrik (kuralsız) cümle deyim didaktik şiir dize

z y v ü u t ş s r p ö o n m l k i h g f e d ç c b a   daralma : son hecesi “a-e” geniş seslileriyle biten kelimelere “-yor” eki getirildiğinde bu geniş sesler daralarak(ı,i,u,ü) ye dönüşür. buna ünlü daralması denir. örnek : anla-yor değil anlıyor. deneme : bir yazarın herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazılara deneme denir. devrik (kuralsız) cümle : yüklemi sonda bulunmayan cümledir. bu tür cümleler daha çok şiir dilinde ve konuşmalarda görülür. örnek : dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. gülme komşuna, gelir başına. deyim...

öğelerin in dizilişine göre cümleler

kurallı cümle :     yüklemi  sonda bulunan cümlelere kurallı   (düz)  cümle denir. *yarın size  geleceğim *şiirin hasını ayak seslerinde tanırım *ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım   b)kuralsız (devrik ) cümle :   yüklemi sonda bulunmayan cümlelere denir.bu tür cümleler anlatım bakımından bozuk değildir.   *ne diyeceksin bu konuyla ilgili *görüyorum seni     c)eksiltili cümle :   yüklemi söylenmemiş cümlelere denir.   *toprağı taşlı yerden (olacaksın)kızı kardeşli yerden (olacaksın) *kısa bir sessizlik (oluyor)...

yüklemin yerine göre cümleler

a) kurallı (düz) cümle: yüklemi sonda bulunan cümle, kurallı cümledir. türkçe’de cümlenin ana unsuru yüklem genellikle cümlenin sonunda yer alır. yardımcı unsurdan ana unsura doğru diziliş, türk cümle yapısının temel özelliğidir. yüklemi tamamlayıcı unsurlar yüklemin önünde sıralanır. yükleme en yakın unsur genellikle belirtilmek istenen unsurdur. b) devrik cümle: yüklemi sonda bulunmayan cümle devrik (kuralsız) cümledir. bu tür cümleler, daha çok şiir dilinde görülür. çünkü şiirde kelimenin ses yapısı her zaman ön plandadır. atasözlerinde, günlük konuşmalarda ve aksettirildiği eserlerde devrik cümle kullanılmıştır. çok insan anlayamaz eski mûsikîmizden (devrik) çok insan eski mûsikîmizden anlayamaz (kurallı). kaynak: bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmi...

kuralsız cümle, devrik cümle, devrik cümle konusu, devrik cümle

kuralsız(devrik):yüklemi sonda olmayan bütün cümleler devriktir.    örn:içimde damla damla birikiyor bir korku.uyandım o sabah erkenden. uyarı: türkçede öğeler bir anlam özelliği yoksa aşağıda verilen sıraya göre dizilir:özne – zarf tümleci – dolaylı tümleç – nesne – edat tümleci – yüklem    örn:                ahmet, dün okula kardeşini kayıt için götürdü.ama türkçede bu sıra bozulur. çünkü kurallı cümlelerde sözcükler, önemlerine göre sıralanır, en önemli sözcük...

öğelerinin dizilişine göre cümleler, kurallı cümle, kuralsız cüm

öğelerinin dizilişine göre:yüklemin cümledeki yerine göre kurallı (düz) ve kuralsız (devrik) olmak üzere ikiye ayrılır.                 kurallı(düz):yüklemi sonda bulunan bütün cümleler kurallı cümledir.    örn:içimde damla damla bir korku birikiyor.o sabah erkenden uyandım.                kuralsız(devrik):yüklemi sonda olmayan bütün cümleler devriktir.    örn:içimde damla damla birikiyor bir korku.uyandım o sabah erkenden. uyarı: türkçede öğeler bir anlam özelliği yoksa aşa...

amasız cümleler kur korkmadan...

benim hiç sınırlarım olmadıyani sınır tanımadım hiçve düşündüğümü düşündüğüm an soyledim hephiç bir kurala uyamam yanibirileri üzülecek diye susamam meselayada kimsenin istedigi gibi yasıyamambunun içindirkisöylemek isteyipte söylemedigim hiç bir cümle yok lugatimdeasla tabi olmadım kimseyebelki tanrıya bilebenden şunu istiyor insanlarsorunları şubiz güldüğümüzde gülmelisin diyorlarbiz agladıgımızda aglamalısınsustugumuzda susmalısın diyorlarama yapamam ben yapamambir ot gibi yaşıyamamve asla ama ile biten bir cümle kuramam çünki aması yoktur güneşin doğusununyagmurun yagmasının gecede şimşekler çakmasının aması yokturanlayabiliyormu...

kuralsız 1

hezeyanlar kuralsız 1(demlenmeden kamuya açılan yazı) bütün bir günü evde geçirmenin yorgunluğunun ardından(evde de yorulur insan) akşam üstü yürüyüşü diyorum belki... -biraz yürüyelim mi? ne diyorsun ben? ben:özel isim. değilse bile bundan sonra öyle. ben:zamir. ben:vücudun herhangi bir yerinde bulunan genellikle kahverengi renkte küçük leke. bazı yerlerde bulunması tercih edilebilir, seksapelite göstergesidir. ben: delilik belirtileri. kendine hala bir parça saygı duyan kişinin kendini çağırışı (katılmıyorum ama saygı duyuyorum) -peki. pantolonumun altına, külotumun üstüne külotlu çorap giyeceğim, üşüyorum. birkaç dakika...

kuruluşlarına göre cümleler

kuruluşlarına göre cümleler(türkçe ödevleri) düz (kurallı) cümle : yüklemi sonda olan cümlelere, kuruluşları yönünden, düz cümle denir. örnek : günler günleri, aylar ayları kovaladı.sembolistler, anlamdan çok şiirde ahenge önem vermişlerdir.kısa ve özlü sözle, çok şey anlatma sanatına icaz denir.önemli olan etkiyi aşmak, kendine özgü bir şiire ulaşmaktır.devrik (kuralsız) cümle : yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. devrik cümlede yüklem başta da ortada da olabilir, ama sonda olamaz. kurallı cümlelere göre daha akıcı olduğundan, devrik cümleler genellikle şiir türünde kullanılır. örnek :neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar?iki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece.gezer bağdan bağa, çoban çeşmesi.gördüğüm, sihirbaz gibi geçtiğini üç kızın....

cümle çeşitleri

cümle çeşiteleri   1. yüklemine göre cümleler:   a)isim (ad) cümlesi:   yüklemi  isim olan cümlelere denir.   *ne güzel komşumuzdun sen fahriye abla >komşu –i—di—n * bence dinin gibi küfrün  de  mukaddesti senin * burada vefa yok * bu  yaptıklarım senin içindir   not: bazı isim cümlelerinde ekfiil düşebilir.   *bizimkiler çok iyi (dir) *bu yıl ayakkabılar pahalı  (imiş)   not:  yüklemi hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen (ortak köklü ve sesteş kelimeler)kelimelerin isim mi fiil mi olduğunu anlamak için cümledeki kullanımına bakmak gerekir.   *sende ders notları varmış (var imiş)  (isim cümlesi) *en sonunda varmışsın bir erzincanlıya (fiil cümlesi)   b)fiil ...

ingilizce ders 18- yardımcı fiiller zorunluluk, tahmin, tercih ,

dikkat : çekimsiz fiiller daima temel fiilden önce yer alır. 1. çekimsiz fiilden sonra gelen temel fiil her zaman yalın durumundadır.2. çekimsiz fiiller mastar olarak yani to’ dan sonra kullanılmaz.3. olumsuz ya da soru cümlesi kurarken çekimsiz fiilden yararlanılır.4. olumsuz cümlede not ile birleşir, soru cümlesinde öznenin önüne gelir. ı can not go. (gidemem.) can ı go? (gidebilir miyim?) 5. çekimsiz fiiller de diğer yardımcı fiiller gibi not ile kaynaşırlar (can't, won't, mustn't vb.). yalnızca may, had berter, would, rather, would sooner not ilekaynaşmaz. 6. çekimsiz fiillerden bazılarının geçmiş zaman biçimi yoktur.  modern ingilizce’de kullanılan başlıca &c...

kelimeler yavan, cümleler kuralsız...

“bu gece beyaz tuvali sabun kokulu uykulara boyamak isterdim. yetmedi, kelimelerim.”    “ege’den bahsetmek istedim. ege’nin kıyılarından…” uzak düştü.   “yedi tepeli şehri anlatayım dedim; büyülü şehri…” şehir yorgun; hiç anlatmayıp hep anlatılmaktan…   “geceyi yazmaya koyuldum; yıldızları…” doğduğum şehirde, geceler yıldızsız.    “masal sevgili’ye bir mektup daha…” cümleler yaklaşmadı masalımsı mektuplara…   “uzak hayallere beyaz umutlar katmaya kalktım...” oralı olmadılar.     kelimeler yavan, cümleler kuralsız. hepsi bu.     ressam: leonardo da vinci...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !