× "

kuran ahlakı ne demektir kuran ahlakıyla ahlaklanan kişide bulunan güzel huylar

" arama sonuçları

gözardı edilen kuran hükümleri giriş

  gözardı edilen kuran hükümleri     giriş bir kısım insanlar dine inandıkları ve neredeyse hemen her gün kuran'ı okudukları halde kuran'da yer alan ayetlerin bazılarını rahatlıkla gözardı edebilmektedirler. kimileri bu hataya bilinçsizce düşerken, kimileri de bu hükümleri, kendi ürettikleri kuran dışı bir mantığın etkisiyle bile bile önemsememektedirler. tüm bunları yaparken kuran hükümlerini bile bile gözardı etmenin allah katında kendilerine nasıl bir sorumluluk yükleyeceğini ve kendilerini allah'ın rızasından nasıl uzaklaştıracağını ise hiç düşünmemekted...

kuran hakkında söylenmiş diğer sözlerden seçmeler

  kuran hakkında söylenmiş diğer sözlerden seçmeler   herşey son derece mantıklı geldi. işte bu kuran'ın güzelliği, sizden tepki vermenizi ve akletmenizi bekler... kuran'ı daha fazla okuduğumda, duadan, iyilikten ve yardımdan bahsediyordu. o zamanlar daha müslüman olmamıştım, ama benim için tek cevabın kuran olduğunu ve kuran'ı allah'ın göndermiş olduğunu anladım.(yusuf islam [cat stevens], eski ingiliz pop starı)287  "allah'a teslim olmuş kişi" anlamında bir "müslüman" olduğumu umuyor olmama rağmen, alışıldık anlamıyla bir müslüman değilim. inanıyorum ki benim ve diğer batılıların kuran ve diğer islami düşünceyi yansıtan kaynaklarda iyice işl...

<b>kuran</b>’ı yorumlama tekniğini bilmemek

kuran’ı yorumlama tekniğini bilmemek

  kuran’ı yorumlama tekniğini bilmemek    kuran insanlar için gereken her türlü bilgiyi içinde barındıran mucizevi bir kitaptır. bu da kuran'daki sonsuz ilahi hikmetten kaynaklanır. belirli sayıdaki ayetlerin içine sınırsız bir ilim, üstün bir hikmetle yerleştirilmiştir. ayetler kendi içlerinde zahiri, batıni, iç içe geçmiş ve katlanmış pek çok anlam içerdikleri gibi ayetlerin birbirleri arasındaki bağlantılardan da sayısız anlamlar çıkar. kimi zaman tek bir ayetin açıklaması bile müstakil bir kitap konusu olabilir. bu sebeple, kuran'ı yorumlamak için herşeyden önce kuran'ın geneline hakim olmak şarttır. ayetleri doğru yoru...

<b>kuran</b> ahlakını yaşamak çok kolaydır

kuran ahlakını yaşamak çok kolaydır

  kuran ahlakını yaşamak çok kolaydır   andolsun biz kuran'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık... (kamer suresi, 17) önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, allah kuran'ı insanlara açıklayıcı bir rehber olarak göndermiş, onunla en kolay ve en güzel yaşam tarzını bildirmiştir. kuran ayetleri okunduğunda islam dininin gerektirdiği uygulamaların son derece kolay olduğu görülür. bu müjde bizlere, "... allah size kolaylık diler, zorluk dilemez..." (bakara suresi, 185) ayetiyle haber verilmiştir.  kuran, her yaştan ve her kültürden insanın anlayabileceği, apaçık bir öğüttür. ancak önceki ...

<b>kuran</b>’da herşey açıklanmıştır

kuran’da herşey açıklanmıştır

  kuran’da herşey açıklanmıştır   biz kitabı sana, herşeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (nahl suresi, 89) allah tüm insanların karanlıklardan nura çıkmaları için her konunun açıklamasını ve çözümünü kuran'da bildirmiştir. nahl suresi'nde rabbimiz kuran için şöyle buyurmaktadır: biz kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (nahl suresi, 89) enam suresi'nde ise, "... biz kitap'ta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar rablerine toplanacaklardır." (enam suresi, 38) şeklinde bil...

<b>kuran</b> doğruyu yanlıştan ayırır

kuran doğruyu yanlıştan ayırır

  kuran doğruyu yanlıştan ayırır   ... doğruyu yanlıştan ayıran (furkan)ı da indirdi. gerçek şu ki, allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azab vardır. allah güçlüdür, intikam alıcıdır. (al-i imran suresi, 4) allah kuran ayetleriyle insanlara öğüt ve hatırlatmalarda bulunmakta, onlara en doğru olan hidayet yolunu göstermektedir. kuran bir insanın, allah'ı ve islam ahlakını tanımak ve allah'ın razı olacağı bir hayat sürmenin yollarını öğrenmek için başvurabileceği tek kaynak, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran mutlak ölçüdür. bu nedenle kuran'ın bir ismi de furkan, yani doğruyu yanlıştan ayırandır.  dünyada her insanın k...

<b>kuran</b> alemlere öğüttür

kuran alemlere öğüttür

  kuran alemlere öğüttür   o (kuran), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma)dir. (sad suresi, 87) kuran, allah'ın tüm alemlere öğüt olarak indirdiği ve hükmü kıyamete kadar geçerli olan, eşsiz hikmet yüklü kitabıdır. ancak samimi olmayan ve kuran'a uymamak için bahaneler arayan bazı insanlar, kuran'ın sadece belli bir dönem için geçerli olduğu ve yalnızca arap toplumuna indirildiği yönünde asılsız bir iddiada bulunurlar. bu nedenle de kendi sığ akıllarınca kuran'ın bazı hükümlerini uygulamaya gerek olmadığını söylerler.  oysa kuran'ın hükümleri indirildiği günden itibaren ...

<b>kuran</b> allah’ın koruması altındadır

kuran allah’ın koruması altındadır

  kuran allah’ın koruması altındadır kuran'ın en önemli özelliklerinden biri, günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan, peygamberimiz (sav)'e vahyedildiği hali ile bizlere ulaşmış olmasıdır. allah, bunu kuran'da "hiç şüphesiz, zikri (kuran'ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz" (hicr suresi, 9) ayetiyle vaat etmiştir.  bilindiği gibi, kuran'dan önceki hak kitaplar orijinal halleri ile korunamamışlar, bazı çevrelerce kasıtlı olarak veya cahillikle tahrif edilmişlerdir. bu kitapların içlerine insanlar tarafından bazı eklemeler yapılmış, bazı bölümleri değiştirilmiş ya da tamamen çıkarılmıştır. peygamberimiz (sav) ise,...

kuran üzerinde düşünmek

  kuran üzerinde düşünmek   biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka (peygamberler) göndermedik. eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun. (onları) apaçık deliller ve kitaplarla (gönderdik). sana da zikri (kur'an'ı) indirdik ki, insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler, diye. (nahl suresi, 43-44) kuran hakkında ne biliyorsunuz? birçok insan bu soruya muhtemelen şöyle bir cevap verir: "kuran dinimizin mukaddes kitabıdır." ama sorunun asıl cevabı olan, kuran'ın içeriği hakkında pek bir fikir sahibi değildir. kuran hakkında halk arasında yanlış uygulamalar ve inançlar vardır. kuran, genellikle evleri...

kuran’ın indirildiği dönemle bu dönem çok farklı. kuran ayetler

  “kuran’ın indirildiği dönemle bu dönem çok farklı. kuran ayetleri bu asra cevap verebilir mi?”     akılsız bazı kimseler kuran'ın 1400 yıl önceki arap toplumuna hitap ettiği ve bugünün toplumları için geçerli olamayacağı yönünde iddialarını sık sık tekrarlarlar. bu kişilere göre kuran ya tamamen bir kenara bırakılmalı ya da kendilerince "sakıncalı" buldukları bazı bölümleri değiştirilmelidir.  öncelikle bu kişilere şu sorular sorulmalıdır: onlar kuran'ın allah'ın insanlara indirdiği bir "yol gösterici" (bakara suresi, 2) olduğuna mı inanmaktadırlar? bilinmelidir ki, kuran'da ancak çok yakın zamanda...

kuran allah'ın koruması altındadır

                                                  kuran allah'ın koruması altındadır hiç şüphesiz zikri (kuran'ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz. (hicr suresi 9) kuran'ın en önemli özelliklerinden biri günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan peygamberimiz (sav)'e vahyedildiği hali ile bizlere ulaşmış olmasıdır. allah bunu kuran'da "hiç şüphesiz zikri (kuran'ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz" (hicr suresi 9) ayetiyle vaat etmiştir. bilindiği gibi&nb...

kuran alemlere öğüttür

  kuran alemlere öğüttür o (kuran) alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma)dir. (sad suresi 87) kuran allah'ın tüm alemlere öğüt olarak indirdiği ve hükmü kıyamete kadar geçerli olan eşsiz hikmet yüklü kitabıdır. ancak samimi olmayan ve kuran'a uymamak için bahaneler arayan bazı insanlar kuran'ın sadece belli bir dönem için geçerli olduğu ve yalnızca arap toplumuna indirildiği yönünde asılsız bir iddiada bulunurlar. bu nedenle de kendi sığ akıllarınca kuran'ın bazı hükümlerini uygulamaya gerek olmadığını söylerler. oysa kuran'ın hükümleri indirildiği günden itibaren t&u...

kuran furkan'dır; doğruyu yanlıştan ayırır

kuran furkan'dır; doğruyu yanlıştan ayırır ... doğruyu yanlıştan ayıran (furkan)ı da indirdi. gerçek şu ki allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azab vardır. allah güçlüdür intikam alıcıdır. (al-i imran suresi 4) allah kuran ayetleriyle insanlara öğüt ve hatırlatmalarda bulunmaktaonlara en doğru olan hidayet yolunu göstermektedir. kuran bir insanınallah'ı ve islam ahlakını tanımak ve allah'ın razı olacağı bir hayat sürmenin yollarını öğrenmek için başvurabileceği tek kaynak doğru ile yanlışı birbirinden ayıran mutlak ölçüdür. bu nedenle kuran'ın bir ismi de furkanyani doğruyu yanlıştan ayırandır. dünyada her insanın kendine &...

kuran ahlakını yaşamak çok kolaydır

  kuran ahlakını yaşamak çok kolaydır andolsun biz kuran'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık... (kamer suresi 17) önceki bölümlerde de belirtildiği gibi allah kuran'ı insanlara açıklayıcı bir rehber olarak göndermiş onunla en kolay ve en güzel yaşam tarzını bildirmiştir. kuran ayetleri okunduğunda islam dininin gerektirdiği uygulamaların son derece kolay olduğu görülür. bu müjde bizlere "... allah size kolaylık diler zorluk dilemez..." (bakara suresi 185) ayetiyle haber verilmiştir. kuran her yaştan ve her kültürden insanın anlayabileceği apaçık bir öğüttür. ancak önceki b&...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !