× "

kurtubi tefsiri bakara suresi

" arama sonuçları

ahzab suresi, cilbab ve cariyeler

  ihsan eliaçık beyfendinin bir programda söylediği söz çok vurucuydu; "eğer peygamber bu çağda yeniden aramıza gelse, ilk emri 'fekku ragabe, bütün boyunduruklardan kurtulun' olur." islam’ı bir dünya dini yapan, öbek öbek insanları düğüne koşar gibi ölüme koşturan güç, mekke semalarında yankılanan 'kölelere özgürlük' sayhasındaki asaletti. peki, nasıl olur da fekku ragabe (kölelik zincirlerini kırmak, parçalamak) ve tahriru ragabe (kölelere özgürlük, hürriyet) ilkeleriyle dalga dalga evrene yayılan bir din, esir kadınlarla (cariyeler), hür kadınların arasına 'cilbab' kavramı al...

nisa suresi elmalı tefsiri 12.sayfa

yani sözleşmelerini bozmaları allah'ın âyetlerini, hükümlerini ve emirlerini gösteren açık delilleri ve derin mucizelerini inkâr etmeleri, ve birtakım peygamberleri haksız yere öldürmeleri, ve bizim kalblerimiz "ğulf" tür demeleri sebebiyledir ki, bunda iki mânâ vardır: birisi, "bizim kalblerimiz ilim mahfaza (kap)larıdır. şu halde, ilmimiz sayesinde biz artık peygamberlere, filanlara muhtaç değiliz" demektir. diğeri de, "bizim kalblerimiz k a buklu, kaşerlidir, ne söylense etkilenmez. şu halde yapılan davet ve telkinlerin hiçbiri kulağımıza girmez" demektir. burada bu söze karşı bir cümle-i mutarıza (ara cümle) halinde şöyle buyuruluyor: hayır bunla...

maide suresi tefsiri 101-102

  islâm toplumunun eğitimi 101- ey müminler, açıklandıkları takdirde zorunuza gidecek konuları sormayın, eğer kur'an inerken bu konuları sorarsanız onlar size açıklanır. oysa allah onlara değinmemiştir. hiç şüphesiz allah affedicidir, yumuşaktır. (halimdir). 102- .sizden önceki bir ümmet böyle konuları sordu, fakat sonra bunlar yüzünden kafir oldular. yukarıdaki ayet-i kerimeler, islâm ümmetinin eğitimini ve peygambere (salât ve selâm üzerine olsun) karşı takınması gereken edebi ele almaktadır. buna bağlı olarak islâm ümmetinin, peygamberin haber vermediği şeyleri sormaması gerektiğini bildirmektedir. çünkü bu tür konularda hükmün ...

maide suresi tefsiri 90-91-92-93

  içki kumar ve fal okları 90- ey müminler, içki, kumar, anıt taşlarına fal okları şeytan işi iğrençliklerdendir, bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz. 91- şeytan içki ve kumar yolu ile aranıza kin ve düşmanlık tohumları ekmek, sizi allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. artık bunlara son veriyorsunuz değil mi? 92- allah'a ve peygambere itaat ediniz, onlara karşı gelmekten sakının. eğer bu direktife sırt çevirirseniz, biliniz ki, peygamberimizin görevi sadece açıkça duyurmaktır. 93- iman edip iyi ameller işleyenler, allah'tan korkup iman ettikleri, arkasından yine allah'tan korkup müminliklerini devam ettirdikleri ve sonra yine allah'tan korkup iyilik yaptıklar...

ibrahim suresi safvetü't tefasir son sayfa

ayetlerin öncekilerle münasebeti yüce allah önceki âyetlerde duyu organları ve işitme yoluyla anlaşı­lan delillerle, kendisinin tek ilah olduğunu ve o'ndan başka ibadet edilme­ye layık bir ilah olmadığını açıkladıktan sonra, bu âyetlerde de allah'ın bir­liği inancının kalesi olan peygamberlerin babası hz.ibrahim'i ve onun şirki yıkma ve putları yok etme konusundaki aşın gayretini anlattı. bundan sonra da zalimlerin kıyamet günündeki durumunu ve o büyük toplantı gününde başlarına gelecek zillet ve horluğu açıkladı. [59] kelimelerin izahı beni uzaklaştır, beni bir kenara çek. bir kimse birisini uzak­laştırdığında veya denir. bunun aslı, bir şeyi bulundu...

yusuf suresi safvetü't tefasir son sayfa

edebî sanatlar 1. vallahi sen halâ şaşkmlığmdasın!" onlar sözleri­ni yemin edatlarıyla pekiştirdiler. pekiştirici edat türleri arka ar­kaya geldiği için bu tür bir ifadeye edebiyatta "haber-i inkâri" denir. 2. emin olarak allah'ın iradesiyle mısır'a girin." ayetindeki allah dilerse" ifadesi dua cümlesi olup bereket isteğiyle getirilmiştir. âyette takdim ve tehir vardır. takdiri şeklindedir. 3. ana ve babasını tahtın üstüne çıkar­tıp oturttu ve hepsi onun için secdeye kapandılar." burada kelimesinden maksat ana ve baba olup tağlib sanatı vardır. tahta çıkarmayı ifade eden kelimesi, ana babaya gösterilecek saygının önemine binaen, ...

tevbe suresi safvetü't tefasir son sayfa

t. çünkü senin duan ve is­tiğfarın onlar için bir huzur sebibidir. ibn abbas: " bu, onlar için bir rahmettir, mânâsına gelir" der. allah onların sözlerini işitir, niyetlerini bilir. [264] 104. bu soru takrir ifade eder. yani, o tevbe edenler bilmiyorlar mı ki, allah, tevbe eden kullarının tevbesini kabul eder, samimi niyetle verenlerin sadakasını kabul eder. bilmiyorlar mı ki, allah, tevbeyi kabul etme ve mer­hamet etmeyi sadece kendisine tahsis etmiştir. günahı bağışlayan tevbeyi kabul edendir[265] âyeti buna delildir. [266] 105. bu, tehdit ifade eden bir emir siygasıdır yani, istediğiniz ameli işleyin. sizin amelleriniz allah'a gizli kalmaz. onlar hesap gününde peygambere v...

tevbe suresi safvetü't tefasir son sayfa

t. çünkü senin duan ve is­tiğfarın onlar için bir huzur sebibidir. ibn abbas: " bu, onlar için bir rahmettir, mânâsına gelir" der. allah onların sözlerini işitir, niyetlerini bilir. [264] 104. bu soru takrir ifade eder. yani, o tevbe edenler bilmiyorlar mı ki, allah, tevbe eden kullarının tevbesini kabul eder, samimi niyetle verenlerin sadakasını kabul eder. bilmiyorlar mı ki, allah, tevbeyi kabul etme ve mer­hamet etmeyi sadece kendisine tahsis etmiştir. günahı bağışlayan tevbeyi kabul edendir[265] âyeti buna delildir. [266] 105. bu, tehdit ifade eden bir emir siygasıdır yani, istediğiniz ameli işleyin. sizin amelleriniz allah'a gizli kalmaz. onlar hesap gününde peygambere v...

enfal suresi safvetü't tefasir son sayfa

4. onların beytullah'taki dua v ibadetleri ancak ıslık ve el çırpmadan ibarettir." kur'an'ın üslûbundaki bı parlak ifadeyi bir düşün. zira, müşrikler ıslık ve el çırpmayı, beytullah't. eda edilmesi gereken namaz yerine koydular. böylece, ibadetin mânâsın anlamayan ve allah'ın evlerinin hürmetini tanımayan hayvanlar gibi oldı. lar. bu, aşağıdaki şu söze tam uygun düşmüştür: aralarındaki selamlaşma elem verici bir vuruştur. 5. temizden, pis olanı ayırmak." bunlar, mü'min ve kâfirden kinayedir. habis ve tayyib kelimeleri arasında tıbak sanatı vardır. bu da güzel sanatlardandır. [94] bir uyarı hafız ıbn kesir, ebu saîd b. muall&aci...

al-i imran suresi safvetüt tefasir son sayfa

205] muhammed ali es-sabuni, safvetü’t-tefasir, ensar neşriyat: 1/410. [206] muhammed ali es-sabuni, safvetü’t-tefasir, ensar neşriyat: 1/410. [207] bakara sûresi, 2/126 [208] muhtasarı ibn kesir, 1/303 [209] muhammed ali es-sabuni, safvetü’t-tefasir, ensar neşriyat: 1/410-411. [210] muhammed ali es-sabuni, safvetü’t-tefasir, ensar neşriyat: 1/411. [211] muhammed ali es-sabuni, safvetü’t-tefasir, ensar neşriyat: 1/411. [212] muhammed ali es-sabuni, safvetü’t-tefasir, ensar neşriyat: 1/411. [213] muhammed ali es-sabuni, safvetü’t-tefasir, ensar neşriyat: 1/411. [214] aynı eser, 1/304 [215] muhammed ali es-sabuni, safvetü’t-tefasir, ensar neşriyat...

dinimiz de cinsellik

sevgili arkadaşlar, belki de din hocalarımıza, anne ve babalarımıza vya yakınlarımıza soramadığınız, aceba dinimizce ne uygun ne uygun değil diye düşündüğünüz bu konuyu ben toparladım ve buyrun...sevişmek• cinsi münasebetin tatmine erdirici olabilmesi için ilişkiden önce sevişilmesi şarttır.• kadının sürekli tatminsizliği kadın cinselliğine karşı bir zulümdür. kullarına tatmin olunma ihtiyacı duyulacak bir cinsellik ihsan eden yüce allah, elbetteki bu zülme razı olmaz. cenab-ı hak buyuruyor: "... kadınlarınız sizin için bir tarladır. tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. kendiniz için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın). (bakara suresi /223)• resulullah buyuruyor:o ü&cc...

mâide suresi tefsir

ihramlı iken avlanma daha sonra ayetlerin seyri; helal ve haram kılma sahasında ilerleyerek ihram halinde avlanmaktan, avlanmanın kefaretinden, söz etmekte; allah'ın, kabe'yi, kutsal ayları, kurbanlıkları ve gerdanlıkları haram kılmasının hikmetini izah etmektedir. daha önce sûrenin giriş kısmında, bunlara dokunmak yasaklanmıştı. bu bölüm müslüman fertlere ve islâm toplumuna en hassas ölçünün bildirilmesiyle sona eriyor. bu ölçüye göre, tertemiz olan nesne; az da olsa, çok olan pis nesnelere ağır basar.   94- ey müminler, allah' kendisini görmeksizin o'ndan kimlerin korktuğunu belirlemek için sizleri, ihramlı iken ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği av hayvanları aracılığı ile dener. kim bu denemeden sonra yasakları çiğnerse, kendisini acıklı bir ...

mâide suresi tefsir

tarihe bakış yüce allah'ın, müslüman ümmeti hem yahudilerden hem de hristiyanlardan sakındırmasını, tarihi gerçekler de doğrulamış bulunmaktadır. tarihi gerçeklerin bildirdiğine göre, yahudiler islâm'ın medine'ye girdiği ilk günden bu yana, islâm'a karşı iğrenç bir tutum içine girmiş ve bu iğrenç tutumlarını bitmez, tükenmez oyunlarla, hilelerle şu ana kadar sürdürmüşlerdir. ayrıca bu günde yahudiler dünyanın her yerinde iğrenç kinleriyle ve alçak oyunlarıyla islâm'a karşı yapılan saldırıların başını çekmektedirler... aynı şey tarihi bir realite olarak haçlı hristiyanları için de geçerlidir. hristiyanlar da islâm ordusu ile bizans orduları arasında meydana gelen yermuk savaşından beri, islâm'a karşı düşmanca bir tutum içine girmiş bulunmaktadır. bir bütü...

istihaze,besmele ve fatiha suresinin tefsiri

muhammed ali sabuni ahkam tefsiri --- lütfen sure seçiniz --- ahkam tefsiri m.ali sabuni mutercimin onsozu fâtiha sûresi bakara sûresi al-i imrân sûresi nisâ sûresi mâide sûresi enfâl sûresi tevbe sûresi hacc sûresi nûr sûresi lukmân sûresi ahzâb sûresi sebe sûresi sad sûresi muhammed sûresi fetih sûresi vâkıa sûresi mücâdele sûresi mümtehine sûresi cum'a sûresi talâk sûresi müzzemmil sûresi fatiha suresi’ne giriş. 2fatiha suresinin fazileti hakkında varld olan hadis-i şerifler 2bazı surelerin faziletleri ile ilgili bir uyarı 2istiaze'nin tefsiri 3besmele-i şerifin tefsiri 3besmelenin manası: 4ı. ders fatiha suresi 4fatiha suresinin lafzi tahlili 4fatiha suresinin icmali manası 7fatiha'nın tefsırindeki incelikler 8fatiha’daki şer'ı hükümler 10birinci hüküm...

istihaze,besmele ve fatiha suresinin tefsiri

muhammed ali sabuni ahkam tefsiri --- lütfen sure seçiniz --- ahkam tefsiri m.ali sabuni mutercimin onsozu fâtiha sûresi bakara sûresi al-i imrân sûresi nisâ sûresi mâide sûresi enfâl sûresi tevbe sûresi hacc sûresi nûr sûresi lukmân sûresi ahzâb sûresi sebe sûresi sad sûresi muhammed sûresi fetih sûresi vâkıa sûresi mücâdele sûresi mümtehine sûresi cum'a sûresi talâk sûresi müzzemmil sûresi fatiha suresi’ne giriş. 2fatiha suresinin fazileti hakkında varld olan hadis-i şerifler 2bazı surelerin faziletleri ile ilgili bir uyarı 2istiaze'nin tefsiri 3besmele-i şerifin tefsiri 3besmelenin manası: 4ı. ders fatiha suresi 4fatiha suresinin lafzi tahlili 4fatiha suresinin icmali manası 7fatiha'nın tefsırindeki incelikler 8fatiha’daki şer'ı hükümler 10birinci hüküm...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !