× "

kutlu doğum vaazı

" arama sonuçları
kutlu doğum haftası’nda neler yapabiliriz?

kutlu doğum haftası’nda neler yapabiliriz?

insanlığı içinde bulunduğu karanlık dünyadan kurtarmak, onlara kılavuzluk yaparak yollarını aydınlatmak üzere ışıklar saçan bir kandil olarak seçilmiş ve vazifelendirilmiş olan sevgili peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin kutlanıldığı kutlu doğum haftası’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. bugünleri nasıl değerlendirelim, neler yapalım diyorsanız size şu tavsiyelerde bulunabiliriz: * o’nun getirdiği mesaj bir huzur kaynağıdır. bu huzur kaynağından istifade edebilmek için o’nu ve o’nun getirdiği nûru tanımak gerekir. bu amaçla allah rasulü’nü (sas) tanıtan kitaplar okuyabiliriz. okuduklarımızın kalıcı olması için de öğrendiğim...

kutlu doğum haftası’nda neler yapabiliriz?

kutlu doğum haftası’nda neler yapabiliriz?

insanlığı içinde bulunduğu karanlık dünyadan kurtarmak, onlara kılavuzluk yaparak yollarını aydınlatmak üzere ışıklar saçan bir kandil olarak seçilmiş ve vazifelendirilmiş olan sevgili peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin kutlanıldığı kutlu doğum haftası’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. bugünleri nasıl değerlendirelim, neler yapalım diyorsanız size şu tavsiyelerde bulunabiliriz: * o’nun getirdiği mesaj bir huzur kaynağıdır. bu huzur kaynağından istifade edebilmek için o’nu ve o’nun getirdiği nûru tanımak gerekir. bu amaçla allah rasulü’nü (sas) tanıtan kitaplar okuyabiliriz. okuduklarımızın kalıcı olması için de öğrendiğim...

kutlu doğum haftası’nda neler yapabiliriz?

kutlu doğum haftası’nda neler yapabiliriz?

insanlığı içinde bulunduğu karanlık dünyadan kurtarmak, onlara kılavuzluk yaparak yollarını aydınlatmak üzere ışıklar saçan bir kandil olarak seçilmiş ve vazifelendirilmiş olan sevgili peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin kutlanıldığı kutlu doğum haftası’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. bugünleri nasıl değerlendirelim, neler yapalım diyorsanız size şu tavsiyelerde bulunabiliriz: * o’nun getirdiği mesaj bir huzur kaynağıdır. bu huzur kaynağından istifade edebilmek için o’nu ve o’nun getirdiği nûru tanımak gerekir. bu amaçla allah rasulü’nü (sas) tanıtan kitaplar okuyabiliriz. okuduklarımızın kalıcı olması için de öğrendiğim...

kutlu doğum haftası’nda neler yapabiliriz?

kutlu doğum haftası’nda neler yapabiliriz?

insanlığı içinde bulunduğu karanlık dünyadan kurtarmak, onlara kılavuzluk yaparak yollarını aydınlatmak üzere ışıklar saçan bir kandil olarak seçilmiş ve vazifelendirilmiş olan sevgili peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin kutlanıldığı kutlu doğum haftası’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. bugünleri nasıl değerlendirelim, neler yapalım diyorsanız size şu tavsiyelerde bulunabiliriz: * o’nun getirdiği mesaj bir huzur kaynağıdır. bu huzur kaynağından istifade edebilmek için o’nu ve o’nun getirdiği nûru tanımak gerekir. bu amaçla allah rasulü’nü (sas) tanıtan kitaplar okuyabiliriz. okuduklarımızın kalıcı olması için de öğrendiğim...

kutlu doğum haftası’nda neler yapabiliriz?

kutlu doğum haftası’nda neler yapabiliriz?

insanlığı içinde bulunduğu karanlık dünyadan kurtarmak, onlara kılavuzluk yaparak yollarını aydınlatmak üzere ışıklar saçan bir kandil olarak seçilmiş ve vazifelendirilmiş olan sevgili peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin kutlanıldığı kutlu doğum haftası’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. bugünleri nasıl değerlendirelim, neler yapalım diyorsanız size şu tavsiyelerde bulunabiliriz: * o’nun getirdiği mesaj bir huzur kaynağıdır. bu huzur kaynağından istifade edebilmek için o’nu ve o’nun getirdiği nûru tanımak gerekir. bu amaçla allah rasulü’nü (sas) tanıtan kitaplar okuyabiliriz. okuduklarımızın kalıcı olması için de öğrendiğim...

vaazlar, hutbeler, vaaz örnekleri

vaazlar, hutbeler, vaaz örnekleri

...::: vaazlar, hutbeler, vaaz örnekleri ...::: vaazlar » diğer konular » din ve dinin fert ve toplum hayatındaki yeri » iman ve imanın insan hayatı üzerindeki etkileri » ibadete ihtiyacımız vardır » islâm’da ibadet kavramı ve namaz » ramazan ve ramazana mahsus ibadetlerimiz » zekât en güzel sosyal yardımlaşmadır » hac » ramazan ay’ı kur'an ay’ıdır » kurban ve kurban bayramı » hesap gününü unutmayalım » tev...

kutlu doğum

değerli müminler! 20 nisan 571 tarihine rastlayan rebiu'l-evvel ayının 12 nci pazartesi gecesi peygamberimiz efendimiz dünyayı şereflendirmişlerdir. 14 asır evvel böyle bir gecenin sabahında güneş ufuktan doğmadan insanlığın hayat ufkunda ilâhî bir nur doğmuş oluyordu. şair ne güzel söylemiş: “envar ile kâinat doldu, işte bu gece sabah oldu.” bu gecenin sabahında hz. ibrahim ile oğlu hz. ismail'in duaları ve isa aleyhi's-selam'ın müjdesi gerçekleşmiş oluyordu. kur'an-ı kerim'de hikâye edildiğine göre hz. ibrahim ile oğlu hz. ismail, kâbe'yi inşa ederlerken şöyle dua etmişlerdi: “bir zamanlar ibrahim, ismail ile beraber beytullah'ın temellerini yükseltiyor (ve şöyle dua ediyorlardı.) ey rabbimiz, bizden bunu kabul buyur,sen işite...

isra ve mirac

değerli mü'minler! bugünkü sohbetimizde isrâ ve mi'rac'tan söz edeceğiz. isrâ, gece yürüyüşü demektir. peygamberimizin, biraz sonra açıklayacağımız bu akıllara durgunluk veren mucizesi geceleyin olduğu için bu adı almıştır. kur'an-ı kerim bu olayı bu kelime ile ifade etmiştir. mi'rac ismi de yükseğe çıkmak manasına olan "uruc"tan alınmıştır ki merdiven, asansör demektir. mi'rac ile ilgili hadislerde bu kelime kullanılarak "yükseğe çıkarıldım" buyurulduğundan bu olaya "mi'rac" da denmiştir. islâm dünyasında bu olay genelde bu kelime ile bilinmektedir. sözlük anlamları bu olan isrâ ve mi'rac, peygamberimizin üstün makamlara yükselişi ve allah'ın yüce katına kabul edilişi olayıdır. yüce yaratıcıya yakınlığın en üstün derecesi olan mi'rac, beşe...

ilim payelerin en üstünüdür

değerli müminler! bugünkü sohbetimizde ilmin dinimizdeki öneminden söz edeceğim. allah teâlâ kur'an-ı kerim'de şöyle buyuruyor: “yaratan rabbinin adıyla oku. o, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten rabbin, en büyük kerem sahibidir."1 bu ayetler, kur'an-ı kerim'in ilk nazil olan ayetleridir. peygamberimiz hira mağarasında iken nazil olmuşlardır. peygamberimiz, kendisine peygamberlik verilmeden önce mekke'de bulunan nur dağındaki hira mağarasına gider, orada günlerce kalırdı. buraya giderken azığını da beraberinde götürürdü. azığı bitince eve döner, azık alır ve tekrar mağaraya giderdi. peygamberimiz bu mağaraya yalnızlıktan hoşlandığı için giderdi. mağaradaki sessizlik, onun düşünmesine ...

şehitlik ve gazilik

değerli mü'minler! bu konuşmamızda şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etmek istiyorum. insan çalışarak pek çok rütbe ve ünvanlar elde eder. bu rütbelerin başında hiç şüphe yok ki, şehitlik ve gazilik gelir. çünkü bu rütbeler hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. hem hak katında ve hemde halk yanında şehadet mertebesine yükselmek, büyük bir mazhariyettir. şehit, allah'ın huzurunda diri olarak hazır bulunup, rızıklandırılacağı ve cennete gireceğine şehadet olunduğu için bu adı almıştır. gazi ise, allah yolunda ve vatan uğrunda savaştığı ve şehit olmayı arzu ettiği halde ölmeyip, sağ kalan kimseye verilen addır. gazi de şehit olmak ve bu mertebeye yükselmek için savaştığından dolayı o da şehitler derecesindedir. hatta peygamberimiz: ...

dürüstlük en büyük fazilettir

değerli mü'minler! bugünkü sohbetimizde dürüst olmanın faziletinden söz edeceğiz. allah teâlâ kur'an-ı kerim'de şöyle buyuruyor: "rabbımız allah'tır deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki'' korkmayın, üzülmeyin, size va'ddedilen cennetle sevinin."1 sakafî kabilesinden abdullah oğlu süfyan (r.a.) şöyle demiştir: peygamberimize: – ey allah'ın resûlü, islâmiyet hakkında bana bir öğüt veriniz ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın, dedim. bunun üzerine peygamberimiz: – allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.2 dikkat edilirse gerek âyet-i kerimede ve gerekse hadis-i şerifte islâmiyetin iki ana bölümden ibaret olduğu bildirilmiştir. b...

emanet

değerli müminler! bugünkü sohbetimizde emanet 'ten söz edeceğiz. emanet emn kökünden gelen bir kelimedir. emn ise korku ve endişeden emin olmak demektir. emanet hıyanetin karşıt anlamlısı olarak isim şeklinde kullanıldığı gibi güvenilir olmak anlamında masdar şeklinde de kullanılır. ayrıca güvenilen bir kimseye geçici olarak bırakılan şey manasına da gelir. halk arasında yaygın olan manası da budur. emanet kelimesi ayet ve hadislerde birbirinden farklı anlamlarda kullanılmıştır. insanın, gerek allah'a, gerek ailesine ve gerekse bulunduğu topluma ve hatta insanlığa karşı görev ve sorumluluklarından tutunuzda korunmak için geçici bir süre yanında bırakılan eşyaya varıncaya kadar hepsine emanet denir. özet olarak söylemek gerekirse insanın sorumluluk alanına giren herşeye em...

zina ve fuhuş toplumun temelini sarsar

değerli mü'minler! islâm dini semâvî dinlerin sonuncusu ve en mükemmelidir. gayesi, allah'ın en üstün yaratığı olan insanı dünya ve ahirrette mutlu kılmaktır. islâmiyet, insanın bu mutluluğu elde etmesi için gerekli olan herşeyi emretmiş, onu bundan mahrum edecek herşeyi de yasaklamıştır. zina ve fuhuş bu yasaklardan birisidir. zina aralarında meşrû bir evlilik olmayan, nikâh bağı bulunmayan kimselerin cinsî münasebette bulunmalarına denir. islâmiyet, evlenmeyi emrederken zinayı haram kılmıştır. nitekim kur'an-ı kerim'de: "zinaya yaklaşmayın. çünkü o, şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur."1 buyurulmuştur. resûl-i ekrem (s.a.v.) efendimiz de bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar: "mü'minleri allah teâlâ'dan daha çok fenalıklardan koruyan kimse ...

kehanet ve falcılığın dinde yeri yoktur

değerli mü'minler! bugünkü konuşmamızda kehanet ve falcılıktan söz etmek istiyorum. kitap ve sünnette yeri olmayan, akıl ve ilim ile de açıklanamayan şeylere "hurafe" diyoruz. islâmiyet geldiği günden itibaren hurafelerle mücadele etmiştir. kehanet ve falcılık da, islâmiyet'in mücadele ettiği hurafelerdendir. kehanet, gaybden haber verme işidir. bu işi yapana yani gaybden haber verene de kâhin denir. meşhur bilginlerden ibnü'ı-esîr (h.544-606, m.1149-1210): "kâhin, gelecekte kâinatta meydana gelecek olaylardan haber veren ve gizli olan şeyleri bildiğini iddia eden kimsedir", demiştir1. falcılık da kehanet gibi gelecekten haber verme yöntemlerinden birisidir. falcı bu yöntemi kullanarak gelecekten bilgi verdiğini iddia eden kimsedir. insan, tarihin her devrinde v...

islamiyet insan haklarına büyük önem vermiştir

değerli müminler! bugünkü sohbetimizde insan haklarından söz edeceğiz. allah teâlâ kur'an-ı kerim'de şöyle buyuruyor. "ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. muhakkak ki allah katında en değerli olanınız, o'ndan en çok korkanınızdır. şüphesiz allah bilendir, her şeyden haberdardır.”1 insanların doğuştan eşit olduklarını ifade eden bu âyet, ashabtan sabit ibn-i kays hakkında nazil olmuştur. sâbit, bir kere peygamberimizin meclisine gelmişti. orada yanında oturmak istediği kişi sâbit'e yer açıp göstermedi. buna içerleyen sâbit, “ey filân kadının oğlu" diye hakaret etti. bunun üzerine peygamberimiz: – ey sâbit, mecliste olanların yüzlerine bak, buyurdu....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !