× "

kutup iklimi grafiği

" arama sonuçları

yeryüzündeki başlıca iklim tipleri ve tabii bitki örtüsü

  dünya’nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima  adı verilmektedir. bununla birlikte, makroklima alanlarında bazen öyle yerler vardır ki, buralarda görülen iklim özellikleri içinde bulundukları kuşaktan tamamen farklıdır. makroklimalar içerisinde bölgesel farklılıklar gösteren, özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir. şimdi, yeryüzündeki büyük iklimleri, bu iklimlerin özelliklerini ve bu iklimlere uyum sağlamış bitki ört&...

10. sınıf coğrafya kitabı cevapları

  10.sınıf sayfa 15 ölçme değerlendirme cevapları topoğrafya ve kayaçlar ölçme ve değerlendirme (sayfa 15) aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 1. tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur. 2. tortul kayaçlar .....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür. 3. mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür. 4. sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ....başkalaşım kayaçları...adı verilir. 5. pamukkale travertenleri oluşum bakımından ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer. aşağıd...

lise2_coğrafya,bitki dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?

1-iklimin etkisi a)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler. her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır. b)sıcaklık faktörü: bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örneğin ağaçların iğne yada geniş yapraklı olmasını belirler. sıcak orta kuşakta her tür bitki yetişme alanı bulabilirken soğuk ku...

bitki dağılımını etkileyen faktörler nelerdir?

google_protectandrun("ads_core.google_render_ad", google_handleerror, google_render_ad); bitki dağılışını etkileyen faktörler 1-iklimin etkisi a)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler. her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır. b)sıcaklık faktörü: bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örne...

cografya full ders kitap çözümü 10.sınıf

10.sınıf sayfa 15 ölçme değerlendirme cevapları topoğrafya ve kayaçlar ölçme ve değerlendirme (sayfa 15)aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.1. tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur.2. tortul kayaçlar .....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür.3. mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür.4. sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ....başkalaşım kayaçları...adı verilir.5. pamukkale travertenleri oluşum bakımından ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer.aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını belirtiniz.1. kalkerli arazide peri bacaları oluşur (y)2. kireç taşlarının çözülmesi ile karstik mağaralar oluşmuştur. (d)3. kömürün metamorfizmaya uğraması so...

ıı. dönem coğrafya 1 dersi lise 1.sınıflar ı. yazılı yoklamasıdı

bilecik anadolu öğretmen  lisesi 2006–2007 eğitim ve öğretim yılı ıı. dönem coğrafya 1 dersi lise 1.sınıflar ı. yazılı yoklamasıdır.adı: soyadı: sınıfı :no:                                                                                                         b grubu   &nb...

11. sınıf cografya kitabı etkinlik çalışmaları tüm kitabın cevap

ülke doğum oranı %0 ölüm oranı %0 doğal artışçin 21 7 14hindistan 31 10 21fransa 13 10 3japonya 12 8 4kenya 47 10 37meksika 17 6 11ingiltere 14 12 2abd 14 9 5türkiye2004 19,1 6,2 12.91. boşlukları doğal artış oranları ile doldurunuz.2. doğal artış oranı en yüksek ülke hangisidir. ( kenya)3. doğal artış oranı en az olan ülke hangisidir? ( ingiltere)4. en dengeli nüfus hangi ülkeye aittir? ( ingiltere)gelişmiş ülkelerde doğum oranlarına örnekler.rusya’da kadın başına ortalama çocuk sayısı: 1.27 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),isveç’te kadın başına ortalama çocuk sayısı: 1.53 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),çin’de kadın başına ortalama çocuk sayısı: 1.82 çocuk/1 ka...

11. sınıf cografya kitabı etkinlik çalışmaları tüm kitabın cevap

ülke doğum oranı %0 ölüm oranı %0 doğal artışçin 21 7 14hindistan 31 10 21fransa 13 10 3japonya 12 8 4kenya 47 10 37meksika 17 6 11ingiltere 14 12 2abd 14 9 5türkiye2004 19,1 6,2 12.91. boşlukları doğal artış oranları ile doldurunuz.2. doğal artış oranı en yüksek ülke hangisidir. ( kenya)3. doğal artış oranı en az olan ülke hangisidir? ( ingiltere)4. en dengeli nüfus hangi ülkeye aittir? ( ingiltere)gelişmiş ülkelerde doğum oranlarına örnekler.rusya’da kadın başına ortalama çocuk sayısı: 1.27 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),isveç’te kadın başına ortalama çocuk sayısı: 1.53 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),çin’de kadın başına ortalama çocuk sayısı: 1.82 çocuk/1 ka...

dünyayı kaplayan örtü :bitkiler

dünyayı kaplayan örtü :bitkiler yeryüzünde bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörlerdünyada bitki örtüsü dağılış haritası için tıklayınız1-iklimin etkisia)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler.her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır.b)sıcaklık faktörü:bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sı...

11. sınıf cografya kitabı etkinlik çalışmaları tüm kitabın cevap

ülke doğum oranı %0 ölüm oranı %0 doğal artışçin 21 7 14hindistan 31 10 21fransa 13 10 3japonya 12 8 4kenya 47 10 37meksika 17 6 11ingiltere 14 12 2abd 14 9 5türkiye2004 19,1 6,2 12.91. boşlukları doğal artış oranları ile doldurunuz.2. doğal artış oranı en yüksek ülke hangisidir. ( kenya)3. doğal artış oranı en az olan ülke hangisidir? ( ingiltere)4. en dengeli nüfus hangi ülkeye aittir? ( ingiltere)gelişmiş ülkelerde doğum oranlarına örnekler.rusya’da kadın başına ortalama çocuk sayısı: 1.27 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),isveç’te kadın başına ortalama çocuk sayısı: 1.53 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),çin’de kadın başına ortalama çocuk sayısı: 1.82 çocuk/1 ka...

bitki dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?

1-iklimin etkisia)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler.her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır.b)sıcaklık faktörü:bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örneğin ağaçların iğne yada geniş yapraklı olmasını belirler.  sıcak orta kuşakta her tür bitki yetişme alanı bulabilirken soğuk kutup bölgelerinde ...

yeryüzünde bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler

dünyada bitki örtüsü dağılış haritası için tıklayınız1-iklimin etkisia)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler.her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır.b)sıcaklık faktörü:bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örneğin ağaçların iğne yada geniş yapraklı olmasını belirler.  sıcak orta kuşa...

yanlış veya eksik bilinen coğrafi bilgiler

yanlış veya eksik bilinen coğrafi bilgiler akarsu akım grafiğinden akarsuyun taşkın yapıp yapmayacağı anlaşılabilir mi?akarsu akım grafiği, akarsuyun aylara göre taşıdığı su miktarını ifade eder. akarsuların kabarık devrelerinde suların yataktan taşması, çevreye yayılması "taşkın" olarak ifade edilir. taşkın olayları çoğunlukla yatak eğiminin az olduğu düzlük alanlar ve ovalarda görülür. akarsu akımında yağış miktarı, yağış şekli ve kar erimeleri gibi iklim özellikleri temel etkendir. bu etkenler akım miktarının yükselmesine yol açsa bile akım grafiğinden bunu anlamak mümkün değildir. çünkü akarsuyun taşkın yapmasında yatak eğimi ve aktığı vadinin özelliğide belirleyicidir. bu nedenle yalnızca...

12-02

düz liseler, parafin mumu, camasır, mekkenin konumu, kıvrımlar, staj raporu radyo tv, çözelti hazýrlama, doğu karadenizde çıkan madenler, karadeniz harita, çýkýk kutuplu senkron makina, ilk para, ahmet hamdi tanpinar, çevre sorunu, ağaç, silisyum, ac/ac, sayılar, amblem, çift rahim, alkolün zararları, din bilgisi, çoklu regresyon hata tahmini, kumpas, agrı, fatma, akıllı evler, çorap makinesi, presentation, ödenmemiþ senetler, hoploid, 0 faktöriyel, pc, ödev aritmetik, basur, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu, slav, www.ogrıhs.com, atom yapısı, kayip, tamsay, platon ve demokrası, besin nedir, esrar, 11.sınıf konuları, öykü nedir, söz sanatları, balanced score card, sw, bacon, iyonik, özel yetenek, pornositeler, basınç ölçmede kullanılan cihazlar, mühendislik kompozisyon, sev...

12-02

düz liseler, parafin mumu, camasır, mekkenin konumu, kıvrımlar, staj raporu radyo tv, çözelti hazýrlama, doğu karadenizde çıkan madenler, karadeniz harita, çýkýk kutuplu senkron makina, ilk para, ahmet hamdi tanpinar, çevre sorunu, ağaç, silisyum, ac/ac, sayılar, amblem, çift rahim, alkolün zararları, din bilgisi, çoklu regresyon hata tahmini, kumpas, agrı, fatma, akıllı evler, çorap makinesi, presentation, ödenmemiþ senetler, hoploid, 0 faktöriyel, pc, ödev aritmetik, basur, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu, slav, www.ogrıhs.com, atom yapısı, kayip, tamsay, platon ve demokrası, besin nedir, esrar, 11.sınıf konuları, öykü nedir, söz sanatları, balanced score card, sw, bacon, iyonik, özel yetenek, pornositeler, basınç ölçmede kullanılan cihazlar, mühendislik kompozisyon, sev...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !