× "

kuvvet

" arama sonuçları
<b>kuvvet</b> kavram haritası

kuvvet kavram haritası

  kuvvet   durmakta olan cismi hareket ettiren, hareket durumundaki cismi durduran, hızını veya yönünü değiştiren ya da cisimlerin biçimini değiştiren etkiye kuvvet denir. “f” ile gösterilir. vektörel (yönlü) bir büyüklüktür. kuvvetin elemanları: etki noktası, etki doğrultusu, etki yönü ve büyüklük. kuvvetin etkileri:kuvvetin; hareket ettirici, durdurucu ve yön değiştirici etkileri vardır. kuvveti nasıl ölçeriz?: kuvvetin ölçülmesi için maddelerin esnekliğinden yararlanılır. cisimlerin esneklik özelliklerinden yararlanılarak yapılan araçlara dinamometre, el kantarı ya da yaylı kantar adı verilir. ...

çevik kuvvet yönetmeliği

polis çevik kuvvet yönetmeliği         resmi gazete tarihi: 30/12/1982     resmi gazete sayısı: 17914     içişleri bakanlığından:     birinci bölüm : genel hükümler (amaç, kapsam ve tanımlar)     amaç     madde 1 - bu yönetmeliğin amacı; emniyet teşkilatı bünyesinde kurulan polis çevik kuvvet birimleri ile bu birimlerin kadrolarında yer alan destek birliklerinin" kuruluş, görev, çalışma esas usullerini düzenlemektir.     kapsam     madde 2 - bu yönetmelik, çevik kuvvet birimleri ile kadrolarında yer almasına ihtiyaç duyulan destek birliklerinin kuruluş şeklini, bu birimlerde görevlendirilecek olan personelin niteliklerini, seçilmelerini, nitelikl...

kuvvet

bir cismin hareket durumunu etkileyen etkiye kuvvet denir. evrendeki her türlü itme veya çekme eylemleri kuvvete birer örnektir. örneğin, dünya cisimleri kendine doğru çekiyorsa cisimlere bir kuvvet uyguluyordur. mıknatıs demiri çekiyorsa ona bir kuvvet uyguluyordur. şimdi kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini inceleyelim. kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri: 1. kuvvet cisimleri hareket ettirir. (bir cismi elinizle iterseniz onu hareket ettirebilirsiniz.) 2. hareket eden cisimleri durdurur. (hareket eden bir cisme hareket yönüne zıt bir kuvvet uygulanınca cisim yavaşlar ve durabilir.) 3. hareket eden cisimlerin hareket yönünü değiştirir. 4. cisimlerin şeklini değiş...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !