× "

lökoplast

" arama sonuçları
plastitler

plastitler

plastitler alg ve bitki hücrelerinde bulunan çeşitli görevleri olan temel organellerdir. genç hücrelerde renksiz olan plastitler (lökoplast),hücre ile birlikte gelişerek, hücrenin görevine uygun şekil ve renk kazanır. bulundurdukları pigment (renk maddesi) ve görevlerine göre birbirine dönüşebilen üç çeşit plastit vardır: kloroplast   kloroplast, fotosentezin gerçekleştiği sitoplazmik organeldir. yapısı çift katmanlı zarla çevrilidir. iç katman fotosentez pigmentleri enzimleriyle klorofil içeren yassı keseciklere dönüşmüştür. dna içeren kloroplastlar, bağımsız işlev göre...

lökoplast

lökoplastın özellikleri, renksiz . görmeyen kısımlarında (,yumru vb.) bulunurlar. depolarlar. sonucu dönüşür ve üretilen , iletim sistemi yoluyla depo yeri olan lökoplastlara gel...                                                                        ...

lökoplast

lökoplastın özellikleri, renksiz . görmeyen kısımlarında (,yumru vb.) bulunurlar. depolarlar. sonucu dönüşür ve üretilen , iletim sistemi yoluyla depo yeri olan lökoplastlara gel...                                                                        ...

lökoplastın özellikleri

lökoplastlar, renksiz plastitlerdir. bitkilerin ışık görmeyen kısımlarında (kök,yumru vb.) bulunurlar. nişasta depolarlar. fotosentez sonucu kloroplasta dönüşür ve üretilen glikoz, iletim sistemi yoluyla depo yeri olan lökoplastlara gelir. burada glikoz molekülleri birleşerek nişasta molekülleri meydana gelir. nişastanın sentezi esnasında,su açığa çıkar. n sayıda glikoz molekülünün birleşmesi esnasında (n-1) sayıda h2o molekülü açığa çıkar. nişasta taneciklerinin şekil ve büyüklükleri bitkinin çeşidine göre farklılık gösterir. lökoplastlar genellikle bitkinin ışık görmeyen kısmında görülen ve renksiz olan bu plastidler nişasta içe...

plastitler ve özellikleri

yalnızca bitki hücrelerinde bulunurlar plastitler; kloroplastlar, kromoplastlar ve lökoplastlar olmak üzere üçe ayrılır:kloroplastlar,parlak turuncu,sarı veya kırmızı renkli,yağda çözünen pigmentleri taşıyan plastitlerdir.kromoplastlar çiçeklerde,olgun meyvelerde,sebzelerde ve yüksek yapılı bitkilerin köklerinde bulunur.söz gelimi;havuçta karoten,limonda ksantofil,domateste likopen pigmentleri (renk maddeleri)oluşur.kromoplastlar,kloroplastların değişmesi ile oluşur.sonbaharda yaprakların sararması,klorofil pigmentinin yapısının bozulup kloroplastların kromoplasta dönüşmesinden ileri gelir kromoplastlar, renkli plastitlerdir. turuncu renkte olanlara “karoten”, sarı renkte olanlara “k...

aman dikkat biyoloji bu

www.okuldersleri.com                                                                                            www.ogretmenlerforumu.com  1-ı. kloroplastıı. mitokondriııı. sentrozomıv. çekirdek  yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde dna bulunur?  a) yalnız ıv      &nbs...

aman dikkat biyoloji bu

www.okuldersleri.com                                                                                            www.ogretmenlerforumu.com  1-ı. kloroplastıı. mitokondriııı. sentrozomıv. çekirdek  yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde dna bulunur?  a) yalnız ıv      &nbs...

haberler ve bilgiler

sürat nedir? soğan zarının incelenmesi soğan zarının incelenmesideneyin amacı: soğan zarını inceleyerek bitki hücresinin kısımlarının gözlenmesi.teorik bilgi:hücre zarından maddeye, hücreye giriş: • hücre zarı seçici geçirgen özelliğinden dolayı bütün maddelerin girmesini engeller.• küçük moleküller büyüklerden daha kolay geçer.• nötr moleküller iyonlardan daha kolay geçer.• yağı çözen maddeler kolay geçer.• yağda çözünen maddeler de kolay geçer.difüzyon: maddelerin yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama doğru yayılmalarıdır. (şekerin çay içinde çözülmesi,kolonyanın havada dağılması) bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırılması:bitki hücresi hayvan hücresihücre duvarı bulunur hücre duvarı bulunmazsent...

hücre yapısı nedir?

hücre hücre, bir canlının bütün özelliklerini taşıyan, en küçük birimidir. canlıların hepsi hücrelerden oluşur, cansız varlıkların hücresel bir yapısı yoktur. yani hücrelerden oluşma ayrı canlı ve cansız varlıklar için en belirgin ayırt edici özelliktir.canlıların hepsinin hücreye sahip olması aynı hücreye sahip olacağı anlamına gelmez. canlıların farklı hücrelere sahip oluşu canlıların yapıları hakkında bilgi verir. (yaşam tarzı, ömrü, beslenişi…) örneğin, bir bitki hücresi incelendiğinde, hücrede kendi bensini kendi yaptığı anlamına gelen yapıcıklar görülür. hücrelerin hepsi başka bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. hücrede bölünme, hücrenin gelişmesiyle beraber hücre zarının bölünme emri vermesi sonucu oluşur ve ortaya önceki hücrenin tüm özelliklerini taşıyan yen...

hücreler

hücreler

ünite 1: canlılarda üreme, büyüme ve gelişmea- canlılık hücreyle başlar :1- canlıların ortak özellikleri :çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar.cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.canlı varlıklar insanlar, hayvanlar ve bitkilerden oluşur. canlı varlıkların tamamında görülen özelliklere canlıların ortak özellikleri denir. bütün canlılarda görülmeyen özellikler ise ortak değildir. (fotosentez yapma, yer değiştirme, iskelete sahip olma…).canlıların ortak özellikleri şunlardır ;1- hücrelerden oluşma.2- beslenme.3- büyüme ve gelişme. 4- hareket etme.5- solunum yapma.6- boşaltım yapma.7- çoğalma yani üreme.8- irkilme yani tepki verme. 2- hücrenin yapısı ve görevleri :bir canlıyı oluşturan en küçük yapı birimine hücre deni...

sitoplÂzma ve hücre organelleri

sitoplÂzma ve hücre organelleri 1. sitoplÂzma hücrede birçok hayatsal olayların gerçekleştiği yerdir. yarı kolloidal (yarı sıvı) bir yapı gösterir. içinde organeller, su, proteinler, yağlar, karbonhidratlar, tuzlar, vitaminler, hormonlar ve çeşitli iyonlar bulunur. 2. hücre organelleri hücrede metabolik olayları gerçekleştiren özel yapılara organel denir. 1) endoplâzmik retikulum: hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan ve hücreyi ağ gibi kaplamış kanalcık sistemidir. hayvan hücrelerine şekil verir. hücre içinde madde taşınması ve depolanması görevini yapar. üzerinde ribozom olanlara granüllü, ribozom olmayanlara granülsüz e.r. adı verilir. protein sentezinin çok olduğu hücrelerde granüllü, yağ sentezinin çok olduğu hücrelerde granülsüz e.r. fazla oranda bulunur. ayrıca golgi ve l...

zil çaldı ilk dersimiz fen ve teknoloji

ünite 1: canlılarda üreme, büyüme ve gelişmea- canlılık hücreyle başlar :1- canlıların ortak özellikleri :çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar.cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.canlı varlıklar insanlar, hayvanlar ve bitkilerden oluşur. canlı varlıkların tamamında görülen özelliklere canlıların ortak özellikleri denir. bütün canlılarda görülmeyen özellikler ise ortak değildir. (fotosentez yapma, yer değiştirme, iskelete sahip olma…).canlıların ortak özellikleri şunlardır ;1- hücrelerden oluşma.2- beslenme.3- büyüme ve gelişme. 4- hareket etme.5- solunum yapma.6- boşaltım yapma.7- çoğalma yani üreme.8- irkilme yani tepki verme. 2- hücrenin yapısı ve görevleri :bir canlıyı oluşturan en küçük yapı birimine hücre deni...

hücre yapısı ve organeller

hücre yapısı ve organeller hücre hücre, bir canlının bütün özelliklerini taşıyan, en küçük birimidir. canlıların hepsi hücrelerden oluşur, cansız varlıkların hücresel bir yapısı yoktur. yani hücrelerden oluşma ayrı canlı ve cansız varlıklar için en belirgin ayırt edici özelliktir.canlıların hepsinin hücreye sahip olması aynı hücreye sahip olacağı anlamına gelmez. canlıların farklı hücrelere sahip oluşu canlıların yapıları hakkında bilgi verir. (yaşam tarzı, ömrü, beslenişi…) örneğin, bir bitki hücresi incelendiğinde, hücrede kendi bensini kendi yaptığı anlamına gelen yapıcıklar görülür. hücrelerin hepsi başka bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. hücrede bölünme, hücrenin gelişmesiyle beraber hücre zarının bölünme emri vermesi sonucu oluşur ve ortaya önceki hücrenin tüm özel...

hücre

hücrenin yapısı   canlıların en küçük yapı ve görev birimine hücre denir. hücre kavramı ilk kez robert hooke tarafından ortaya atılmıştır. hücre teorisi 1. bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. 2. hücreler daha önce var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur. 3. canlılar, tek, koloni ya da çok hücrelidir. 4. canlının kalıtım materyali hücre içerisinde bulunur. çok hücreli canlılarda hücreler yapmış oldukları görevlere göre farklı şekil ve büyüklüktedir. hücreler birleşerek doku ve organları oluşturur. canlılar âleminde çekirdek yapısı ve organel durumuna göre iki tip hücre vardır. bunlar; 1. prokaryot hücre kalıtım materyali bir zar ile çevrilmemiştir ve zarlı organel bulundurmazlar. bakteriler, mavi  yeşil algler prokaryot tipi hücrelere sahiptir. bu tip hücreler...

hücre

hücre   bilgi:incelenmesi en kolay hücrelerden biri soğan zarı hücresidir. çünkü, soğan zarı saydam ve hücreleri büyüktür. üzerine iyot çözeltisi damlatılan soğan zarı, basit bir mikroskop yardımıyla incelendiğinde hücrenin temel kısımları görülebilir. iyot çözeltisi, hücrenin kısımlarını boyayarak belirginleşmesini sağlar.     bir soğan hücresini mikroskopta aşağıdaki şekilde inceleyeceksiniz; sonra çıkardıkları soğan zarını üç parçaya ayırıp, her birini ayrı lam üzerine koyup, damlalık yardımıyla 1. lama bir damla su, 2. lama 1 damla siyah mürekkep, 3. lama 1 damla yeşil  gıda boyası veya metilen mavisi damlatarak üzerlerini lamel ile kapatacaksınız ve hazırladığınız preparatı mikroskopta inceleyeceksiniz.. gözlem sonuçlarını bir tablo üzerine kaydedip ve görd...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !