× "

l harfi ile başlayan eşya

" arama sonuçları

a harfi ile başlayan deyimler

-a- aba altından değnek göstermek:sakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden gizliye korkutmak.”sakın onlara aba altından değnek göstermeye kalkma, yoksa kaçırırsın.” abacı, kebeci, ara yerde sen neci?: “tamam, ilgililer bu işe karışabilirler, ama sen neci oluyorsun” anlamında kullanılır. abayı yakmak: gönül verip âşık olmak, tutulmak.”türkmen kızına abayı yakalı beri, sazı elinden düşürmez oldu.” abbas yolcu: 1. yola çıkmaya kesin kararlı.”abbas yolcu! daha fazla oyalamayın.” 2. ölmek üzere (olan). “komaya girdi, abbas yolcu mu ne?” abesle iştigal etmek: yersiz, yararsız, boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek.&rd...

k harfi ile başlayan deyimler

 -k- kabak (birinin) başına (başında) patlamak:birçok kimsenin ilgili olduğu olaydan yalnızca bir kimse zararlı çıkmak; beklenmediği hâlde, bir işin zararlı sonucuna katlanmak. kabak tadı vermek: bıktırmak, usanç vermek, tatsız olmaya başlamak."senin bu konuşmaların da artık kabak tadı vermeye başladı." kabına sığmamak: sevinç ve heyecanından taşkın hareketlerde bulunmak. kabir azabı çekmek: çok sıkılmak, eziyet çekmek."kabir azabı çekmeye daha ne kadar devam edeceğiz." kabuğuna çekilmek: tek başına kalmak, dış dünya ile ilgisini kesmek, kimse ile görüşmemek."geçirdiği kazadan sonra iyice kabuğuna çekildi." kaçın kur`ası: aldatılması g...

n harfi ile başlayan deyimler

-n- na (nah) kafa:"akılsız, düşüncesiz, kavrayışsız" anlamında alay yollu söylenir."anlaması mümkün değil, na kafa!" nabza göre şerbet vermek: birinin hoşuna gidecek, eğilimlerine cevap verecek biçimde davranmak."nabza göre şerbet vermeyi iyi biliyorsun." nabzını yoklamak: eğilimini, niyetini, düşüncelerini, arzularını anlamaya çalışmak."işçilerin nabzını yoklayın da zam konusunu öyle düşünelim." nalıncı keseri gibi kendine yontmak: hemen her işte kendi çıkarını düşünerek hareket etmek. nam almak: tanınmak, ünü her yerde duyulmak. namus belâsı: namusunu, şerefini, itibarını korumak için katlanılan sıkıntılı durum, ...

y harfi ile başlayan deyimler

y- ya allah deyip (atılmak): cenab-ı hak`a sığınarak (atılmak).”ya allah deyip düşmanın üzerine atıldı.” yabana atmak: önem vermemek, önemsiz görüp dikkate almamak, üzerinde durmamak.”babanın sözlerini sakın yabana atayım deme.” yabancılık çekmek: bir iş ya da çevrede yabancı olmaktan dolayı ortaya çıkan zorlukların etkisinde kalmak.”ona hiç yabancılık çektirmedi.” ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli: “bu işi mutlaka yapmalısın, başka yolu yok, aksi taktirde burada kalamazsın.” anlamında kullanılır. ya devlet başa, ya kuzgun leşe: “giriştiğim iş beni ya büyük bir varlığa ve mevkiye ulaştıracak ya da ma...

sql sorgulama

  1.kısım sql nedir?   sql bir veri tabanıyla iletişim kurmak için kullanılır. ansı standardına göre ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin standart dilidir. sql cümleleri, bir veri tabanındaki verileri güncellemek, veri tabanından veri çıkarmak, veri silmek vb için kullanılır.   çok bilinen bazı ilişkilsel veri tabanı yönetim sistemleri şunlardır: oracle, sybase, ms sql server, access, ıngres... her ne kadar çoğu veri tabanı yönetim sistemi sql’i kullansa da çoğunun kendilerine özgü ek özellikleri vardır.   standart sql cümleleri, select, ınsert, update, delete, create ve drop’tur.   tablo kavramı   ...

m harfi ile ruya yorumları

a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z ..:: burclar ..:: fallar ..:: ruya yorumları uyku nedir? kuranda ruya ruya ve islam ruya kayıt edilebilir mi? ruya ile amel edilir mi? rüya kaç saniye sürer rüya ve buluşlar maaş rüyasında maaş aldığını g&ou...

edebiyat nedir, edebiyatın özellikleri nelerdir,a harfi ile başl

edebiyat nedir, edebiyatın özellikleri nelerdir? (genel olarak) (edebiyat dersi konu anlatım)   okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. herhangi bir   (connorteams) metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir.   edebiyatın ne olduğunu anlayabilmek için onun, dilden, konuşma ve düzyazı dilinden farklı olan yanlarını ortaya koymak gereklidir.   konuşma ve düzyazı...

namaz 1. bÓlÚm:namaz vakitleri,namazlara ait niyetler,iftitah te

 namaz vakitleri  47- farz namazlarla bunların sünnetleri için, vitir namazı, teravih namazı, cuma ve bayram namazları için vakit de bir şarttır. şöyle ki: farz namazlar, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından ibarettir. cuma namazı da öğle vakti içinde yerine getirilir. bu namazların vakitlerini bilmek farz olan bir görevdir. vakti henüz girmeden kılınan bir namaz geçerli değildir, vakti içinde yeniden kılınması gerekir. vakti çıktıktan sonra kılınacak bir farz namaz ise, eda değil, kaza edilmiş olur. kaza ise, her yönü ile edanın yerini tutmaz. bir namazın özür olmaksızın kazaya bırakılması, yüce allah yanında büyük sorumluluk gerektirir. sünn...

-b-

baba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır. bir babanın yaptığı kötü iş, sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. toplum içinde de bunun sıkıntısını en çok, çocuk çeker; en çok o, güç duruma düşer. baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana. çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler, meğer ki bu baba malı ola. babadan kalan mal, mülk ya da para hazır olduğu, değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır; tez biter. bu bakımdan babadan...

e ile başlayan isimler

a | b | c | ç | d | e | f | g | h | ı | i | j | k | l | m | n | o | ö | p | r | s | ş | t | u | ü | v | y | zeban: (ar.) er. - eban b. osman b. affan: hz. osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. cemel vakasında hz, aişe'ye refakat etmiştir.  ebbedullah: (ar.) er. - allah ebedi eylesin, daim eylesin.  ebecen: (tür.) er. - akıllı çocuk.  ebed: (ar.). - sonu olmayan gelecek. - isim olarak kullanılmaz.  eber: (ar.). - hayırlı, şerefli, faziletli. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır.  ebher: (ar.) er. - en parlak.  ebra: (ar.) er. 1. ürkme, kaçma. 2. birden bire ölme.  ebrar: (ar.) er. 1. hayır sahipleri. 2. iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. şeş ebrar: altı ...

isimler sözlüğü - e-

eban: (ar.) er. - eban b. osman b. affan: hz. osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. cemel vakasında hz, aişe'ye refakat etmiştir. ebbedullah: (ar.) er. - allah ebedi eylesin, daim eylesin. ebecen: (tür.) er. - akıllı çocuk. ebed: (ar.). - sonu olmayan gelecek. - isim olarak kullanılmaz. eber: (ar.). - hayırlı, şerefli, faziletli. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır. ebher: (ar.) er. - en parlak. ebra: (ar.) er. 1. ürkme, kaçma. 2. birden bire ölme. ebrar: (ar.) er. 1. hayır sahipleri. 2. iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. şeş ebrar: altı hayır sahibi, hz. ebu bekir, hz. ömer, hz. osman, hz. ali, hz. hasan, hz. hüseyin. ebru: (fars.) ka. 1. kaş. 2. bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalg...

d_e harfi ile başlayan yazarlar

doğan hızlan 1937 yılında istanbul’da doğdu. pertevniyal lisesi’ni bitirdikten sonra hukuk öğrenimine başladı. ilk yazısı 1954 yılında yayımlanan doğan hızlan, çeşitli dergilerin sanat sayfalarını yönetti. bunun yanı sıra birçok gazete ve dergide eleştiriler yayımladı. 1980 yılında bayram gömleği adlı bir çocuk hikâyeleri güldestesi hazırladı. ercümend behzad lav’ın bütün eserleri’ni yayıma hazırladı. son olarak ihsan yılmaz ile birlikte celâl sılay’ın toplu şiirleri’ni hüsran filizleri adıyla yayımladı. halen hürriyet gazetesi’nde yazıyor. türk edebiyatının gelişmesine katkılarını sürdürüyor. eserleri: yazılı ilişkiler (1983) günlerde kalan (1983) sanat günah çıkarıyor (1992) kitaplar kitabı (1996) saklı su (1996) ne kadar mozart o kadar süt...

v, y, z harfiyle başlayan deyimler

v, y, z harfleriyle başlayan deyimler v harfi ile başlayan deyimler vadesi gelmek (yetmek): 1. ömrü sona ermek, eceli gelmek, ölmek. 2. süresi dolmak, ödeme zamanı gelmek."vadesi geldi geçiyor ama senet sahibi hâlâ ortalıkta görünmüyor." vakit geçirmek: oyalanmak, bazı şeylerle meşgul olarak zamanın geçmesini sağlamak."top oynayarak vakit geçirebiliriz sanırım." vakit kazanmak: 1. karşı tarafı oyalayarak zamanı uzatmak. 2. bir şeye ayrılan ya da harcanan zamanı uzatmak."sen onu meşgul et ki hemen yola çıkmasın, bu sayede biz de biraz vakit kazanmış oluruz." vakitli vakitsiz: rastgele bir zamanda, gelişigüzel, uygun bir zamanı gözetmeden.&...

rüya tabirleri l-m

l harfi ile başlayanların yorumları laboratuvarrüyada laboratuar görmek sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini aksi taktirde çok ciddi bir hastalığa yakalanabileceğinizi işaret eder.lacivertrüyada lacivert görmek, resmi bir toplantıya davet alacağınıza yorumlanır.lades kemiğirüyada lades kemiği ile ladese tutuşan, son zamanlarda iş yaşamında büyük bir hata yapmış demektir.lahanarüyada lahana hayatınızda birçok sıkıntı yaşayacaksınız demektir. eğer lahana yeşilse, aşk yaşamınız altüst olacak; evliyseniz, eşiniz size ihanet edecek ve sizi çok üzecek demektir.laleçok güzel ve iyi bir kimseye aşık olacağınızı işaret eder. lale dikmek çevrenizdeki insanlara yardımda bulunacağınıza işarettir. laleyi koparmak işleriniz düzelecek demektir.lambarüyada ışık veren her şey gibi lamba da iyi...

b harfi ile başlayan atasözleri

bbaba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır.bir babanın yaptığı kötü iş, sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. toplum içinde de bunun sıkıntısını en çok, çocuk çeker; en çok o, güç duruma düşer.baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler, meğer ki bu baba malı ola. babadan kalan mal, mülk ya da para hazır olduğu, değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır; tez biter. bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak, bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır. kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez, alın teri dökerek kazanmaya çalışır, kazandığının değerini de bilir, ona sahip çıkar, dolayısıyla onu dikkatle...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !