× "

lakrimal bezin diğer bozuklukları nedir

" arama sonuçları

çocukluk çağı göz hastalıkları

pediatrik oftalmolojidoç dr süheyla kösesemptomatolojieriţkinlerle iliţkili pek çok muayene metodu ve oküler bozukluk çocuklar içinde geçerlidir. ancak çocuklarda muayene ve bazı patolojiler özellik gösterir. muayene erişkinlerde olduğu gibi kolaylıkla uygulanamaz. sağlıklı muayene edilemeyen bebeklerin inhalasyon anestezisi altında değerlendirilmeleri gerekir. pediatrik rutin muayenede öncelikle görme fonksiyonu ve oküler bütünlük değerlendirilmelidir. muayeneye getirilen bir bebekte görme fonksiyonları bakılmalı, korneanın boyutu ve berraklığı incelenmeli, pupil ışık reaksiyonları izlenmeli, başın pasif olarak çevrilmesine cevaben göz hareketleri incelenmeli, gözlerde kayma olup olmadığı saptanmalı (hirschberg testi), ve oftalmoskop ile fundus muayenesi yapılmalıdır.görme keskinliğinin d...

göz hastalıkları

arpacık tanım: arpacık, etkilediği gözkapağı bezlerine göre ikiye ayrılır. gözkapağının dışında kirpiklere bağlı yağ bezleri vardır. bunlar, gözün yüzeyini koruyan yağı (sebum) salgılarlar. bazen salgı bezi kanalı tıkanır ve içerde kalan bakteriler "dış" arpacığa neden olurlar. gözkapağının içinde ise, "meibom bezleri" denen bir dizi bez daha vardır. bunlar da yağ bezleridir, ancak kirpiklerle bağlantılı değillerdir, gözkapağının arka yüzüne açılırlar. burada oluşan bir tıkanıklık ve enfeksiyon da "iç" arpacığa neden olur. sık karşılaşılan bir sorundur. nadiren cerrahi girişimler gerektirmekle birlikte, genellikle antibiyotik uygulamasıyla ve öteki basi...

otonom sinir sistemi

otonom sinir sistemi istemsiz, visseral ve vegetatif sinir sistemi olarak da adlandırılır. fizyolojik olarak otonom sinir sistemi dual fonksiyonlara sahip bir sistem olarak düşünülür. klasik olarak otonom sinir sistemi iki büyük bölümden oluşmaktadır. 1 - parasempatik 2 - sempatik sinir sistemi. bunların dışında 3. bir sistemden söz edilir, bu nonkolinerjik-nonadrenerjik sinir sistemi olarak adlandırılmıştır. bu grup, mide barsak hormonları ile birlikte mide-barsak kanalının motor, salgılama ve absorbsiyon işlevinin sürdürülmesinden sorumludur. parasempatik otonom sinir sistemi, primer olarak kolinerjik fonksiyonlara sahiptir; organlar üzerine etkisi asetilkolinin nöroeffektör hücresel sekresyonu ile olur. s...

kaslar

  anatomide önemli kaslar       m. pectoralis major: elin karşı omuza değdirilmesini sağlar. (sarılma, kucaklama hareketi) m. serratus anterior: m. trapezius’la beraber kolun 1100’den yukarı kaldırılmasında rol oynar. tek başına scapulayı dışa çeker. m. pectoralis minor: scapulaya protraksiyon ve depresyon hareketini yaptırır. m. subclavius: clavicula’yı stabilize eder, axiller damar-sinir paketini (a., a. axillaris) korur. m. latissimus dorsi: kola omuz ekleminde en kuvvetli extension, adduksiyon ve iç rotasyon yaptıran kastır. m. serrutus posterior superior: kaburgaları kaldırarak inspirasyona destek olur. m. serratus posterior inferior: kaburgaları deprese ederek ekspirasy...

gözyaşı nasıl üretilir? gözyaşı sadece sudan mı oluşur?

gözyaşı üç katmandan oluşur: yağ, su ve mukus. dıştaki yağsı tabaka, göz kapağının kenarında bulunan meibomian bezlerinde üretilir. sulu kısım ise, lakrimal bezi tarafından üretilir. bu bez, kaşın altında kalan ve gözü çevreleyen kemiğin altında bulunur. göz yaşını oluşturan katmanlardan sonuncusu olan mukus ise mikroskobik boyutta olan ve konjunktivada bulunan, özelleşmiş goblet hücreleri tarafından salgılanır. gözümüzü her kırpışımızda, göz kapakları, bir arabanın cam silecekleri gibi gözü süpürür ve ince bir tabaka halinde gözyaşını yüzeye dağıtırlar. göz kırpma hareketi, gözyaşını alt ve üst gözkapaklarının kenarında bulunan kanalcıklara girm...

embriyoloji 4 ( yüz-ağız gelişimi ve solunum s. gelişimi )

embriyoloji 4 ( yüz-ağız gelişimi ve solunum s. gelişimi )embriyonal gelişme sırasında ağız boşluğunun primer öncüsü olan stamedeum kısmımız vardır.(ilkel ağız boşluğunun gelişeceği yer.)bu stamedeum etrafında bazı yapılar gelişecek;üst çene, burun, kafatasının belirli bölgeleri..yüzün 4. haftada stamedeum etrafında gelişimini prosensefalon, rhombensefalon etkisi altında gelişir.emriyonal gelişimde bir yerin gelişimi başka bir yerin gelişimi stimüle ediyordu.burada prosensefalon ve rhombensefalon uyarıcı etkilidir.            embriyonun baş kısmında nöroporis anteriyor var. burda başın hızlıca gelitiğini ve baş kısmında cıkıntıların oluştuğunu görüyoruz.başta 5 tane &cc...

çocukluk çağı göz hastalıkları

çocukluk çağı göz hastalıklarıpediatrik oftalmolojidoç dr süheyla kösesemptomatolojieriţkinlerle iliţkili pek çok muayene metodu ve oküler bozukluk çocuklar içinde geçerlidir. ancak çocuklarda muayene ve bazı patolojiler özellik gösterir. muayene erişkinlerde olduğu gibi kolaylıkla uygulanamaz. sağlıklı muayene edilemeyen bebeklerin inhalasyon anestezisi altında değerlendirilmeleri gerekir. pediatrik rutin muayenede öncelikle görme fonksiyonu ve oküler bütünlük değerlendirilmelidir. muayeneye getirilen bir bebekte görme fonksiyonları bakılmalı, korneanın boyutu ve berraklığı incelenmeli, pupil ışık reaksiyonları izlenmeli, başın pasif olarak çevrilmesine cevaben göz hareketleri incelenmeli, gözlerde kayma olup olmadığı saptanmalı (hirschberg testi), ve oftalmoskop ile fundus muay...

göz kuruluğu

göz kuruluğu   sağlıklı gözler sürekli olarak, göz kırpmaları arasında sağlam kalmak üzere tasarlanmış, kalıcı bir tabaka olan bir zar ile kaplıdır. sağlam bir gözyaşı tabakası gözünüzün şeffaf ön yüzeyi olan korneanın sinirlerinin tahriş olmasını engeller ve gözün net, rahat görüşünü korumasına imkan verir. gözyaşı zarı gözlerinizi korur ve yağlar. ayrıca, göz kapaklarınız her kırpıldığında göz enfeksiyonu riskini azaltır, gözlerinizin her türlü kalıntıdan arındırılmasına yardımcı olur. gözleriniz tozdan tahriş olduğunda veya rüzgardan, dumandan veya isten zarar gördüğünde, yabancı maddelerin yıkanmasına yardımcı olmak üzere fazladan göz yaşları oluşur.gözyaşı bezlerinizden gelen sıvıların üretiminde azalma gözyaşı zarının sağlamlığını bozarak, hızla parçalanmasına ve korneanı...

dakriosistit ve dakriostenoz

dakriosistit ve dakriostenoz nazolakrimal kanal tıkanıklığı sonucu gözyaşı kesesinde gelişen inflamasyondur. konjenital yada akkiz olabilir. tanı: 1. anatomik tıkanıklığın yerini ve türünü saptamak için sistemin içine radyoopak madde verilerek direkt orbita grafisi çekilir (dakriosistografi). 2. lavaj, sonda 3. lakrimal sistem endoskopisi konjenital dakriosistit (dakriostenoz): yeni doğanlarda %2-6 oranında görülür. nazolakrimal kanalın alt ucundaki membranın (hasner valvülü) doğumda henuz diferansiyasyonunu tamamlayarak açılmadığı durumlarda ortaya çıkar. doğumdan 2-3 hafta sonra bir yada iki gözde sulanma, çapaklanmaya yol açar. membranın diferansiyasyonunu tamamlaması sonucu ilk 6 ay içinde spontan olarak açılma şansı %80-90'dır. bu nedenle 6-8. aya kadar...

kornea hastalıkları

anatomisi 1. kornea tunika fibrozanın 1/6 ön kısmını oluşturur. 2. gözün en önemli kırıcı ortamıdır (42-43 d). 3. saydam, avasküler bir dokudur. 4. gözyaşı ile bütünleşmiş olan ön yüzü son derece muntazamdır. 5. horizontal çapı vertikale göre biraz daha uzun olup ortalama 11.5mm. dir. 6. duyu sinirlerinden çok zengindir. n. trigeminusun oftalmik dalı ile innerve olur. 7. santralda sferik(küresel) yapıdadır. 8. kalınlığı merkezde 0.5-0.6 mm.dir, perifere doğru kalınlaşarak 0.9 mm. ye ulaşır. mikroskopik yapı: kornea anatomik olarak 5 tabakadan oluşur. 1. epitel tabakası: rejenerasyon yeteneği hızlı 5-6 sıralı, keratinize olmayan çok katlı yassı epiteldir. ön yüzü gözyaşı ile kaplanmıştır. bowman membranı düzeyinde seyreden duyu sinirleri epitel hücreleri...

göz yapısı

gözün yapısı     gözlerimiz vücudumuzdaki en karmaşık organlardan biridir. ışık sinyallerini beyine iletmekle görevli olan gözümüz, tıpkı beynin uzantısı olan doğal bir kamera gibi çalışmaktadır. fotoğraf makinesinde olduğu gibi bir diyaframı, bir lensi ve filmi vardır. gözün her parçası belirli hastalıklardan etkilenebilir ve bu hastalıklar konunun uzmanı göz doktorları tarafından değerlendirilmelidir.  kornea     kornea, tıpkı saat camı gibi gözün en dışında olan saydam bir katmandır. göz içine gelen ışığın düzgün olarak kırılmasını sağlar, bu yüzden yapısının düzenli olması lazımdır. korneanın üzerindeki en ufak bir çizik dahi ciddi ağrıya yol açar. korneanın hemen altında görülen renkli kısım iristi...

göz yapısı

     gözün yapısı     gözlerimiz vücudumuzdaki en karmaşık organlardan biridir. ışık sinyallerini beyine iletmekle görevli olan gözümüz, tıpkı beynin uzantısı olan doğal bir kamera gibi çalışmaktadır. fotoğraf makinesinde olduğu gibi bir diyaframı, bir lensi ve filmi vardır. gözün her parçası belirli hastalıklardan etkilenebilir ve bu hastalıklar konunun uzmanı göz doktorları tarafından değerlendirilmelidir.  kornea     kornea, tıpkı saat camı gibi gözün en dışında olan saydam bir katmandır. göz içine gelen ışığın düzgün olarak kırılmasını sağlar, bu yüzden yapısının düzenli olması lazımdır. korneanın üzerindeki en ufak bir çizik dahi ciddi ağrıya yol açar. korneanın hemen altında görü...

göz yaşı kanalı hastalıkları dakriosistit

dakriosistitnazolakrimal kanal tıkanıklığı sonucu gözyaşı kesesinde gelişen inflamasyondur. konjenital yada akkiz olabilir. tanı: 1. anatomik tıkanıklığın yerini ve türünü saptamak için sistemin içine radyoopak madde verilerek direkt orbita grafisi çekilir (dakriosistografi). 2. lavaj, sonda 3. lakrimal sistem endoskopisikonjenital dakriosistit (dakriostenoz):yeni doğanlarda %2-6 oranında görülür. nazolakrimal kanalın alt ucundaki membranın (hasner valvülü) doğumda henuz diferansiyasyonunu tamamlayarak açılmadığı durumlarda ortaya çıkar. doğumdan 2-3 hafta sonra bir yada iki gözde sulanma, çapaklanmaya yol açar. membranın diferansiyasyonunu tamamlaması sonucu ilk 6 ay içinde spontan olarak açılma şansı %80-90’dır. bu nedenle 6-8. aya kadar kadar müdahele edilmez, sadece masaj v...

genetik bozukluklar

                  kromozom anomalileri   ı- otozomal kromozom hastalıkları: a- trizomik sendromlar : 1- mongolizm (down sendromu) 2- trizomi 18 sendromu (edwards sendromu) 3- trizomi 13 sendromu (patau sendromu) 4- trizomi c sendromu 5- trizomi 22 sendromu b-delesyon sendromları : 1- kedi miyavlaması sendromu (cri du chat) 2- 4 no'lu kromozomun kısa kolunun delesyonu (wolf- hirschhorn sendromu) 3- 18 no'lu kromozomun kısa ve uzun kollarının delesyonları 4- trizomi 8, trizomi 9 5. halka (ring) kromozom sendromu c- parsiyel trizomi sendromları : 1- trizomi g ıı- seks kromozomu anomalileri : 1- turner sendromu 2- klinefelter sendromu   temel kromozom anomalileri ...

tüm yönleriyle göz kuruluğu

hüzünlü bir film veya bir düğün gözyaşlarınızın akmasına neden olabilir. ancak gözyaşları sadece bu gibi olaylarda belirmez. sağlıklı gözler sürekli olarak, göz kırpmaları arasında sağlam kalmak üzere tasarlanmış, kalıcı bir tabaka olan bir zar ile kaplıdır. sağlam bir gözyaşı tabakası gözünüzün şeffaf ön yüzeyi olan korneanın sinirlerinin tahriş olmasını engeller ve gözün net, rahat görüşünü korumasına imkan verir.gözyaşı zarı gözlerinizi korur ve yağlar. ayrıca, göz kapaklarınız her kırpıldığında göz enfeksiyonu riskini azaltır, gözlerinizin her türlü kalıntıdan arındırılmasına yardımcı olur. gözleriniz tozdan tahriş olduğunda veya rüzgardan, dumandan veya isten zarar gördüğünde, yabancı maddelerin yıkanmasına yardımcı olmak üzere fazladan göz yaşları oluşur. gözyaşı bezlerinizden gel...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !