× "

lalahan suni tohumlama kursu

" arama sonuçları

ilçemizin tarihçesi

a-tarihi ve coğrafi yapısı       ilçemizin kuruluş tarihinin nereye kadar uzadığı kesin olarak bilinmemektedir. ilçemizin yakınında sungur mevkiinde bulunan heykel, küp, çanak ve çömlek gibi kalıntılar incelendiğinde buranın çok eski dönemde yerleşmelere sahne olduğu anlaşılmaktadır.bunlardan hygeia (sağlık tanrısının kızı roma dönemi) ve asklepios (sağlık tanrısı roma dönemi) heykelleri roma dönemi yenipınar mahallesindeki aşağı cami ise osmanlı dönemine ait kanıtlardır.       ilçemizin yerleşmesine ait ilk belgeleri yaklaşık 400 yıl önce düzenlenen ankara şer´iye mahkemesi sicillerinde görüyoruz. yozgat köyü adı ile anılan elma...

genel tarihi ve cografisi

a-tarihi ve coğrafi yapısı       ilçemizin kuruluş tarihinin nereye kadar uzadığı kesin olarak bilinmemektedir. ilçemizin yakınında sungur mevkiinde bulunan heykel, küp, çanak ve çömlek gibi kalıntılar incelendiğinde buranın çok eski dönemde yerleşmelere sahne olduğu anlaşılmaktadır.bunlardan hygeia (sağlık tanrısının kızı roma dönemi) ve asklepios (sağlık tanrısı roma dönemi) heykelleri roma dönemi yenipınar mahallesindeki aşağı cami ise osmanlı dönemine ait kanıtlardır.       ilçemizin yerleşmesine ait ilk belgeleri yaklaşık 400 yıl önce düzenlenen ankara şer´iye mahkemesi sicillerinde görüyoruz. yozgat köyü adı ile anılan elma...

suni tohumlama

suni tohumlama hayvansal üretimin artırılmasının bugün için geçerli iki yolu vardır. bunlar birim başına düşen verimi artırmak ve yüksek verimli  ırkların devamlılığını sağlamaktır. bunun için en ekonomik ve etkili yolda suni tohumlamadır.  bu amaçla 1980 yılında 226.000 baş sığır suni tohumlama yolu ile tohumlanmışken  1997 yılında bu rakam  728.120 , 1998 yılında 723.218,   1999 yılında da  692.153 baş olmuştur. ancak, 1999 yılında yurt içinde üretilen 1.570.325 doz ve yurt dışından ithal edilen 357.987 doz, toplam  1.928.312 doz, sperma miktarına bakıldığında   yurt içinde yapılan suni tohumlama rakamının  1 milyon başa ulaştığı görülecektir. ··  ülkemizde    yapılan   suni  tohumlamada ...

suni tohumlama

suni tohumlama hayvansal üretimin artırılmasının bugün için geçerli iki yolu vardır. bunlar birim başına düşen verimi artırmak ve yüksek verimli  ırkların devamlılığını sağlamaktır. bunun için en ekonomik ve etkili yolda suni tohumlamadır.  bu amaçla 1980 yılında 226.000 baş sığır suni tohumlama yolu ile tohumlanmışken  1997 yılında bu rakam  728.120 , 1998 yılında 723.218,   1999 yılında da  692.153 baş olmuştur. ancak, 1999 yılında yurt içinde üretilen 1.570.325 doz ve yurt dışından ithal edilen 357.987 doz, toplam  1.928.312 doz, sperma miktarına bakıldığında   yurt içinde yapılan suni tohumlama rakamının  1 milyon başa ulaştığı görülecektir. ··  ülkemizde    yapılan   suni  tohumlamada ...

sınıflandırma kapsamındaki özellikler

6 sınıflandırma kapsamındaki özellikler sınıflandırmada kullanılan özellikler, hayvanların verim potansiyellerini tahmin etmede yararlanılabilecek özellikler olmalıdır. damızlıkta kullanmayı önleyen özellikler de sınıflandırma kapsamında değerlendirilir. sözkonusu özellikler belirtilmiştir. 7 toplanacak ve değerlendirilecek asgari veriler sınıflandırılan sığırlar ile ilgili en azından şu bilgilerin toplanması ve bilgi işlem merkezine bildirilmesi gerekir. bilgi işlemde olan bilgilerin tekrar bildirilmesine gerek yoktur. - ineklerde: kulak numarası, buzağılama ve sınıflandırma tarihleri, laktasyon sayısı, sınıflandıran uzmanın kodu (veya adı,soyadı) - boğalarda: kulak numarası, doğum ve sınıflandırma tarihleri, sınıflandıran uzmanın kodu (veya adı,soyadı) 8 sınıf...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !