× "

laylalar

" arama sonuçları

adsiz mələk

bir zamanlar dünyaya gəlməyə hazirlaşan bir körpə var imiş. bu körpə bir gün allahdan soruşur: -allahim məni sabah dünyaya göndərəcəyini deyirlər, amma mən o qədər kiçik və gücsüzəm ki, orada necə yaşayacağam? - bütün mələklərin arasindan sənin üçün birini seçdim. o səni qoruyacaq və sevəcək. mələyin sənə hər gün laylalar oxuyacaq və gülümsəyəcək. beləcə də sən onun sevgisini hiss edəcək və xoşbəxt olacaqsan. -yaxşi, insanlar mənə nəsə deyəndə, dillərini bilmədən necə başa düşəcəyəm? - mələyin sənə dünyada eşidə biləcəyin ən gözəl və ən şirin sözləri söyləyəcək, sənə danişmaği diqqət və sevgi ilə öyrədəcək. - yaxşi rəbbim mən səninlə...

azərbaycanın bilinməyən tarixi: mir həmzə nigari

azərbaycanın bilinməyən tarixi: mir həmzə nigari

12 november 2011, saturday filologiya elmlƏri üzrƏ fƏlsƏfƏ doktoru, dosentmehmet rıhtım     sovet imperiyası uzun illər azərbaycan tarixini saxtalaşdırmağa, dahi ədiblərin, şəxsiyyətlərin adlarını unutdurmağa çalışmışdır. ateist sovet hökuməti islam dinini unutdurmaq üçün uzun müddət mübarizə aparmışdır.    yüzlərlə şeyx və din adamı edam edilmiş, bununla yanaşı bu dövr azərbaycan ədəbiyyatında roman və dram əsərlərinin bir qismi islam və din adamlarının gözdən salınmasına həsr edilmişdir. unutdurulmağa çalışılan həmin dühalardan biri də təsəvvüf ədəbiyyatının b...

terbiyemizde evezsiz qıtlıq - laylalar

layla, beşiyim, layla, evim, eşiyim layla. sen yat şirin yuxuda, çekim keşiyin layla. bu gün neçe körpemiz bu sözlerin, bu laylayın bal kimi şirin melodiyasının altında uyuyur? laylalar ananın körpesine duasıdır, şüuraltına yerleşdirdiyi qiymetli milli-menevi deyeridir. laylasız qalan körpeler bu deyerlerden mehrum qalırlar. laylaların neyi daha gözeldir, bilirsinizmi? laylalarımızdakı peyğember sevgisi, övladını sevgili peyğemberimize (s.a.s) qovuşdurmaq isteyi, arzusu. nedir, yoxsa bu sözlerim size qeribe geldi? meneviyyatımızda qızılgül allah resulu hezreti-mehemmedin (s.a.s) simvoludur. keçen esrin 70-ci illerinedek qızılgülü yere atmaq edebsizlik, hetta günah sayılırdı. qız...

azerbaycan türk edebiyatı - genel bir bakış… (bölüm - 1)

azerbaycan türk edebiyatı (genel bir bakış…) (bölüm - 1) türk edebiyatlarının, büyük tarihe ve ge leneklere sahip bir kolunu da azerbaycan edebiyatı oluşturmaktadır. azerbaycan edebiyatı’nm tarihi, onu yaratan halkın tarihî gibi eski ve zen gindir. azerbaycan türklerinin bin yıllık tarihleri boyunca geçtikleri mücadelelerle dolu hayat yolu, yaşadıkları sevinçli ve kederli dönemler, elde ettikleri bilgi ve tecrübeler, inandıkları manevî ve ahlâkî kanaatler tüm yönleri ile bu edebiyatta yansımıştır. son derece elverişli coğrafî mevkide, asya ile avrupa’nın kapısında yerleşen, tabiatının güzelliği, topraklarının verimliliği, doğal kay naklarının zenginliği ile seçilen azerbaycan, zaman zaman kanlı savaşlara sahne olmuş, muh telif zümre ve kav...

elveda bakü - (almas yıldırım)

elveda bakü (almas yıldırım)   türkistan’a giderken elveda, ey müşfik ana, elveda bu anda kalbimde ne derin gam var, içimde bir sızı, gözümde nem var, elveda, ey müşfik ana, elveda   sende geçip gitti yirmi dört yaşım, bir zaman beladan çıkmadı başım, sen oldum hemdemim, dertli yoldaşım, laylalar söylledin bana, elveda!….   ben sana yâd değil, öz bir oğuldum, öz kanından, gül yakanda doğuldum, günâh’ım, can dedim sana koğuldum, acımadın bu kurbana, elveda!… yok oldu çemberekend’i gözlerden, batıp gitti pirvenzeli izlerden, kim ne anlar bu çapraşık sözleren, bunlar bir hatırat bana, elveda!…   bir zaman koynunda ben de yaşadım, sokaktan sokağa seslendi adım, bilmem sönecek mi sendeki yâdım? belki de dönemem sana, elveda!...

qocalmaq istəmirəm

  qocalmaq istəmirəm, ana qocalmaq istəmirəm. gəncliyi yaşamadım gəncikən qocalmaq istəmirəm. məni torparqlar alsın şirin laylalar çalsın cismim gənc olub qalsın qocalmaq istəmirəm. son evə yollanarkən ağlar geyməyəcəyəm torpağa qarışarkən rəngli kəfən istərəm torpağımı rəngləsin son kəz üz gülümsəsin…  zeynəb münzəvi ...

azerbaycan türk edebiyatı - genel bir bakış… (bölüm - 1)

azerbaycan türk edebiyatı (genel bir bakış…) (bölüm - 1) türk edebiyatlarının, büyük tarihe ve ge leneklere sahip bir kolunu da azerbaycan edebiyatı oluşturmaktadır. azerbaycan edebiyatı’nm tarihi, onu yaratan halkın tarihî gibi eski ve zen gindir. azerbaycan türklerinin bin yıllık tarihleri boyunca geçtikleri mücadelelerle dolu hayat yolu, yaşadıkları sevinçli ve kederli dönemler, elde ettikleri bilgi ve tecrübeler, inandıkları manevî ve ahlâkî kanaatler tüm yönleri ile bu edebiyatta yansımıştır. son derece elverişli coğrafî mevkide, asya ile avrupa’nın kapısında yerleşen, tabiatının güzelliği, topraklarının verimliliği, doğal kay naklarının zenginliği ile seçilen azerbaycan, zaman zaman kanlı savaşlara sahne olmuş, muh telif zümre ve kav...

elveda bakü - (almas yıldırım)

elveda bakü (almas yıldırım)   türkistan’a giderken elveda, ey müşfik ana, elveda bu anda kalbimde ne derin gam var, içimde bir sızı, gözümde nem var, elveda, ey müşfik ana, elveda   sende geçip gitti yirmi dört yaşım, bir zaman beladan çıkmadı başım, sen oldum hemdemim, dertli yoldaşım, laylalar söylledin bana, elveda!….   ben sana yâd değil, öz bir oğuldum, öz kanından, gül yakanda doğuldum, günâh’ım, can dedim sana koğuldum, acımadın bu kurbana, elveda!… yok oldu çemberekend’i gözlerden, batıp gitti pirvenzeli izlerden, kim ne anlar bu çapraşık sözleren, bunlar bir hatırat bana, elveda!…   bir zaman koynunda ben de yaşadım, sokaktan sokağa seslendi adım, bilmem sönecek mi sendeki yâdım? belki de dönemem sana, elveda!...

elveda bakü almas yıldırım elveda bakü

elveda bakü(almas yıldırım) türkistan’a giderkenelveda, ey müşfik ana, elvedabu anda kalbimde ne derin gam var,içimde bir sızı, gözümde nem var,elveda, ey müşfik ana, elveda sende geçip gitti yirmi dört yaşım,bir zaman beladan çıkmadı başım,sen oldum hemdemim, dertli yoldaşım,laylalar söylledin bana, elveda!…. ben sana yâd değil, öz bir oğuldum,öz kanından, gül yakanda doğuldum,günâh’ım, can dedim sana koğuldum,acımadın bu kurbana, elveda!…yok oldu çemberekend’i gözlerden,batıp gitti pirvenzeli izlerden,kim ne anlar bu çapraşık sözleren,bunlar bir hatırat bana, elveda!… bir zaman koynunda ben de yaşadım,sokaktan soka...

azerbaycan türk edebiyatı 1 azerbaycan türk edebiyatı

azerbaycan türk edebiyatı(genel bir bakış…)(bölüm - 1)türk edebiyatlarının, büyük tarihe ve ge leneklere sahip bir kolunu da azerbaycan edebiyatı oluşturmaktadır. azerbaycan edebiyatı’nm tarihi, onu yaratan halkın tarihî gibi eski ve zen gindir. azerbaycan türklerinin bin yıllık tarihleri boyunca geçtikleri mücadelelerle dolu hayat yolu, yaşadıkları sevinçli ve kederli dönemler, elde ettikleri bilgi ve tecrübeler, inandıkları manevî ve ahlâkî kanaatler tüm yönleri ile bu edebiyatta yansımıştır. son derece elverişli coğrafî mevkide, asya ile avrupa’nın kapısında yerleşen, tabiatının güzelliği, topraklarının verimliliği, doğal kay naklarının zenginliği ile seç...

:))))))

hiçbir blogcudan alıntı değilidir hepsini kendim yaptım!!!bloomlar(hepsi harika)floralar(hepsi tatlı)stellalar(kovboy stella biraz komik durmuş değil mi?ama hepsi güzelll...)laylalar(layla bence çok güzel bir kız)tecnalar(tecna diyince aklıma hep yugiandyami geliyor)miusalar(tatlı kız) ...

winxler ve odları

 hiçbir blogcudan alıntı değilidir hepsini kendim yaptım!!!<a target=_blank href='http://www.yukle.tc'><img border='0' src='http://img82.yukle.tc/images/9593winxcard-1.jpg'></a>bloomlar(hepsi harika)<a target=_blank href='http://www.yukle.tc'><img border='0' src='http://img82.yukle.tc/images/2549winxcard.jpg'></a>floralar(hepsi tatlı)<a target=_blank href='http://www.yukle.tc'><img border='0' src='http://img82.yukle.tc/images/5541winxcard-2.jpg'></a>stellalar(kovboy stella biraz komik durmuş değil mi?ama hepsi güzelll...)<a target=_blank href='http://www.yukle.tc'><img border='0' src='http://img82.yukle.tc/images/23winxcard-3.jpg...

topçam yaylası,selemen yaylası ve yaylalar

doğal güzelliklerimiz topçam yaylası        tokat il merkezine 15.km ve 1600 metre yükseklikteki topçam yaylası temiz havası ve gür ormanları ile olağanüstü bir güzelliğe sahiptir.yazın yayla evlerinde kalan insanların sıcak konukseverliği misafirleri memnun etmektedir. selemen yaylası          tarih, kültür ve doğal zenginliğin bir arada en üst seviyeye ulaştığı yaylamızdır.1514 yılında çaldıran seferine çıkan yavuz sultan selim, ordusu ile bu yaylada konaklamış ve cuma namazını bu yaylada  kılmıştır.o günden günümüze kadar ilkbahardan itibaren ilk kar düşene kadar her cuma günü selemen ‘de yayla pazarı kurulmaktadır.kurulan pazarda hala mübadele usulü alışverişin yapılıyor olması, yörenin kültü...

bilinçaltı tohumlanması

burjuva medyasından ölümcül ninniler! internet bağımlılığı hızla yayılıyor, televizyon karşısından kalkmayan, arkadaşları olmayan, ailesiyle ilgilenmeyen, dış dünyadan kopuk, asosyal, duygusuz ve programlanmış bir gençlik yükseliyor. iyibilgi, tehlikenin kaynağını hayykitap’tan çıkan “uzaktan kumandalı çocuklar” kitabının yazarı adnan tönel’e sordu… iyibilgi özel adnan tönel, radyoculuk, eğitimcilik yazarlık gibi pek çok kpnuyla uğraşmasının yanında aslen tiyatrocu. haliç üniversitesi tiyatro bölümü’nde öğretim üyesi olan tönel, doktorasını ‘ninniler ve laylalar” üzerine yapıyor. aileleri tarafından ‘internet ve televizyon bağımlılığı’ şikayetiyle pedagoglara getirilen çocukların artmasıyla, büyük bir tehdidin de far...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !