× "

levha hareketlerinin etkileri

" arama sonuçları

levha hareketleri ölçme ve değerlendirme (sayfa 39-40)

  levha hareketleri ve etkileri ölçme ve değerlendirme (sayfa-39-40) aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız 1-levha hareketlerinin nedenleri nelerdir?    cevap: yer kabuğunun altındaki manto katmanında oluşan konveksiyonel akıntılardır.(magmanın manto içinde yer değiştirmesi) 2-volkanik faaliyetlerin levha sınırlarında görülme nedeni nedir?    cevap:  magmanın çıkabileceği kırık ve çatlakların bulunması. 3-sıcak su kaynakları nasıl oluşur?    cevap:  yüzeysel suların yerin derinlikleri sızması ve oralarda sıcak katmanlara (yüksek sıcaklıktaki magma haznesi, lav )temas ederek ısınıp tekrar yer yüzüne çıkması ile oluşur. (not: sıcak su kay...

lys coğrafya konuları

coğrafya ( lys )   doğal sistemler 1.a topografya ve kayaçlar 1.b levha hareketlerinin etkileri 1.c levha hareketlerinin etkileri 1.d doğadaki üç unsur ( su - türkiye'nin su varlığı) 1.e doğadaki üç unsur ( toprak- türkiye'de toprak tipleri ve toprak kullanımı) 1.f doğadaki üç unsur ( bitki- türkiye'de görülen bitki türleri) 1.g biyoçeşitlilik   1.h ekosistemin işleyişi 1.ı enerji akışı ve madde döngüsü 1.i hidroelektrik potansiyel 1.j doğadaki ekstrem olaylar 2 beşeri sistemler 2.a nüfusun gelişimi ve dağılışı 2.b nüfusun nitelikleri 2.c göçlerin neden ve sonuçları 2.d nüfus polit...

10.sınıf coğrafya 1.bölüm,2.bölüm,3.bölüm

kayaçlar(taşlar)                 dünyanın iç yapısına bakıldığında en dışta yerkabuğu, onun altında sıvı haldeki manto ve onun altında da çekirdek kısımlarının olduğu görülür.daha açıkça söylemek gerekirse;bir soğanı dünya olarak kabul edersek,soğanın dışı yerkabuğu,onun altındaki katman manto,onun altındaki kabuk ise çekirdeği oluşturmaktadır.bu katmanlardan her birine geosfer denmektedir.                 nasıl atomların birleşmesiyle hücre,hücrelerin birleşmesi ile de organizma(canlı) oluşuyorsa ;elementlerin birleşmesi ile mineral,minerallerin birleşmesi ile de yerkabuğunu(litosfer) oluşturan kayaçlar oluşur....

lys konuları

» lys edebiyat konular söz sanatları söz sanatları nazım - nesir bilgileri nazım bilgileri nesir bilgileri türk edebiyatı tarihi (ı) islamiyet öncesi ve geçiş dönemi türk edebiyatı halk edebiyatı divan edebiyatı tanzimat öncesi karma türk edebiyatı tarihi (ıı) tanzimat edebiyatı servet-i fünun edebiyatı tanzimat - servet-i fünun - fecr-i âti edebiyatı türk edebiyatı tarihi (ııı) milli edebiyat cumhuriyet dönemi edebiyatı tanzimat sonrası karma batı edebiyatı sanat akımları batı edebiyarı   » lys tarih konuları genel türk tarihi ilk türk devletleri tür...

levha hareketleri

  aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır? levhaların hareket halinde olmasından dolayı buralarda deprem ve volkanik olaylar fazla görülür. 2. dünya’da deprem riskinin az olduğu yerler nerelerdir? nedenini açıklayınız. kanada, avustralya, iskandinav yarımadası, doğu avrupa, sibirya ve afrika gibi kıta çekirdekleri ile atlas okyanusunu çevreleyen karalarda deprem riski azdır. sebebi; buraların fay hatlarından uzak yerlerde bulunmasıdır. 3. 2004’te endonezya'da meydana gelen depreme hangi levhaların hareketi neden olmuştur? dünya’daki büyük levhalar haritasından yararlanarak açıklayınız...

levha hareketlerinin etkileri (geoit.blogcu.com)

levha  hareketlerinin  etkileri                           yeryuvarlağı  çekirdek , manto  ve  yerkabuğu  olmak  üzere  3  farklı  katmandan  oluşur.                           karaları  meydana  getiren  ve  aynı  zamanda  okyanusların  altında  devam  eden  yerkabuğu  bütün  değildir , düzensiz  kırıklarla  parçalanmış  durumdadır. yerkabuğundaki  çatlaklar  boyunca  birbirinden  a...

volkanlar depremler - konu anlatım/test

volkanlar depremler -(levha hareketinin etkileri)- konu anlatım:http://www.4shared.com/file/90111109/782bd6bd/levha_hareketlerinin_etkileri_konu.htmltest:http://www.4shared.com/file/90111241/10da25d2/levha_hareketlerinin_etkileri_test.html...

levha hareketlerinin etkileri

levha hareketlerinin etkileri volkanların  deprem ve sıcaksu kayn. dağılış hart.    dünya deprem haritası   dünya volkan haritası        sıcak su haritası  resimlere tıklayınız haritaları karşılaştırınız. levha: dünya'nın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünmesine rağmen, dev boyuttaki birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır. bu parçaların her birine levha denir. yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ederler. hareket hızları, yılda 3 cm ila 15 c...

10.sınıf fizik - levha hareketlerinin etkileri ka+test

http://rapidshare.com/files/150067349/565_levha10sinif.rar...

levha hareketlerinin etkileri

indirkaynak:coğrafyam.net (bahaddin şahin hocamızın bu mükemmel sunumu için teşekkürler)...

yeryüzündeki volkanların dağılışı

iç kuvvetler volkanizma  volkanizmayerin derin kısımlardaki magmanın yerkabuğunun zayıf kısımlardan sıvı, gaz, ya da katı halde yeryüzüne çıkması olayına volkanizma  denir. magma yeryüzüne çıktığında lavadını alır. yeryüzünde veya yerin içinde soğuyup katılaştığında magmatik kayaları ve maden yatakları oluşturur.                     lav                                                 ...

levha hareketlerinin etkileri

 volkanların  deprem ve sıcaksu kayn. dağılış hart.    dünya deprem haritası   dünya volkan haritası        sıcak su haritası  resimlere tıklayınız haritaları karşılaştırınız.harita paylaşım işin mehmet zor hocamıza teşekkür ederiz.www.e-cografya.com levha: dünya'nın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünmesine rağmen, dev boyuttaki birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır. bu parçaların her birine levha denir. yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak ha...

levha hareketleri

levha hareketleri1.yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır?levhaların hareket halinde olmasından dolayı buralarda deprem ve volkanik olaylar fazla görülür.2. dünya’da deprem riskinin az olduğu yerler nerelerdir? nedenini açıklayınız.kanada, avustralya, iskandinav yarımadası, doğu avrupa, sibirya ve afrika gibi kıta çekirdekleri ile atlas okyanusunu çevreleyen karalarda deprem riski azdır. sebebi; buraların fay hatlarından uzak yerlerde bulunmasıdır.3. 2004’te endonezya'da meydana gelen depreme hangi levhaların hareketi neden olmuştur? dünya’daki büyük levhalar haritasından yararlanarak açıklayınız.avustralya ve avrasya levhalarının hareketi sonucu oluşmuştur.4...

levha hareketleri

aşağıdaki soruları cevaplayınız.1. yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır?levhaların hareket halinde olmasından dolayı buralarda deprem ve volkanik olaylar fazla görülür.2. dünya’da deprem riskinin az olduğu yerler nerelerdir? nedenini açıklayınız.kanada, avustralya, iskandinav yarımadası, doğu avrupa, sibirya ve afrika gibi kıta çekirdekleri ile atlas okyanusunu çevreleyen karalarda deprem riski azdır. sebebi; buraların fay hatlarından uzak yerlerde bulunmasıdır.3. 2004’te endonezya'da meydana gelen depreme hangi levhaların hareketi neden olmuştur? dünya’daki büyük levhalar haritasından yararlanarak açıklayınız.avustralya ve avrasya levhalarının hareketi son...

yanal levha hareketlerinin olduğu alanlar

yanal levha hareketlerinin oldğu alanlarda volkanizma ve depremsellik riski artar...levha hareketleri a-yerkabuğunun hareketlerini açıklamak için ortaya atılan teoriler: -büzülme-buruşma teorisi -büyüme-genişleme teorisi -magmatik yükselme- kabarma teorisi -konveksiyon akıntıları teorisi -kıtaların kayması ve onu izleyen levha tektoniği teorisi b-kıtaların kayması teorisi(wegener kuramı): yerkabuğundaki hareketleri açıklamak için ileri sürülen en önemli teorilerden biri kıtaların kayması teorisidir.1915 yılında alfred wegener tarafından ortya atılan bu teoriye göre kıtalar ı zamanın ikinci yarısına kadar tek parça halinde idi ve pangea adı verilen tek bir kıtayı oluşturuyordu.ıı ve ııı zamanlarda pangea parçalanmış, parçalanma sonucunda birbirinden uzaklaşan kıtalar arasındaki...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !