× "

lidyalıların mezarları

" arama sonuçları

6.sınıf ilk çağ uygarlıkları - kimler geldi kimler geçti test

1) hititlerde kraldan sonra en çok sayılan tavananna denilen ana kraliçeydi. tavanannaların yönetim işlerinin yanında, ilahi ödevleri de olup, kralın yokluğunda tapınak ayinlerine başkanlık ederlerdi. bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? a)kraliçelerin sonsuz yetkilere sahip olduğunun b)anadolu'da köleliğe son verildiğinin c)kraliçenin siyasi yetkilerden yoksun bırakıldığının d)kraliçenin dini ve siyasi güç elde ettiğinin 2) anadolu uygarlıklarından olan hititlerin, pek çok tanrısı vardı. hititler kendi tanrılarından başka, bütün anadolu ve ön asya tanrılarını kutsal saymışlar ve onlara tapmışlardır. buna göre; ı hititler dini içerikli bir devlet t...

ilk çağ uygarlıkları - kimler geldi kimler geçti test

1) hititlerde kraldan sonra en çok sayılan tavananna denilen ana kraliçeydi. tavanannaların yönetim işlerinin yanında, ilahi ödevleri de olup, kralın yokluğunda tapınak ayinlerine başkanlık ederlerdi. bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? a)kraliçelerin sonsuz yetkilere sahip olduğunun b)anadolu'da köleliğe son verildiğinin c)kraliçenin siyasi yetkilerden yoksun bırakıldığının d)kraliçenin dini ve siyasi güç elde ettiğinin 2) anadolu uygarlıklarından olan hititlerin, pek çok tanrısı vardı. hititler kendi tanrılarından başka, bütün anadolu ve ön asya tanrılarını kutsal saymışlar ve onlara tapmışlardır. buna göre; ı hititler dini içerikli bir devlet t...

beydağ

beydağ

beydağ tarihi çevremizdeki kaya mezarları ve pilâv tepe, intepe, cintepe, beyler tepesi tümülüsleri, bir zamanlar yöremizde lidyalıların egemen olduğunun belgeleridir. tümülüsler, lidya krallarının ya da asil ve zengin lidyalıların mezarları olarak yapılmıştır. tüm bu kalıntılar eski çağlardan bu yana beydağ’ın önemli bir yerleşim merkezi olduğunun kanıtıdır. beydağ’ın tarihte bilinen ilk adı palaipolistir. palaipolis’i kuranlar ise lidyalıların soyundan olan kibyrahlardır.  lidyalıların soyundan olan kibyrahların önemli bir özelliği de demir işçiliği ve kakmacılıktır. adagüre köylülerinin demircilik zanaatı, o zamanlardan beri devam edegelmiş olabilir. m.&...

tarih öncesi ve tarihi çağlar, dönemler, uygarlıklar

  1 – paleolitik: eski ya da yontma taş çağı. m.ö. 600000 – 10000. avcılık ve toplayıcılık çağı. kendi içinde de üç bölüme ayrılır: alt p., orta p., üst p.. alet olarak taştan tek ya da iki taraflı el baltası, uzun yaprak biçiminde bıçaklar kullanılmıştır. kemikten iğneler, mızrak uçları da görülmektedir. en büyük aşama ise iki çakmak taşının birbirine sürtülmesiyle meydana gelen ateşin keşfidir. antalya çevresindeki karain, beldibi ve belbaşı mağaraları bu çağın sonlarında kullanılmıştır. 2 – mezolitik: orta taş çağı. m.ö. 10000 – 8000. paleolitik ve neolitik arası bir geçiş dönemidir. taştan aletl...

gelibolu yarımadası hakkında bilgi

marmara bölgesi’nin batısında, boğazı'nın avrupa yakası boyunca uzanan 85 km. uzunluğunda, ince bir kara parçası olan gelibolu yarımadası'nın güney ucunda, yaklaşık 33.000 hektarlık bir alan, sahip olduğu tarihi ve doğal kaynak değerleri nedeniyle, önce 26.05.1973 tarihli ve 7/6477 sayılı bakanlar kurulu kararı ile orman rejimine alınmış, daha sonra 02.11.1973 tarihli orman bakanlığı onayı ile tarihi milli park (tmp) ilan edilmiştir. gelibolu yarımadasının saroz körfezindeki kabatepe limanı ile çanakkale boğazında yer alan akbaş iskelesi arasında çizilecek bir hat oluşturur. eceabat ilçesi ve bu ilçeye bağlı sekiz köy gelibolu yarımadası tarihi milli park sınırları içinde kalmakta olup, alanda yaşayan...

lidya tarihi medeniyeti

yunan efsanelerine dayanarak, m.ö. 700'lerde mermnad veya şahin kralları adı ile kaynaklarda geçen lidya sülalesinin adı, lidas'tan gelmiştir. ilk kralları giges'tir. giges, ülkesinin ticaret ve imarına önem vererek, merkezleri efes'ten mezopotamya'daki sus şehrine kadar giden “kral yolu”nu yaptırdı. kimmerlerin m.ö. 670'te saldırısına karşı dayanan giges, daha sonraki taarruzlarda kendini müdafaa edemeyince, 662'de öldürüldü. yerine oğlu ardis geçti. sard hariç, kimmerler tarafından tahrip edilen ülkelerini müdafaa edebilmek için, asurlulardan yardım istedi. lidya ülkesi asurluların ittifakı ile kimmerlerin işgalinden kurtuldu. fakat, kendilerini bir daha toplayamadılar. sadiyat, alyat...

unutulmayan tarih direnen coğrafya

 adil gürkan  / turizm işletme danışmanı, eğitimci12.10.2009 10:22 adil gürkan, diğer yorumları...unutulmayan tarih direnen coğrafyamodern pazarlama... değinmelermüşteri ilişkileri yönetimimodern pazarlamapazarlamanın ateşleyicisi insandıryolgeçen hanı pazarlama müdürleriher gerileme bir bozgun başlangıcı mıdır?genel müdürler açılımı iigenel müdürler açılımıgerçekçi manifesto iiolympos'un tanrıları; tur operatörlerigerçekçi manifestonerede kalmıştık?brezilya karnavalı'nı yenebiliriztürkiye dilleri müzesitürkiye dilleri fuarıkırık cam teorisiolmadı volkan başkanbırakın çalışmayı! köşeleri döndüktabeladan markaya! yüreklere yolc...

baframızı tanıyalım

tarihibafra'nın tarihi m.ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. ikiztepe ören yerinde yapılan araştırmalarda kalkolitik döneme (m.ö. 5000-4000) ait yerleşmelerin izine rastlanmıştır. ikiztepe ören yerinde i.ö. 4000 yıllarından i.ö. 1700 yıllarına kadar 2300 yıl boyunca sürekli yerleşim yapıldığı anlaşılmıştır. burada eski tunç çağı (m.ö. 3000-2000) ve erken hitit (m.ö. 1900-1800) dönemi kültürlerinin izlerinin taşıyan çok sayıda eser ve kalıntı bulunmuştur. m.ö. 670 yıllarında paflogonların'da kızılırmak vadisinde yaşadıkları bilinmektedir.      m.ö. 6. yy'da lidyalıların eline geçen bölgeyi m.ö. 546 da persler istila etmiştir. ikiztepede helenistik dönem...

tarih ders notları

 tarih bilimine giriş   tarihin tanımı: toplumların geçmişteki faaliyetlerini, toplumları arasındaki ilişkileri yer ve zaman göstererek, sebep- sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilime tarih denir.   tarihin deneyi ve tekrarı yapılamaz.   bir olayın tarih olabilmesi için: 1-yer’inin bilinmesi 2-zaman’ının bilinmesi 3-sebep’inin bilinmesi 4-sonuç’unun bilinmesi 5-olayın yerde yayılma ve 6-zamanda yayılma yapması gerekir.   tarihin tasnifi (sınıflandırılması):  zamana göre sınıflandırma tarihi zamana göre sınıflandırmadaki amaç, inceleme ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır.   tarih:&nbs...

lidya uygarlığı - lidyanın kökeni - lidya mitosları

“lidya antik çağda batı anadolu’da verimli ve zengin bir bölgeye verilen addır”(yenen, 1998: 45). “doğuda phrypia (afyon, eskişehir, kütahya) kuzeyde ise mysia (balıkesir), batıda ailoia ve ioania (izmir), güneyde ise karia (aydın, muğla) ile çevrili olan ve homeros’un yaşadığı devirde maianlar adı verilen kavmin yaşadığı bilinen bölgeye antik dönemde lidya adı verilmekteydi. bu verimli topraklar, doğudan batıya doğru, güneyde kaystros (küçük menderes) ortada hermos (gediz), kuzeyde ise kaikos (bakırçay) nehirleri tarafından sulanmakta ve bölgenin kuzey sınırı tennos (demirci dağı) ve dindymos (murat dağı), güney sınırını ise mesopis (aydın dağları) ve tmolos (bozdağ) belirlemektey...

lidya uygarlığı - lidyanın kökeni - lidya mitosları

“lidya antik çağda batı anadolu’da verimli ve zengin bir bölgeye verilen addır”(yenen, 1998: 45).“doğuda phrypia (afyon, eskişehir, kütahya) kuzeyde ise mysia (balıkesir), batıda ailoia ve ioania (izmir), güneyde ise karia (aydın, muğla) ile çevrili olan ve homeros’un yaşadığı devirde maianlar adı verilen kavmin yaşadığı bilinen bölgeye antik dönemde lidya adı verilmekteydi. bu verimli topraklar, doğudan batıya doğru, güneyde kaystros (küçük menderes) ortada hermos (gediz), kuzeyde ise kaikos (bakırçay) nehirleri tarafından sulanmakta ve bölgenin kuzey sınırı tennos (demirci dağı) ve dindymos (murat dağı), güney sınırını ise mesopis (aydın dağları) ve tmolos (bozdağ) belirlemekteydi&...

lidya uygarlığı - lidyanın kökeni - lidya mitosları

“lidya antik çağda batı anadolu’da verimli ve zengin bir bölgeye verilen addır”(yenen, 1998: 45). “doğuda phrypia (afyon, eskişehir, kütahya) kuzeyde ise mysia (balıkesir), batıda ailoia ve ioania (izmir), güneyde ise karia (aydın, muğla) ile çevrili olan ve homeros’un yaşadığı devirde maianlar adı verilen kavmin yaşadığı bilinen bölgeye antik dönemde lidya adı verilmekteydi. bu verimli topraklar, doğudan batıya doğru, güneyde kaystros (küçük menderes) ortada hermos (gediz), kuzeyde ise kaikos (bakırçay) nehirleri tarafından sulanmakta ve bölgenin kuzey sınırı tennos (demirci dağı) ve dindymos (murat dağı), güney sınırını ise mesopis (aydın dağları) ve tmolos (bozdağ) belir...

muğla

   muğla tarihi muğla ve çevresinin târihi çok eskilere dayanır. m.ö. 3000 senelerinde kargalıların bu bölgeye hâkim oldukları, m.ö. 2500 senelerinde luvilerin yerleştiği ifâde edilir. fakat bu hususta târihî kesin deliller henüz ele geçmiş değildir. eldeki bilgiler, bu bölgeye hititlerin hâkim olduğunu ve lugga ismini verdiklerini göstermektedir. hitit imparatorluğunun iç savaş ve iktidar kavgaları ile zayıflayıp yıkılması üzerine bölgeye frikya krallığı hâkim oldu. frikya devletinin yıkılışı ile bölge lidya krallığının eline geçti. ege adalarında oturanlar bu bölgenin kıyılarında dor siteleri kurdular. pers kralı kiros, m.ö. 6. asırda lidya devletini yıkınca bu bölgeyi de işgal etti. m.ö. 6. asırda makedonya kralı iskender, asya seferine çıkt...

manisa

 manisa tarihi manisa’nın bilinen târihi, anadolu’da ilk siyâsî birliği kuran hititlerle başlar (m.ö. 1450-1200). hititlerin hâkimiyeti alındaki topraklarda yaşayan iyonlar, bu bölgede iyon medeniyetini kurdular. hititlerin iç savaş ve bölücü faaliyetlerle yıkılmasından sonra, frikyalılar, kısa bir müddet bu bölgeye hâkim oldular. m.ö. 670 senesinde bu bölge lidyalıların eline geçti. lidyalılar kızılırmak’ın batısında kalan bütün anadolu’ya hâkim oldular. lidyalıların başşehri sardis (sard), o devrin en önemli ticâret yolu sayılan “kral yolu”nun efes’ten sonra ikinci büyük ve gelişmiş şehri idi. lidya kralı kroisos (krezüs) zenginliği ile isim yapmıştır. m.ö. 547’de, pers kralı kiros lidya devletini ortadan kaldırınca pers...

daday

ecevit'in dede evi müze oluyor dsp'li hadi dilekçi, başbakan ecevit'in babasının büyüdüğü evi buldu, kültür bakanlığı'nı devreye soktu. ev restore edilerek müze haline getirilecek dsp kastamonu milletvekili hadi dilekçi başbakan bülent ecevit'e anlamlı bir sürpriz hazırladı. dilekçi, başbakan ecevit'in de yıllarca önce kısa süre kaldığı dedesi mustafa şükür efendi'nin, kastamonu'nun daday ilçesindeki evini müzeye dönüştürmek için girişimde bulundu. dilekçi'nin girişimiyle harekete geçen kültür bakanlığı evin restore edilerek, müze haline getirilmesi için çalışma başlattı. dilekçi, kültür bakanı istemihan talay ile görüşerek, ecevit'in dedesi mustafa şükrü efendi'nin şu andaki değeri 7 milyar olan evinin bakanlık tarafından müze haline ge...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !