× "

lidyalılar

" arama sonuçları

6.sınıf 2.ünite

  yeryüzünde yaşam ünite değerlendirme- 1   1-aynı meridyen üzerinde yer alan a ve b merkezleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a-ekvatora olan uzaklıkları aynıdır.  b- yerel saatleri aynıdır. c-yaşanan mevsim aynıdır.              d- çizgisel hızları aynıdır.   2-yerel saatleri arasında 1 saat fark olan iki merkez arasında kaç boylam vardır?    a. 15   b.  30          c. 45           d.  60   doğu anadolu'da kurulmuş olan urartu medeniyetine ait mezarlarda, ölen biri...

6.sınıf dört mevsim türkiye ve anadolu uygarlıkları test sorular

1.a ülkesinde her mevsim sıcaklık 30 c civarındadır ve yağış azdır.bu ülke  için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a)kalın giysilere ihtiyaç duymazlar      b)bazı tarım ürünleri   yetiştirilemez c) tarımda  sulamaya ihtiyaç duyulur. d)ekvatora uzaktır. 2.kutuplarda neden her mevsim kış yaşanır? a)ekvatora uzak olduğu için                  b)sürekli kar yağdığı için c)enlem etkisi yüzünden                       d)güneş ışınlarının geliş açısı yüzünden 3.akdeniz iklimi yurdumuzda etkili bir iklimdir.aşağıdaki hangi şehirde bu iklim g&ou...

sosyal soruları

sosyal bilgiler 6 1- ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple ali’lerin elektrikleri kesilmişti.            bu durumda ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? a)   haklarını b)   özgürlüklerini c)   sorumluluklarını d)   düşüncelerini 2- aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla olur? a)   avrupa b)   türkiye c)   dünya d)   marmara bölgesi 3- aşağıdakilerden hangisi dünya üzerindeki bir yerin matematik konum...

sosyal soruları

sosyal bilgiler 6 1- ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple ali’lerin elektrikleri kesilmişti.            bu durumda ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? a)   haklarını b)   özgürlüklerini c)   sorumluluklarını d)   düşüncelerini 2- aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla olur? a)   avrupa b)   türkiye c)   dünya d)   marmara bölgesi 3- aşağıdakilerden hangisi dünya üzerindeki bir yerin matematik konum...

6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları

a) aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. anal, hititler, mezopotamya, lidyalılar, milat, okyanus, kıta, pankuş, iyonlar, tapates 1. tarihte parayı ilk kez kullanan uygarlık ………………………………….2. kendisine bağlı yakın adalarla birlikte büyük kara parçalarına ………………………….. denir.3. anadolu’da kurulmuş olan ilk uygarlık …………………………………..4. friglerin …………………………………&hellip...

6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları

a) aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. anal, hititler, mezopotamya, lidyalılar, milat, okyanus, kıta, pankuş, iyonlar, tapates 1. tarihte parayı ilk kez kullanan uygarlık ………………………………….2. kendisine bağlı yakın adalarla birlikte büyük kara parçalarına ………………………….. denir.3. anadolu’da kurulmuş olan ilk uygarlık …………………………………..4. friglerin …………………………………&hellip...

tarih öncesi devirler ve tarih devirleri

tarih öncesi devirler ve tarih devirleriinsan topluluklarının o dönemde kullandığı ve günümüze kadar gelebilen kalıntılardan yola çıkılarak iki bölüme ayrılır.taş devrikaba taş devriinsanlığın en ilkel ve en uzun dönemidir. bu dönemde henüz araç ve gereç yapımı başlamamıştır. insanlar kendilerini korumak için doğadaki sivri taşları olduğu gibi kullanmıştır. yontma taş devribu dönemde insanlar taşları yontarak ilk defa araç ve gereç yapmışlardır. bu aletler savunma ve avlanma amacıyla yapılmıştır. insan doğanın asalağı durumundadır. tüketici avcı ve toplayıcıdır. ekonomik etkinliklerden ötürü göçebe bir yaşam sürmüşlerdir mağara duvarlarına hayvan resiml...

şehirlerimiz

bandırma, balıkesir bandırma, balıkesir'in kuzeyinde, marmara denizi kıyısında bulunan bir kenttir. bursa girişi ile çanakkale girişi arasında 19 km mesafe bulunan bir sanayi kentidir. idari açıdan balıkesir'e bağlı bandırma ilçesinin merkezidir.690 km² yüzölçümüne sahip olup denizden yüksekliği 1 metre ile 764 metre arasında değişmektedir. ilçenin kuzeyinde yer alan ve kendi adıyla anılan körfezin uzunluğu 31 km’dir. ilçenin en yüksek dağı, doğusunda yer alan 764 metre yüksekliğindeki karadağ’dır. bandırma'nın kuzeyinde marmara denizi ve kapıdağ yarımadası, güneyinde manyas ilçesi ve manyas kuşgölü, doğusunda karacabey ilçesi, batısında ise erdek ilçesi bu...

tarihe giriş ve ilkçağ uygarlıkları öss, kpss hazırlık notları

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri : genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin : osmanlı siyasi tarihi uygar...

türk tarihi 2 (anadolu medeniyetleri)

 turk tarihi 2:3 frigler:tarihçi herodot ile coğrafyacı strabon’a göre frigler, avrupalı bir kavimdi ve anadolu’ya gelmelerinden önce “brigler” olarak anılıyorlardı. friglerin ilk kralı ülkenin başkenti gordion’a adını veren gordias’tır. tarihçi arianos’a göre gordias thelmessos’lu (fethiye) bir kadınla evlenmiş ve midas adını verdiği bir oğlu olmuştur. geçmiş dönemlerine ait kesin bilgiler bulunmayan friglerin en çok bilinen ve meşhur kralı midasdır. ancak yapılan bazı araştırmalara göre frigyalıların bütün krallarına midas adını verdiği de söylenmektedir. frig krallığı'nın mö 671'de durumuilk önce bitinya adı verilen karadeniz'in batı kıyılarına, da...

mısır ve anadolu medeniyetleri

mısır medeniyetlerimısır medeniyeti siyasi tariheski mısır'ın tarihi m.ö. 3000 yıllarında başlar.m.ö. 333 yılında büyük iskender'in mısır'ı almasıyla son bulur.mısır medeniyeti kültür ve uygarlıkmısır'da monarşik-bürokratik devlet yapısı vardı.devlet yönetiminde en tepede firavunlar bulunur, firavunlar tanrının oğlu sayılırdı.firavunlar tanrının oğlu olduğundan ilah-kral anlayışı görülürdü.vezirlik ilk kez mısır'da görülmüştür.mısırlıların en önemli tanrıları amon-ra ve ösiris'ti.mumyacılık ve tıp alanında ilerlemişlerdi.24 harflik hiyeroglif denen bir resim yazısı kullanılmıştır.mısır bilimini nil nehri'nin hareketliliği etkilemiştir.yılı 365 gün ve 12 ay olarak hesapladılar.matematikte ve tıpta...

lidya uygarlığı « medeniyetler tarihi

(m.ö. 700-300) batı anadolu'da gediz ve küçük menderes yörelerinde oturan bu halkın nereden geldiği kesin olarak belirlenememiştir. antik dönem yazarları onların güneydeki karyalılar ile kuzeydeki mysialılar ve frigler ile akraba olduklarını söylerler. hint-avrupa karakterli bir dilleri olan lidyalıların batı anadolu'da m.ö. 2. binyılın ikinci yarısından itibaren varoldukları kabul edilmektedir. en ileri dönemlerindeki kralları aşağıda verilmektedir :gyges m.ö. 680-652ardys m.ö. 652-625sadyattes m.ö. 625-610alyattes m.ö. 610-575kroisos m.ö. 575-546lidya'nın parlamasının nedeni bölgede bulunan altın madenleriydi. bu madenin m.ö. 7. yüzyılın başından beri sardes'te işletilmeye başlaması lidya'lıları zenginleştirmiş ve güçlendirmişti. lidya'nın anadolu'daki uygarlı...

tarih nedir ?tarih öncesi devirler.uygarlıklar.

tarih nedir ?tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.tarih çeşitleri :genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.örneğin : dünya tarihiözel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler.örneğin : osmanlı siyasi tarihiuygarlık tarihi : bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.örneğin : çin uygarlığıtarih anlayışları...

tarihe giriş ve ilk uygarlıklar

tarih nedir ?tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.tarih çeşitleri :genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.örneğin : dünya tarihiözel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler.örneğin : osmanlı siyasi tarihiuygarlık tarihi : bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.örneğin : çin uygarlığıtarih anlayışları :hik...

lidya uygarlığı

(m.ö. 700-300) batı anadolu'da gediz ve küçük menderes yörelerinde oturan bu halkın nereden geldiği kesin olarak belirlenememiştir. antik dönem yazarları onların güneydeki karyalılar ile kuzeydeki mysialılar ve frigler ile akraba olduklarını söylerler. hint-avrupa karakterli bir dilleri olan lidyalıların batı anadolu'da m.ö. 2. binyılın ikinci yarısından itibaren varoldukları kabul edilmektedir. en ileri dönemlerindeki kralları aşağıda verilmektedir :gyges m.ö. 680-652ardys m.ö. 652-625sadyattes m.ö. 625-610alyattes m.ö. 610-575kroisos m.ö. 575-546lidya'nın parlamasının nedeni bölgede bulunan altın madenleriydi. bu madenin m.ö. 7. yüzyılın başından beri sardes'te işletilmeye başlaması lidya'lıları zenginleştirmiş ve güçlendirmişti. lidya'nın anadolu'daki uygarlı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !