× "

liilafi suresi dinle

" arama sonuçları

kureyş suresi - liilafi duası sesli

kureyş suresi - liilafi dinlemek için ok'u tıklayınız mânâsı kureyş'in birbirleriyle veya başkalariyle andlaşması, anlaşması için; hele yaz ve kış seferlerine (faydalandıkları) andlaşması için, onlar (kureyş) bundan böyle bu evin (kâbe'nin) sahibine (allâh'a) ibâdet etsinler; - o (sahip) ki, onları büyük bir açlıktan kurtardı ve müthiş bir korkudan emin kıldı. tefsir - kureyş, arapların en asîl kabilesi ve hazret-i peygamber efendimiz de bu kabileden idi. kâbe'yi gözetleyip koruyan da bunlardı. araplar, kâbe'nin koruyucuları olmalarından ötürü, ...

teravih namazı önemli sünnettir

teravih namazı önemli sünnettir sual: peygamberimiz teravihi 8 ve 12 rekat kılmıştır. 20 rekat nereden çıkarılıyor ki? cevap peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. ibni abbas hazretleri bildiriyor ki, resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kıldıktan sonra, (ramazanda 20 rekat teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (ibni ebi şeybe) teravihin yirmi rekat oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. sünnet olduğu icma ile sabittir. (merakıl-felah şerhi) sual: peygamberimiz teravihi 20 rekat olarak niye her zaman kılmamıştır? cevap peygamber efendi...

hizbul bahr duası

sevgi duaları - sevgi için dua - aşk duası - aşık etmek için dua kalpleri feth etmek bir kimsenin kalbini kazanmak için 3 gün oruçlu olarak yirmişer defa hizbul bahr okunur . daha sonra tesir etmek istenilen kişiye selam verilirse niyetin hasıl olur... bir başka işlemde biraz gül suyu üzerine (41) defa hizbul bahr okunur ve üflenir. bie şişede muhafaza edip ara sıra sürüldüğü zaman müthiş derecede sevgi ve muhabbet görür. görenler hayran olur... hizbül bahr duasının esrarı ebül-hasen-i şâzeli buyurdu ki: “ allaha yemin ederek diyorum ki, kim bu hizbi tam bir ihlas ve samimi bir kalb ile okursa, sıkıntılardan kurtulur, muradına kavuşur” ...

teravih namazı

teravih namazı sual: peygamberimiz teravihi 8 ve 12 rekat kılmıştır. 20 rekat nereden çıkarılıyor ki? cevap peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. ibni abbas hazretleri bildiriyor ki, resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kıldıktan sonra, (ramazanda 20 rekat teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (ibni ebi şeybe) teravihin yirmi rekat oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. sünnet olduğu icma ile sabittir. (merakıl-felah şerhi) sual: peygamberimiz teravihi 20 rekat olarak niye her zaman kılmamıştır? cevap peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. sebebi sorulunca, (teravih namazının size farz olacağında...

::teravih namazı nasıl kılınır?::.

pazar, 5 temmuz 2009 17:10 ::teravih namazı nasıl kılınır?::. teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek`atlar halinde kılmaktır. yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek`atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek`atta bir selâm vererek de kılınabilir. teravihi iki rek`atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek`at birden kılmak da mümkündür. ancak gece namazlarını 8 rek`attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır. teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek`atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.eğer iki rek`attan sonra oturmayıp 4 rek`atta bir oturulmuş ise, o 4 rek`atlar iki rek`at sayılır. selâm verilmese bile, her iki rek`at sonunda mutlaka oturul...

teravih namazı ile iigili herşey

eravih namazı önemli sünnettir sual: peygamberimiz teravihi 8 ve 12 rekat kılmıştır. 20 rekat nereden çıkarılıyor ki? cevap peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. ibni abbas hazretleri bildiriyor ki, resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kıldıktan sonra, (ramazanda 20 rekat teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur)(ibni ebi şeybe) teravihin yirmi rekat oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. sünnet olduğu icma ile sabittir. (merakıl-felah şerhi) sual: peygamberimiz teravihi 20 rekat olarak niye her zaman kılmamıştır? cevap peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. sebebi sorulunca, (teravih namazının size farz olacağı...

teravih namazı

sual: peygamberimiz teravihi 8 ve 12 rekat kılmıştır. 20 rekat nereden çıkarılıyor ki?cevappeygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. ibni abbas hazretleri bildiriyor ki, resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kıldıktan sonra, (ramazanda 20 rekat teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (ibni ebi şeybe)teravihin yirmi rekat oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. sünnet olduğu icma ile sabittir. (merakıl-felah şerhi)sual: peygamberimiz teravihi 20 rekat olarak niye her zaman kılmamıştır?cevappeygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. sebebi sorulunca, (teravih namazının size farz olacağından korktuğum için evden çıkmadım...

namaz sureleri

sureler:sübhaneke duası:sübhanekellahümme vebihamdik. vetebara kesmük. vete ala ceddük. vela ilahe ğayruk.tehıyyat duası:ettehıyyatü lillahi vessalevatü veddayyibat esselamü aleyke eyyühennebiyyü verahmetüllahi veberakatüh. esselamü aleyna veala ıbadillahi hissalihın. eşehedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü verasülüh.salli duası:ellahümme salli ala muhammedivveala ali muhammed. kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahim. inneke hamidümmecid.barik duası:ellahümme barik ala muhammedivveala ali muhammed. kema barakte ala ibrahime ve ala ali ibrahim. inneke hamidümmecid.rabbena duası:rabbena atine fiddünya hasenetevvefil ahirati hasenetevvegına azebenn...

teravih namazı

teravih namazısual: peygamberimiz teravihi 8 ve 12 rekat kılmıştır. 20 rekat nereden çıkarılıyor ki?cevappeygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. ibni abbas hazretleri bildiriyor ki, resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kıldıktan sonra, (ramazanda 20 rekat teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (ibni ebi şeybe)teravihin yirmi rekat oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. sünnet olduğu icma ile sabittir. (merakıl-felah şerhi)sual: peygamberimiz teravihi 20 rekat olarak niye her zaman kılmamıştır?cevappeygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. sebebi sorulunca, (teravih namazının size farz olacağından korktuğum için evden &...

şifa dua ve nazar ayetleri

nazar için:besmele hamdele, salvale, fatiha , ayetel kürsi, şifa ayetleri: kalem 51-52. ayetler , yasin, 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. şifa dua ve nazar ayetleri: besmele hamdele, salvale, fatiha , ayetel kürsi, şifa ayetleri: kalem 51-52. ayetler , yasin, 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. bakara 57, 219, 270. ayetlernisa 29. ayetaraf 108, 157, 200. ayetlerisra 82. ayettevbe 14-15. ayetleryunus 57. ayetnahl 69. ayetfurkan 67. ayetşuara 80. ayetfussilet 43, 44. ayetlerkıyamet 4, 27, 30. ayet ihlas, felak, nas.  cinlerden korunma ayetleri müminun 97,98. ayetlersaffat 7. ayetsad 41. ayet………………………………………………&h...

teravih namazı

teravih namazı sual: peygamberimiz teravihi 8 ve 12 rekat kılmıştır. 20 rekat nereden çıkarılıyor ki?cevappeygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. ibni abbas hazretleri bildiriyor ki, resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kıldıktan sonra, (ramazanda 20 rekat teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (ibni ebi şeybe)teravihin yirmi rekat oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. sünnet olduğu icma ile sabittir. (merakıl-felah şerhi)sual: peygamberimiz teravihi 20 rekat olarak niye her zaman kılmamıştır?cevappeygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. sebebi sorulunca, (teravih namazının size farz olacağından korktuğum için evden ...

106 - kureyş suresi

106-kureyşkureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. tîn sûresinden sonra mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir.   1- kureyş'in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için. 2- kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için. 3- bu beyt (kâbe)nin rabbine kulluk etsinler. 4- o, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir. 106. quraish   revealed before the hijrah. this chapter has 4 verses. ın the name of allah, most gracious, most merciful.   1. for the familiarity of the quraish, 2. their familiarity with the journeys by winter and summer,- 3. let them adore the lord of this ...

teravih namazı önemli sünnetdir

peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. ibni abbas hazretleri bildiriyor ki, resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kıldıktan sonra, (ramazanda 20 rekat teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (ibni ebi şeybe)teravihin yirmi rekat oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. sünnet olduğu icma ile sabittir. (merakıl-felah şerhi)sual: peygamberimiz teravihi 20 rekat olarak niye her zaman kılmamıştır?cevap: peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. sebebi sorulunca, (teravih namazının size farz olacağından korktuğum için evden çıkmadım) buyurdu. (buhari)sual: teravihin 20 rekat olduğuna inanmayan kâfir olur mu?cevap: hayır kâfir olmaz. fakat teravihin yirmi rekat oldu...

teravih namazı önemli sünnettir

teravih namazı önemli sünnettir sual: peygamberimiz teravihi 8 ve 12 rekat kılmıştır. 20 rekat nereden çıkarılıyor ki?cevappeygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. ibni abbas hazretleri bildiriyor ki, resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kıldıktan sonra, (ramazanda 20 rekat teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (ibni ebi şeybe)teravihin yirmi rekat oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. sünnet olduğu icma ile sabittir. (merakıl-felah şerhi)sual: peygamberimiz teravihi 20 rekat olarak niye her zaman kılmamıştır?cevappeygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. sebebi sorulunca, (teravih namazının size farz olac...

teravih namazı

teravih namazı sünnet-i müekkededir peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırmış, daha sonra evden çıkmamıştır. sebebi sorulunca, (teravih namazının size farz olacağından korktuğum için evden çıkmadım) buyurmuştur. [buhâri] teravihin yirmi rekat oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. sünnet olduğu eshab-ı kiramın icmaı ile sabittir. (merâkıl-felâh şerhi) peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. ibni abbas hazretleri bildiriyor ki, resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kıldıktan sonra, (ramazanda 20 rekat teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (i.e. şeybe) teravihin yirmi rekat olduğuna inanmayanın sapık olduğu (nur-ül-izah) şerhinde de yazılıdır imam-ı a’zam hazretleri, (teravih...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !