× "

lillahi kureyş

" arama sonuçları

namaz duaları

sübhaneke okunuşu: sübhaanekellahümme ve bihamdik  ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük  (ve celle senâük * ) ve lâailahe gayrük namazlarda ayakta iken okunur. okunduğu yerler: 1) her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra, 2) ikindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 3) yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 4) teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldı...

hendek savaşı hz .muhammed s.a.s

hendek savaşı                     hicretin 5. senesi, 29 şevval. milâdî 24 ocak 627. uhud harbinden iki yıl sonra vuku bulan hendek muhârebesi, islâmî gelişmenin önündeki engellerin büyük ölçüde bertaraf olmasında büyük rol oynamış mühim muhârebelerden biridir.düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla, resûl-i ekremin medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, hendek savaşı adını alan bu muhârebenin bir diğer adı da “ahzab”dır. bu adı, kureyş müşrikleri ile birlikte, yahudiler, gatafanlar ve daha bir çok arap kabilesi ve topluluklarının medine &...

hicretin yedinci senesi devamı

islâm ordusu hayber önlerindepeygamber efendimiz daha sonra ordusuyla reci’den hayber’e doğru ilerledi. bir gece vakti hayber önlerine vardı. gece baskında bulunmak âdeti olmadığından sabahı bekledi.peygamberimizin duâsıresûl-i ekrem efendimiz hayber önlerine varınca şöyle duâ etti:“ey göklerin ve gölgelediklerinin rabbi olan allah!“ey yerlerin ve üstündekilerin rabbi olan allah!“ey şeytanların ve saptırdıklarının rabbi olan allah!“ey rüzgârların ve savurduklarının rabbı olan allah!“biz, senden şu şehrin hayrını ve iyiliğini, halkının hayrını ve iyiliğini, bu şehirde bulunan her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz.“onun şerrinden, halkının şerrinden, içinde...

dualar

namaz sure ve dualarısübhaneke okunuşu: sübhaanekellahümme ve bihamdik  ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük  (ve celle senâük * ) ve lâailahe gayrüknamazlarda ayakta iken okunur.okunduğu yerler: 1) her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra, 2) ikindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 3) yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 4) teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce. 5) cenaze namazında birinci tekbirden sonra. anlamı: allahım! sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. seni daima böy...

sevgili peygamberimiz hazreti muhammed

http://gurbetdeyazmak.blogcu.com/rss.php             evlenmesi muhammed aleyhisselâm yirmi beş yaşındayken ilk olarak hazret-i hadîce ile evlendi. hazret-i hadîce, kureyş kabîlesinin esedoğulları kolundan kırk yaşında ve dul bir hanım idi. fakat, malı, cemâli, aklı, ilmi, şerefi, nesebi, iffet ve edebi pek fazla idi. yüksek ahlâkı ve üstün vasıfları sebebiyle kureyş arasında “tâhire” (çok temiz) islâmiyet geldikten sonra da “hadîce-tül-kübra” ismiyle meşhur olmuştu. hadîce hâtun mallarını şam tarafına götürüp busra’da satan muhammed aleyhisselâmı; adâleti, üstün a...

hendek savaşı

hicretin 5. senesi, 29 şevval. milâdî 24 ocak 627. uhud harbinden iki yıl sonra vuku bulan hendek muhârebesi, islâmî gelişmenin önündeki engellerin büyük ölçüde bertaraf olmasında büyük rol oynamış mühim muhârebelerden biridir.düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla, resûl-i ekremin medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, hendek savaşı adını alan bu muhârebenin bir diğer adı da “ahzab”dır. bu adı, kureyş müşrikleri ile birlikte, yahudiler, gatafanlar ve daha bir çok arap kabilesi ve topluluklarının medine üzerine yürümek için bir araya gelmiş olmalarından dolayı almıştır.hatırlanacağı gibi, resûl-i ekrem efendimiz, ...

dualar ve mealleri (anlamları)

dualar ve mealleri (anlamları) euzü-besmele      eûzü billâhimineşşeytânirracîm. bismillâhirrahmânirrahîm. anlamı: kovulmuş şeytanın şerrinden (kötülüğünden) allah’a sığınırım. rahman ve rahim  olan allah’ın  adıyla.(başlıyorum)kelime-i şehadeteşhedü en lâ ilâhe illallâh. ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.anlamı: ben şahitlik ederim ki allah (cc)’tan başka ilah yoktur.ve yine şahitlik  ederim ki hz. muhammed (sav) allah’ın kulu ve elçisidir.               amentü  duası        âmentü billâhi. ve mel&a...

hendek savaşı

efendimiz s.a.v'in [ medine ] hayat'ı(622-632) hicretin 1. senesi hicretin 2. senesi bedir muharebesi hicretin 2. senesi diğer olaylar hicretin 3. senesi hicretin 4. senesi hicretin 5. senesi hendek savaşı hicretin 6. senesi hicretin 7. senesi hicretin 8. senesi mekke'nin fethi huneyn muharebesi hicretin 9. senesi hicretin 10. senesi veda haccı vefatı kaynaklar hendek savaşıhicretin 5. senesi, 29 şevval. milâdî 24 ocak 627. uhud harbinden iki yıl sonra vuku bulan hendek muhârebesi, islâmî gelişmenin önündeki engellerin büyük ölçüde bertaraf olmasında büyük rol oynamış mühim muhârebelerden biridir.düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla, resûl-i ekremin medine etrafında hendekler kazdırm...

namaz sure ve duaları

namaz sure ve duaları sübhaneke okunuşu: sübhaanekellahümme ve bihamdik  ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük  (ve celle senâük * ) ve lâailahe gayrük namazlarda ayakta iken okunur. okunduğu yerler: 1) her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra, 2) ikindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 3) yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 4) teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce. 5) cenaze namazında birinci tekbirden sonra. anlamı: allahım! sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. seni daima böyle tenzih eder ve överim. senin adın mübarektir. varlığın her şeyden üstündür. senden başka tanrı yoktur. ...

dualar

kategori: dualar   namaz sure ve duaları sübhaneke okunuşu: sübhaanekellahümme ve bihamdik  ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük  (ve celle senâük * ) ve lâailahe gayrük namazlarda ayakta iken okunur. okunduğu yerler: 1) her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra, 2) ikindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 3) yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 4) teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce. 5) cenaze namazında birinci tekbirden sonra. anlamı: allahım! sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. seni daima böyle tenzih eder ve överim. senin adın mübarektir. varlığın her ş...

enfâl (1-9)

                                   el-enfÂl diyanet / elmalılı enfâl sûresi, 75 (yetmişbeş) âyettir. 30 ilâ 36. âyetler mekke'de, diğerleri medine'de inmiştir. enfâl, ziyade manasına gelen "nefl" kelimesinin çoğuludur. islâm dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevaba ek olarak alınan ganimet malına da "nefl" denilmiştir. sûrenin birinci âyetinde savaştan elde edilen ganimetlerin allah ve resûlüne ait olduğu ifade edildiği için sûreye bu ad verilmiştir. süleyman ateş enfâl, savaş ganimeti anlamındaki nefel'in çoğuludur. birinci âyette savaşta ele geçen ganimetlerin, allah'a ve elçisi...

hendek savaşı

hendek savaşı hicretin 5. senesi, 29 şevval. milâdî 24 ocak 627.uhud harbinden iki yıl sonra vuku bulan hendek muhârebesi, islâmî gelişmenin önündeki engellerin büyük ölçüde bertaraf olmasında büyük rol oynamış mühim muhârebelerden biridir.düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla, resûl-i ekremin medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, hendek savaşı adını alan bu muhârebenin bir diğer adı da "ahzab"dır. bu adı, kureyş müşrikleri ile birlikte, yahudiler, gatafanlar ve daha bir çok arap kabilesi ve topluluklarının medine üzerine yürümek için bir araya gelmiş olmalarından dolayı almıştır.hatırlanacağı gibi, resûl-i ekrem efendimiz, yahudî kabilelerinden biri olan benî nadir'i medine'den sürmüştü. onlar da kuzeye giderek hayber, şam ve vadi'l-kura gibi mühim yerl...

namaz sure ve duaları

  namaz sure ve duaları sübhaneke okunuşu: sübhaanekellahümme ve bihamdik  ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük  (ve celle senâük * ) ve lâailahe gayrük namazlarda ayakta iken okunur. okunduğu yerler: 1) her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra, 2) ikindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 3) yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 4) teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce. 5) cenaze namazında birinci tekbirden sonra. anlamı: allahım! sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. seni daima böyle tenzih eder ve överim. senin adın mübarektir. varlığın her şeyden üstündür. senden başka tanrı...

namazda okunan sure ve dualar

sübhaneke "subhâneke'l-lâhumme ve bi-hamdike. ve tebâra ke'smuke ve teâlâ cedduke (ve celle senâuke) ve lâilâhe ğayruk."(allah'ım! sen eksik sifatlardan pak ve uzaksın. seni daima böyle tenzih eder ve överim. senin adın mübarektir. varlığın her şeyden üstündür. senden başka ilah yoktur.)not: parantez içindeki "ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur. okunduğu yerler:1) her namazın ilk rek'atınde iftitah tekbirinden sonra,2) ikindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,3) yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,4) teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce.5) cenaze namazında birinci tekbirden sonra. ettehiyyâtü   "et...

hendek savaşı

  hendek savaşı hicretin 5. senesi, 29 şevval. milâdî 24 ocak 627.uhud harbinden iki yıl sonra vuku bulan hendek muhârebesi, islâmî gelişmenin önündeki engellerin büyük ölçüde bertaraf olmasında büyük rol oynamış mühim muhârebelerden biridir.düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla, resûl-i ekremin medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, hendek savaşı adını alan bu muhârebenin bir diğer adı da "ahzab"dır. bu adı, kureyş müşrikleri ile birlikte, yahudiler, gatafanlar ve daha bir çok arap kabilesi ve topluluklarının medine üzerine yürümek için bir araya gelmiş olmalarından dolayı almıştır.hatırlanacağı gibi, resûl-i ekrem efendimiz, yahudî kabilelerinden biri olan benî nadir'i medine'den sürmüştü. onlar da kuzeye giderek hayber, şam ve vadi'l-kura gibi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !