× "

lirik şiir

" arama sonuçları

şiir türleri lirik şiir didaktik şiir pastoral şiir epik şiir

                               şiir türleri   lirik şiir: duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiirlerdir. akıldan çok hayal gücüne, duygusallığa hitap eder.(gurbet, ayrılık, hasret)                     gurbet o kadar acı ki                     ne varsa içimde              ...

lirik şiir

  lirik şiir duyguların coşkun bir dille anlatıldığı edebiyat eserlerinin genel adıdır. latince lyricus, yunanca lyricos, fransızca lyrique kelimelerinden türemiştir. sözlük anlamı ise; coşkun, ilhamla dolu demektir. eski yunan'da kullanılan lirik sözcüğü bugünkü anlamında kullanılmıyordu. bireysel duyguların içten geldiği gibi, coşkulu, etkili bir dille anlatılmasına da lirizm denir. sıfat olarak esin dolu, coşkun, içli bir dili bulunan anlamlarında kullanılan lirik sözü, bu niteliği taşıyan düzyazı ürünleri de niteler. aynı genellik lirizm için de söz konusudur. eski yunan edebiyatında ozanlar şiirlerini lir de...

lirik şiir örneği lirik şiir örnekleri

lirik şiir örnekleri kısa,lirik şiire örnek,lirik şiir örnekleri uzun,lirik şiire örnekler lirik şiir örnekleri,lirik şiir örneği 1. örnek kara dutum, çatal karam ,çingenem nar tanem , nur tanem , bir tanem, ağaç isem dalımsın salkım saçak  petek isem balımsın oğulum günahımsın vebalimsin . dili mercan , dizi mercan, dişi mercan yoluna bir can koyduğum, gökte ararken yerde bulduğum karadutum ,çatal karam çingenem  daha nem olacaktın bir tanem?  bedri rahmi eyüboğlu  2.örnek ne zaman seni düşünsem  bir ceylan su içmeye iner çayırları büyürken görürüm her ...

lirik şiir, özellikleri

lirik şiir, lirik şiirin özellikleri (edebiyat dersi konu anlatım)   aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. okurun duygularına, kalbine seslenir. eskiden yunanlılarda "lir" denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. tanzimat döneminde de bir saz adı olan "rebab" dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.   örnek   kara dutum, çatal karam ,çingenem nar tanem , nur tanem , bir tanem, ağaç isem dalımsın salkım saçak petek isem balımsın oğulum günahımsın vebalimsin . dili mercan , dizi mercan, dişi ...

lirik şiir ve örnekler

lirik şiir ve örnekleri lirik şiir duyguların coşkun bir dille anlatıldığı edebiyat eserlerinin genel adıdır. latince lyricus, yunanca lyricos, fransızca lyrique kelimelerinden türemiştir. sözlük anlamı ise; coşkun, ilhamla dolu demektir. eski yunan'da kullanılan lirik sözcüğü bugünkü anlamında kullanılmıyordu. bireysel duyguların içten geldiği gibi, coşkulu, etkili bir dille anlatılmasına da lirizm denir. sıfat olarak esin dolu, coşkun, içli bir dili bulunan anlamlarında kullanılan lirik sözü, bu niteliği taşıyan düzyazı ürünleri de niteler. aynı genellik lirizm için de söz konusudur. eski yunan edebiyatında ozanlar şiirlerini lir denen telli bir sazla söyledikleri i&c...

lirik şiir ile ilgili bilgi

lirik şiirtoplumun hemen her kesimini ilgilendiren sevinç,coşku veya acı gibi ortak duyguların veya aşk, ayrılık, özlem gibi bireysel duyguların coşkulu bir tarzda işlendiği şiirlere lirik şiir denir. eski yunan edebiyatında bu tarz şiirler lir denen bir sazla söylendiği için böyle adlandırılmıştır. bizim edebiyatımızda halk âşıklarının (veya halk şairlerinin) söylediği şiirlerin çoğu liriktir....

epik şiir nedir, hangi konuları işler,2) lirik şiir nedir, konus

konularına göre şiirler dört grupta toplanır;1) epik şiir nedir, hangi konuları işler: yapma,doğal destanlar, yiğitlik, yurt sevgisi, inanç ve insanlık temalarını işler.atıldı bir mehmetçik büyüyü bozdubir düşman süngüsüne, göğüsündenbir saadetle kayalar yarıldı sankidipçik gürültüsündenf. hüsnü dağlarca2) lirik şiir nedir, konusu nedir: içten gelen duyguları coşkun bir dille anlatan şiirlerdir.insanların içindeyim seviyorum insanlarıhareketi seviyorum kavgamı seviyorumsen kavgamın içinde bir insansın sevdiğimseni seviyorumnazım hikmet ran3) didaktik şiir nedir hangi konuları işler: duygu ve heyecanların anlatımından çok, bir şeyi öğretmek amacıyla yapılan şiirlerdir.güzel dil türkçe bizebaşka dil gece bizeistanbul konuşmasıen saf en ince bizeziya gökalp 4) pastoral şiir nedir: kır ve çoba...

lirik şiir, lirik şiir örnekleri, lirik şiir nedir, lirik şiir ö

lirik şiiriçten gelen duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiir türüdür. lirik şiir, akıldan çok hayal gücüne, duygusallığa hitap eder.divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiir örnekleridir.edebiyatımızda lirik şair olarak divan şiirinde fuzûli, nedim'i, halk şiirinde yunus emre, karacaoğlan'ı, yahya kemal ve ahmet haşim'i sayabiliriz.örnekler:bütün sevgileri atıp içimden,varlığımı yalnız ona verdim ben,elverir ki bir gün bana derindenta derinden bir gün bana “gel” desin                          &nbs...

lirik şiir ozanları

lirik şiirin ilk önderleri anadolulu alkman ve lesboslu sappho’dur. daha sonra arion, ibikos, semonides, terpandros, timokreon, korinna ve pindaros lirik şiir ozanları arasındadır....

lirik şiir

lirik şiir, coşkun, ilhamla dolu. eski yunan’da kullanılan lirik sözcüğü bugünkü anlamında kullanılmıyordu. bugün lirik şiir, ozanın en içten duygularını dile getirdiği bir tür olarak bilinir. yunan’da lirik şiirin özünde duygular vardır ama bunun yanı sıra lyra eşliğinde söylenen şiir anlamındadır. lirik şiirde genellikle ozanın kendi duygularını yansıttığı görülür. özellikle solo liriğinde kişinin iç dünyası ön plandadır. lirik şiirin ilk örnekleri ege kıyılarında görülür ve ilk lirik şiirlerin konuları arasında hymnoslar(tanrılara övgüler) ve mitoloji vardır. lirin icadının da mitolojik bir hikayesi vardır tanrı mercurius’un kaplumbağanın kabuğundan lir yaptığı ve ana karnında müzik öğrendiği söylenmektedir,bu sebepten lirik şiir müzikle iç içedir. lirik şiirin işlevi,...

lirik şiir,epik şiir,pastoral şiir

lirik şiiraşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. okurun duygularına, kalbine seslenir. eskiden yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.örnek:sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakınsesini duyan olur, sana göz koyan oluranmasınlar adını candan anan dudaklarannen bile okşasa benim bağrım taş olurepik şiirdestansı özellikler gösteren şiirlerdir. kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. daha çok, uzun olarak söylenir. divan edebiyatında kasideler, hal...

şiir bilgisi ve şiir türleri - lirik şiir -epik şiir -pastoral ş

şiirduygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır.şiiri düz yazıdan ayıran ölçü, mısra, ahenk gibi unsurlar vardır.nazım (şiir) biçimindeki yazılara "manzum"; nazım parçalarına da "manzume" denir.şiir türlerilirik şiirokuyucuda duygusal çağrışımlar uyandıran, aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. okurun duygularına, kalbine seslenir.* divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.* edebiyatımızda fuzuli, baki, karacaoğlan, nedim, ahmet haşim, faruk nafiz vb. başarılı lirik şiir örnekleri vermişlerdir.pastoral şiirdoğa güzelliklerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir.* doğaya karşı bir sevgi bir imrenme söz konusudur....

lirik şiir,pastoral,epik şiir

lirik şiiraşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. okurun duygularına, kalbine seslenir. eskiden yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.örnek:sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakınsesini duyan olur, sana göz koyan oluranmasınlar adını candan anan dudaklarannen bile okşasa benim bağrım taş olurepik şiirdestansı özellikler gösteren şiirlerdir. kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. daha çok, uzun olarak söylenir. divan edebiyatında kasideler, hal...

lirik şiir nedir?

lirik şiir aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. okurun duygularına, kalbine seslenir. eskiden yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer. örnek: sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın sesini duyan olur, sana göz koyan olur anmasınlar adını candan anan dudaklar annen bile okşasa benim bağrım taş olur ...

lirik şiir,pastoral,epik şiir

lirik şiiraşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. okurun duygularına, kalbine seslenir. eskiden yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.örnek:sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakınsesini duyan olur, sana göz koyan oluranmasınlar adını candan anan dudaklarannen bile okşasa benim bağrım taş olurepik şiirdestansı özellikler gösteren şiirlerdir. kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. daha çok, uzun olarak söylenir. divan edebiyatında kasideler, halk edebiya...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !