× "

lirik şiir örneği

" arama sonuçları

şiir bilgisi ve düz yazı türleri test

 şiir bilgisi ve  düz yazı türleri1. alaycı bir anlatımı olan şiirlerdir. bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle eleştirilir. bu tür şiirlere divan edebiyatında hiciv, halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi adı verilir.bu parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?a) epik şiir . b) satirik şiirc) didaktik şiir d) pastoral şiire) lirik şiir2. aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?a) konular çağdaş toplumdan ve günlük hayattan alınır.b) üç birlik kuralına uyulur.c) kahramanlar soylu ve seçkin kişilerden seçilir.d) üslöfbpta her türlü kaba sözlere ve şakalara yer verilebilir.e) insanları güldürmenin yanında düşündürmek de amaçlanır.3. ileriyi gören, geriye bakmaztuttuğu işi elden bırakmazallah cömert ama ekmek b...

lirik şiir örneği lirik şiir örnekleri

lirik şiir örnekleri kısa,lirik şiire örnek,lirik şiir örnekleri uzun,lirik şiire örnekler lirik şiir örnekleri,lirik şiir örneği 1. örnek kara dutum, çatal karam ,çingenem nar tanem , nur tanem , bir tanem, ağaç isem dalımsın salkım saçak  petek isem balımsın oğulum günahımsın vebalimsin . dili mercan , dizi mercan, dişi mercan yoluna bir can koyduğum, gökte ararken yerde bulduğum karadutum ,çatal karam çingenem  daha nem olacaktın bir tanem?  bedri rahmi eyüboğlu  2.örnek ne zaman seni düşünsem  bir ceylan su içmeye iner çayırları büyürken görürüm her ...

düzyazı ile şiir arasındaki farklar öğrenci örneği

öğrenci örneği 1. şu gördüğün yaylalar şu dağlar, şu ovalar cennet kokan havalar benim memleketimin bu şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) tema b) dize c) dörtlük d) paragraf 2. incecikten bir kar yağar. tozar elif elif diye ak elleri kalem tutar yazar elif elif diye yukarıdaki dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) uyakları vardır. b) redifleri vardır. c) hece ölçüsüyle yazılmamıştır. d) dörtlük olarak yazılmıştır. 4. yağmur yağar, içim sevinçle dolar çünkü onunla başlıyor bahar bir müzik coşkusuyla düşen damlalar bir şarkı gibi gelir bana bu dizelerin şiir türü aşa...

şiir türü gelişimi çeşitleri

tanımışiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımlanabilirse de değişik sanat anlayışlarına göre farklı görüşler de dile getirilmiş hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür.türkçe'de karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlık kazanamamıştır. günümüzde koşuk, nazım karşılığı olarak kullanılmaktaysa da nazım ve şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri gibi biçimsel özelliklerden ayrı düşünülmemesi sebebiyle şiirle nazım eşanlamlı sayılmışsa da günümüzde bu düşünce aşılmışsa da edebiyatın şiirle birlikte başladığı...

şiir türü gelişimi çeşitleri

tanımışiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımlanabilirse de değişik sanat anlayışlarına göre farklı görüşler de dile getirilmiş hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür.türkçe'de karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlık kazanamamıştır. günümüzde koşuk, nazım karşılığı olarak kullanılmaktaysa da nazım ve şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri gibi biçimsel özelliklerden ayrı düşünülmemesi sebebiyle şiirle nazım eşanlamlı sayılmışsa da günümüzde bu düşünce aşılmışsa da edebiyatın şiirle birlikte başladığı...

şiir sanatı hakkında bilgi

şiir sanatı :dildeki anlam, ses ve ritim öğelerinden yararlanarak bir duygu, düşünce yada olayı, yoğun ve sıra dışı anlatma sanatı olarak tanımlanabilir. insanoğlunun en eski ve kendine özgü anlatı türlerinden biri olması nedeniyle, bu güne kadar şiirin pek çok tanımı yapılmış, ama hiç birinin bu kavramı tam olarak açıklayamadığı görülmüştür. bu tanımlardan en yaygını, şiiri düz yazının karşıtı olarak gösteren tanımdır. bir başka deyişle, şiir düz yazı ile anlatılamayan duygu ve düşüncelerin ses uyumları ile, kulağa hoş gelecek biçimde oluşturulan dizelerle anlatılmasıdır. ama bu tanım manzumeyi de kapsar. şiiri manzumeden ayıran özellik ise, manzumenin yüzeysel ve sıradan olmasına karşılık, şiirin yoğunluk ve derinlik taşımasıdır.ölçü ve uyak,çağlar boyunca şiirin en ayırıcı niteliği olar...

şiir

şiir şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımlanabilirse de değişik sanat anlayışlarına göre farklı görüşler de dile getirilmiş hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür. tanım  song hanedanı döneminden kalma bir çin şiiri örneği: cennet dağı'na dörtlük. türkçe'de karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözcükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlık kazanamamıştır. günümüzde koşuk, nazım karşılığı olarak kullanılmaktaysa da nazım ve şiiri birbirine karıştırmamak ge...

edebi türler: şiir

edebi türler: şiirlirik - epik - didaktik - pastoral - satirik - dramatikdilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır.lirik şiir toplumun hemen her kesimini ilgilendiren sevinç,coşku veya acı gibi ortak duyguların veya aşk, ayrılık, özlem gibi bireysel duyguların coşkulu bir tarzda işlendiği şiirlere lirik şiir denir. eski yunan edebiyatında bu tarz şiirler lir denen bir sazla söylendiği için böyle adlandırılmıştır. bizim edebiyatımızda halk âşıklarının (veya halk şairlerinin) söylediği şiirlerin çoğu liriktir.epik şiirdestansı özellikler gösteren şiirl...

şiirin tanımı , şiirin unsurları , şiir nedir?

tanımışiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımlanabilirse de değişik sanat anlayışlarına göre farklı görüşler de dile getirilmiş hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür.türkçe'de karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlık kazanamamıştır. günümüzde koşuk, nazım karşılığı olarak kullanılmaktaysa da nazım ve şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri ...

türkçe şiir genel bilgileri

 tanım       şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımlanabilirse de değişik sanat anlayışlarına göre farklı görüşler de dile getirilmiş hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür.türkçe'de karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlık kazanamamıştır. günümüzde koşuk, nazım karşılığı olarak kullanılmaktaysa da nazım ve şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. geçmişte şiirin uyak, ölç&uum...

lirik şiir, lirik şiir örnekleri, lirik şiir nedir, lirik şiir ö

lirik şiiriçten gelen duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiir türüdür. lirik şiir, akıldan çok hayal gücüne, duygusallığa hitap eder.divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiir örnekleridir.edebiyatımızda lirik şair olarak divan şiirinde fuzûli, nedim'i, halk şiirinde yunus emre, karacaoğlan'ı, yahya kemal ve ahmet haşim'i sayabiliriz.örnekler:bütün sevgileri atıp içimden,varlığımı yalnız ona verdim ben,elverir ki bir gün bana derindenta derinden bir gün bana “gel” desin                          &nbs...

şiir,şiir türleri

şiir nedir ?şiir (ar. si'r, fr. poésie, ing. poem), en eski edebiyat türüdür. değişik sanat anlayışlarına bağlı olarak çeşitli tanımları yapılmış, şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür. yine de genelde, şiirin ritime ve imgeye dayanan, kendine özgü dili ve söyleyiş özelliğiyle estetik etkilenmeler yaratıcı bir söz sanatı olduğunda birleşilmektedir.türkçede şiir karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözcükler önerilmişse de hiç biri yaygınlaşamamıştır. bugün koşuk, nazım karşılığı kullanılmaktadır. ayrıca nazımla şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri ...

yazılı anlatım türleri - öykü tiyatro şiir türleri - türk edebiy

romaneskiden beri roman, olmuş ya da olabilecek olayların tasarlanıp belli bir sanat düzeni içinde sunumudur, biçiminde tanımlanmaktadır.roman özde insanı hedef alır. insanın iç dünyası, çekişmeleri, ruhsal çelişkileri, ev içi hayatı, çevresi, ailesi, hatta hayalleri, gelecekle ilgili plânları hepsi romanın ilgi alanındadır. romanın her milletin durumuna göre aldığı kimlik farklı olduğu gibi, gelişme seyri ve aşamaları da farklıdır.başlangıçta insanüstü olan öykü kahramanları yavaş yavaş insanlar arasına inmiş ve rönesans’tan sonra ise bütünüyle sıradan insanlardan seçilmiştir. batının sınıflı toplum yapısında burjuvazinin etkinliği rönesans ve reform hareketlerinin doğal sonucu sayılabilecek fransız devrimiyle sıkı sıkıya bağlıdır. bu devrimi hazırlayan iki önemli düşün...

şiir

şiir,neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür..şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir.. ancak,kendine ait bir dil ya da söylem kullanması,müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir.. şiirin ortaya çıkışı,insanın sesini bulması ve özellikle konuşarak iletişim kurmasını sağlayan bir dil geliştirmesi ile yaşıttır..insan günlük konuşma dilinin yanı sıra özellikle değiştirebileceği ya da yansıtabileceğini düşündüğü doğayı etkilemek için bir büyü dili oluşturmuştu..bu dilin ritmik özellikleri şiir dilinin öncülü olarak algılanabilir..platon da şiiri tanımlarken "büyülü söz" ifadesini kullanmıştır.....

2006'da şiir...

  2006 şiir mustafa aydoğan   şiirin zamanlar üstü tabiatını, bir yıl gibi son derece kısa bir zaman dilimi içerisinden bakarak değerlendirmek, bir çok açmazı kaçınılmaz olarak beraberinde getirecektir. deyim yerindeyse bir çıkmazdır bu. öte yandan, yıllık, aylık, haftalık, saatlik v.s. şiir değerlendirmelerinin bir atmosfer yarattığı, bugüne değin pek görülmüş ve duyulmuş bir şey değil. bu tür değerlendirmelere bakan çoğu gözün, gelişmelerden çok kendini aradığını biliyorum. insanoğlunun, dünyayı kendinden ibaret sanmasının tuhaf, kaçınılmaz ama muhteşem hatasıdır bu. şimdi biz, nasıl bir yol izleyelim ki, o yol hakikatin yolu olsun! bu cüretli sözün arkasında durmayacağım. çünkü, benim hakikatimin başkalarının hakikatiyle kesişmesi gibi bir iddiam yok. doğru, türlü türlüd...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !