× "

lise 4 edebiyat kitabı cevapları

" arama sonuçları

lise 3 edebiyat kitabı cevapları sayfa 28 biryay yayıncılık

11. sınıf türk edebiyatı kitabı cevapları (biryay) 2012-2013 - sayfa 28 tanzimat dönemi türk edebiyatı öğretici metinler 13. padişahın sarayı ile çakır ali’nin köyünü, evini karşılaştırınız. farklılıkları aşağıya sıralayınız. padişahın sarayı ile çakır ali'nin köyü ve evi arasında dağlar kadar fark vardır. çakır ali'nin köyü, sarayın bahçesi kadar bir alana sahip değildir. evi ise saraydaki kümes kadar yoktur. bu farklılık o dönemde yönetici kesim ile halk arasındaki ekonomik dengesizliği göstermektedir. 14. metnin anlatımını açıklık, kesinlik, yalınlık ve duruluk açısından değerlendiriniz. metinde duru, yalın, kesin bir anlatım vardı...

lise 2 edebiyat kitabı cevapları danişmentname (sayfa:107,108)

  10.sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık  3.ünite: danişmentname (sayfa:107,108)   3. metin   lise 2 edebiyat kitabı cevapları  dânişmentnâme   teke tek vuruşma   1   … melik dahi üç halme darb urdu (üç hamle vurdu), gene alımadı (yenemedi), taaccüb kıldı (şaşırdı). çün atla süvârlıkta (çünkü atlı askerlikte) zafer bulmadılar, âhir (sonunda) melik piyade, yayan oldular, âlet-i silâhları (silahları) atlar üzerine berkittiler (yerleştirdiler). şirt’in derhâl ilerü geldi (öne çıktı), sınadı (denedi), melik’in kuşağını duttu, zor etti (zorladı), mel...

lise 2 edebiyat kitabı cevapları atabetü’l hakayık (sayfa:74,75,

  10.sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3.ünite:atabetü’l hakayık (sayfa:74,75,76,77)     2. metin   lise 2 edebiyat kitabı cevapları atebetu’l hakayık   günümüz türkçesiyle   dad ispehsalar beg üçün bu kitip*dad ispehsalar bey için bu kitabı yazdım ki   çıkardım acunda atı kalsu tip*dünyada (onun) adı kalsın.       kitabımnı körgen eşitgen kişi*kitabımı gören (yahut) işiten herkes   şahımnı dua birle yad kılsu tip*şahımı dua ile yad etsin.       anıng vuddı birle köngüller tolup*gönüller onun sevgisi ile v...

lise 2 edebiyat kitabı cevapları 1. ünite sayfa:19,20,21,22,23,2

  10. sınıf edebiyat kitabı cevapları fırat yayıncılık 2012-2013  1.ünite:edebiyatın devirlere ayrılmasındaki kıstaslar (sayfa:19,20,21,22,23,24,25,26 ,27)   2. türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler   1. sınıfta sekiz gruba ayrılınız. grup sözcülerinizi belirleyiniz. araştırma yapmak için aşağıdaki konulardan birini seçiniz.   1. grup : türklerin, islamiyet’i hangi tarihte kabul ettiğini araştırınız. xııı. yüzyılda yaşamış olan yunus emre’nin aşağıdaki ilahisinden hareketle islam uygarlığının türk edebiyatına etkisini açıklayınız.   şol cennetin ırmakları    akar allah deyü deyü  ...

lise 2  edebiyat kitabı cevapları / 10.sınıf edebiyat kitabı cev

lise 2 edebiyat kitabı cevapları / 10.sınıf edebiyat kitabı cev

      herdembilgi ekibi      sayfa 10 ödevi: 1- b 2- d 3- edebi eserler tarihi olayları yansıtır ve bilgi verir 4- d, d, y 5- uygarlık tarihini, atom bombasının atılmasını 6- edebi eselerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler: edebiyat tarihi toplumların yaşadıkları olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde inceler: tarih toplumların yaşamlarını her bakımdan inceler: uygarlık tarihi fikir duygu ve hayallerin söz veya yazı ile edebi şekilde ifade edilme sanatıdır: edebiyat sayfa 11 ödevi: 1-a) tarihi daha iyi öğrenebilmek için dönemlere ayrılmıştır. tüm dünyayı etkilediği için bu olaylar kullanılmıştı...

2010-2011 lise 2 edebiyat kitabı cevapları

dosyayı indirmek için http://hotfile.com/dl/80656300/e993688/edebiyat_kitab_cevaplar.rar.html       edebiyat lise2 kitap cevapları by üzüntü katkılarıyla   ıüü sayfa 10: 1- b 2- d 3- edebi eserler tarihi olayları yansıtır ve bilgi verir 4- d, d, y 5- uygarlık tarihini, atom bombasının atılmasını 6- edebi eselerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler: edebiyat tarihi toplumların yaşadıkları olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde inceler: tarih toplumların yaşamlarını her bakımdan inceler: uygarlık tarihi fikir duygu ve hayallerin söz veya yazı ile edebi şekilde ifade edilme sanatıdır: edebiyat sayfa 11: 1-a) ta...

9. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 1. sınıf edebiyat kitab

  9. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 1. sınıf edebiyat kitabındaki soruların cevapları, etkinlikler ve ölçme değerlendirme sorularının cevapları sayfa 80-140 arası   dikkat ! kitabınızdaki sourları ve sayfaları mutlaka kontrol ediniz. sayfa farklılıkları olabilir. cevapların doğruluğunun garantisi yoktur. kontrolsüz yaptığınız sürece sorumluluk size aittir. sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87 cevaplar sayfa 80;1.sorusu;dıdaktık bıır sıırdır. 7 lık hece olcusuyle yazılmısıtr. 3.soru;1.konuda; kendı ıcınden ne hıssederse onu yaptıgını soyluyor. 2.konuda evlerın bınaların olusaumunu bınaların ve evlerın yok olusmunu anlatıyor. 3.konuda; velvelerın oldugu gun tukenmesını(bıtmesını)soyluyor. 81.9.soru;; tezat sanatı:zıt ...

lise 4 edebiyat kitabı tüm soruların cevabı, lise 4 edebiyat etk

lise 4 edebiyat kitabı tüm soruların cevabı, lise 4 edebiyat etkinlikleri ve kitaptaki soruların cevapları, etkinlik cevapları, edebiyat kitabı ölçme ve değerlendirme cevapları   12. sınıf edebiyat kitabı cevapları, soru ve cevaplar, etkinlikler,sayfa 4: 1.sorunun cevabında : din anlayışı,kültür farklılıkları,dil ,coğrafi konum gibi temeller ortaya atıldı… hazırlık soruları1. islamiyetin gelişimi, kavimler göçü, göçebe hayattan vazgeçiş vs..2.çağdaş bir devletin kurulması, ankaranın başkent olması,halkçılığın devlet programına girmesi, bilimsel ve laik anlayışa dayanan milli eğitimin öngörülmesi,kadının özgürlüğü gibi toplumun çehresini değiştiren oluşumlar sanat ve edebiyat çevrelerinde de derin etkiler yapar.3. milli edebiyat dönemindeki eserlerin konuları cumhuriyet döneminde de...

11. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 3 türk dili ve edebiya

11. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 3 türk dili ve edebiyatı sorularının cevapları, 11. sınıf kitabı etkinlik cevapları   edebiyat sayfa 12 4. etkinlik tanzimat fermanı 3 kasım 1839 da gülhane parkında padişah,diğer devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve halkın “gülhane hattı humayunu” adıyla mustafa reşit paşa tarafından okundu.bu fermanla osmanlı devletinde islam hukuku ve geleneksel kurumların bıraktığı hızlı bir değişim süreci başladı sayfa 13 3.soru:yenileşme kavramı, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir.4.soru:burada yenilik kavr***** en uygun hareket konağı restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmaktır.çünkü konağı,yıkıp yerine yeni bir bina yapmak yenilik değil,köklü bir değişimdir. sayfa 15 1. metin 1.on do...

9. sınıf edebiyat kitabı cevapları, tüm kitabın cevapları, sayfa

9. sınıf edebiyat kitabı cevapları, tüm kitabın cevapları, sayfa 215'e kadar, kitbın başından sonuna kadar, lise 1 edebiyat kitabının tüm cevapları   sayfa 4-5-7anlama yorumlama: 1-tiyatro,mimari,müzik,resim3)-mermerden mutfak tezgahı yapan ustadır işinde uzmanlaşmışdır zanaatkar dır mermeri heykele dönüştüren ise sanatcıdır.sanatçı tüm içtenligiyle hareket eder.4)-sanaçı herkesin göremedigini görür bu ndenle sokaga tekrar hayat vermiştir.5)-yüksek uygarlıklara çagdaş modern uygarlıklara sahib olmamızın kültürde ileri gidilmesinin sebebi sanattır. sayfa 5 ölçme değerlendirme 1-)d,y2-)dil3-)e4-)b sayfa 8 1-)y,d2-) psikoloji-tıp3-)d sayfa 111) y , d2)boşluk doldurma : sistem3)d şıkkı sayfa 141)d,y 2)………………………..cümleler topluluğuna metin denir.. 3)a 4)öğretici metinler bilgi ...

10. sınıf edebiyat kitabı cevapları sayfa 178 ile 202 arası, lis

10. sınıf edebiyat kitabı cevapları sayfa 178 ile 202 arası, lise 2 edebiyat kitabı cevapları, edebiyat etkinlik ve cevapları   sayfa 1787.) halk hikayeleri sonradan “aşık” adı verilen saz şairleri tarafından anlatılan hikayelerdir.bu hikayelerde nazım ve nesir karışıktır hikaye genelde nesirle anlatılır ancak çoşkulu yerlerde hikayeci olayları sazı eşliğinde nazımla anlatır.bu şekilde hikaye tekdüzelikten kurtulur, dinleyicinin dikkati hikaye üzerinde yoğunlaşmış olur. tahir ile zühre hikayesinde de anlatıcı “duygu yoğunluğu olan bölümlerde olayları duygu ve düşüncelerini manzumelerle anlatmıştır.8.a-) aldı tahirbenim yarim bir tane,sarılmış mor mintanacanım kurban olsunsenin gibi sultana.aldı zühreyalanım yok sözümdesevdası var özümdetek tahir benim olsunsultanlık yok gözümdealdı ...

10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 2 edebiyat cevapları,

10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 2 edebiyat cevapları, lise 2 türk dili ve edebiyatı kitabı etkinlikler ve soruların cevapları 10. sayfadan 77. sayfaya kadar tüm cevaplar  lise 10. sınıf edebiyat dersi tüm kitabın cevaplarısayfa 10 ödevi cevapları:1- b2- d3- edebi eserler tarihi olayları yansıtır ve bilgi verir4- d, d, y5- uygarlık tarihini, atom bombasının atılmasını6- edebi eselerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler: edebiyat tarihitoplumların yaşadıkları olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde inceler: tarihtoplumların yaşamlarını her bakımdan inceler: uygarlık tarihifikir duygu ve hayallerin söz veya yazı ile edebi şekilde ifade edilme sanatıdır: edebiyatsayfa 11 ödevi cevapları:...

9. sınıf edebiyat kitabı cevapları

sayfa: 80-81-82-83.......................138-139-140  cevaplarsayfa 801.soru; dıdaktık bıır sıırdır.7 lık hece olcusuyle yazılmısıtr.3.soru;1.konuda;kendı ıcınden ne hıssederse onu yaptıgını soyluyor.2.konuda;evlerın bınaların olusaumunu bınaların ve evlerın yok olusmunu anlatıyor.3.konuda;velvelerın oldugu gun tukenmesını(bıtmesını)soyluyor.sayfa 81 9.soru;tezat sanatı: zıt kavramlarınnın bır arada kullanılması cennet =cehennem gıbıtesbıh sanatı; benzeyen benzetme sanatı edatlı sanat tek unsuru ıstıare sayfa 821.soru;nazım bırımı beyıttır.kafıye kullanılmıstır.hece olcusu vardır.mubalaga sanatı kullanılmısıttr.3.soru:camı avlusundan bahsedıyor. bu camınınde eskı oldugunu soyluyor..sayfa 831.soru; nazım seklı 2 lı dızelerden olusmustur.hece olcusu yoktur.kafıye duzenlı degıldır.duygus...

12. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 4. sınıf türk dili ve

12. sınıf edebiyat kitabı cevapları, soru ve cevaplar, etkinlikler,sayfa 4: 1.sorunun cevabında : din anlayışı,kültür farklılıkları,dil ,coğrafi konum gibi temeller ortaya atıldı.hazırlık soruları1. islamiyetin gelişimi, kavimler göçü, göçebe hayattan vazgeçiş vs..2.çağdaş bir devletin kurulması, ankaranın başkent olması,halkçılığın devlet programına girmesi, bilimsel ve laik anlayışa dayanan milli eğitimin öngörülmesi,kadının özgürlüğü gibi toplumun çehresini değiştiren oluşumlar sanat ve edebiyat çevrelerinde de derin etkiler yapar.3. milli edebiyat dönemindeki eserlerin konuları cumhuriyet döneminde devam etti.atatürk ün kişiliği, ilkeleri anlatıldı.sevin&cced...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !