× "

log x in türevi

" arama sonuçları

belirli ve belirsiz integral

t.c. selçuk üniversitesi ziraat fakültesi gıda mühendisliği matematik dersi     belirli ve belirsiz integral hesaplama yöntemleri     hazırlayan 031514027 arzu güven         konya - 2004 ı. belirsiz integral ı.1.belirsiz integralin tanımı: türevi f(x) olan bir f(x) fonksiyonuna f(x)’in ilkel fonksiyonu ve diferansiyeli f(x)dx olan f(x) fonksiyonunda f(x)dx ‘in belirsiz integrali denir.   df(x) = f(x)dx      veya     =f(x) ise f(x)  = ∫ f(x)dx dir. genel olarak: ∫ f(x)dx  = f(x) + c dir. buradaki c keyfi sabittir. ı.2 başlıca integral teoremleri ve ...

windows hızı için ince ayarlar

hızlı kapatma hkey_local_machınesystemcontrolset 001control anahtarını etkinleştirin. sağda bulunan "wait to kill service timeout" kaydının değerini "100" yapınız. hkey_current_userconrol paneldesktop anahtarını etkinleştirin. sağda bulunan "autoendtasks" kaydının değerini "1" ile değiştirin. daha hızlı kapansın xp kapanırken yapılanları kaydeder, windows xp kapanırken biraz zamandan kazanmak istiyorsanız, regedit'e girip "hkey_cur-rent_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversio npolicies explorer" anahtarına gidin, burada "nosavesettings" değerim bulun. eğer çıkışta kayıt yapılmasını istemiyorsanız değeri "l" yapın, kayıt yapılmasını istiyorsanız "o" yapmanız yeterli...

irrasyonel sayılar

sayılar pratik problemlerle ilgili olduğunda düşünüyoruz. fakat sayıların birbirleriyle ilişkileri değerlendirilebilir. bilindiği gibi pisagorcular sayıları araştırmada ilkler arasındadır. bu bilgilerde pisagorcular; 1= sebep esası olarak düşünüldü. 2= fikirle tanımlandı. 4= eşitliklerin neticesi olan ilk numara olduğu için adaletle (1’den hariç ilk tam kareli sayı) çağrıştırdılar. 1’den daha büyük sayılar için; tek sayılar=erkeğe, çift sayılar=kadına özgüydü. 5=ilk kadına özgü özgü sayı (2) + ilk erkeğe özgü sayı (3)=5 olduğu için evliliği ifade ediyordu. pisagorcular mistik anlamlara sahip özel sayılarla ilgilendiler. tam sayıla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !