× "

logaritmanın özellikleri

" arama sonuçları

logaritmanın özellikleri ile ilgili sorular

  1. tanım   ar+ -{1} ve  x r+ olmak üzere, ay = x eşitliğini ele alırsak. bu eşitlikte; a değerini bulmak için kök alma, x değerini bulmak için kuvvet (üs) alma , y değerini bulmak içinde logaritma işlemi yapılır. ar+-{1}, xr+ ve yr olmak üzere,   ay=x û y=loga x    tir.   burada; y sayısı , x sayısının a tabanına göre logaritmasıdır.   örnekler: 1) log2 8 = y þ 8= 2y þ y = 3 tür. 2) loga 64 = 3 þ 64 = a3 þ a = 4 tür. 4) loga a = x þ a = ax þ x = 1 dir. 5) loga&nb...

logaritma konu anlatımı - logaritmanın özellikleri

tanım : a > 1 ve a, a Î r olmak üzere, an = a eşitliğini sağlayan n sayısına, a'nın a tabanına göre logaritması denir. log a a = n Û an = a ö z e l l i k l e r logn (a . b) Û logn a + logn b logn (a ¸ b) Û logn a - logn b logan ap Û [p/n] logn a 1logn a Û ¾¾¾ loga a logn aloga a Û ¾¾¾ logn a loga b logb a = 1 log1/a b Û - loga b [ n ] loga a = a loga b . logb c . logc d . . . . . . logy z = loga z tanım : logaritması 1 olan sayıya, logaritma fonksiyonunun tabanı denir. doğal (naturel) logaritmada taban e dir. 1 lim ( 1 + ¾ )n = e [ e = 2,71828... ]n®¥ nbayağı l...

logaritma konu anlatımı - logaritmanın özellikleri

tanım : a > 1 ve a, a Î r olmak üzere, an = a eşitliğini sağlayan n sayısına, a'nın a tabanına göre logaritması denir. log a a = n Û an = a ö z e l l i k l e r logn (a . b) Û logn a + logn b logn (a ¸ b) Û logn a - logn b logan ap Û [p/n] logn a 1logn a Û ¾¾¾ loga a logn aloga a Û ¾¾¾ logn a loga b logb a = 1 log1/a b Û - loga b [ n ] loga a = a loga b . logb c . logc d . . . . . . logy z = loga z tanım : logaritması 1 olan sayıya, logaritma fonksiyonunun tabanı denir. doğal (naturel) logaritmada taban e dir. 1 lim ( 1 + ¾ )n = e [ e = 2,71828... ]n®¥ nbayağı l...

logaritma konu anlatımı - logaritmanın özellikleri

tanım : a > 1 ve a, a Î r olmak üzere, an = a eşitliğini sağlayan n sayısına, a'nın a tabanına göre logaritması denir. log a a = n Û an = a ö z e l l i k l e r logn (a . b) Û logn a + logn b logn (a ¸ b) Û logn a - logn b logan ap Û [p/n] logn a 1logn a Û ¾¾¾ loga a logn aloga a Û ¾¾¾ logn a loga b logb a = 1 log1/a b Û - loga b [ n ] loga a = a loga b . logb c . logc d . . . . . . logy z = loga z tanım : logaritması 1 olan sayıya, logaritma fonksiyonunun tabanı denir. doğal (naturel) logaritmada taban e dir. 1 lim ( 1 + ¾ )n = e [ e = 2,71828... ]n®¥ nbayağı l...

logaritma konu anlatımı - logaritmanın özellikleri

tanım : a > 1 ve a, a Î r olmak üzere, an = a eşitliğini sağlayan n sayısına, a'nın a tabanına göre logaritması denir. log a a = n Û an = a ö z e l l i k l e r logn (a . b) Û logn a + logn b logn (a ¸ b) Û logn a - logn b logan ap Û [p/n] logn a 1logn a Û ¾¾¾ loga a logn aloga a Û ¾¾¾ logn a loga b logb a = 1 log1/a b Û - loga b [ n ] loga a = a loga b . logb c . logc d . . . . . . logy z = loga z tanım : logaritması 1 olan sayıya, logaritma fonksiyonunun tabanı denir. doğal (naturel) logaritmada taban e dir. 1 lim ( 1 + ¾ )n = e [ e = 2,71828... ]n®¥ nbayağı l...

logaritma konu anlatımı - logaritmanın özellikleri

tanım : a > 1 ve a, a Î r olmak üzere, an = a eşitliğini sağlayan n sayısına, a'nın a tabanına göre logaritması denir. log a a = n Û an = a ö z e l l i k l e r logn (a . b) Û logn a + logn b logn (a ¸ b) Û logn a - logn b logan ap Û [p/n] logn a 1logn a Û ¾¾¾ loga a logn aloga a Û ¾¾¾ logn a loga b logb a = 1 log1/a b Û - loga b [ n ] loga a = a loga b . logb c . logc d . . . . . . logy z = loga z tanım : logaritması 1 olan sayıya, logaritma fonksiyonunun tabanı denir. doğal (naturel) logaritmada taban e dir. 1 lim ( 1 + ¾ )n = e [ e = 2,71828... ]n®¥ nbayağı l...

logaritma konu anlatımı - logaritmanın özellikleri

tanım : a > 1 ve a, a Î r olmak üzere, an = a eşitliğini sağlayan n sayısına, a'nın a tabanına göre logaritması denir. log a a = n Û an = a ö z e l l i k l e r logn (a . b) Û logn a + logn b logn (a ¸ b) Û logn a - logn b logan ap Û [p/n] logn a 1logn a Û ¾¾¾ loga a logn aloga a Û ¾¾¾ logn a loga b logb a = 1 log1/a b Û - loga b [ n ] loga a = a loga b . logb c . logc d . . . . . . logy z = loga z tanım : logaritması 1 olan sayıya, logaritma fonksiyonunun tabanı denir. doğal (naturel) logaritmada taban e dir. 1 lim ( 1 + ¾ )n = e [ e = 2,71828... ]n®¥ nbayağı l...

logaritma konu anlatımı - logaritmanın özellikleri

tanım : a > 1 ve a, a Î r olmak üzere, an = a eşitliğini sağlayan n sayısına, a'nın a tabanına göre logaritması denir. log a a = n Û an = a ö z e l l i k l e r logn (a . b) Û logn a + logn b logn (a ¸ b) Û logn a - logn b logan ap Û [p/n] logn a 1logn a Û ¾¾¾ loga a logn aloga a Û ¾¾¾ logn a loga b logb a = 1 log1/a b Û - loga b [ n ] loga a = a loga b . logb c . logc d . . . . . . logy z = loga z tanım : logaritması 1 olan sayıya, logaritma fonksiyonunun tabanı denir. doğal (naturel) logaritmada taban e dir. 1 lim ( 1 + ¾ )n = e [ e = 2,71828... ]n®¥ nbayağı l...

logaritma konu anlatımı - logaritmanın özellikleri

tanım : a > 1 ve a, a Î r olmak üzere, an = a eşitliğini sağlayan n sayısına, a'nın a tabanına göre logaritması denir. log a a = n Û an = a ö z e l l i k l e r logn (a . b) Û logn a + logn b logn (a ¸ b) Û logn a - logn b logan ap Û [p/n] logn a 1logn a Û ¾¾¾ loga a logn aloga a Û ¾¾¾ logn a loga b logb a = 1 log1/a b Û - loga b [ n ] loga a = a loga b . logb c . logc d . . . . . . logy z = loga z tanım : logaritması 1 olan sayıya, logaritma fonksiyonunun tabanı denir. doğal (naturel) logaritmada taban e dir. 1 lim ( 1 + ¾ )n = e [ e = 2,71828... ]n®¥ nbayağı l...

logaritma çeşitleri, logaritma özellikleri

logaritma, logaritma çeşitleri, logaritma özellikleri ile ilgili konu anlatımlar (matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar)   1. tanım   a r+ -{1} ve  x r+ olmak üzere, ay = x eşitliğini ele alırsak. bu eşitlikte; a değerini bulmak için kök alma, x değerini bulmak için kuvvet (üs) alma , y değerini bulmak içinde logaritma işlemi yapılır. a r+-{1}, x r+ ve y r olmak üzere,   ay=x û y=loga x    tir.   burada; y sayısı , x sayısının a tabanına göre logaritmasıdır.   örnekler: 1) log2 8 = y þ 8= 2y þ y = 3 tür. 2) loga 64 = 3 þ 64 = a3 þ a = 4 tür. 3) log3 x = -2 þ x = 3-2 &tho...

logaritma, logaritma çeşitleri, logaritma özellikleri ile ilgili

logaritma, logaritma çeşitleri, logaritma özellikleri ile ilgili konu anlatımlar (matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar) 1. tanım a r+ -{1} ve  x r+ olmak üzere, ay = x eşitliğini ele alırsak.bu eşitlikte; a değerini bulmak için kök alma, x değerini bulmak için kuvvet (üs) alma , y değerini bulmak içinde logaritma işlemi yapılır. a r+-{1}, x r+ ve y r olmak üzere, ay=x û y=loga x    tir. burada; y sayısı , x sayısının a tabanına göre logaritmasıdır. örnekler:1) log2 8 = y þ 8= 2y þ y = 3 tür.2) loga 64 = 3 þ 64 = a3 þ a = 4 tür.3) log3 x = -2 þ x = 3-2 þ x =  dur.4) loga a = x þ a = ax þ x = 1 dir.5) loga 1 = n...

logaritmanın özellikleri - logaritma fonksiyonu ve logaritma

logaritma fonksiyonu ve logaritma, apsisler ekseninin 1 ve x (pozitif) noktalarından bu eksene çizilen dikmelerle, y = k/x eğrisi ve ox ekseninin sınırladığı değişken bölgenin a(x) alanının belirlediği fonksiyon (logaritma fonksiyonu) ve buna dayandırılan bir hesap yöntemi (logaritma). logaritma fonksiyonu “log” biçiminde kısaltılır ve x>1 ise, logx söz konusu bölgenin alanına; 0 < x < 1 ise, alanın eksi işaretlisine ve x=1 ise, sıfıra eşittir. a, 1’den farklı pozitif bir gerçel sayı olmak üzere y=k/x fonksiyonundaki k, bölgenin alanı a (a)=1 olacak biçimde seçilirse, söz konusu logaritma fonksiyonu “a tabanına göre” olur ve y=logax yazılır. bu yazılış “x’in a taban...

bilim felsefesi nedir - bilim felsefesinin özellikleri

 ilk bilimsel çalışmalar m.ö. 2000’ li yıllarda çin ve hindistan’ da başlamış, daha sonra mısır ve mezopotamya’ da devam etmiştir.  bu dönemde bilim; mitoloji, din ve büyü ile iç içedir.  ancak astronomi, tıp, coğrafya ve matematik alanında önemli çalışmalar vardır.m.ö. 600’ lerde antik yunan’ da başlayan bilimsel çalışmalar felsefeyle iç içedir.  bu dönemi, mısır ve mezopotamya’ dan ayıran en önemli etken, düşünmede “akılcı eğilim”in önem kazanmaya başlamış olmasıdır.bilimlerin felsefeden ayrılışı ilk çağ’ da matematikle başlamıştır.  m.ö. 3. yüzyılda euclides (öklit) geometriyi, ...

logaritma konu anlatımı - logaritmanın özellikleri - örnek soru

tanım : a > 1    ve    a, a &ıcirc; r    olmak üzere,    an = a    eşitliğini sağlayan    n    sayısına,    a'nın a    tabanına göre logaritması denir.     log a a = n    û    an = a     ö z e l l i k l e r logn (a . b)    û    logn a + logn b logn (a ¸ b)    û    logn a - logn b logan ap    û    [p/n] logn a                        1 logn a    û    ¾¾¾        &nb...

logaritma konu anlatımı - logaritmanın özellikleri - örnek soru

tanım : a > 1    ve    a, a &ıcirc; r    olmak üzere,    an = a    eşitliğini sağlayan    n    sayısına,    a'nın a    tabanına göre logaritması denir.     log a a = n    û    an = a     ö z e l l i k l e r logn (a . b)    û    logn a + logn b logn (a ¸ b)    û    logn a - logn b logan ap    û    [p/n] logn a                        1 logn a    û    ¾¾¾        &nb...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !