× "

lojman talep dilekçesi örneği

" arama sonuçları

idari yargı davaları

  yargı kararının uygulanmaması üzerine bina cephesi, hava akımı, ışık, manzaranın kapanması tazminat gerektirir.· avrupa insan hakları mahkemesi başvuru formu· ceza yargılamasında yasayolları· ssk prim borcu olması yapı kullanma izni belgesine engel değil.· tarihte köy yerleşik alanının tesipit edilmediği tartışmasız olduğundan plansız alanlar imar yönetmeliği'nin uygulanması ve 3194 sayılı yasanın 27. maddesi kapsamında olmayan yapı için plansız alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre ruhsat a· idari yargı davaları kitabı içindekiler· imar planına aykırı kamulaştırma hukuka aykırıdır.· uygulama imar planılarına ait uygulamanın 2981 sayılı yasanın 10/b-c maddesine göre yapılmasını mümkün olmadığı· yapının ilgililer tarafınd...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !