× "

lut kavminin helakı

" arama sonuçları

lut kavminin helakı

tevrat yaratılış kısmının 18. bölümünden itibaren ibrahim’e gelen adamlar anlatılmaktadır. bunların üç kişi olduğu ve bu üç kişinin de insan oldukları, ibrahim’e ishak’ı müjdelemeye geldikleri ve buradan da sodom ve gomoro’ya gidip lut’un kavmini yok edeceklerini söyledikleri yazılmıştır. bölüm: 18 1 ibrahim günün sıcak saatlerinde mamre meşeliğindeki çadırının önünde otururken, rab kendisine göründü. 2 ibrahim karşısında üç adamın durduğunu gördü. onları görür görmez karşılamaya koştu. yere kapanarak birine, 3 ‹‹ey efendim, eğer gözünde lütuf bulduysam, lütfen kulunun yanından ayrılm...

lut kavmi ve yıkılan şehir

lut kavmi de uyarıları yalanladı. biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. yalnız lut ailesini (bu azabtan ayrı tuttuk;) onları seher vakti kurtardık; tarafımızdan bir nimet olarak. işte biz, şükredenleri böyle ödüllendiririz. oysa andolsun zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler. lut peygamber, ibrahim peygamberle aynı dönemde yaşamıştır. hz. lut, hz. ibrahim'e komşu kavimlerden birine elçi olarak gönderilmişti. bu kavim, kuran'da belirtildiğine göre, o güne kadar dünya üzerinde görülmemiş bir sapıklığı, eşcinselliği uyguluyordu. hz. lut, onlara bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylediğinde ve onlar...

lut kavmi

lut kavmi ve altı üstüne getirilen şehir lut kavmi de uyarıları yalanladı. biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. yalnız lut ailesini (bu azabtan ayrı tuttuk;) onları seher vakti kurtardık; tarafımızdan bir nimet olarak. işte biz, şükredenleri böyle ödüllendiririz. oysa andolsun zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler. kamer suresi, 33-36 lut peygamber, ibrahim peygamberle aynı dönemde yaşamıştır. hz. lut, hz. ibrahim'e komşu kavimlerden birine elçi olarak gönderilmişti. bu kavim, kuran'da belirtildiğine göre, o güne kadar dünya üzerinde görülmemiş bir sapıklığı, eşcinselliği uyguluyordu. h...

hz. lut (a.s.)

1. hz. lut hakkında genel bilgiler kur'an-ı kerimde bildirilen peygamberlerden olan hz. lut, ibrahim aleyhisselamın kardeşi hârân'ın oğludur. halilallahla birlikte nemrud'un memleketinden hicret edip şam'a geldikten sonra (bkz. hz.ibrahim), lut gölü yakınındaki sedum şehri halkına peygamber olarak gönderildi. insanlara ibrahim aleyhisselamın dinini tebliğ etti . 2. hz. lut'un hikâyesi hz. lut ailesini toplayıp ibrahim aleyhisselamla şam'a hicret ettikten sonra allah tarafından lut gölünün güney-batı tarafında bulunan sedum şehrinin halkına peygamber olarak gönderiliyor. bu kavim çok azgındı ve erkeklerle münâsebeti âdet haline getirerek livata fiilini işliyordu. bu...

tevrat'ta lut, sodom ve gomorrah

tevrat'ta lut, sodom ve gomorrah

tevrat lut peygamber kavminin yokediliş öyküsünü oldukça ilginç bir şekilde anlatır. bu arada bir bilgi notu olarak şunu da belirteyim ki;eski ahit - hristiyanlığın kutsal kitabı kitab-ı mukaddes'in (incil'in) ilk bölümünü oluşturan 39 kitaba verilen isimdir.tevrat - tanah ve eski ahit'in ilk beş kitabına verilen isimdir. ***1.iki melek akşamleyin sodom'a vardılar. lut kentin kapısında oturuyordu. onları görür görmez karşılamak için ayağa kalktı. yere kapanarak, 2."efendilerim" dedi, "kulunuzun evine buyurun. ayaklarınızı yıkayın, geceyi bizde geçirin. sonra erkenden kalkıp yolunuza devam edersiniz." melekler, "olmaz" dediler, "geceyi kent meydanında geçireceğiz." 3.ama lut çok diretti. sonunda onunla birlikte evine gittiler. lut onlara yemek hazırladı, mayasız ekmek pişirdi. yedile...

islam inancına göre lut (a.s.) kıssası

islam inancına göre lut (a.s.) kıssası

kur'ân-ı kerim'de ismi bildirilen peygamberlerden. ibrâhim aleyhisselâmın kardeşinin oğludur. ibrâhim aleyhisselâm ve ona inananlarla birlikte nemrûd'un memleketinden hicret edip şam'a geldikten sonra, lût gölü yakınındaki sedûm şehri halkına peygamber gönderildi. insanlara ibrâhim aleyhisselâmın dinini tebliğ etti. ibrâhim aleyhisselâmla birlikte bâbil'den hicret edip, şam diyârına geldikleri zaman cebrâil aleyhisselâm gelerek lût gölü civÂrındaki sedûm bölgesi ahâlisine peygamber olarak gönderildiğini bildirdi. ibrâhim aleyhisselâmdab ayrılarak sedûm bölgesine gitti. bu bölgede ahlâksız ve sapık bir millet türemişti. putlara tapıyorlar, soygun yapıyorlar, zayıfları eziyorlardı. iğrenç olan livata (homoseksüellik; bugün tedâvisi mümkün olmayan aıds hastalığına sebep olan cinsi sapıklık) y...

lut kavmi ve helak olan şehir

"lut kavmi de uyarıları yalanladı. biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. yalnız lut ailesini (bu azabtan ayrı tuttuk;) onları seher vakti kurtardık." (kamer suresi, 33-34)   hz. lut'un kavmi, eşcinselliğin yaygın olduğu sapkın bir kavimdi. hz. lut, allah'ın tebliğini getirdiğinde onu inkar ettiler, sapıklıklarına devam ettiler. sonunda allah lut kavmini, korkunç bir felaketle helak etti. hz. lut'un yaşadığı şehrin eski ahit'te geçen ismi sodom'dur. arkeolojik çalışmalarda, şehrin, israil-ürdün sınırı boyunca uzanan tuz gölünün (ölü deniz) yakınlarında olduğu anlaşılmaktadır. bu kavmin kuran'da yazılanlara uygun bir şekilde helak olduğu anlaşılmıştır...

sapık bir kavmin helakı: pompei

sapık bir kavmin helakı: 'pompei' ...onlara uyarıcı-korkutucu geldiğinde, nefretlerinden başkasını arttırmadı. (hem de) yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek. oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını sarıp-kuşatmaz. artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? sen, allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen, allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. (fatır suresi, 42-43) http://www.harunyahya.org/kitap/kavimler/res/pompei.jpg üstte, felaket öncesinde pompei kentindeki refah ve zenginliği gösteren bir fresk. alttaki resimde pompei'de yapılan kazılarda çıkarılan taslaşmış cesetler. evet, 'allah'ın sünnetinde (kurallarında) hiçbir değişiklik' yoktur. allah'ın kurallarına aykırı giden, o'na ba...

lut kavmi

lut'un karısını görmek için mausu resmin üzerine getirin. kur'an da lut lut kavminin merkezi ölü deniz projesi lut'un kavmi ve karısı       lut kavmi "sodom ve gomorra" sodom ve gomorra şehirleri, uzun süredir, allah'ın cezalandırmasıyla anılan iki antik şehirdir. sodom kelimesi, halen ingiliz dilinde bulunan, doğal olmayan seksüel davranışları anlatmak için kullanılan bir terimdir. bir çok kişiye göre bu kelimeler, yalnızca masal ve efsanelerde yer alan isimlerdir. sodom ve gomorra, her ne kadar, daha büyük ve tarıma bağlı, konfedere bir devletin şehirleri olsalar da, tevrat'ta, havza şehirleri olarak bilinirler. "abram, kenan diyarında oturdu ve lut, havza şehirlerinde oturdu. ve sodoma doğru &cced...

lut kavmi ve yıkılan şehir

lut kavmi de uyarıları yalanladı. biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. yalnız lut ailesini (bu azabtan ayrı tuttuk;) onları seher vakti kurtardık; tarafımızdan bir nimet olarak. işte biz, şükredenleri böyle ödüllendiririz. oysa andolsun zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler. kamer suresi, 33-36 lut peygamber, ibrahim peygamberle aynı dönemde yaşamıştır. hz. lut, hz. ibrahim'e komşu kavimlerden birine elçi olarak gönderilmişti. bu kavim, kuran'da belirtildiğine göre, o güne kadar dünya üzerinde görülmemiş bir sapıklığı, eşcinselliği uyguluyordu. hz. lut, onlara bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylediğinde ve on...

hz. lut ve kavminin helakı izle indir

hz. lut ve kavminin helakıhttp://rapidshare.com/files/87548930...nin_helaki.wmv ...

hz. lut peygamber

    hz. lÛt (a.s.)    kur'an-ı kerim'de geçen peygamberlerden biri lût (a.s) ile birlikte hz. ibrahim'in kardeşi hârân'ın oğludur. lût (a.s), ibrahim (a.s) ile birlikte hârrân'dan filistin'e göç etti. burada kıtlık baş gösterince lût ve ibrahim (a.s.) beraberce mısır'a gittiler. bir süre sonra mısır kralının verdiği mal ve sürüleri yanlarına alarak birlikte tekrar filistin'e döndüler. zamanla yerleştikleri bölge, sürülerini almaz oldu. hz. lût bunun üzerine, amcası ibrahim (a.s.)'ın bölgesinden ayrılıp sedom şehrine yerleşti. daha sonra bu şehre peygamber olarak gönderildi. sedomlular bozuk ahlaklı, kötü niyet insanlar idi. yol keserler, yolcuların elinde avucunda ne varsa alırlardı.    sedom halkı dünyada dah...

hz. lut

  lut'a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan şehirden kurtardık. şüphesiz onlar, bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi. onu rahmetimize soktuk, çünkü o, salihlerdendi. (enbiya suresi, 74-75) hz. lut'un hayatı   allah, kuran'da bazı peygamberlerin aynı dönemde yaşadıklarını bizlere bildirmiştir. örneğin hz. harun, firavun'la olan mücadelesinde ve kavmine yaptığı tebliğde kardeşi hz. musa'ya destekçi olmuştur. hz. yakub ile oğlu hz. yusuf da allah'ın aynı dönemde peygamberlik makamıyla şereflendirdiği mübarek insanlardır. kuran'da hz. ibrahim ve hz. lut'un da aynı dönemde ve aynı coğrafyada yaşadıkları haber verilir. hz. lut ve hz. ibrahim farklı kavimlerin içinde hayat sürmelerine karşın, birbirlerinin destekçisi olmu...

lut kavmi ve yıkılan şehir...- 3 -

lut kavmi ve yıkılan şehir pompei de aynı sona uğramıştı kuran'da, allah'ın kanunlarında hiçbir değişiklik olmadığı şöyle haber verilir: ...onlara uyarıcı-korkutucu geldiğinde, nefretlerinden başkasını arttırmadı. (hem de) yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek. oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını sarıp-kuşatmaz. artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? sen, allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen, allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. (fatır suresi, 42-43) yukarıdaki resimde felaketten önce pompei halkının çok büyük bir lüks ve ihtişam içinde yaşadığı açıkça görülüyor. evet, "allah'ın sünnetinde (k...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !