× "

müşterinin demografik yapısını tespit etme

" arama sonuçları

elektronik ticaret hakkında genel bilgiler

elektronik ticaret hakkında genel bilgiler 1.1.sanal şirket,e-ticaret(e-commerce) ve e-iş(e-business) 1.1.1.sanal şirket kavramı     ingilizce'deki virtual sözcüğünün türkçe'deki karşılığı sanal'dır. sanal;kelime anlamıyla gerçekte var olan ancak görünmeyen anlamındadır.sanal kavramı "gerçekte fiziki olarak varolmadığı halde etkisi olan,örgüt,işyeri ya da şirket karşılığı olarak kullanılmaktadır."     sanal şirketler sanal ürünlerini üreten işletmelerdir.sanal ürün ise siparişin verildiği anda olmayan ancak on-line olarak üretimin sağlandığı ürünlerdir.burada sanal şirket ifadesinden,şirketin gerçekte olm...

stratejik yonetim nedir? 2

stratejik yönetim süreci stratejik yönetim sürecinde esasen üç aşama sözkonusudur: 1. stratejilerin geliştirilmesi ve stratejik planlama aşaması: bu aşamada üst yönetim tarafından organizasyonda iç ve dış durum değerlendirilmesine yönelik swot analizi yapılır. yine bu aşamada organizasyonun vizyon ve misyon bildirileri hazırlanarak organizasyonda ortak amaç, ilke ve değerler ortaya konulur. stratejik planlamada en önemli konu stratejik kararların alınması ve strateji seçimlerinin yapılmasıdır. 2. stratejilerin uygulanması: ıkinci aşamada üst yönetimin sorumluluğunda ve özellikle orta kadame yöneticiler ile işbirliği yapılarak stratejilerin u...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !