× "

müezzinliğin fazileti ile ilgili hadisler

" arama sonuçları

ücretle namaz kıldırmak

sual: ücretle namaz kıldıran imamın arkasında, namaz kılınır mı? cevap imamlık şartlarını taşıyan bir kimse, ücret veya maaş karşılığı imamlık yapıyorsa, bunun arkasında namaz kılmanın caiz olduğuna fetva verilmiştir. kur’an-ı kerim, din dersi öğretmek, ezan ve imamlık için parayla insan görevlendirmek caiz olur. son zamanlarda, dinde gevşeklik olduğundan, kur’an-ı kerimin ve din bilgilerinin unutulmaması ve imamlığın, müezzinliğin yapılabilmesi için, ücretle yaptırılması zaruret haline gelmiştir; fakat bu fetva, bütün ibadetlerin ücretle yapılabileceğini göstermez. (redd-ül-muhtar) tesbih namazını cemaatle kılmak sual: redd-ül-muhtar’da, (tesbih namazı cemaatle kılın...

imamda bulunması gereken vasıflar:

  imamda bulunması gereken vasıflar:     cemaatle kılınan namazda kendisine uyulan zâta imam denir. bu zâtın cemaate namaz kıldırmak vazifesine de imâmet tabir edilir. imama uymaya iktida veya ittiba`; imama uyan kimseye de muktedî veya müttebi` veya me`mum gibi adlar verilir. imamlığın fazileti, müezzinliğin faziletinden çok daha fazladır. vazifeye ehil olmadığı takdirde de o nisbette mes`uliyeti büyüktür. çünkü imam, dînen mukteda bih, yani cemaatın kendisine uyduğu şahıstır. kendisine uyan cemaat sayısınca sevablar kazanır. ancak kıldırdığı namaz eksik veya hatâlı olursa, bu takdirde d...

ezan

  ezan nedir?   ezanın lügat mânası, îlân = bildirmek demektir. dinî mânada ezan, müslümanlara namaz vakitlerini bildirmek için okunan bâzı mübârek sözlerden ibarettir. ezan okuyan kimseye müezzin denir. ezanın hükmü nedir? beş vakit farz namazlar için ezan okumak, kitab (mâide sûresi, âyet 58; cum'a sûresi, âyet, 9) ve sünnet ile sâbittir. hükmü ise, sünnet-i müekkedenin kifaye kısmındandır. yani bir mahallede bir kişinin bu vazifeyi yerine getirmesiyle diğerleri üzerinden terk mes'ûliyeti düşer. fakat ezan okumanın tamamen terkedil...

ezan

  ezan nedir?   ezanın lügat mânası, îlân = bildirmek demektir. dinî mânada ezan, müslümanlara namaz vakitlerini bildirmek için okunan bâzı mübârek sözlerden ibarettir. ezan okuyan kimseye müezzin denir. ezanın hükmü nedir? beş vakit farz namazlar için ezan okumak, kitab (mâide sûresi, âyet 58; cum'a sûresi, âyet, 9) ve sünnet ile sâbittir. hükmü ise, sünnet-i müekkedenin kifaye kısmındandır. yani bir mahallede bir kişinin bu vazifeyi yerine getirmesiyle diğerleri üzerinden terk mes'ûliyeti düşer. fakat ezan okumanın tamamen terkedil...

ezanla ilgili mes`eleler:

  ezanla ilgili mes`eleler:     * bir namaz için birden fazla ezan ve ikamet okunabilir mi? cumadan başka hiçbir namaz için birden fazla ezan ve hiçbir farz namaz için de birden fazla ikamet getirilmez. binaenaleyh bir camide ezan ve ikametle vakit namazı mu`tad vechile kılındıktan sonra, tekrar cemaatle veya münferiden aynı namazı kılacak kimseler, ne ezan okurlar ne de ikamet getirirler. cuma namazında ise, iki ezan okunur. biri dış, diğeri iç ezandır. itibar iç ezanadır. zira hazret-i peygamber zamanında yalnız içte okunan ezan vardı. sonra insanlar çoğalınca hazret-i osman devrinde ikinci bir ezan dah...

müezzin ezan okurken neden ellerini kulağına götürür?

müezzin ezan okurken neden ellerini kulağına götürür? müezzinin, sesin daha güçlü çıkmasına yardımcı olacağı için şahadet parmaklarının uçlarını kulaklarına götürmesi veya ellerini kulaklarının üzerine koyması müstehaptır. çünkü bunu, sesin yükselmesine yardımcı olduğu için peygamber efendimiz (a.s.m) hz. bilal’e emretmiştir. (nasbu’r-raye, 1/278) şayet müezzin parmaklarını kulaklarına sokmadan ezan okursa, bunun da bir sakıncası yoktur. zira parmakların kulağa sokmak asli bir sünnet değildir. (bk. hidaye, ezan bölümü) müezzinlik sâlih amellerin en faziletlilerinden biri olarak kabul edilmiştir. hz. peygamber, çeşitli hadisle...

ismailağa'nın tamiratı

cuma, 26 haziran 2009 12:56 ismailağa'nın tamiratı perşembe, 31 temmuz 2008 ismailağa camminde 80 li yılların ortalarında bir tamirat olmuştu, fakat iş uzun sürdü. o kadar ki camiyi tamir edip boya yapacağız dediler ama iş öyle değilmiş. caminin tekkeyi andıran bütün işaretleri nerdeyse kazınmış ve değiştirilmiştir. boyası, sıvası, mermerleri, mihrabı, üst katın sapasağlam doğra maları ve tüm sağlam ve tertemiz döşemeler söküldü, halılar avizeler isitma sistemi akla ne gelirse yapılmaya girişilmiş, fakat maddi destek verenlerin sözü aksayınca caminin tamiri uzadı ve cami aylarca ibadete kapalı kaldı. namazlar dış tarafta müezzinliğin hizasındaki küçük mihrabta kıldırılıyordu. işin uzaması hiç...

ismailağa'nın tamiratı

cuma, 26 haziran 2009 12:56 ismailağa'nın tamiratı perşembe, 31 temmuz 2008 ismailağa camminde 80 li yılların ortalarında bir tamirat olmuştu, fakat iş uzun sürdü. o kadar ki camiyi tamir edip boya yapacağız dediler ama iş öyle değilmiş. caminin tekkeyi andıran bütün işaretleri nerdeyse kazınmış ve değiştirilmiştir. boyası, sıvası, mermerleri, mihrabı, üst katın sapasağlam doğra maları ve tüm sağlam ve tertemiz döşemeler söküldü, halılar avizeler isitma sistemi akla ne gelirse yapılmaya girişilmiş, fakat maddi destek verenlerin sözü aksayınca caminin tamiri uzadı ve cami aylarca ibadete kapalı kaldı. namazlar dış tarafta müezzinliğin hizasındaki küçük mihrabta kıldırılıyordu. işin uzaması hiç...

ismailağa'nın tamiratı

cumartesi, 27 haziran 2009 15:32 ismailağa'nın tamiratı perşembe, 31 temmuz 2008 ismailağa camminde 80 li yılların ortalarında bir tamirat olmuştu, fakat iş uzun sürdü. o kadar ki camiyi tamir edip boya yapacağız dediler ama iş öyle değilmiş. caminin tekkeyi andıran bütün işaretleri nerdeyse kazınmış ve değiştirilmiştir. boyası, sıvası, mermerleri, mihrabı, üst katın sapasağlam doğra maları ve tüm sağlam ve tertemiz döşemeler söküldü, halılar avizeler isitma sistemi akla ne gelirse yapılmaya girişilmiş, fakat maddi destek verenlerin sözü aksayınca caminin tamiri uzadı ve cami aylarca ibadete kapalı kaldı. namazlar dış tarafta müezzinliğin hizasındaki küçük mihrabta kıldırılıyordu. işin uzaması hi&cc...

imamda bulunması gereken vasıflar:

imamda bulunması gereken vasıflar:cemaatle kılınan namazda kendisine uyulan zâta imam denir. bu zâtın cemaate namaz kıldırmak vazifesine de imâmet tabir edilir. imama uymaya iktida veya ittiba`; imama uyan kimseye de muktedî veya müttebi` veya me`mum gibi adlar verilir. imamlığın fazileti, müezzinliğin faziletinden çok daha fazladır. vazifeye ehil olmadığı takdirde de o nisbette mes`uliyeti büyüktür. çünkü imam, dînen mukteda bih, yani cemaatın kendisine uyduğu şahıstır. kendisine uyan cemaat sayısınca sevablar kazanır. ancak kıldırdığı namaz eksik veya hatâlı olursa, bu takdirde de bütün cemaatin mes`uliyeti onun üzerine yüklenir. bu sebebledir ki bâzı büyük zâtla...

ezanla ilgili mes`eleler:

ezanla ilgili mes`eleler:* bir namaz için birden fazla ezan ve ikamet okunabilir mi? cumadan başka hiçbir namaz için birden fazla ezan ve hiçbir farz namaz için de birden fazla ikamet getirilmez. binaenaleyh bir camide ezan ve ikametle vakit namazı mu`tad vechile kılındıktan sonra, tekrar cemaatle veya münferiden aynı namazı kılacak kimseler, ne ezan okurlar ne de ikamet getirirler. cuma namazında ise, iki ezan okunur. biri dış, diğeri iç ezandır. itibar iç ezanadır. zira hazret-i peygamber zamanında yalnız içte okunan ezan vardı. sonra insanlar çoğalınca hazret-i osman devrinde ikinci bir ezan daha okunmaya başlandı.  * ezansız, ikâmetsiz kılınan namazlar var mıdır? vitir, bayram, terâvih gibi vâcib...

camilerdeki bid'atlar

camilerdeki bid'atlar   mahallemizdeki camide namaz bittikten sonra cemaat teker teker ellerini bağırlarına koyuyor ve imamı adeta selâmlayıp öyle ayrılıyorlar. ımam da buna aynıyla mukabale ediyor. bu hareket doğru mudur? değilse, böyle doğru olmayan cami içi hareketler nelerdir? yerleşen her bid'at karşılığında bir sünnet gider. bu gerçeği hiç unutmamak gerekir. "her bid'at da dalâlettir." "resûlullah'ın getirdiği dinde bulunmadığı halde, dindenmiş gibi yapılan her davranış merduttur", yapanın yüzüne çarpılır. maalesef, camilerimizde, mescidlerimize çeşitli bid'atler işlenmektedir ve muhtemelen çoğu iyi niyetle yapılan bu bid'atlar, sünnetlerin oralardan çıkarılmasından başka da bir şeye yaramazlar. bunlardan bazılarını saymaya çalışalım. 1. dediğiniz gi...

cihad ve fonksiyonları

cihad ve fonksiyonları   cihad, varlığı kıyamete kadar sürecek olan dinin temel esaslarından bir esas, temel rükünlerinden bir rükün ve müeyyidelerinden bir müeyyidedir. ancak cihad, nasıl bütün zaman dilimleriyle bütünleşmişse, aynı şekilde kendi mekânlarıyla da bütünleşmelidir ki, cihaddan beklenen misyon tam elde edilebilsin ve cihad, milletler arası denge unsuru olma mükellefiyetini tam eda edebilsin... medrese, okul, mektep birinci dereceden cihad müesseseleridir. her türlü terakkî ve yükselite betiklik yapacak bu müesseseler çok güçlü olmalıdır ki, cehalet denen en amansız düşmanla başetmek mümkün olabilsin. cehalete karşı bayrak açmış bütün maarif yuvaları, cihad adına kurulmuş müesseselerdir ve cihadın bir yönü de işte bu maarif yuvalarına bakar... tekkeler veya camisiyl...

kuba mescidi

kuba mescidi medine-i münevvere'de peygamber (s.a.v) efendimizin bizzat kerpiç taşıyarak yapımına yardım ettiği cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk mescidin bugünkü hali... hz. peygamber (s.a.v.)'in hicret esnâsında binâ ettiği ve içinde ashabıyla birlikte namaz kıldığı, islâm'da inşa edilmiş ilk mescid. islâm'ın yükseliş devri arefesinde ve tam anlamıyla bir dönüm noktasında bina edildiği için önemli hatıralar taşır. hicret yıllarında kubâ küçük bir köyden ibaretti. başlangıçta medine'ye uzaklığı altı mil kadarken, hicret'ten sonra yeni açılan ulaşım yolları ile gelişme göstermiş, medine'nin de büyümesiyle aradaki mesâfe bugün kapanmıştır. mekke'den medine'ye hicret eden ilk muhâcirler kubâ'ya vardıklarında orada amr b. avfoğullarının h...

mirac gecesi(1)

    mirac gecesi allah teala,insanların arasından seçtiği,peygamberlerden bir kısmımına rühani ve manevimiraclar kramlar buyurmuştur.hz.ibrahime göklerin melekütünügösteermesi,hz.mussaya tur_i sinada tecelli etmesi gibi.bunlar birer  rühani miractır. enbiyanın serdarı,,beşeriyetin medar_ı iftiharı bulunan peygamber efendimizenasip olan isra ve mirac,en kamil şekilde ve cismsüani olarak vaki olmuştur.   mirac: zaman ve mekan hudutları dışında cerayan etmiş ulvi bir tecellllidir.beşeridrakinin üstüne çıkan,sırlarla dolu bir tecellinin en müşahhas misalidir.   miraacın vuku_unda hadisi,tefsir,kelam,ve tasavvuf alimleri ittifak halindedirlerizah tarzlarında göze çarpan ayrılıklar;bu ulvi hadisenin kıristelize edilmiş,her cephesinden ayrı bir re...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !