× "

mükellef

" arama sonuçları

mükellef bilgileri bildirimi 1 nisanda başlıyor

  tarih 15/03/2013 sayı vuk 61/2013-06/mükellef bilgileri bildirimi-02 kapsam   t.c. maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı vergi usul kanunu sirküleri / 61       konusu : 413 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği içeriğine dair açıklama tarihi : 15/03/2013 sayısı : vuk 61/2013-06/mükellef bilgileri bildirimi-02  ...

mükellef bilgileri bildirim, son gün ne zaman

maliye bakanlığı, mükellef bilgilerinin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve doğruluklarının teyidi amacıyla mükellefler tarafından 'mükellef bilgileri bildirimi' verilmesi zorunluluğu getirmiş; kimlerin bildirim vereceği, bildirimin şekli, dönemi, verilme zamanı, gönderilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamalar da 20 ocak 2012 tarihili resmi gazete'de yayımlanan 413 sıra no'lu vergi usul kanunu genel tebliği'nde yapılmıştı... 31 mayıs'a kadar verilmesi gereken söz konusu bildirimin verilme süresi, 1 nisan'dan itibaren başladı. kimler bildirim verecek? mükellef bilgileri bildirimi'ni, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 nisan tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlem...

<b>mükellef</b> hukuku ve beyan sürelerine ilişkin bir öneri

mükellef hukuku ve beyan sürelerine ilişkin bir öneri

    mükellef hukuku ve beyan sürelerine ilişkin bir öneri  mükellef hukuku son zamanlarda çok kullanılan bir kavram durumundadır.  bir şeyi kırk defa söylerseniz olur kabilinden mükellef hukuku sık tekrar edilerek belki mükellef hukukunun daha fazla gözetildiği bir yapıya kavuşmak mümkün olabilir.  müteşebbis veya mükellef kamu kurumlarıyla muhtelif şekillerde karşı karşıya gelirler. kamu kurumlarından izin, ruhsat, teşvik veya destek talep ederek veya vergi, sigorta primi gibi kamusal yükümlülükleri ödeyerek ya da adalet talep ederek. bütün bu iletişimlerde üzerinde durulması ve gözden u...

mükellef hukuku ve beyan sürelerine ilişkin bir öneri

    mükellef hukuku ve beyan sürelerine ilişkin bir öneri  mükellef hukuku son zamanlarda çok kullanılan bir kavram durumundadır.  bir şeyi kırk defa söylerseniz olur kabilinden mükellef hukuku sık tekrar edilerek belki mükellef hukukunun daha fazla gözetildiği bir yapıya kavuşmak mümkün olabilir.  müteşebbis veya mükellef kamu kurumlarıyla muhtelif şekillerde karşı karşıya gelirler. kamu kurumlarından izin, ruhsat, teşvik veya destek talep ederek veya vergi, sigorta primi gibi kamusal yükümlülükleri ödeyerek ya da adalet talep ederek. bütün bu iletişimlerde üzerinde durulması ve gözden u...

mükellef ödevleri rehberi kimler için yayınlandı?

    maliyeden yeni uygulama!  gelir idaresi başkanlığı, serbest meslek erbabı ile ticari ve kurum kazançları için ''mükellef ödevleri rehberi'' yayımladı.  her mükellef grubu için ayrı ayrı hazırlanan rehberlerde, öncelikle idarenin misyonu, vizyonu ve temel değerleri hakkında bilgi verildi.  bu çerçevede, ''güvenilirlik, adalet, tarafsızlık, etkinlik, saydamlık, sorumluluk bilinci, çözüm odaklılık, yetkinlik, sürekli gelişim ve katılımcılık'' gelir idaresi başkanlığının temel değerleri olarak sıralandı.  mükellef hakları bildirgesinin de yer aldığı mükellef ö...

mükellef ödevleri rehberi kimler için yayınlandı?

    maliyeden yeni uygulama!  gelir idaresi başkanlığı, serbest meslek erbabı ile ticari ve kurum kazançları için ''mükellef ödevleri rehberi'' yayımladı.  her mükellef grubu için ayrı ayrı hazırlanan rehberlerde, öncelikle idarenin misyonu, vizyonu ve temel değerleri hakkında bilgi verildi.  bu çerçevede, ''güvenilirlik, adalet, tarafsızlık, etkinlik, saydamlık, sorumluluk bilinci, çözüm odaklılık, yetkinlik, sürekli gelişim ve katılımcılık'' gelir idaresi başkanlığının temel değerleri olarak sıralandı.  mükellef hakları bildirgesinin de yer aldığı mükellef ö...

ef’âl-i mükellefîn

  islâm dîni akıllı ve bâliğ olan müslüman erkek ve kadınlara bazı emir ve yasaklarda bulunmuştur. bu emir ve yasaklara teklif, müslümanlara da mükellef denir. mükelleflerin işlemeleri veya işlememeleri gereken şeylere ef’âl-i mükellefîn denir. ef’âl-i mükellefîn sekizdir farz: kat’î delil ile sabit olan hükümlerdir ve iki kısımdır: a) farz-ı ayın: mükellef her müslümanın ancak kendisinin yapması ile yerine gelen amellerdir. beş vakit namaz ve oruç gibi. b) farz-ı kifâye: bazı müslümanların yapmaları ile diğer müslümanlardan mesûliyet kalkan farzlardır. cenâz...

vergi incelemesi geçiren mükellef ne yapmalı?

vergi incelemesi geçiren mükellef ne yapmalı? vergi incelemesi geçiren mükellef ne yapmalı? geçen haftaki yazımızda vergi mükelleflerinin korkulu rüyası vergi incelemelerinin hangi sebeplerden dolayı yapıldığını, mükelleflerin ne tür etkenler sonucu vergi incelemesi geçirebileceklerini yazmıştık. konunun bir de inceleme sonrası boyutu var. yani vergi incelemesi geçiren mükellefler inceleme sonucuna göre farklı yasal yollara başvurma imkanına sahipler. bu yolları iyi bilen ve kullanan mükellefler inceleme sonucundan daha az hasarla kurtulabilirler. öncelikle belirtmek gerekir ki vergi incelemesi sonucunda mükellefler 2 tür sonuçla karşılaşabilirler. 1- ilk olarak m&u...

islam esaslarına uyacak kimse: mükellef

islam  esaslarına  uyacak kimse: mükellef bir kimsenin, ıslam esaslarına uymasi için mükellef olması gerekmektedir. mükellef, sorumlu olan demektir. bu sorumluluk müslüman olmak yani şahadeti söylemek, akıllı olmak ve bülug çağına ermekle gerçekleşir. müslüman olmayan kimse ıslamın esaslarıyla mükellef değildir. o ebedi azab yurdu olan cehenneme doğru yoluna devam etmektedir. yüce allah'ın akıl nimetini alarak iyiyi kötüden ayırma yetenegi vermediği kişiler de (deliler ve akıl hastaları) mükellef değildirler. büluğ çağına ermek de kişinin kendi cinsiyetini ve şahsiyetini anlaması, dolayısıyla, düzgün hareket etmesi demektir. bu, erkeklerde oniki ile o...

mükellef haklarına bakış açısı

mükellef haklarına bakış açısı   son zamanlarda mükellefleri özellikle ilgilendiren konulardan bir tanesini mükellef hakları oluşturuyor. bu konudaki sorular mükelleflerin bilgisinin gelir idaresi başkanlığı'nın internet sayfasındaki bildirge ile sınırlı olduğunu gösteriyor. bu bildirgede yer alan ifadelerin mükelleflerin hafızasında zaman zaman bu köşeden belirttiğimiz üzere güzel bazı ifadeler olarak kaldığı anlaşılıyor. bu konudaki yorumlar bu bildirgede yer alan sözlerin neden hayata geçmedi...

zekât vermekle mükellef olmanın şartları nelerdir?

zekât vermekle mükellef olmanın şartları nelerdir?bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için bâzı şartlar vardır. o şartlar da şunlardır:  1 - zekât verecek kimse müslüman, âkıl ve bâliğ olmalıdır. gayr-i müslimlere, mecnunlara, bülûğa ermemiş çocuklara zekât farz değildir. imam-ı şâfiî`ye göre çocukların ve akıl hastalarının malları var ise, o mala zekât düşer. verme işini de velileri yerine getirirler. 2 - zekât verecek kimse, havâyic-i asliye denilen zaruri ihtiyaçlarından ve bir de -eğer varsa- borcundan başka nisab miktarı veya daha fazla bir mala sâhip olmalıdır. nisab miktarı kadar malı olmayana zekât düşmez. ni...

ehl-i fetret kimdir, bunlar herhangi bir şeyle mükellef midirler

  ehl-i fetret kimdir, bunlar herhangi bir şeyle mükellef midirler?   bilindiği gibi peygamberimizden önceki peygamberlerin risaleti umumi değildi. bunun için, kendilerine peygamberlerin risaleti umumi değildi. bunun için, kedilerine peygamber gönderilmiş olan bir kavim ehl-i fetret olduğu gibi; risaleti umumi olan peygamberin gönderilmesinden sonra da tebellüğ etmemiş olan bir kavim veya bir kimse de ehl-i fetrettir. ehl-i fetret'in ibadet ve itaatla mükellef olmadığında ittifak vardır. çünkü ibadetten haberi olmayan ve nasıl ifa edileceğini bilmeyen bir kimse, nasıl onunla mükellef kılınacaktır. ama allah'a iman etmek ile mükellef olup olmayacağı hususunda ihtilaf vardır. matüridilere göre, kainatta olan her şey allah'ın varlığına ve birliğine delalaet ittiği ve...

islam / mükellef

islam / mükellef islam ve islam'ın şartları    islam, hz. muhammed (s.a.v.)'in allah'tan aldığı kesin olarak bilinen dini emir ve yasakları kalb ile doğrulayıp, bu emir ve yasakların gereği olan iş ve davranışları yapmaktır.    islam'ın şartları beştir:    1. allah'tan başka hiç bir ilah olmadığını, muhammed (s.a.v.)'in allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kesin surette bilmek ve bunan inanmak. (kelime-i şehadet getirmek. - iman nedir? nasıl iman edilir? bölümüne bakınız!- )    2. namaz kılmak.    3. ramazan orucunu tutmak.    4. zekat vermek.    5. haccetmek.    mükellef   mükellef kime denir?    erginlik çağına gelen a...

islam ve mükellef

islam ve islam'ın şartları     islam, hz. muhammed (s.a.v.)'in allah'tan aldığı kesin olarak bilinen dini emir ve yasakları kalb ile doğrulayıp, bu emir ve yasakların gereği olan iş ve davranışları yapmaktır.     islam'ın şartları beştir:     1. allah'tan başka hiç bir ilah olmadığını, muhammed (s.a.v.)'in allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kesin surette bilmek ve bunan inanmak. (kelime-i şehadet getirmek. - iman nedir? nasıl iman edilir? bölümüne bakınız!- )     2. namaz kılmak.     3. ramazan orucunu tutmak.     4. zekat vermek.     5. haccetmek.    mükellef    mükellef kime denir?     erginlik çağına gele...

mükellef kime denir

mükellef kime denir erginlik çağına gelen akıllı insanlara mükellef denir. mükellef, dinin emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmakla sorumludur. mükellef sayılmak için insanda iki şartın bulunması gerekir; 1– akıllı olmak, 2– erginlik çağına gelmek. akıllı olmayan deliler ile erginlik çağına gelmemiş çocuklar mükellef değildirler. erginlik (büluğ) çağı, çocukların vücut yapılarına ve iklim şartlarına göre değişir. erginlik erkek çocuklarında oniki ile onbeş, kız çocuklarında dokuz ile onbeş yaşları arasında olur. onbeş yaşını bitirdiği halde kendisinde erginlik belirtileri görülmeyen çocuklar erkek olsun, kız olsun erginlik çağına gelmiş sayılır ve dinin emir ve yasaklarına uymakla sorumlu olurlar. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !