× "

müslüman simyacılar

" arama sonuçları

türk simyacılar ve çalışmaları

kayıtlara göre simya ile uğraşmış türk bilimadamı mevcut değil, ancak simya ile ilgilenen islam bilimadamları var. onlar da: ebubekir el-razi cabir ibn hayyan ibn haldun mö yedinci yüzyılda yaşayan thales , doğanın akıl ile anlaşılabileceğini savunmuş ve suyun dünyanın ana prensibi olduğunu iddia etmiştir. mö 610-545 yılları arasında yaşadığı düşünülen anaximandros,apeiron diye adlandırdığı amorf bir prensibi ortaya atmıştır. anaximenes ise her şeyin kökeninde hava olduğunu söylemiştir. heraklit’e göre ise bu prensip ateştir. mö 540–450 yılları arasında yaşayan parmenides ise daha ilginç bir görüş geliştirmiş ve evrenin as...

simya nedir - islam kültüründeki simyacılar

simya, kimyanın bir bilim olması ile hep küçümsenmiş, gerek felsefesine, gerekse sembolizmine gereği kadar değer verilmemiştir. simya, yaygın olarak, maddeden altın elde etmek için yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilinir. simyacı ise vaktini altın elde etmek için geçiren kişidir. aslında simya köken olarak çok eski zamanlara dayanır ve maddi olarak altın elde etmekten çok daha derin amaçları vardır.  genel olarak simya  etimolojik olarak simya sözcüğü türkçe’de varolan kimya sözcüğü ile aynı kökenden gelmektedir. kökeni arapça olan bu sözcükler arapça’ya da “kara ülke” anlamına gelen ...

türk simyacılar kimlerdir, özellikleri hayatları yaşamlar

bazı ünlü simyacılar ve çalışmaları mö yedinci yüzyılda yaşayan thales , doğanın akıl ile anlaşılabileceğini savunmuş ve suyun dünyanın ana prensibi olduğunu iddia etmiştir. mö 610-545 yılları arasında yaşadığı düşünülen anaximandros,apeiron diye adlandırdığı amorf bir prensibi ortaya atmıştır. anaximenes ise her şeyin kökeninde hava olduğunu söylemiştir. heraklit’e göre ise bu prensip ateştir. mö 540–450 yılları arasında yaşayan parmenides ise daha ilginç bir görüş geliştirmiş ve evrenin aslında tek olduğunu ve farklı görüntüler aldığını savunmuştur. en büyük karakteristiği hareketli olması, devamlı form değiştirmesidir. mö 485–425 yıl...

islam'da simya (dönüştürme sanatı)(altın yapan sıvı)

islam'da simya       simyanın arapça'sı al kimiya'dır. kimiya kelimesi de grekçe'de "dönüştürme sanatı" anlamına gelen chumeia'den (veya çemeya) veya "altın yapan sıvı" anlamına gelen güney çinli kim-iya'dan gelir. grek ve sonraki helenistik yazılar genelde islam bilimin arkasındaki itici güç olarak kabul edildiğinden kelimenin grek kaynağı genel kabul görmüştür. islam açısından al kimiya maddi ve ruhsal olarak nesneleri en yüksek mükemmellik şekline dönüştürme sanatı anlamına gelir. kimiya ayrıca dönüşümü gerçekleştiren katalizör...

simya'nın tarihi

simya'nın tarihisimyanın tarihi çok eski devirlere uzanmaktadır. aslında ilk devirlerde kimya ve simya tarihi ortaktır denebilir. insanın ilk bu kavramlar hakkında düşünmesi ve kullanması kuşkusuz ateşin elde edilmesinin öğrenilmesi ile başlamıştır. daha sonra metalleri kullanmayı ve doğal halinden saf haline getirmeyi öğrenen insan zamanla madde üzerine düşünmeye başlamıştır. aslında metallerin maden filizinden elde edilmesi de ezoterik simyada sık kullanılan bir örnektir. insan da filiz içinde saflaştırılmayı bekleyen metal gibidir denir. her durumda, madenin filizden ayrılması, simya için önemli bir örnek oluşturmuştur. filizinden ayrıştırılan metalin geçirdiği evreler gibi, altın da pisliklerinden arınabilir diye düşünülmüştür. simyanın tarihi altının maden filizinden e...

allahın isimlerinden çizgi karakterler

allah'ın isimlerinden çizgi karakterler islami süper kahramanlar hem övgü alıyor, hem de tepki görüyor. kuveytli psikolog naif al-mutawa'nın allah'ın 99 vasfından yola çıkarak yarattığı süper çizgi kahramanlar, islam aleminde hem övgü alıyor, hem de tepki görüyor. modern, laik görüntülerinin yanı sıra manevi yönleri de ağır basan kahramanlar, darda olan insanların yardımına koşarken, kimi zaman kendi aralarında da çatışma yaşıyor. http://www.ensonhaber.com/images/news/115351.jpg hikaye, 13'üncü yüzyılda moğolların, bağdat kütüphanesi'ni yağmalamasına kadar geri gidiyor. istilacılar, kitapları dicle nehri'ne döküyor. altın çağını yaşayan islam aleminin mürekkebe dökülmüş bilgisi, silinip sulara karışıyor. ancak, talan öncesinde harekete geçen simyacılar, tüm bilgileri, yarı değerli ...

simya nedir.??

simya, kimyanın bir bilim olması ile hep küçümsenmiş, gerek felsefesine, gerekse sembolizmine gereği kadar değer verilmemiştir.simya, yaygın olarak, maddeden altın elde etmek için yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilinir. simyacı ise vaktini altın elde etmek için geçiren kişidir.aslında simya köken olarak çok eski zamanlara dayanır ve maddi olarak altın elde etmekten çok daha derin amaçları vardır. genel olarak simya etimolojik olarak simya sözcüğü türkçe’de varolan kimya sözcüğü ile aynı kökenden gelmektedir. kökeni arapça olan bu sözcükler arapça’ya da “kara ülke” anlamına gelen khem sözcüğünden ge...

yabancı tarih kitaplarında türkler

avusturyaavusturya tarihi, avusturya vatandaşlarının belleklerine belli başlı olaylarla kazınmıştır. bunlar ortaçağ koyu katolik baskısı, büyük yangınlar, savaşlar ve 1529 ile 1683 yıllarında yaşanan türk kuşatmalarıdır. türkler; merkezi ve doğu avrupa milletlerinde çoğunlukla çocuklarını kaçırıp yeniçeri ocağı için devşiren, eşlerini ve kızlarını kaçırıp hareme hapseden, akınlarla batı istikametine hem karadan, hem deniz ve tuna nehri’nden gelip soyup, öldürüp, çalan ve giden insanlar olarak nitelendirilirken, bu ülkelerde anneler pek yakın zamana kadar (ve belki de halen) çocuklarını ‘’uyumazsan türkler gelir, seni götürür’’ diye korkutu...

allah'ın 99 ismi nasıl çizgi karakter oldu?

kuveytli psikolog naif al -mutawa'nın allah'ın 99 isminden yola çıkarak yarattığı süper çizgi kahramanlar, islam aleminde hem övgü alıyor, hem de tepki görüyor. kuveytli psikolog naif al-mutawa’nın allah’ın 99 vasfından yola çıkarak yarattığı süper çizgi kahramanlar, islam aleminde hem övgü alıyor, hem de tepki görüyor. modern, laik görüntülerinin yanı sıra manevi yönleri de ağır basan kahramanlar, darda olan insanların yardımına koşarken, kimi zaman kendi aralarında da çatışma yaşıyor. hikaye, 13’üncü yüzyılda moğolların, bağdat kütüphanesi’ni yağmalamasına kadar geri gidiyor. istilacılar, kitapları dicle nehri’ne dökü...

simya nedir?

simya, kimyanın bir bilim olması ile hep küçümsenmiş, gerek felsefesine, gerekse sembolizmine gereği kadar değer verilmemiştir.simya, yaygın olarak, maddeden altın elde etmek için yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilinir. simyacı ise vaktini altın elde etmek için geçiren kişidir.aslında simya köken olarak çok eski zamanlara dayanır ve maddi olarak altın elde etmekten çok daha derin amaçları vardır. genel olarak simya etimolojik olarak simya sözcüğü türkçe’de varolan kimya sözcüğü ile aynı kökenden gelmektedir. kökeni arapça olan bu sözcükler arapça’ya da “kara ülke” anlamına gelen khem sözcüğünden gelmiştir. bu “kara ülke”ise mısır’dır. etimolojik olarak da simyanın kökeni mısır olarak gözükmektedir.simya gerçekte bir dönüşüm san...

simya hakkında

simyanın temel prensipleri simyacılara göre madde birdi ancak farklı şekiller almaktaydı. madde ayrıca kendi parçaları ile birleşebilir ve sonsuz sayıda yeni form alabilirdi. kuyruğunu ısıran yılan olarak gösterilen ouroboros sembolü de bunu temsil etmekteydi. bu düşünce aslında tanrı’nın birliğinden kaynaklanmaktaydı. evreni yaratan tanrı ruh’a çeşitli formlar vermiş ve madde oluşmuştu ; ancak bu tek olanın farklı görünüşlerinden ibaretti. her yaratılan unum in multa diversa moda , türkçesi ile farklı şekillerde tek olan idi. simyacı ise bu formların arasında altın olanı aramaktaydı. bu yönüyle simya, kendinden önce gelen tek tanrılı ezoterik düşüncenin , dönemindeki temsilcisidir. simyaya eşlik etmiş olan ezoterik felsefe, mısır tanrısı thoth’a yuna...

yazı

kategori: harici zirvalar     ıyi ki kadinim dedirten gerçekler 1) sigaradan sararmis biyiklarimiz yok. 2) arabamizin yolda patlayan lastigini degistirmeyi bilmesek de olur. 3) "ya kalkmazsa?" 4) "ya inerse?".. sizin de isiniz zor valla yaaa... 5) pantolon giymek bizim icin fizyolojik larak en az etek kadar rahattir. 6) kisiligimiz kullandigimiz arabanin beygir gücü ile dogru orantili olarak degerlendirilmiyor. 7) tuvalette sadece tavana degil, sagimiza solumuza herhangi bir ölçme biçme endisesi duymaksizin bakinabiliriz. 8) "gerçek mi, rol mü yapiyor?" 9) "damsiz girilmez" bize bir sey ifade etmiyor... 10) kirmizi isikta yanimizdaki arabanin bizden önce çikmasi ya da bir aracin bizi sollamasi hiç birsey demek degildir. 11) ıstedigimiz her yerde ve her kosulda...

devleti yöneten masonlar 6

işte ünlü masonlaryeni şafak 12 mayıs 2001 türkiye'de masonluk da, kimlerin mason olduğu da hep tartışılan bir konu oldu."türkiye'nin büyük masonları" adlı kitabında süleyman yeşilyurt, ülkemizdeki ünlü masonları, localarla olan bağlantılarıyla birlikte anlatıyortürkiye'de masonluk ve daha önemlisi kimlerin mason olduğu yönünde yapılan tartışmalar hiç de yeni değil. ne tartışma-lar bitecek gibi ne de ortaya yeni isimlerin atılması. hatırlanacağı gibi son olarak kemal derviş'in de mason olduğu yönünde ortaya atılan iddia, günlerce gündemimizi meşgul etmişti.süleyman yeşilyurt, 'türkiye'nin büyük masonları' adıyla yayınladığı kitabında ülkemizin ünlü masonlarını, bunların localarla olan bağlantılarını belgeleriyle birlikte açıklıyor.nadir nadi'den reşat nuri ...

islam' da simya

simyanın arapça'sı al kimiya'dır.  kimiya kelimesi de grekçe'de "dönüştürme sanatı" anlamına gelen chumeia'den  (veya çemeya) veya "altın yapan sıvı" anlamına gelen güney çinli kim-iya'dan gelir. grek ve sonraki helenistik yazılar genelde islam bilimin arkasındaki itici güç olarak kabul edildiğinden kelimenin grek kaynağı genel kabul görmüştür.  islam açısından al kimiya maddi ve ruhsal olarak nesneleri en yüksek mükemmellik şekline dönüştürme sanatı anlamına gelir. kimiya ayrıca dönüşümü gerçekleştiren katalizör anlamına gelerek aynı zamanda iksir (al iksir) ve "felsefe taşı" (hajar al falasifah) anlamlarında kullanılır. ideal iksiri bulmak dünyanın birçok kültüründe kadim bir arayıştı. metalleri en mükemmel biçimlerine (altın), madenleri en güçlü konu...

simyanın öyküsü - 1

simyanın öyküsü - 1 simyanın özgün anlam ve amaçlarının yeniden kurgulanması çağdaş bilim tarihi yazımının kavrayışlarına bağlıdır. kısa zaman önce simya, ya kimya biliminin bir öncüsü biçiminde yani çocuksu, bilim öncesi bir öğreti olarak ya da kültür ile bağıntısı bulunmayan aptalca boş inanlar yumağı olarak değerlendiriliyordu. ilk bilim tarihçileri, simya metinlerinde kimyasal olguların gözlemlerini ve ilintili bilimsel buluşların ön izlerini aramışlardı. ancak böyle bir tutum, büyük edebiyat yapıtlarını içerdikleri tarihsel gerçekler, ahlâk ilkeleri ya da felsefi anlamlar bakımından gruplandırmak gibi yanlış bir yaklaşımla eşanlamlıydı. simyacıların gerçekten doğa bilimlerinin gelişimine katkıda bulundukları kuşku götürmez, ancak onlar bu katkıyı dolaylı biçimde, yalnızca canlı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !