× "

müstakil parsel nedir

" arama sonuçları

emlak vergisi beyannameleri

satılık konut   -   kiralık konut  -  satılık işyeri  -  kiralık işyeri  -  arsa  -  devremülk emlak beyanları, emlakın bulunduğu ilgili belediyenin emlak servisine verilir. emlak vergisi; tapu kütüğünün adına tescilli emlak veya emlakların devlet veya devlet kurumlarına her yıl belirlenen tutarın yatırılması işlemidir. emlak vergileri 3 bölüme ayrılır; a-) bina b-) arsa c-) arazi binalar : ikamet edilen müstakil evler, villalar, apartmanlar, apartman daireleri ve işyerleri olarak, fabrikalar, dükkanlar, hanlar, otel, motel, vs arsalar : imar planı ile değişikliğe uğramış gerekli parçalara ayrılmış, üzerine yapı yapılabilen alanlardır. bunl...

turizm yatırım belgesi nedir nasıl alınır

turizm yatırım belgesi nedir nasıl alınır

turizm yatırım belgesi nedir nasıl alınır     turizm yatırım belgesi   turizm yatırım belgesi 1. turizm yatırm belgesi için : başvuru dilekçesi 2. turizm yatırm belgesi için : rapor 3. turizm yatırm belgesi için : tapu ve/veya tapu tescil belgesi veya kiralama, izin, irtifak haklarını gösterir belge 4. turizm yatırm belgesi için : taahhütname: artık istenmiyor 5. turizm yatırm belgesi için : ticaret sicili gazetesi 6. turizm yatırm belgesi için : imza sirküleri 7. turizm yatırm belgesi için : fikir projesi 8. turizm yatırm belgesi için : kültür ve tabiat varlıkları koruma kurul kararı 9. turizm yat...

kısmi turizm işletme belgesi nedir nasıl alınır

kısmi turizm işletme belgesi nedir nasıl alınır

kısmi turizm işletme belgesi nedir nasıl alınır     kısmi turizm işletme belgesi              turizm işletme belgesi turizm yatırımı belgesinin turizm deneme veya kısmi deneme işletmesi belgesine çevrilmesi talebi turizm işletme belgesi için istenilen belgeler 1. turizm işletme belgesi için başvuru dilekçesi: bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir, tesisin adı ve belge numarası, belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçed...

emlakçının kullandığı bazı terimler

emlakçılık ne demektir? emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlü lüğü olan kişidir,yaptığı işte emlakçılıktır. herkes emlakçılık yapabilir mi? maalesef ülkemizde halen emlak komisyonculuğu veya emlak müşavirliği hakkında bir yasa olmadığından dileyen herkes emlakçılık yapabilir. emlakçıya komisyon vermek zorunlumudur? eğer aranızda yazılı bir sözleşme varsa ve emlakçı size gereken hizmeti sunmuşsa doğruluk ve dürüstlük ku...

doğrudan turizm işletmesi belgesi nedir nasıl alınır

doğrudan turizm işletme belgesi doğrudan turizm işletmesi belgesi 1. başvuru dilekçesi: bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur. 2. rapor tesis hakkında bilgilerin anlatıldığı raporda; tesisin adı, pafta, ada ve parsel numaralarının da belirtildiği açık adresi, türü ve varsa sınıfı, kapasitesi, işletme ve pazarlama modeli bilgilerine yer verilir.     kapasite bilgilerinde: yöne...

kısmi turizm işletme belgesi nedir nasıl alınır

kısmi turizm işletme belgesi              turizm işletme belgesi turizm yatırımı belgesinin turizm deneme veya kısmi deneme işletmesi belgesine çevrilmesi talebi turizm işletme belgesi için istenilen belgeler 1. turizm işletme belgesi için başvuru dilekçesi: bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir, tesisin adı ve belge numarası, belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur. &nbs...

turizm yatırım belgesi nedir nasıl alınır

turizm yatırım belgesi   turizm yatırım belgesi 1. turizm yatırm belgesi için : başvuru dilekçesi 2. turizm yatırm belgesi için : rapor 3. turizm yatırm belgesi için : tapu ve/veya tapu tescil belgesi veya kiralama, izin, irtifak haklarını gösterir belge 4. turizm yatırm belgesi için : taahhütname: artık istenmiyor 5. turizm yatırm belgesi için : ticaret sicili gazetesi 6. turizm yatırm belgesi için : imza sirküleri 7. turizm yatırm belgesi için : fikir projesi 8. turizm yatırm belgesi için : kültür ve tabiat varlıkları koruma kurul kararı 9. turizm yatırm belgesi için : referans kişi veya kuruluş yazısı: 10. turizm yatırm belgesi i&cce...

dask/poliçe düzenleme

poliçe düzenleme zorunlu deprem sigortasını hangi sigorta şirketleri yapabilmektedir? poliçe düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir? zorunlu deprem sigortasını kiracı kendi adına yaptırabilir mi? sigortalı yaşadığı ilden başka bir ilde bulunan konutu için zorunlu deprem sigortası yaptırabilir mi? aynı bina içinde birden fazla daire sahibi olanlar tek poliçe ile teminat alabilir mi? bir apartmanda daire sahibi kişi zds yaptırdığında ve hasar meydana geldiğinde diğer daire sahipleri zds yaptırmamışsa uygulama nasıl olacaktır? sigorta şirketleri ve acenteleri, zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, zorunlu deprem sigorta poliçesi olmadan ihtiyari deprem sigortası poliçelerini düzenleyeb...

toplu yapı nedir?

 bilindiği üzere nüfusun hızla artması, arsa fiyatlarının özellikle şehirlerde küçük müstakil ev yapımına imkân vermemesi gibi nedenlerle 23.06.1965 tarihinde 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kabul edilmiş ve kanunla tek parsel üzerinde birden çok bağımsız bölümü içeren (bina) yapı kurulmasına cevaz verilmiş ve bu şekildeki oluşum tek yapı olarak kabul edilmiş, bu yapı içerisinde bulunan bütün ortak yer ve tesislerin idaresi ve kullanımı ile ilgili kurallar öngörülmüştü. nüfus artışının hızlı bir biçimde devam etmesi, kırsal kesimden şehirlere yönelik göçün hızla artması, şehir nüfusunun çok kısa sürede büy&u...

kat mülkiyeti kanunu nedir?

kanun numarası : 634 kabul tarihi : 23/6/1965 1.bölüm : genel hükümler a) kat mülkiyeti ve kat irtifakı: ı-genel kural: madde 1 - tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan,mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının,birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre irtifak h...

kat mülkiyeti kanunu nedir

kanun numarası : 634kabul tarihi : 23/6/19651.bölüm : genel hükümlera) kat mülkiyeti ve kat irtifakı:ı-genel kural:madde 1 - tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan,mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının,birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre irtifak haklar...

çevre düzeni planı nedir ?

plan-planlamanazım imar planıonaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır.uygulama imar planıonaylı hal...

kat mülkiyeti kanunu nedir

kanun numarası : 634kabul tarihi : 23/6/19651.bölüm : genel hükümlera) kat mülkiyeti ve kat irtifakı:ı-genel kural:madde 1 - tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan,mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının,birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre irtifak haklar...

soru : öncelikle hayırlı işler dilerim. benim sorum ve de sorunu

soru: merhabalar hatice hanım;öncelikle hayırlı işler dilerim. benim sorum ve de sorunum biraz size hitap ediyor, fikrinizi almak istedim. efendim bizler 1988 yılında müstakil tapulu olan bir arsa aldık, bu arsa ümraniye şerifali çiftliğinde, ümraniye adliyesi'ne çok yakın. hatice hanım bu arsamız ve aynı adada bulunan 7 tane daha, en küçüğü 800 m2 olan arsalar da dahil istanbul büyükşehir belediyesi'nce sağlık bakanlığı'na tahsisi edilmek üzere şuurlandırma yani paylandırma yapılmış. biz arsamızı kullanamamakla beraber itirazlarımız olsa da en son çıkan 2004 nazım imar planınca önceden bir kısmını kapsayan arsamıza şimdi tamamen şuurlandırma yapmışlar. elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. arsamızı müteahhi...

soru : ben sizden hisseli tapu konusunda bilgi edinecektim. ben

soru: merhaba hatice hanım;ben sizden hisseli tapu konusunda bilgi edinecektim. ben 1993 yılında istanbul g.osmanpaşa taşoluk beldesine bağlı tayakadın'dan arsa almıştım. bu arsa hisseli tapulu... toplam 9670m2 ve sanırım 15 kişinin de hissesi var. 32/512 yazıyor fakat bizler birbirimizi tanımıyoruz. ben bu hissemi müstakil tapuya çevirmek istiyorum. bunun için ne yapmam gerekir? bu konuda bana bilgi verirseniz memnun olurum. saygılar...cevap: sayın okurum,9670m2 yüzölçümlü yer arsa değildir tarla vasfında bir yerdir yani imarsızdır. dolayısı ile imarsız  yerlerde müstakil tapu ya da ifraz mümkün değildir. ancak 1993 senesinden sonra imar geçmiş olabilir! öncelikle belediyeden ve tapudan yerin imarlı olup olmadığ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !